BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

Archiwum - rok 2018


Obwieszczenie

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21.12.2018 r. o wznowieniu postępowania w sprawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9.08.2018r. uchylającej w części decyzję Starosty Poznańskiego nr 21/2017 z dnia 15.09.2017 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie/rozbudowie drogi powiatowej nr 2486P Pobiedziska-Iwno (do węzła S5), gm. Pobiedziska i Kostrzyn. (WD.6740.36.2017)
Wojewoda Wielkopolski

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2019-01-02 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego nr 32/2018 z dnia 12 grudnia 2018 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ul. Lipowej w Bolechówku i Potaszkach (etap I), powiat poznański, województwo wielkopolskie. (WD.6740.73.2018)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-12-27 08:10

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego dot. wydania decyzji Starosty Poznańskiego nr 34/2018 z dnia 14 grudnia 2018 r. o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Oliwkowej w m. Złotkowo, gm. Suchy Las, powiat poznański, województwo wielkopolskie. (WD.6740.70.2018)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-12-27 07:59

Obwieszczenie

Starosty Poznańskiego dot. wydania decyzji Starosty Poznańskiego nr 33/2018 z dnia 12 grudnia 2018 r., o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie dróg powiatowych nr 2411P oraz 2441P wraz z budową tunelu drogowego (wiadukt kolejowy) pod linią kolejową E20 w ciągu drogi powiatowej nr 2441P w Kostrzynie Wielkopolskim- wykonywana w ramach zadania: " Budowa układu drogowego na terenie miasta Kostrzyn w rejonie ulic Grunwaldzkiej, Średzkiej i Powstańców Wielkopolskich". (WD.6740.58.2018)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-12-27 07:51

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na Budowie II etapu ulic Fabrycznej i Okrężnej w Kicinie, gmina Czerwonak. (WD.6740.97.2018)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-12-19 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego o wniesieniu odwołania,  z dnia 12 września 2018r. nr 24/2018 o zezwoleniu  na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Cichej w Tarnowie Podgórnym (rozbudowa drogi gminnej 322042P), powiat poznański, województwo wielkopolskie (WD.6740.48.2018).
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-12-19 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 10 grudnia 2018 roku dotyczące wydania decyzji Starosty Poznańskiego nr 31/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej ulicy  Jaworowej w Potaszach, gmina Czerwonak. (WD.6740.76.2018)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-12-14 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10.12.2018 r. o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie odwołania od decyzji Starosty Poznańskiego  z dnia 25 kwietnia 2018 r.  nr 9/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na rozbudowę ulicy Poznańskiej w Chomęcicach na odcinku zabudowy mieszkaniowej od strony m. Rosnowo wraz z budową kanalizacji deszczowej, powiat poznański, województwo wielkopolskie z rygorem natychmiastowej wykonalności. (WD.6740.03.2018)
Wojewoda Wielkopolski

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-12-13 11:22

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie wszczęcia postępowania  administracyjnego w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę ul. Malwowej i Placu Margaretek w Tarnowie Podgórnym, gmina Tarnowo Podgórne w zakresie budowy ścieżki rowerowej, chodnika, zjazdów ... (AB.6740.18.658.2018.IV)
Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jan Kędziora
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-12-12 15:11

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji Starosty Poznańskiego nr 24/2018 z dnia 12 września 2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Cichej w Tarnowie Podgórnym (rozbudowa drogi gminnej nr 322042P) powiat poznański, województwo wielkopolskie. (WD.6740.48.2018)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-12-13 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 7 grudnia 2018 r. dot. wszczęcia postępowania w sprawie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie skrzyżowania drogi powiatowej nr 2393P (ul. Gnieźnieńska) z drogą gminną (ul. Goślińska) w m. Murowana Goślina wraz z budowa ścieżki rowerowej (chodnika). (WD.6740.90.2018)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-12-12 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 3 grudnia 2018 roku dot. korekty wniosku w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Wierzbowej w Rokietnicy od ul. Miłej do skrzyżowania z ul. Obornicką, gm. Rokietnica. (WD.6740.47.2018)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-12-04 07:36

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 26 listopada 2018 r. dot. wszczęcia postępowania w sprawie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na budowę ulic Lipowej i Topolowej w Koziegłowach, gmina Czerwonak. (WD.6740.100.2018)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-11-28 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego ws wszczętego postępowania administracyjnego  dot. wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Oliwkowej w m. Złotkowo, gm. Suchy Las. (WD.6740.70.2018)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-11-28 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 20 listopada 2018 roku o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na rozbudowę ul. Lipowej w Bolechówku i Potaszkach (etap I). (WD.6740.73.2018)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-11-23 09:49
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2018-11-26 09:54

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 22 listopada 2018 roku dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej ulicy  Jaworowej w Potaszach. (WD.6740.76.2018)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-11-23 13:36

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę ul. Malwowej w Sadach, gmina Tarnowo Podgórne, wraz ze zjazdami do posesji przyległych, na działkach o numerach ewidencyjnych 41/39, 41/14, 73/2, 84/46, 84/6, obręb Sady, gmina Tarnowo Podgórne (AB.6740.18.629.2018.IV)
Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej

