BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Archiwum - rok 2017


Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego o wniesieniu odwołania od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie/rozbudowie drogi powiatowej nr 2392P Tarnowo Podgórne - Więckowice na odcinku Lusówko (Rozalin) w miejscowości Więckowice, powiat poznański. (WD.6740.10.2017)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Eppel-Kaczmarek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-02-12 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego o wniesieniu odwołań od  decyzji Starosty Poznańskiego z dnia 28 grudnia 2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ścieżki rowerowej Lusowo - Tarnowo Podgórne przy ul. Wierzbowej, gmina Tarnowo Podgórne. (WD.6740.54.2017)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Eppel-Kaczmarek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-01-31 15:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku o wydaniu decyzji Starosty Poznańskiego nr 36/2017 o udzieleniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ścieżki rowerowej Lusowo - Tarnowo Podgórne ul. Wierzbowej, gmina Tarnowo Podgórne. (WD.6740.54.2017)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Eppel-Kaczmarek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-01-02 08:19

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 18 grudnia 2017 roku o wydaniu dnia 12.12.2017 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 35/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ul. Ogrodowej w Paczkowie, powiat poznański, województwo wielkopolskie, rygorem natychmiastowej wykonalności. (WD.6740.51.2017)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Eppel-Kaczmarek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-12-20 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 13 grudnia 2017 roku o wydaniu dnia 11 grudnia 2017 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 34/2017 o odmowie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej  polegającej na przebudowie/rozbudowie drogi powiatowej nr 2410 P Kleszczewo - granica Powiatu Poznańskiego, gm. Kleszczewo, powiat poznański. (WD.6740.48.2017)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Eppel-Kaczmarek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-12-19 12:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 12 grudnia 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ul. Dębowej w Dębogórze. (WD.6740.52.2017)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Eppel-Kaczmarek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-12-14 11:41

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 11 grudnia 2017 roku o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wniosku Wójta Gminy Suchy Las z dnia 27.09.2017r, uzupełnionego 31.10.2017 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ul. Stefańskiego na odc. od ul. Poziomkowej do ul. Szkółkarskiej w Suchym Lesie - droga gminna. (WD.6740.49.2017)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-12-13 09:23

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 11 grudnia 2017 r. o wydaniu dnia 4 grudnia 2017 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 33/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie pasa drogowego ul. Różanej  w m. Pobiedziska - budowa chodnika na działce 153/2 ark. 25 w m. Pobiedziska km 0+000,00 do 0+048,50 z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności. (WD.6740.50.2017)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-12-13 09:13

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego dot. wszczęcia postępowania administracyjnego  w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ścieżki rowerowej Lusowo-Tarnowo Podgórne przy ul. Wierzbowej stanowiącej część zadania pn. "Przebudowa polegająca na rozbudowie ul. Wierzbowej Tarnowo Podgórne - Lusowo w ciągu drogi powiatowej nr 2420P - ścieżka rowerowa, gmina Tarnowo Podgórne. (WD.6740.54.2017)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-12-08 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 1 grudnia 2017 roku w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej ul. Wiśniowej w Skórzewie, gm. Dopiewo. (WD.6740.46.2017)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-12-01 10:14

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 28 listopada 2017 roku o wydaniu dnia 24 listopada 2017 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 31/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie/przebudowie drogi powiatowej nr 2400P Napachanie - Złotkowo na odcinku Napachanie - Rokietnica, powiat poznański, województwo wielkopolskie. (WD.6740.42.2017)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Eppel-Kaczmarek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-12-01 08:27

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 24 listopada 2017 r. o wydaniu dnia 24 listopada 2017 r. postanowienia prostującego decyzję Starosty Poznańskiego nr 22/2017 z dnia 18 września 2017 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej, ulicy Mechowskiej i Katarzyńskiej w Gruszczynie (ul. Katarzyńska od ul. Swarzędzkiej do ul. Mechowskiej oraz ul. Mechowska od ul. Zielińskiej do ul. Nowowiejskiego) powiat poznański, woj. wielkopolskie, z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności. (WD.6740.15.2017)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-11-28 11:13

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego o wniesieniu odwołania od decyzji Starosty Poznańskiego z dnia 13 września 2017 roku nr 19/2017 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie pasa drogowego - budowa chodnika Lusowo-Tarnowo Podgórne ul. Wierzbowa - droga powiatowa nr 2420P, powiat poznański, województwo wielkopolskie z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności. (WD.6740.24.2017)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-11-22 09:52

