BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Archiwum - rok 2018


Obwieszczenie

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21.12.2018 r. o wznowieniu postępowania w sprawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9.08.2018r. uchylającej w części decyzję Starosty Poznańskiego nr 21/2017 z dnia 15.09.2017 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie/rozbudowie drogi powiatowej nr 2486P Pobiedziska-Iwno (do węzła S5), gm. Pobiedziska i Kostrzyn. (WD.6740.36.2017)
Wojewoda Wielkopolski

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2019-01-02 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego nr 32/2018 z dnia 12 grudnia 2018 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ul. Lipowej w Bolechówku i Potaszkach (etap I), powiat poznański, województwo wielkopolskie. (WD.6740.73.2018)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-12-27 08:10

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego dot. wydania decyzji Starosty Poznańskiego nr 34/2018 z dnia 14 grudnia 2018 r. o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Oliwkowej w m. Złotkowo, gm. Suchy Las, powiat poznański, województwo wielkopolskie. (WD.6740.70.2018)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-12-27 07:59

Obwieszczenie

Starosty Poznańskiego dot. wydania decyzji Starosty Poznańskiego nr 33/2018 z dnia 12 grudnia 2018 r., o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie dróg powiatowych nr 2411P oraz 2441P wraz z budową tunelu drogowego (wiadukt kolejowy) pod linią kolejową E20 w ciągu drogi powiatowej nr 2441P w Kostrzynie Wielkopolskim- wykonywana w ramach zadania: " Budowa układu drogowego na terenie miasta Kostrzyn w rejonie ulic Grunwaldzkiej, Średzkiej i Powstańców Wielkopolskich". (WD.6740.58.2018)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-12-27 07:51

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na Budowie II etapu ulic Fabrycznej i Okrężnej w Kicinie, gmina Czerwonak. (WD.6740.97.2018)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-12-19 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego o wniesieniu odwołania,  z dnia 12 września 2018r. nr 24/2018 o zezwoleniu  na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Cichej w Tarnowie Podgórnym (rozbudowa drogi gminnej 322042P), powiat poznański, województwo wielkopolskie (WD.6740.48.2018).
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-12-19 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 10 grudnia 2018 roku dotyczące wydania decyzji Starosty Poznańskiego nr 31/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej ulicy  Jaworowej w Potaszach, gmina Czerwonak. (WD.6740.76.2018)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-12-14 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10.12.2018 r. o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie odwołania od decyzji Starosty Poznańskiego  z dnia 25 kwietnia 2018 r.  nr 9/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na rozbudowę ulicy Poznańskiej w Chomęcicach na odcinku zabudowy mieszkaniowej od strony m. Rosnowo wraz z budową kanalizacji deszczowej, powiat poznański, województwo wielkopolskie z rygorem natychmiastowej wykonalności. (WD.6740.03.2018)
Wojewoda Wielkopolski

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-12-13 11:22

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie wszczęcia postępowania  administracyjnego w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę ul. Malwowej i Placu Margaretek w Tarnowie Podgórnym, gmina Tarnowo Podgórne w zakresie budowy ścieżki rowerowej, chodnika, zjazdów ... (AB.6740.18.658.2018.IV)
Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jan Kędziora
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-12-12 15:11

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji Starosty Poznańskiego nr 24/2018 z dnia 12 września 2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Cichej w Tarnowie Podgórnym (rozbudowa drogi gminnej nr 322042P) powiat poznański, województwo wielkopolskie. (WD.6740.48.2018)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-12-13 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 7 grudnia 2018 r. dot. wszczęcia postępowania w sprawie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie skrzyżowania drogi powiatowej nr 2393P (ul. Gnieźnieńska) z drogą gminną (ul. Goślińska) w m. Murowana Goślina wraz z budowa ścieżki rowerowej (chodnika). (WD.6740.90.2018)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-12-12 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 3 grudnia 2018 roku dot. korekty wniosku w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Wierzbowej w Rokietnicy od ul. Miłej do skrzyżowania z ul. Obornicką, gm. Rokietnica. (WD.6740.47.2018)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-12-04 07:36