 • opublikował: Pieczyński Maciej
  data publikacji: 2018-11-23 07:45

Obwieszczenie

Starosty Poznańskiego  z dnia 19 listopada 2018 r. dot. zmiany zakresu wniosku w sprawie postępowania   o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na budowę dróg powiatowych nr 2411P oraz 2441P wraz z budową tunelu drogowego (wiadukt kolejowy) pod linią kolejową E20 w ciągu drogi powiatowej nr 2441P w Kostrzynie Wielkopolskim- wykonywana w ramach zadania: " Budowa układu drogowego na terenie miasta Kostrzyn w rejonie ulic Grunwaldzkiej, Średzkiej i Powstańców Wielkopolskich". (WD.6740.58.2018)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • opublikował: Pieczyński Maciej
  data publikacji: 2018-11-22 08:12

Obwieszczenie


Obwieszczenie Starosty Poznańskiego o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy  dot. zmiany ostatecznej decyzji Starosty Poznańskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 16/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ronda; ul. Średzka w Rabowicach (poza pasem drogi powiatowej objętej wydaną decyzją Starosty Poznańskiego WD.6740.45.2016 nr 23/2016 z dnia 15.12.2016 r.), powiat poznański, województwo wielkopolskie (znak: WD.6740.30.2018.EK).

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-11-22 12:08
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2018-11-26 12:10

Obwieszczenie

Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19.11.2018r. o wydaniu decyzji Wojewody Wielkopolskiego uchylającej w części decyzję Starosty Poznańskiego z dnia 18 września 2017r. nr 22/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej, ulicy Mechowskiej i Katarzyńskiej  w Gruszczynie (ul. Katarzyńska od   ul. Swarzędzkiej do ul. Mechowskiej oraz ul. Mechowska od ul. Zielińskiej do ul. Nowowiejskiego), i orzekającej w tym zakresie, w pozostałej części utrzymującej ja w mocy. (WD.6740.15.2017)
Wojewoda Wielkopolski

 • opublikował: Pieczyński Maciej
  data publikacji: 2018-11-21 08:00
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2018-11-26 12:14

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na "Budowie drogi gminnej dojazdu do działek gminnych w Zakrzewie, gmina Dopiewo". (WD.6740.80.2018)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Pieczyński Maciej
  data publikacji: 2018-11-21 08:34

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego o wydaniu decyzji nr 30/2018 z dnia 14 listopada 2018 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2476P na odcinku droga wojewódzka nr 434-8211; Runowo-w formule "zaprojektuj i wybuduj". (WD.6740.74.2018)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Pieczyński Maciej
  data publikacji: 2018-11-21 08:21

Obwieszczenie

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o zakończeniu postępowania dowodowego ws odwołania od decyzji Starosty Poznańskiego z dnia 8 sierpnia 2018 roku nr 19/2018. (WD.6740.36.2018)
Wojewoda Wielkopolski

 • opublikował: Pieczyński Maciej
  data publikacji: 2018-11-13 15:07
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2018-11-28 09:53

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego o wydaniu dnia 31 października 2018 roku decyzji Starosty Poznańskiego  nr 29/2018 o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej ulicy Jonschera w Kicinie gmina Czerwonak. (WD.6740.61.2018)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • opublikował: Pieczyński Maciej
  data publikacji: 2018-11-13 15:02
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2018-11-28 09:48

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 31.10.2018 dot.  wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ulicy Poziomkowej w Zalasewie od ulicy Rivoliego do skrzyżowania z ulicą Przybylskiego oraz ulicy Rivoliego od ulicy Poziomkowej w kierunku północnym do istniejącej nawierzchni i południowym do ul. Agrestowej. (WD.6740.54.2018)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-11-05 15:21
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2018-12-17 12:13

Obwieszczenie

Obwieszczenie z dnia 29.10.2018 r., dotyczące zakończenia postępowania dowodowego w toku postępowania administracyjnego w sprawie odwołania od decyzji Starosty Poznańskiego 20/2017 z dnia 14.09.2017 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie/rozbudowie drogi powiatowej nr 2477 Gądki - Szczodrzykowo, powiat poznański, województwo wielkopolskie, z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności (znak: WD.6740.35.2017)
Wojewoda Wielkopolski

 • opublikował: Pieczyński Maciej
  data publikacji: 2018-10-31 14:39
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2018-11-23 14:51

Obwieszczenie

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25.10.2018 r. o wydaniu decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25.10.2018 r. znak IR-III.7821.4.2018 uchylającej w części decyzję  Starosty Poznańskiego nr 2/2018 z dnia 24.01.2018 r. WD.6740.53.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej ul. Przemysłowej w Zakrzewie, gmina Dopiewo i orzekająca a w pozostałej części utrzymująca zaskarżoną decyzję w mocy. (znak: WD.6740.53.2017)
Wojewoda Wielkopolski

 • opublikował: Pieczyński Maciej
  data publikacji: 2018-10-30 14:33
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2018-11-23 14:50