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 16 listopada 2017 roku dot. wszczęcia postępowania w sprawie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na przebudowę/rozbudowę drogi powiatowej nr 2410 P Kleszczewo - granica Powiatu Poznańskiego, gm. Kleszczewo, powiat poznański. (WD.6740.48.2017)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-11-17 09:46

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 16 listopada 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej ul. Wiśniowej w Skórzewie, gm. Dopiewo. (WD.6740.46.2017)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Eppel-Kaczmarek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-11-14 14:50

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 10 listopada 2017 roku dot. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Malwowej na odcinku od ul. Poznańskiej do ul. Kaczyńskiej oraz ul. Słonecznej w Pobiedziskach wraz z budową kanalizacji deszczowej, rozbiórką budynku garażowego i magazynowo - garażowego oraz przebudową linii napowietrznej nN 0,4kV. (WD.6740.41.2017)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Eppel-Kaczmarek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-11-14 09:06

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 8 listopada 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ul. Ogrodowej w Paczkowie. (WD.6740.51.2017)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-11-13 10:22

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 6 listopada 2017 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie pasa drogowego ul. Różanej  w m. Pobiedziska - budowa chodnika na działce 153/2 ark. 25 w m. Pobiedziska km 0+000,00 do 0+048,50. (WD.6740.50.2017)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-11-08 08:11

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 3 listopada 2017 roku o wydaniu dnia 11 października 2017 r. postanowienia prostującego decyzję Starosty Poznańskiego nr 25/2017 z dnia 2 października br. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Południowej w Promnicach, gmina Czerwonak. (WD.6740.25.2017)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-11-08 07:56

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 2 listopada 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej (ul. Przemysłowej) w Zakrzewie, gmina Dopiewo. (WD.6740.53.2017)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-11-07 12:58

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego o wniesieniu odwołania, od decyzji Starosty Poznańskiego z dnia 18 września 2017 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej, ulicy Mechowskiej i Katarzyńskiej w Gruszczynie (ul. Katarzyńska od ul. Swarzędzkiej do ul. Mechowskiej oraz ul. Mechowska od ul. Zielińskiej do ul. Nowowiejskiego) powiat poznański, woj. wielkopolskie, z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności. (WD.6740.15.2017)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-11-06 11:19

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 2 listopada 2017 roku o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wniosku z dnia 21.08.2017 r. (data wpływu), Pana Marcina Brzostowskiego działającego z upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, działającego z upoważnienia Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie/przebudowie drogi powiatowej nr 2400P Napachanie - Złotkowo na odcinku Napachanie - Rokietnica i przystąpieniu do rozpatrywania zgromadzonego materiału dowodowego w celu ustalenia treści rozstrzygnięcia. (WD.6740.42.2017)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-11-06 11:07

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego o wniesieniu odwołania od decyzji Starosty Poznańskiego z dnia 21.09.2017 r. nr 21/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie/rozbudowie drogi powiatowej nr 2486P Pobiedziska - Iwno (do węzła S5), gmina Pobiedziska i Kostrzyn woj. wielkopolskie, z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności. (WD.6740.36.2017)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-11-03 12:53

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 31 października 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ul. Stefańskiego na odc. od ul. Poziomkowej do ul. Szkółkarskiej w Suchym Lesie - droga gminna. (WD.6740.49.2017)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-11-03 09:32

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 27 października 2017 roku o wydaniu dnia 26 października 2017 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 29/2017 o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Sokolnickiej w Paczkowie droga gminna, gmina Swarzędz, powiat poznański, województwo wielkopolskie. (WD.6740.37.2017)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-11-02 10:20

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego o wniesieniu odwołania od decyzji Starosty Poznańskiego nr 20/2017 z dnia 14 września 2017 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie/rozbudowie drogi powiatowej nr 2477P Gądki-Szczodrzykowo, powiat poznański, województwo wielkopolskie, z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności. (WD.6740.35.2017)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-11-02 09:20

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 13 października 2017 roku o wydaniu dnia 13.10.2017 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 28/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ul. Łąkowej w Czerwonaku, gmina Czerwonak - droga gminna. (WD.6740.34.2016)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Eppel-Kaczmarek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-10-18 09:15

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 13 października 2017 roku o wydaniu decyzji Starosty Poznańskiego nr 27/2017  o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Krańcowej w Gruszczynie od ul. Polnej do ul. Katarzyńskiej - drogi gminnej, powiat poznański, województwo wielkopolskie. (WD.6740.27.2017)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Eppel-Kaczmarek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-10-17 09:48