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 26 listopada 2018 r. dot. wszczęcia postępowania w sprawie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na budowę ulic Lipowej i Topolowej w Koziegłowach, gmina Czerwonak. (WD.6740.100.2018)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-11-28 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego ws wszczętego postępowania administracyjnego  dot. wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Oliwkowej w m. Złotkowo, gm. Suchy Las. (WD.6740.70.2018)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-11-28 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 20 listopada 2018 roku o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na rozbudowę ul. Lipowej w Bolechówku i Potaszkach (etap I). (WD.6740.73.2018)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-11-23 09:49
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2018-11-26 09:54

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 22 listopada 2018 roku dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej ulicy  Jaworowej w Potaszach. (WD.6740.76.2018)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-11-23 13:36
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-03 14:15

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę ul. Malwowej w Sadach, gmina Tarnowo Podgórne, wraz ze zjazdami do posesji przyległych, na działkach o numerach ewidencyjnych 41/39, 41/14, 73/2, 84/46, 84/6, obręb Sady, gmina Tarnowo Podgórne (AB.6740.18.629.2018.IV)
Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej

 • opublikował: Pieczyński Maciej
  data publikacji: 2018-11-23 07:45

Obwieszczenie

Starosty Poznańskiego  z dnia 19 listopada 2018 r. dot. zmiany zakresu wniosku w sprawie postępowania   o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na budowę dróg powiatowych nr 2411P oraz 2441P wraz z budową tunelu drogowego (wiadukt kolejowy) pod linią kolejową E20 w ciągu drogi powiatowej nr 2441P w Kostrzynie Wielkopolskim- wykonywana w ramach zadania: " Budowa układu drogowego na terenie miasta Kostrzyn w rejonie ulic Grunwaldzkiej, Średzkiej i Powstańców Wielkopolskich". (WD.6740.58.2018)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • opublikował: Pieczyński Maciej
  data publikacji: 2018-11-22 08:12

Obwieszczenie


Obwieszczenie Starosty Poznańskiego o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy  dot. zmiany ostatecznej decyzji Starosty Poznańskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 16/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ronda; ul. Średzka w Rabowicach (poza pasem drogi powiatowej objętej wydaną decyzją Starosty Poznańskiego WD.6740.45.2016 nr 23/2016 z dnia 15.12.2016 r.), powiat poznański, województwo wielkopolskie (znak: WD.6740.30.2018.EK).

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-11-22 12:08
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2018-11-26 12:10

Obwieszczenie

Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19.11.2018r. o wydaniu decyzji Wojewody Wielkopolskiego uchylającej w części decyzję Starosty Poznańskiego z dnia 18 września 2017r. nr 22/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej, ulicy Mechowskiej i Katarzyńskiej  w Gruszczynie (ul. Katarzyńska od   ul. Swarzędzkiej do ul. Mechowskiej oraz ul. Mechowska od ul. Zielińskiej do ul. Nowowiejskiego), i orzekającej w tym zakresie, w pozostałej części utrzymującej ja w mocy. (WD.6740.15.2017)
Wojewoda Wielkopolski

 • opublikował: Pieczyński Maciej
  data publikacji: 2018-11-21 08:00
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2018-11-26 12:14

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na "Budowie drogi gminnej dojazdu do działek gminnych w Zakrzewie, gmina Dopiewo". (WD.6740.80.2018)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Pieczyński Maciej
  data publikacji: 2018-11-21 08:34

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego o wydaniu decyzji nr 30/2018 z dnia 14 listopada 2018 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2476P na odcinku droga wojewódzka nr 434-8211; Runowo-w formule "zaprojektuj i wybuduj". (WD.6740.74.2018)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Pieczyński Maciej
  data publikacji: 2018-11-21 08:21

Obwieszczenie

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o zakończeniu postępowania dowodowego ws odwołania od decyzji Starosty Poznańskiego z dnia 8 sierpnia 2018 roku nr 19/2018. (WD.6740.36.2018)
Wojewoda Wielkopolski

