BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

Archiwum - rok 2017


Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego o wniesieniu odwołania od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie/rozbudowie drogi powiatowej nr 2392P Tarnowo Podgórne - Więckowice na odcinku Lusówko (Rozalin) w miejscowości Więckowice, powiat poznański. (WD.6740.10.2017)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Eppel-Kaczmarek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-02-12 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego o wniesieniu odwołań od  decyzji Starosty Poznańskiego z dnia 28 grudnia 2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ścieżki rowerowej Lusowo - Tarnowo Podgórne przy ul. Wierzbowej, gmina Tarnowo Podgórne. (WD.6740.54.2017)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Eppel-Kaczmarek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-01-31 15:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku o wydaniu decyzji Starosty Poznańskiego nr 36/2017 o udzieleniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ścieżki rowerowej Lusowo - Tarnowo Podgórne ul. Wierzbowej, gmina Tarnowo Podgórne. (WD.6740.54.2017)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Eppel-Kaczmarek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-01-02 08:19

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 18 grudnia 2017 roku o wydaniu dnia 12.12.2017 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 35/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ul. Ogrodowej w Paczkowie, powiat poznański, województwo wielkopolskie, rygorem natychmiastowej wykonalności. (WD.6740.51.2017)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Eppel-Kaczmarek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-12-20 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 13 grudnia 2017 roku o wydaniu dnia 11 grudnia 2017 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 34/2017 o odmowie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej  polegającej na przebudowie/rozbudowie drogi powiatowej nr 2410 P Kleszczewo - granica Powiatu Poznańskiego, gm. Kleszczewo, powiat poznański. (WD.6740.48.2017)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Eppel-Kaczmarek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-12-19 12:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 12 grudnia 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ul. Dębowej w Dębogórze. (WD.6740.52.2017)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Eppel-Kaczmarek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-12-14 11:41

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 11 grudnia 2017 roku o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wniosku Wójta Gminy Suchy Las z dnia 27.09.2017r, uzupełnionego 31.10.2017 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ul. Stefańskiego na odc. od ul. Poziomkowej do ul. Szkółkarskiej w Suchym Lesie - droga gminna. (WD.6740.49.2017)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-12-13 09:23

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 11 grudnia 2017 r. o wydaniu dnia 4 grudnia 2017 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 33/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie pasa drogowego ul. Różanej  w m. Pobiedziska - budowa chodnika na działce 153/2 ark. 25 w m. Pobiedziska km 0+000,00 do 0+048,50 z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności. (WD.6740.50.2017)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-12-13 09:13

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego dot. wszczęcia postępowania administracyjnego  w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ścieżki rowerowej Lusowo-Tarnowo Podgórne przy ul. Wierzbowej stanowiącej część zadania pn. "Przebudowa polegająca na rozbudowie ul. Wierzbowej Tarnowo Podgórne - Lusowo w ciągu drogi powiatowej nr 2420P - ścieżka rowerowa, gmina Tarnowo Podgórne. (WD.6740.54.2017)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-12-08 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 1 grudnia 2017 roku w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej ul. Wiśniowej w Skórzewie, gm. Dopiewo. (WD.6740.46.2017)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-12-01 10:14

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 28 listopada 2017 roku o wydaniu dnia 24 listopada 2017 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 31/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie/przebudowie drogi powiatowej nr 2400P Napachanie - Złotkowo na odcinku Napachanie - Rokietnica, powiat poznański, województwo wielkopolskie. (WD.6740.42.2017)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Eppel-Kaczmarek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-12-01 08:27

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 24 listopada 2017 r. o wydaniu dnia 24 listopada 2017 r. postanowienia prostującego decyzję Starosty Poznańskiego nr 22/2017 z dnia 18 września 2017 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej, ulicy Mechowskiej i Katarzyńskiej w Gruszczynie (ul. Katarzyńska od ul. Swarzędzkiej do ul. Mechowskiej oraz ul. Mechowska od ul. Zielińskiej do ul. Nowowiejskiego) powiat poznański, woj. wielkopolskie, z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności. (WD.6740.15.2017)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-11-28 11:13

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego o wniesieniu odwołania od decyzji Starosty Poznańskiego z dnia 13 września 2017 roku nr 19/2017 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie pasa drogowego - budowa chodnika Lusowo-Tarnowo Podgórne ul. Wierzbowa - droga powiatowa nr 2420P, powiat poznański, województwo wielkopolskie z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności. (WD.6740.24.2017)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-11-22 09:52

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 16 listopada 2017 roku dot. wszczęcia postępowania w sprawie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na przebudowę/rozbudowę drogi powiatowej nr 2410 P Kleszczewo - granica Powiatu Poznańskiego, gm. Kleszczewo, powiat poznański. (WD.6740.48.2017)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-11-17 09:46

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 16 listopada 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej ul. Wiśniowej w Skórzewie, gm. Dopiewo. (WD.6740.46.2017)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Eppel-Kaczmarek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-11-14 14:50

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 10 listopada 2017 roku dot. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Malwowej na odcinku od ul. Poznańskiej do ul. Kaczyńskiej oraz ul. Słonecznej w Pobiedziskach wraz z budową kanalizacji deszczowej, rozbiórką budynku garażowego i magazynowo - garażowego oraz przebudową linii napowietrznej nN 0,4kV. (WD.6740.41.2017)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Eppel-Kaczmarek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-11-14 09:06

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 8 listopada 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ul. Ogrodowej w Paczkowie. (WD.6740.51.2017)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-11-13 10:22

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 6 listopada 2017 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie pasa drogowego ul. Różanej  w m. Pobiedziska - budowa chodnika na działce 153/2 ark. 25 w m. Pobiedziska km 0+000,00 do 0+048,50. (WD.6740.50.2017)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-11-08 08:11