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 25.10.2018 r., dot. wydania postanowienia o sprostowaniu oczywistych omyłek w decyzji Starosty Poznańskiego nr 17/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie/rozbudowie drogi powiatowej nr 2389P Głuchowo-Chomęcice na odcinku od drogi powiatowej DP2391P (ul. Komornicka) do wylotu ze skrzyżowania węzła S5 Konarzewo (w budowie), gm. Komorniki, powiat poznański, woj. wielkopolskie. (WD.6740.21.2018)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-10-29 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 25 października 2018 roku dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na budowę dwóch obiektów inżynierskich w m. Nadrożno i m. Złotniczki w ciągu drogi powiatowej nr 2408P, gmina Pobiedziska, powiat poznański, województwo wielkopolskie. (WD.6740.65.2018)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-10-29 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 23 października 2018 roku dot. wszczęcia postępowania w sprawie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na rozbudowę ulicy Zygmunta Grudzieńskiego w Swarzędzu i Jasiniu oraz ulicy Pszennej w Łowęcinie. (WD.6740.85.2018)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-10-29 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 23 października 2018 roku dot. wszczęcia postępowania w sprawie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na budowę ulicy Stęszewskiej oraz ulicy Zielonej w m. Krosinko. (WD.6740.81.2018)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Eppel-Kaczmarek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-10-25 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 17 października 2018 roku dot. wszczęcia postępowania w sprawie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2476P na odcinku droga wojewódzka nr 434-8211; Runowo-w formule "zaprojektuj i wybuduj". (WD.6740.74.2018)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Kostrzewska
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-10-22 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 11 października 2018 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ul. Lipowej w Bolechówku i Potaszkach (etap I). (WD.6740.73.2018)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Eppel-Kaczmarek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-10-17 07:49

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 10 października 2018 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 2400P (Napachanie-Złotkowo) wraz ze skrzyżowaniami z drogą nr 2425P (Rokietnica-Żydowo) oraz z drogą 2423P (Mrowino-Rokietnica). (WD.6740.64.2018)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-10-12 08:45

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 10 października 2018 roku w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej ulic Jonschera w Kicinie. (WD.6740.61.2018)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-10-12 07:57

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 8 października 2018 roku o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Starosty Poznańskiego nr 16/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ronda - ul. Średzka w Rabowicach (poza pasem drogi powiatowej objętej wydaną decyzją Starosty Poznańskiego WD.6740.45.2016 nr 23/2016 z dnia 15.12.2016 roku) powiat poznański, woj. wielkopolskie. (WD.6740.30.2018)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Eppel-Kaczmarek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-10-11 07:48

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 5 października 2018 roku o wydaniu dnia 28 września 2018 roku decyzji Starosty Poznańskiego nr 27/2018 o odmowie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej na rozbudowę ul. Lipowej w Bolechówku i Potaszach (etap I). (WD.6740.57.2018)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej
 


Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 1 października 2018 roku dotyczące zakończenia postępowania dowodowego w sprawie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ulicy Poziomkowej w Zalasewie od ulicy Rivoliego do skrzyżowania z ulicą Przybylskiego oraz ulicy Rivoliego od ulicy Poziomkowej w kierunku północnym do istniejącej nawierzchni i południowym do ulicy Agrestowej. (WD.6740.54.2018)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej


Obwieszczenie

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 września 2018 roku o zakończeniu postępowania dowodowego w toku postępowania administracyjnego w sprawie odwołania od decyzji z dnia 7 czerwca 2017 roku nr 14/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na budowę/rozbudowę drogi powiatowej nr 2392 P Tarnowo Podgórne - Więckowice na odcinku Lusówko (Rozalin) - Więckowie oraz nr 2403P Więckowice - Dopiewo, m. Więckowice, powiat poznański. (WD.6740.10.2017)
Wojewoda Wielkopolski


Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Oliwkowej w m. Złotkowo, gmina Suchy Las, powiat poznański. (WD.6740.70.2018)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-10-03 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 28 września 2018 roku o wydaniu dnia 24 września 2018 r.  decyzji Starosty Poznańskiego nr 26/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ul. Żniwnej i Zbożowej w Kicinie z rygorem natychmiastowej wykonalności. (WD.6740.38.2018)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Eppel-Kaczmarek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-10-01 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17.09.2018 r. dotyczące zakończenia postępowania dowodowego w toku postępowania administracyjnego w sprawie odwołania od decyzji z dnia 18.09.2017 r. nr 22/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej ul. Mechowskiej i Katarzyńskiej w Gruszczynie. (znak: WD.6740.15.2017)
Wojewoda Wielkopolski