 • opublikował: Pieczyński Maciej
  data publikacji: 2018-11-13 15:07
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2018-11-28 09:53

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego o wydaniu dnia 31 października 2018 roku decyzji Starosty Poznańskiego  nr 29/2018 o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej ulicy Jonschera w Kicinie gmina Czerwonak. (WD.6740.61.2018)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • opublikował: Pieczyński Maciej
  data publikacji: 2018-11-13 15:02
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2018-11-28 09:48

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 31.10.2018 dot.  wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ulicy Poziomkowej w Zalasewie od ulicy Rivoliego do skrzyżowania z ulicą Przybylskiego oraz ulicy Rivoliego od ulicy Poziomkowej w kierunku północnym do istniejącej nawierzchni i południowym do ul. Agrestowej. (WD.6740.54.2018)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-11-05 15:21
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2018-12-17 12:13

Obwieszczenie

Obwieszczenie z dnia 29.10.2018 r., dotyczące zakończenia postępowania dowodowego w toku postępowania administracyjnego w sprawie odwołania od decyzji Starosty Poznańskiego 20/2017 z dnia 14.09.2017 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie/rozbudowie drogi powiatowej nr 2477 Gądki - Szczodrzykowo, powiat poznański, województwo wielkopolskie, z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności (znak: WD.6740.35.2017)
Wojewoda Wielkopolski

 • opublikował: Pieczyński Maciej
  data publikacji: 2018-10-31 14:39
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2018-11-23 14:51

Obwieszczenie

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25.10.2018 r. o wydaniu decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25.10.2018 r. znak IR-III.7821.4.2018 uchylającej w części decyzję  Starosty Poznańskiego nr 2/2018 z dnia 24.01.2018 r. WD.6740.53.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej ul. Przemysłowej w Zakrzewie, gmina Dopiewo i orzekająca a w pozostałej części utrzymująca zaskarżoną decyzję w mocy. (znak: WD.6740.53.2017)
Wojewoda Wielkopolski

 • opublikował: Pieczyński Maciej
  data publikacji: 2018-10-30 14:33
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2018-11-23 14:50

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 25.10.2018 r., dot. wydania postanowienia o sprostowaniu oczywistych omyłek w decyzji Starosty Poznańskiego nr 17/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie/rozbudowie drogi powiatowej nr 2389P Głuchowo-Chomęcice na odcinku od drogi powiatowej DP2391P (ul. Komornicka) do wylotu ze skrzyżowania węzła S5 Konarzewo (w budowie), gm. Komorniki, powiat poznański, woj. wielkopolskie. (WD.6740.21.2018)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-10-29 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 25 października 2018 roku dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na budowę dwóch obiektów inżynierskich w m. Nadrożno i m. Złotniczki w ciągu drogi powiatowej nr 2408P, gmina Pobiedziska, powiat poznański, województwo wielkopolskie. (WD.6740.65.2018)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-10-29 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 23 października 2018 roku dot. wszczęcia postępowania w sprawie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na rozbudowę ulicy Zygmunta Grudzieńskiego w Swarzędzu i Jasiniu oraz ulicy Pszennej w Łowęcinie. (WD.6740.85.2018)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-10-29 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 23 października 2018 roku dot. wszczęcia postępowania w sprawie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na budowę ulicy Stęszewskiej oraz ulicy Zielonej w m. Krosinko. (WD.6740.81.2018)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Eppel-Kaczmarek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-10-25 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 17 października 2018 roku dot. wszczęcia postępowania w sprawie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2476P na odcinku droga wojewódzka nr 434-8211; Runowo-w formule "zaprojektuj i wybuduj". (WD.6740.74.2018)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Kostrzewska
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-10-22 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 11 października 2018 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ul. Lipowej w Bolechówku i Potaszkach (etap I). (WD.6740.73.2018)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Eppel-Kaczmarek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-10-17 07:49