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 13 października 2017 roku o wydaniu dnia 11.10.2017 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 26/2017 o odmowie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ścieżki pieszo-rowerowej Tarnowo Podgórne - Lusowo w ul. Wierzbowej (droga powiatowa nr 2420 P). (WD.6740.26.2017)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Eppel-Kaczmarek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-10-17 09:41

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 4 października 2017 roku o wydania dnia 2 października 2017 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 25/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Południowej w Promnicach, gmina Czerwonak. (WD.6740.25.2017)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-10-09 10:11

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 4 października 2017 roku o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na budowę ulicy Krańcowej w Puszczykowie. (WD.6740.33.2017)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-10-06 11:01

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 4 października 2017 roku o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na budowę ulicy Rolnej w Puszczykowie. (WD.6740.32.2017)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-10-06 10:48

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 2 października 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na budowę ulicy Malwowej w Pobiedziskach. (WD.6740.41.2017)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-10-06 10:36

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 25.09.2017 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wniosku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ul. Łąkowej w Czerwonaku. (WD.6740.34.2016)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-09-29 08:04

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 25 września 2017 roku o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej na budowę ulicy Krańcowej w Gruszczynie. (WD.6740.27.2017)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-09-28 13:24

Obwieszczenie

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21.09.2017 roku o przekazaniu skargi do Wojewódzkiego Sądu Wielkopolskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w gm. Swarzędz. (WD.6740.47.2016EK)
Wojewoda Wielkopolski

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-09-28 13:04

Obwieszczenie

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4.09.2017 roku o przekazaniu skargi na postanowienie Wojewody Wielkopolskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, na budowę dróg gminnych w Czerwonaku. (WD.7332-3-30/10)
Wojewoda Wielkopolski

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-09-28 12:56

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 21 września 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie/przebudowie drogi powiatowej nr 2400P Napachanie - Złotkowo na odcinku Napachanie - Rokietnica.
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-09-25 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 18 września 2017 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej, ulicy Mechowskiej i Katarzyńskiej w Gruszczynie (ul. Katarzyńska od ul. Swarzędzkiej do ul. Mechowskiej oraz ul. Mechowska od ul. Zielińskiej do ul. Nowowiejskiego) powiat poznański, woj. wielkopolskie, z nadanym rygorem natychmiastowej wykonanlności. (WD.6740.15.2017)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-09-22 10:21

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego o wydaniu dnia 15 września 2017 r. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie/rozbudowie drogi powiatowej nr 2486P Pobiedziska - Iwno (do węzła S5), gmina Pobiedziska i Kostrzyn woj. wielkopolskie, z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności. (WD.6740.36.2017)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-09-22 10:13

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 20 września 2017 roku o wydaniu dnia 13 września 2017 r. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie pasa drogowego - budowa chodnika Lusowo-Tarnowo Podgórne ul. Wierzbowa - droga powiatowa nr 2420P, powiat poznański, województwo wielkopolskie z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności. (WD.6740.24.2017)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-09-21 09:48

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 20 września 2017 roku o wydaniu dnia 14 września 2017 r. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie/rozbudowie drogi powiatowej nr 2477P Gądki-Szczodrzykowo, powiat poznański, województwo wielkopolskie, z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności. (WD.6740.35.2017)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-09-20 14:54

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 7 września 2017 roku o wydaniu decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na "Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2401P Dopiero-Poznań na odcinku Palędzie (przejazd kolejowy) - Dąbrówka (S11), gmina Dopiewo, powiat poznański, województwo wielkopolskie. (WD.6740.16.2017)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-09-08 10:24

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 5 września 2017 r. o wydaniu dnia  30 sierpnia 2017 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 17/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ścieżki rowerowej ul. Poznańska (DP 2392P) na odc. od ul. Przemysłowej do ul. Wiśniowej- odcinek od ul. Admiralskiej do działki nr 274/3 w Jankowicach. (WD.6740.21.2017)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-09-07 11:13

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 1 września 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Sokolnickiej w Paczkowie droga gminna. (WD.6740.37.2017)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-09-07 11:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 1 września 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ścieżki pieszo-rowerowej Tarnowo Podgórne - Lusowo w ul. Wierzbowej (droga powiatowa nr 2420 P). (WD.6740.26.2017)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-09-05 12:24