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-09-20 11:37

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego o wydaniu dnia 14 września 2018 r. decyzji nr 25/2018  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie I etapu ulic Fabrycznej i Okrężnej w Kicinie, gmina Czerwonak, powiat poznański, województwo wielkopolskie. (WD.6740.51.2018)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-09-20 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 17 września 2018 roku dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie dróg powiatowych nr 2411P oraz 2441P wraz z budową tunelu drogowego (wiadukt kolejowy) pod linią kolejową E20 w ciągu drogi powiatowej nr 2441P w Kostrzynie Wielkopolskim - wykonana w ramach zadania: "Budowa układu drogowego na terenie miasta Kostrzyn w rejonie ulic Grunwaldzkiej, Średzkiej i Powstańców Wielkopolskich". (WD.6740.58.2018)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Eppel-Kaczmarek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-09-20 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 12 września 2018 r. dotyczące wydania dnia 10 września 2018 r. postanowienia Starosty Poznańskiego o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Starosty Poznańskiego nr 9/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie ulicy Poznańskiej w Chomęcicach na odcinku zabudowy mieszkaniowej od strony m. Rosnowo wraz z budową kanalizacji deszczowej, gm. Komorniki. (WD.6740.3.2018)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Eppel-Kaczmarek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-09-17 13:18

Obwieszczenie

Obwieszczenie z dnia 17 września 2018 r., o wydaniu dnia 12.09.2018 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 24/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie  chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Cichej w Tarnowie Podgórnym (rozbudowa drogi gminnej nr 322042P), powiat poznański z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności. (WD.6740.48.2018)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-09-17 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 7 września 2018 roku o wydaniu decyzji Starosty Poznańskiego nr 23/2018 o zmianie ostatecznej decyzji Starosty Poznańskiego  nr 12/2018 z dnia 05 czerwca 2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Ogrodowej, Zacisze w Miękowie, gmina Czerwonak. (WD.6740.20.2018.)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Eppel-Kaczmarek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-09-13 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego w sprawie odwołania od decyzji z dnia 24 stycznia 2017 r. nr 2/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej (ul. Przemysłowej) w Zakrzewie, gmina Dopiewo (znak: WD.6740.53.2017)
Wojewoda Wielkopolski

 • opublikował: Pieczyński Maciej
  data publikacji: 2018-09-06 14:44

Obwieszczenie

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3.09.2018 r., że dnia 31.08.2018 r. została wydana decyzja Wojewody Wielkopolskiego o umorzeniu postępowania odwoławczego dotyczącego decyzji Starosty Poznańskiego z dnia 27 lutego 2018 roku, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie pasa drogowego ul. Dworcowej w miejscowości Złotniki, gmina Suchy Las. (WD.6740.2.2018)
Wojewoda Wielkopolski

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-09-06 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 4 września 2018 roku w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego uzupełniony w dniu 29.06.2018 r., zmieniony w dniu 01.08.2018 r. i uzupełniony w dniu 30.08.2018 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ul. Żniwnej i Zbożowej w Kicinie. (WD.6740.38.2018)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-09-04 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie z dnia 3 września 2018 r., dotyczące wniesienia odwołania od decyzji Starosty Poznańskiego nr 19/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ul. Bocznej od ul. Kościuszki w Luboniu, powiat poznański.(WD.6740.36.2018)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Kostrzewska
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-09-03 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 27 sierpnia 2018 r., o wniesieniu odwołania, od decyzji Starosty Poznańskiego nr 17/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie/rozbudowie drogi powiatowej nr 2389P Głuchowo-Chomęcice na odcinku od drogi powiatowej DP2391P (ul. Komornicka) do wylotu ze skrzyżowania węzła S5 Konarzewo (w budowie), gm. Komorniki. (WD.6740.21.2018)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-08-27 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie wydania decyzji Starosty Poznańskiego nr 21/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ul. Cedrowej w m. Złotkowo, gmina Suchy Las, powiat poznański. (WD.6740.39.2018.MA)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-08-27 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie wydania decyzji Starosty Poznańskiego nr 22/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ul. Rydla w Luboniu na odcinku od ul. Piatanowej do Podgórnej, gmina Luboń, pow. poznański. (WD.6740.45.2018)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-08-27 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie z dnia 20 sierpnia 2018 r., dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie  chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Cichej w Tarnowie Podgórnym. (WD.6740.48.2018)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-08-21 00:00
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2018-08-20 12:14

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 13 sierpnia 2018 roku dotyczące wydania decyzji Starosty Poznańskiego Nr 20/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na przebudowę/rozbudowę drogi powiatowej nr 2410P Kleszczewo; granica powiatu poznańskiego, gmina Kleszczewo, powiat poznański. (WD.6740.31.2018)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Eppel-Kaczmarek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-08-17 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie z dnia 13 sierpnia 2018 r., dotyczące wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ul. Bocznej od ul. Kościuszki w Luboniu.(WD.6740.36.2018)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Eppel-Kaczmarek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-08-16 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 9 sierpnia 2018 roku Wojewody Wielkopolskiego uchylającej w części decyzję Starosty Poznańskiego nr 21/2017 z dnia 15.09.2017 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie/rozbudowie drogi powiatowej nr 2486P Pobiedziska-Iwno (do węzła S5), gm. Pobiedziska i Kostrzyn. (WD.6740.36.2017)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Eppel-Kaczmarek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-08-13 15:03

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 7 sierpnia 2018 roku, dotyczące wydania decyzji Starosty Poznańskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na "Rozbudowie pasa drogowego ul. Poznańskiej w Kiekrzu polegającej na budowie chodnika", gmina Rokietnica. (WD.6740.34.2018)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-08-13 11:03