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 10 października 2018 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 2400P (Napachanie-Złotkowo) wraz ze skrzyżowaniami z drogą nr 2425P (Rokietnica-Żydowo) oraz z drogą 2423P (Mrowino-Rokietnica). (WD.6740.64.2018)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-10-12 08:45

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 10 października 2018 roku w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej ulic Jonschera w Kicinie. (WD.6740.61.2018)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-10-12 07:57

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 8 października 2018 roku o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Starosty Poznańskiego nr 16/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ronda - ul. Średzka w Rabowicach (poza pasem drogi powiatowej objętej wydaną decyzją Starosty Poznańskiego WD.6740.45.2016 nr 23/2016 z dnia 15.12.2016 roku) powiat poznański, woj. wielkopolskie. (WD.6740.30.2018)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Eppel-Kaczmarek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-10-11 07:48

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 5 października 2018 roku o wydaniu dnia 28 września 2018 roku decyzji Starosty Poznańskiego nr 27/2018 o odmowie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej na rozbudowę ul. Lipowej w Bolechówku i Potaszach (etap I). (WD.6740.57.2018)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej
 


Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 1 października 2018 roku dotyczące zakończenia postępowania dowodowego w sprawie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ulicy Poziomkowej w Zalasewie od ulicy Rivoliego do skrzyżowania z ulicą Przybylskiego oraz ulicy Rivoliego od ulicy Poziomkowej w kierunku północnym do istniejącej nawierzchni i południowym do ulicy Agrestowej. (WD.6740.54.2018)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej


Obwieszczenie

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 września 2018 roku o zakończeniu postępowania dowodowego w toku postępowania administracyjnego w sprawie odwołania od decyzji z dnia 7 czerwca 2017 roku nr 14/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na budowę/rozbudowę drogi powiatowej nr 2392 P Tarnowo Podgórne - Więckowice na odcinku Lusówko (Rozalin) - Więckowie oraz nr 2403P Więckowice - Dopiewo, m. Więckowice, powiat poznański. (WD.6740.10.2017)
Wojewoda Wielkopolski


Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Oliwkowej w m. Złotkowo, gmina Suchy Las, powiat poznański. (WD.6740.70.2018)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-10-03 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 28 września 2018 roku o wydaniu dnia 24 września 2018 r.  decyzji Starosty Poznańskiego nr 26/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ul. Żniwnej i Zbożowej w Kicinie z rygorem natychmiastowej wykonalności. (WD.6740.38.2018)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Eppel-Kaczmarek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-10-01 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17.09.2018 r. dotyczące zakończenia postępowania dowodowego w toku postępowania administracyjnego w sprawie odwołania od decyzji z dnia 18.09.2017 r. nr 22/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej ul. Mechowskiej i Katarzyńskiej w Gruszczynie. (znak: WD.6740.15.2017)
Wojewoda Wielkopolski

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-09-20 11:37

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego o wydaniu dnia 14 września 2018 r. decyzji nr 25/2018  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie I etapu ulic Fabrycznej i Okrężnej w Kicinie, gmina Czerwonak, powiat poznański, województwo wielkopolskie. (WD.6740.51.2018)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-09-20 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 17 września 2018 roku dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie dróg powiatowych nr 2411P oraz 2441P wraz z budową tunelu drogowego (wiadukt kolejowy) pod linią kolejową E20 w ciągu drogi powiatowej nr 2441P w Kostrzynie Wielkopolskim - wykonana w ramach zadania: "Budowa układu drogowego na terenie miasta Kostrzyn w rejonie ulic Grunwaldzkiej, Średzkiej i Powstańców Wielkopolskich". (WD.6740.58.2018)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Eppel-Kaczmarek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-09-20 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 12 września 2018 r. dotyczące wydania dnia 10 września 2018 r. postanowienia Starosty Poznańskiego o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Starosty Poznańskiego nr 9/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie ulicy Poznańskiej w Chomęcicach na odcinku zabudowy mieszkaniowej od strony m. Rosnowo wraz z budową kanalizacji deszczowej, gm. Komorniki. (WD.6740.3.2018)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Eppel-Kaczmarek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-09-17 13:18