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 28 sierpnia 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej na budowę ulicy Krańcowej w Gruszczynie. (WD.6740.27.2017)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-08-31 09:52

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 24 sierpnia 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej na budowę ul. Krańcowej w Puszczykowie. (WD.6740.33.2017)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-08-25 09:53

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie/rozbudowie drogi powiatowej nr 2486P Pobiedziska - Iwno (do węzła S5), gmina Pobiedziska i Kostrzyn woj. wielkopolskie. (WD.6740.36.2017)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-08-25 09:44

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 21 sierpnia 2017 roku w sprawie wszczęcia postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Południowej w Promnicach, gmina Czerwonak. (WD.6740.25.2017)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-08-24 11:53

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 21 sierpnia 2017 roku w sprawie wniosku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na przebudowę/rozbudowę drogi powiatowej nr 2477P Gądki-Szczodrzykowo. (WD.6740.35.2017)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-08-23 12:40

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Rolnej w Puszczykowie. (WD.6740.32.2017)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Eppel-Kaczmarek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-08-21 10:46

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 9 sierpnia 2017 roku zawiadomieni o korekcie wniosku o wszczęciu postępowania w sprawie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Mechowskiej i Katarzyńskiej w Gruszczynie (ul. Katarzyńska od ul. Swarzędzkiej do ul. Mechowskiej oraz ul. Mechowska od ul. Zielińskiej do ul. Nowowiejskiego. (WD.6740.15.2017)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Eppel-Kaczmarek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-08-14 12:39

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 9 sierpnia 2017 roku o wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie pasa drogowego - budowa chodnika Lusowo-Tarnowo Podgórne ul. Wierzbowa - droga powiatowa nr 2420P. (WD.6740.24.2017)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-08-11 08:25

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 4 sierpnia 2017 roku w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej "Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2401P Dopiewo- Poznań na odcinku Palędzie (przejazd kolejowy) Dąbrówka (S-11), gmina Dopiewo, powiat poznański, województwo wielkopolskie. (WD.6740.16.2017)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-08-07 10:08

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 31 lipca 2017 r. o  wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ścieżki rowerowej ul. Poznańska (DP 2392P) na odc. od ul. Przemysłowej do ul. Wiśniowej- odcinek od ul. Admiralskiej do działki nr 274/3 w Jankowicach. (WD.6740.00021.2017)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej


Obwieszczenie

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10.07.2017 roku o wydaniu decyzji Wojewody Wielkopolskiego (znak IR-III.7821.8.2017.4) uchylająca częściowo decyzję Starosty Poznańskiego z dnia 10.03.2017 roku Nr 9/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 2410P skrzyżowanie ulic: Poznańskiej, Kolejowej i Polnej we wsi Skórzewo, gmina Dopiewo, powiat poznański, województwo wielkopolskie. (WD.6740.55.2016.EK)
Wojewoda Wielkopolski

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-07-11 11:03

Obwieszczenie

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28.06.2017 roku o wydaniu decyzji w sprawie odwołania od decyzji Starosty Poznańskiego z dnia 15 grudnia 2016 roku nr 23/2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2410P na odcinku Węzeł Kleszczewo (S5) - Gowarzewo-Zalasewo (do skrzyżowania z ul. Olszynową), gmina Kleszczewo, Kostrzyn i Swarzędz, powiat poznański, województwo wielkopolskie" z rygorem natychmiastowej wykonalności. (WD.6740.45.2016)
Wojewoda Wielkopolski

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-07-10 09:32

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 6 lipca 2017 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Mechowskiej i Katarzyńskiej w Gruszczynie (ul. Katarzyńska od ul. Swarzędzkiej do ul. Mechowskiej oraz ul. Mechowska od ul. Zielińskiej do ul. Nowowiejskiego. (WD.6740.15.2017)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-07-07 14:36

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 4 lipca 2017 roku w sprawie wydania decyzji nr 3571/17 zatwierdzająca projekt budowlany pozwolenia na budowę ulic: Jaworowej, Jałowcowej, Olchowej i Topolowej w Sadach - II ETAP, wraz ze zjazdami do posesji przyległych, budową elementów odwodnienia projektowanych nawierzchni, usunięcie kolizji, na działkach o numerze ewidencyjnym: 176/30, 176/41, 176/18, 176/8, 174, 285 w Sadach, gmina Tarnowo Podgórne.  (AB.6740.18.224.2017.IV)
Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jan Kędziora
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-07-05 10:39

następna strona »

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 1369
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2020-05-05 12:21
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-10-19 15:50