Obwieszczenie

Obwieszczenie z dnia 3 sierpnia 2018 r., dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Wierzbowej w Rokietnicy od ul. Miłej do skrzyżowania z ul. Obornicką. (WD.6740.47.2018)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej


Obwieszczenie

Obwieszczenie z dnia 25 lipca 2018 r., dotyczące wszczętego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ul. Lipowej w Bolechówku i Potaszach (etap I).(WD.6740.57.2018)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej


Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 17 lipca 2018 r., dotyczące udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie/rozbudowie drogi powiatowej nr 2389P Głuchowo-Chomęcice na odcinku od drogi powiatowej DP2391P (ul. Komornicka) do wylotu ze skrzyżowania węzła S5 Konarzewo (w budowie), gm. Komorniki. (WD.6740.21.2018)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Eppel-Kaczmarek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-07-24 09:14

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 20 lipca 2018 roku dotyczące zebrania materiałów dowodowych w sprawie wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na przebudowę/rozbudowę drogi powiatowej nr 2410P Kleszczewo; granica powiatu poznańskiego, gmina Kleszczewo, powiat poznański. (WD.6740.31.2018)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Eppel-Kaczmarek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-07-23 11:34

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 20 lipca 2018 roku w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na "Budowie od ul. Rydla do Podgórnej" w Luboniu. (WD.6740.45.2018)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Kostrzewska
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-07-23 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie zakończenia postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ul. Bocznej do ul. Kościuszki w Luboniu. (WD.6740.36.2018)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Kostrzewska
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-07-23 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 20 lipca 2018 roku w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie I etapu ulic Fabrycznej i Okrężnej w Kicinie, gmina Czerwonak. (WD.6740.51.2018)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Kostrzewska
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-07-23 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 20 lipca 2018 roku w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ul. Cedrowej w m. Złotkowo, gmina Suchy Las. (WD.6740.39.2018.MA)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Kostrzewska
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-07-23 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 16 lipca 2018 roku w sprawie zakończenia postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na "Rozbudowie pasa drogowego ul. Poznańskiej w Kiekrzu polegającej na budowie chodnika", gmina Rokietnica. (WD.6740.34.2018)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Kostrzewska
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-07-17 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 10 lipca 2018 roku w sprawie wydania decyzji nr 3569/18 zatwierdzająca projekt budowlany pozwolenia na przebudowę ulicy Wrzosowej w Przeźmierowie wraz ze zjazdami do posesji i chodnikami - obręb Przeźmierowo, gmina Tarnowo Podgórne.  (AB.6740.18.244.2018.IV)
Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jan Kędziora
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-07-16 09:13

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 4 lipca 2018 roku w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ul. Żniwnej i Zbożowej w Kicinie. (WD.6740.38.2018)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Eppel-Kaczmarek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-07-06 07:46

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 27 czerwca 2018 roku dotyczące wydania decyzji Starosty Poznańskiego nr 16/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ronda - ul. Średzka w Rabowicach (poza pasem drogi powiatowej objętej wydaną decyzją Starosty Poznańskiego WD.6740.45.2016 nr 23/2016 z dnia 15.12.2016 roku) powiat poznański, woj. wielkopolskie. (WD.6740.30.2018)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Eppel-Kaczmarek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-07-04 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 26.06.2018 roku dotyczące wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie połączenia drogowego pomiędzy ulicami Św. Wojciech i Szkolną w Czerwonaku,  powiat poznański, woj. wielkopolskie. (WD.6740.28.2018.EK)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Eppel-Kaczmarek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-07-02 09:24

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 27 czerwca 2018 r., dotyczące zakończenia postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie/rozbudowie drogi powiatowej nr 2389P Głuchowo-Chomęcice na odcinku od drogi powiatowej DP2391P (ul. Komornicka) do wylotu ze skrzyżowania węzła S5 Konarzewo, gm. Komorniki. (WD.6740.21.2018)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej


Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej ul. Wysogotowskiej w Przeźmierowie, gmina Tarnowo Podgórne, z rygorem natychmiastowej wykonalności. (WD.6740.33.2018)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej


Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego  z dnia 20 czerwca 2018 r. dotyczące wydania dnia 20 czerwca 2018 r. postanowienia prostującego decyzję Starosty Poznańskiego nr 13/2018 z dnia 11 czerwca 2018 r. o odmowie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej na budowę ulicy Lipowej i Topolowej w Koziegłowach, gmina Czerwonak, powiat poznański. (WD.6740.25.2018.)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Eppel-Kaczmarek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-06-25 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie odwołania od decyzji Starosty Poznańskiego z dnia 15.09.2017 r. nr 21/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie/rozbudowie drogi powiatowej nr 2486P Pobiedziska - Iwno (do węzła S5), gmina Pobiedziska, powiat poznański, woj. wielkopolskie, z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności. (WD.6740.36.2017)
Wojewoda Wielkopolski

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Eppel - Kaczmarek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-06-21 09:11