Obwieszczenie

Obwieszczenie z dnia 17 września 2018 r., o wydaniu dnia 12.09.2018 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 24/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie  chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Cichej w Tarnowie Podgórnym (rozbudowa drogi gminnej nr 322042P), powiat poznański z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności. (WD.6740.48.2018)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-09-17 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 7 września 2018 roku o wydaniu decyzji Starosty Poznańskiego nr 23/2018 o zmianie ostatecznej decyzji Starosty Poznańskiego  nr 12/2018 z dnia 05 czerwca 2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Ogrodowej, Zacisze w Miękowie, gmina Czerwonak. (WD.6740.20.2018.)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Eppel-Kaczmarek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-09-13 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego w sprawie odwołania od decyzji z dnia 24 stycznia 2017 r. nr 2/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej (ul. Przemysłowej) w Zakrzewie, gmina Dopiewo (znak: WD.6740.53.2017)
Wojewoda Wielkopolski

 • opublikował: Pieczyński Maciej
  data publikacji: 2018-09-06 14:44

Obwieszczenie

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3.09.2018 r., że dnia 31.08.2018 r. została wydana decyzja Wojewody Wielkopolskiego o umorzeniu postępowania odwoławczego dotyczącego decyzji Starosty Poznańskiego z dnia 27 lutego 2018 roku, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie pasa drogowego ul. Dworcowej w miejscowości Złotniki, gmina Suchy Las. (WD.6740.2.2018)
Wojewoda Wielkopolski

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-09-06 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 4 września 2018 roku w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego uzupełniony w dniu 29.06.2018 r., zmieniony w dniu 01.08.2018 r. i uzupełniony w dniu 30.08.2018 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ul. Żniwnej i Zbożowej w Kicinie. (WD.6740.38.2018)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-09-04 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie z dnia 3 września 2018 r., dotyczące wniesienia odwołania od decyzji Starosty Poznańskiego nr 19/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ul. Bocznej od ul. Kościuszki w Luboniu, powiat poznański.(WD.6740.36.2018)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Kostrzewska
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-09-03 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 27 sierpnia 2018 r., o wniesieniu odwołania, od decyzji Starosty Poznańskiego nr 17/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie/rozbudowie drogi powiatowej nr 2389P Głuchowo-Chomęcice na odcinku od drogi powiatowej DP2391P (ul. Komornicka) do wylotu ze skrzyżowania węzła S5 Konarzewo (w budowie), gm. Komorniki. (WD.6740.21.2018)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-08-27 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie wydania decyzji Starosty Poznańskiego nr 21/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ul. Cedrowej w m. Złotkowo, gmina Suchy Las, powiat poznański. (WD.6740.39.2018.MA)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-08-27 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie wydania decyzji Starosty Poznańskiego nr 22/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ul. Rydla w Luboniu na odcinku od ul. Piatanowej do Podgórnej, gmina Luboń, pow. poznański. (WD.6740.45.2018)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-08-27 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie z dnia 20 sierpnia 2018 r., dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie  chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Cichej w Tarnowie Podgórnym. (WD.6740.48.2018)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-08-21 00:00
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2018-08-20 12:14

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 13 sierpnia 2018 roku dotyczące wydania decyzji Starosty Poznańskiego Nr 20/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na przebudowę/rozbudowę drogi powiatowej nr 2410P Kleszczewo; granica powiatu poznańskiego, gmina Kleszczewo, powiat poznański. (WD.6740.31.2018)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Eppel-Kaczmarek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-08-17 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie z dnia 13 sierpnia 2018 r., dotyczące wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ul. Bocznej od ul. Kościuszki w Luboniu.(WD.6740.36.2018)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Eppel-Kaczmarek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-08-16 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 9 sierpnia 2018 roku Wojewody Wielkopolskiego uchylającej w części decyzję Starosty Poznańskiego nr 21/2017 z dnia 15.09.2017 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie/rozbudowie drogi powiatowej nr 2486P Pobiedziska-Iwno (do węzła S5), gm. Pobiedziska i Kostrzyn. (WD.6740.36.2017)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Eppel-Kaczmarek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-08-13 15:03

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 7 sierpnia 2018 roku, dotyczące wydania decyzji Starosty Poznańskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na "Rozbudowie pasa drogowego ul. Poznańskiej w Kiekrzu polegającej na budowie chodnika", gmina Rokietnica. (WD.6740.34.2018)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-08-13 11:03

Obwieszczenie

Obwieszczenie z dnia 3 sierpnia 2018 r., dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Wierzbowej w Rokietnicy od ul. Miłej do skrzyżowania z ul. Obornicką. (WD.6740.47.2018)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej


Obwieszczenie

Obwieszczenie z dnia 25 lipca 2018 r., dotyczące wszczętego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ul. Lipowej w Bolechówku i Potaszach (etap I).(WD.6740.57.2018)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej


Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 17 lipca 2018 r., dotyczące udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie/rozbudowie drogi powiatowej nr 2389P Głuchowo-Chomęcice na odcinku od drogi powiatowej DP2391P (ul. Komornicka) do wylotu ze skrzyżowania węzła S5 Konarzewo (w budowie), gm. Komorniki. (WD.6740.21.2018)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Eppel-Kaczmarek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-07-24 09:14

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 20 lipca 2018 roku dotyczące zebrania materiałów dowodowych w sprawie wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na przebudowę/rozbudowę drogi powiatowej nr 2410P Kleszczewo; granica powiatu poznańskiego, gmina Kleszczewo, powiat poznański. (WD.6740.31.2018)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Eppel-Kaczmarek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-07-23 11:34

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 20 lipca 2018 roku w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na "Budowie od ul. Rydla do Podgórnej" w Luboniu. (WD.6740.45.2018)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Kostrzewska
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-07-23 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie zakończenia postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ul. Bocznej do ul. Kościuszki w Luboniu. (WD.6740.36.2018)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Kostrzewska
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-07-23 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 20 lipca 2018 roku w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie I etapu ulic Fabrycznej i Okrężnej w Kicinie, gmina Czerwonak. (WD.6740.51.2018)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Kostrzewska
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-07-23 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 20 lipca 2018 roku w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ul. Cedrowej w m. Złotkowo, gmina Suchy Las. (WD.6740.39.2018.MA)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Kostrzewska
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-07-23 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 16 lipca 2018 roku w sprawie zakończenia postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na "Rozbudowie pasa drogowego ul. Poznańskiej w Kiekrzu polegającej na budowie chodnika", gmina Rokietnica. (WD.6740.34.2018)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Kostrzewska
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-07-17 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 10 lipca 2018 roku w sprawie wydania decyzji nr 3569/18 zatwierdzająca projekt budowlany pozwolenia na przebudowę ulicy Wrzosowej w Przeźmierowie wraz ze zjazdami do posesji i chodnikami - obręb Przeźmierowo, gmina Tarnowo Podgórne.  (AB.6740.18.244.2018.IV)
Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jan Kędziora
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-07-16 09:13

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 4 lipca 2018 roku w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ul. Żniwnej i Zbożowej w Kicinie. (WD.6740.38.2018)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Eppel-Kaczmarek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-07-06 07:46

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 27 czerwca 2018 roku dotyczące wydania decyzji Starosty Poznańskiego nr 16/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ronda - ul. Średzka w Rabowicach (poza pasem drogi powiatowej objętej wydaną decyzją Starosty Poznańskiego WD.6740.45.2016 nr 23/2016 z dnia 15.12.2016 roku) powiat poznański, woj. wielkopolskie. (WD.6740.30.2018)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Eppel-Kaczmarek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-07-04 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 26.06.2018 roku dotyczące wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie połączenia drogowego pomiędzy ulicami Św. Wojciech i Szkolną w Czerwonaku,  powiat poznański, woj. wielkopolskie. (WD.6740.28.2018.EK)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Eppel-Kaczmarek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-07-02 09:24

następna strona »

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 2694
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2020-12-02 12:52
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-01-26 13:31