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na "Budowie ul. Bocznej od ul. Kościuszki w Luboniu". (WD.6740.36.2018)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-06-21 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego  z dnia 15 czerwca 2018 r. dotyczące odmowy udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej na budowę ulicy Lipowej i Topolowej w Koziegłowach, gmina Czerwonak. (WD.6740.25.2018.)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Eppel-Kaczmarek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-06-19 07:34

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 13 czerwca 2018 r. dotyczące wniesienia odwołania, od decyzji Starosty Poznańskiego z dnia 25.04.2018 r nr 9/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie ulicy Poznańskiej w Chomęcicach na odcinku zabudowy mieszkaniowej od strony m. Rosnowo wraz z budową kanalizacji deszczowej, gm. Komorniki. (WD.6740.3.2018)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Eppel-Kaczmarek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-06-15 14:02
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2018-06-15 14:03

Obwieszczenie

Obwieszczenie z dnia 22.05.2018 r. dotyczące zakończenia postępowania dowodowego w toku postępowania administracyjnego w sprawie odwołania od decyzji Starosty Poznańskiego nr 20/2017 z dnia 14 września 2017 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie/rozbudowie drogi powiatowej nr 2477 Gądki - Szczodrzykowo, powiat poznański, woj. wielkopolskie, z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności.  (WD.6740.35.2017)
Wojewoda Wielkopolski

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-06-12 12:02

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na "Rozbudowie pasa drogowego ul. Poznańskiej w Kiekrzu polegającej na budowie chodnika", gmina Rokietnica. (WD.6740.34.2018)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-06-13 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę drogi gminnej - ulicy Wrzosowej w Przeźmierowie wraz ze zjazdami do posesji i chodnikami - obręb Przeźmierowo, gmina Tarnowie.  (AB.6740.18.244.2018.IV)
Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jan Kędziora
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-06-12 08:54

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 5 czerwca 2018 roku dotycząca decyzji Starosty Poznańskiego nr 12/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Ogrodowej, Zacisze w Miękowie, gmina Czerwonak. (WD.6740.20.2018.)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Eppel-Kaczmarek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-06-11 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 28 maja 2018 roku dotyczące wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na "Rozbudowie drogi gminnej ul Wysogotowskiej w m. Przeźmierowo, Tarnowo Podgórne". (WD.6740.33.2018)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-05-30 07:59

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie wydania decyzji pozwolenia na przebudowę ulicy Wrzosowej w Przeźmierowie w Tarnowie Podgórnym wraz ze zjazdami, chodnikiem, gmina Tarnowo Podgórne.  (AB.6740.18.244.2018.IV)
Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jan Kędziora
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-05-29 14:12

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 22 maja 2018 r. dot. wydania decyzji Starosty Poznańskiego nr 11/2018 w sprawie zmiany decyzji Starosty Poznańskiego z dnia 15.12.2016 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2410 P na odcinku Węzeł Kleszczewo (S5) - Gowarzewo-Zalasewo (do skrzyżowania z ul. Olszynową), gmina Kleszczewo, Kostrzyn i Swarzędz, powiat poznański, województwo wielkopolskie" uchylonej w części decyzją Wojewody Wielkopolskiego nr IR-III7821.5.2017.4 z dnia 28.06.2017 r. a w pozostałej części utrzymującej w mocy, w ustalonych liniach terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych oraz liniach rozgraniczających teren na odcinku od km. 6+133,39 do 6+304,00. (WD.6740.45.2016)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-05-28 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 22 maja 2018 roku w sprawie wydania decyzji nr 2485/18 pozwolenia na budowę ulicy 27 grudnia wraz z budową chodnika, zjazdów do posesji w Tarnowie Podgórnym, gmina Tarnowo Podgórne.  (AB.6740.18.134.2018.IV)
Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jan Kędziora
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-05-23 13:48

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 17 maja 2018 roku dotyczące wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie połączenia drogowego pomiędzy ulicami Św. Wojciech i Szkolną w Czerwonaku. (WD.6740.28.2018.EK)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Eppel-Kaczmarek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-05-21 09:32

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 16 maja 2018 roku dotycząca zakończenia postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Ogrodowej, Zacisze w Miękowie, gmina Czerwonak i przystąpieniu do rozpatrywania zgromadzonego materiału dowodowego w celu ustalenia treści rozstrzygnięcia. (WD.6740.20.2018.)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Eppel - Kaczmarek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-05-18 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 10 maja 2018 roku dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na przebudowę/rozbudowę drogi powiatowej nr 2410P Kleszczewo (WD.6740.31.2018)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Eppel-Kaczmarek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-05-14 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 10 maja 2018 roku dotyczące zawiadomienia o wydaniu decyzji dnia 7 maja 2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie ul. Pułaskiego w Puszczykowie, polegającej na budowie drogi z odwodnieniem wraz z przebudową chodnika. (WD.6740.14.2018)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Eppel-Kaczmarek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-05-14 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 9 maja 2018 roku w sprawie wydania decyzji nr 2230/18 pozwolenia na budowę ulicy Dolne Chyby i ulicy Szkolnej wraz z budową chodnika, zjazdów do posesji w Chybach, gmina Tarnowo Podgórne.  (AB.6740.18.109.2018.IV)
Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jan Kędziora
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-05-09 14:52

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 27 kwietnia 2018 r. dotyczące zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, na rozbudowę ulicy Poznańskiej w Chomęcicach na odcinku zabudowy mieszkaniowej od strony m. Rosnowo wraz z budową kanalizacji deszczowej, powiat poznański, województwo wielkopolskie z rygorem natychmiastowej wykonalności. (WD.6740.3.2018)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • opublikował: Pieczyński Maciej
  data publikacji: 2018-04-27 12:39
 • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
  ostatnia modyfikacja: 2018-04-30 09:29

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 27 kwietnia 2018 roku dotyczące wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ronda- ul. Średzka w Rabowicach (poza pasem drogi powiatowej objętej wydaną decyzją Starosty Poznańskiego WD.6740.45.2016 nr 23/2016 z dnia 15.12.2016 roku). (WD.6740.30.2018)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej


Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 26 kwietnia 2018 roku dotyczące zezwolenia na realizację inwestycji drogowej na rozbudowę ulicy Langego w Puszczykowie na odcinku ulicy Kasprowicza do ulicy Brzozowej, powiat poznański, województwo wielkopolskie. (WD.6740.7.2018)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej


Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 17 kwietnia 2018 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie/rozbudowie drogi powiatowej nr 2389P Głuchowo-Chomęcice gmina Komorniki, powiat poznański. (WD.6740.21.2018.)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Eppel-Kaczmarek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-04-19 08:01

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Starosty Poznańskiego z dnia 15.12.2016 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2410 P na odcinku Węzeł Kleszczewo (S5) - Gowarzewo-Zalasewo (do skrzyżowania z ul. Olszynową), gmina Kleszczewo, Kostrzyn i Swarzędz, powiat poznański, województwo wielkopolskie" uchylonej w części decyzją Wojewody Wielkopolskiego nr IR-III7821.5.2017.4 z dnia 28.06.2017 r. a w pozostałej części utrzymującej w mocy, w związku z istotnym odstępstwem od zatwierdzonego projektu budowlanych oraz liniach rozgraniczających teren na odcinku od km. 6+133,39 do 6+304,00. (WD.6740.45.2016)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Eppel-Kaczmarek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-04-16 09:27

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na budowę ulicy Lipowej i Topolowej w Koziegłowach, gmina Czerwonak. (WD.6740.25.2018.)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Eppel-Kaczmarek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-04-16 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 12 kwietnia 2018 roku, o wydaniu decyzji Starosty Poznańskiego nr 7/2018  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie/rozbudowie drogi powiatowej nr 2407P Koziegłowy-Swarzędz (ul. Poznańska) na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 196 (ul. Gdyńska) do ul. Gen. St. Taczaka w miejscowości Koziegłowy, z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności. (WD.6740.5.2018)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Kostrzewska
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-04-16 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie wydania decyzji pozwolenia na przebudowę ulicy Dolne Chyby i ulicy Szkolnej w miejscowości Chyby, gmina Tarnowo Podgórne, wraz ze zjazdami do posesji przyległych, chodnikiem,  kanalizą deszczową, obręb Chyby, gmina Tarnowo Podgórne.  (AB.6740.18.109.2018.IV)
Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-04-12 07:44

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 4 kwietnia 2018 roku, dot. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na rozbudowę ul. Sportowej w Kleszczewie wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem. (WD.6740.1.2018)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Eppel-Kaczmarek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-04-09 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 4 kwietnia 2018 roku, dot. zakończenia postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Poznańskiej w Chomęcicach na odcinku zabudowy mieszkaniowej od strony m. Rosnowo wraz z budową kanalizacji deszczowej; droga powiatowa. (WD.6740.3.2018)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Eppel-Kaczmarek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-04-09 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 5 kwietnia 2018 roku dotycząca wszczęcia postępowania w sprawie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na budowę ulicy Ogrodowej, Zacisze w Miękowie, gmina Czerwonak. (WD.6740.20.2018.)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Eppel-Kaczmarek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-04-06 10:44

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 5 kwietnia 2018 roku w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę ulicy 27 Grudnia w Tarnowie Podgórnym, gmina Tarnowo Podgórne, wraz ze zjazdami do posesji przyległych, chodnikiem, ścieżką rowerową, peronami przystankowymi, kanalizą deszczową, oświetleniem drogowym, obręb Tarnowo Podgórne.  (AB.6740.18.134.2018.IV)
Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jan Kędziora
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-04-06 07:42

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego o wniesieniu odwołania, od decyzji Starosty Poznańskiego z dnia 27 lutego 2018 r. nr 4/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa pasa drogowego ul. Dworcowej w m. Złotniki, gmina Suchy Las, polegającej na budowie chodnika, drogi rowerowej oraz ciągu pieszo-rowerowego na doc. od km 0+673 do ul. Łagiewnickiej", powiat poznański, woj. wlkp z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności. (WD.6740.2.2018)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-04-03 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego o wniesieniu odwołania od decyzji Starosty Poznańskiego nr 2/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej (ul. Przemysłowej) w Zakrzewie, gmina Dopiewo z rygorem natychmiastowej wykonalności. (WD.6740.53.2017)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Eppel-Kaczmarek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-03-21 09:46

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na przebudowę ulicy Pułaskiego w Puszczykowie polegającą na budowie drogi z odwodnieniem wraz z przebudową chodnika. (WD.6740.14.2018.EK)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Eppel-Kaczmarek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-03-19 12:41

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 15 marca 2018 roku, o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Langego w Puszczykowie na odcinku od ulicy Kasprowicza do ulicy Brzozowej. (WD.6740.7.2018.EK)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Eppel-Kaczmarek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-03-19 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 14 marca 2018 roku, o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie/rozbudowie drogi powiatowej nr 2407P Koziegłowy-Swarzędz (ul. Poznańska) na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 196 (ul. Gdyńska) do ul. Gen. St. Taczaka w miejscowości Koziegłowy. (WD.6740.5.2018)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-03-13 10:38
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2018-03-13 10:38

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 12 marca 2018 roku o wydaniu dnia 12.03.2018 r. postanowienia prostującego decyzję Starosty Poznańskiego nr 3/2018 z dnia 14 lutego 2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa ulicy Tulipanowej w m. Złotniki, gmina Suchy Las", powiat poznański, woj. wielkopolskie, z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności. (WD.6740.59.2017)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-03-14 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego dot. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie/rozbudowie drogi powiatowej nr 2393P polegającej na budowie ścieżki rowerowej w ramach projektu pn: "Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina". (WD.6740.4.2018)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Eppel-Kaczmarek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-03-12 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 8 marca 2018 roku, dotyczące zakończenia postępowania dowodowego w sprawie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na rozbudowę ul. Sportowej w Kleszczewie wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem. (WD.6740.1.2018)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Eppel-Kaczmarek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-03-09 11:10
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2018-03-09 11:10

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 1 marca 2018 roku, o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Poznańskiej w Chomęcicach na odcinku zabudowy mieszkaniowej od strony m. Rosnowo wraz z budową kanalizacji deszczowej; droga powiatowa. (WD.6740.3.2018)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Eppel-Kaczmarek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-03-06 07:48

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 5 marca 2018 roku o wydaniu dnia 27.02.2018 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 4/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa pasa drogowego ul. Dworcowej w m. Złotniki, gmina Suchy Las, polegającej na budowie chodnika, drogi rowerowej oraz ciągu pieszo-rowerowego na doc. od km 0+673 do ul. Łagiewnickiej". (WD.6740.2.2018)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej


Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 14 lutego 2018 roku o wydaniu dnia 14.02.2018 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 3/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa ulicy Tulipanowej w m. Złotniki, gmina Suchy Las", powiat poznański, woj. wielkopolskie. (WD.6740.59.2017)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-02-16 10:28

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 9 lutego 2018 roku, o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie/rozbudowie drogi powiatowej nr 2393P polegającej na budowie ścieżki rowerowej w ramach projektu pn: "Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina". (WD.6740.4.2018)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-02-13 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 5 lutego 2018 roku, o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie pasa drogowego ul. Dworcowej w miejscowości Złotniki, gmina Suchy Las. (WD.6740.2.2018)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-02-07 07:37

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 29 stycznia 2018 roku o wydaniu dnia 24 stycznia 2018 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 2/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej (ul. Przemysłowej) w Zakrzewie, gmina Dopiewo. (WD.6740.53.2017)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Eppel-Kaczmarek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-01-31 09:05

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 24 stycznia 2018 roku, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ul. Sportowej w Kleszczewie wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem. (WD.6740.1.2018)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Eppel-Kaczmarek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-01-29 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 16 stycznia 2018 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Tulipanowej w Złotnikach, gmina Suchy Las. (WD.6740.59.2017)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-01-17 11:19

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 11 stycznia 2018 roku o wydaniu dnia 9 stycznia 2018 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 1/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej ul. Dębowej w Dębogórze, powiat poznański, woj. wielkopolskie. (WD.6740.52.2017)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Eppel-Kaczmarek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-01-16 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 8 stycznia 2018 roku o wydaniu dnia 2 stycznia 2018 r. postanowienia prostującego decyzję Starosty Poznańskiego z dnia 18.10.2010 r. nr 29/2010 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na przebudowę ul. Krasickiego i ul. Staszica w Kórniku, gmina Kórnik, powiat poznański, woj. wielkopolskie. (WD.7332-3-46/10)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-01-15 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 3 stycznia 2018 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej (ul. Przemysłowej) w Zakrzewie, gmina Dopiewo. (WD.6740.53.2017)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-01-08 11:54

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 4 stycznia 2018 roku o wydaniu dnia 29 grudnia 2017 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 37/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ul. Stefańskiego na odc. od ul. Poziomkowej do ul. Szkółkarskiej w Suchym Lesie - droga gminna, powiat poznański, woj. wielkopolskie z rygorem natychmiastowej wykonalności. (WD.6740.49.2017)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Eppel-Kaczmarek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-01-08 11:44

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 1152
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2020-01-14 09:42
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-01-21 13:16