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 3 listopada 2017 roku o wydaniu dnia 11 października 2017 r. postanowienia prostującego decyzję Starosty Poznańskiego nr 25/2017 z dnia 2 października br. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Południowej w Promnicach, gmina Czerwonak. (WD.6740.25.2017)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-11-08 07:56

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 2 listopada 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej (ul. Przemysłowej) w Zakrzewie, gmina Dopiewo. (WD.6740.53.2017)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-11-07 12:58

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego o wniesieniu odwołania, od decyzji Starosty Poznańskiego z dnia 18 września 2017 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej, ulicy Mechowskiej i Katarzyńskiej w Gruszczynie (ul. Katarzyńska od ul. Swarzędzkiej do ul. Mechowskiej oraz ul. Mechowska od ul. Zielińskiej do ul. Nowowiejskiego) powiat poznański, woj. wielkopolskie, z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności. (WD.6740.15.2017)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-11-06 11:19

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 2 listopada 2017 roku o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wniosku z dnia 21.08.2017 r. (data wpływu), Pana Marcina Brzostowskiego działającego z upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, działającego z upoważnienia Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie/przebudowie drogi powiatowej nr 2400P Napachanie - Złotkowo na odcinku Napachanie - Rokietnica i przystąpieniu do rozpatrywania zgromadzonego materiału dowodowego w celu ustalenia treści rozstrzygnięcia. (WD.6740.42.2017)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-11-06 11:07

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego o wniesieniu odwołania od decyzji Starosty Poznańskiego z dnia 21.09.2017 r. nr 21/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie/rozbudowie drogi powiatowej nr 2486P Pobiedziska - Iwno (do węzła S5), gmina Pobiedziska i Kostrzyn woj. wielkopolskie, z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności. (WD.6740.36.2017)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-11-03 12:53

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 31 października 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ul. Stefańskiego na odc. od ul. Poziomkowej do ul. Szkółkarskiej w Suchym Lesie - droga gminna. (WD.6740.49.2017)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-11-03 09:32

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 27 października 2017 roku o wydaniu dnia 26 października 2017 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 29/2017 o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Sokolnickiej w Paczkowie droga gminna, gmina Swarzędz, powiat poznański, województwo wielkopolskie. (WD.6740.37.2017)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-11-02 10:20

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego o wniesieniu odwołania od decyzji Starosty Poznańskiego nr 20/2017 z dnia 14 września 2017 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie/rozbudowie drogi powiatowej nr 2477P Gądki-Szczodrzykowo, powiat poznański, województwo wielkopolskie, z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności. (WD.6740.35.2017)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-11-02 09:20

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 13 października 2017 roku o wydaniu dnia 13.10.2017 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 28/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ul. Łąkowej w Czerwonaku, gmina Czerwonak - droga gminna. (WD.6740.34.2016)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Eppel-Kaczmarek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-10-18 09:15

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 13 października 2017 roku o wydaniu decyzji Starosty Poznańskiego nr 27/2017  o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Krańcowej w Gruszczynie od ul. Polnej do ul. Katarzyńskiej - drogi gminnej, powiat poznański, województwo wielkopolskie. (WD.6740.27.2017)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Eppel-Kaczmarek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-10-17 09:48

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 13 października 2017 roku o wydaniu dnia 11.10.2017 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 26/2017 o odmowie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ścieżki pieszo-rowerowej Tarnowo Podgórne - Lusowo w ul. Wierzbowej (droga powiatowa nr 2420 P). (WD.6740.26.2017)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Eppel-Kaczmarek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-10-17 09:41

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 4 października 2017 roku o wydania dnia 2 października 2017 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 25/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Południowej w Promnicach, gmina Czerwonak. (WD.6740.25.2017)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-10-09 10:11

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 4 października 2017 roku o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na budowę ulicy Krańcowej w Puszczykowie. (WD.6740.33.2017)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-10-06 11:01

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 4 października 2017 roku o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na budowę ulicy Rolnej w Puszczykowie. (WD.6740.32.2017)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-10-06 10:48

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 2 października 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na budowę ulicy Malwowej w Pobiedziskach. (WD.6740.41.2017)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-10-06 10:36

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 25.09.2017 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wniosku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ul. Łąkowej w Czerwonaku. (WD.6740.34.2016)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-09-29 08:04

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 25 września 2017 roku o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej na budowę ulicy Krańcowej w Gruszczynie. (WD.6740.27.2017)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-09-28 13:24

Obwieszczenie

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21.09.2017 roku o przekazaniu skargi do Wojewódzkiego Sądu Wielkopolskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w gm. Swarzędz. (WD.6740.47.2016EK)
Wojewoda Wielkopolski

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-09-28 13:04

Obwieszczenie

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4.09.2017 roku o przekazaniu skargi na postanowienie Wojewody Wielkopolskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, na budowę dróg gminnych w Czerwonaku. (WD.7332-3-30/10)
Wojewoda Wielkopolski

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-09-28 12:56

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 21 września 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie/przebudowie drogi powiatowej nr 2400P Napachanie - Złotkowo na odcinku Napachanie - Rokietnica.
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-09-25 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 18 września 2017 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej, ulicy Mechowskiej i Katarzyńskiej w Gruszczynie (ul. Katarzyńska od ul. Swarzędzkiej do ul. Mechowskiej oraz ul. Mechowska od ul. Zielińskiej do ul. Nowowiejskiego) powiat poznański, woj. wielkopolskie, z nadanym rygorem natychmiastowej wykonanlności. (WD.6740.15.2017)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-09-22 10:21

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego o wydaniu dnia 15 września 2017 r. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie/rozbudowie drogi powiatowej nr 2486P Pobiedziska - Iwno (do węzła S5), gmina Pobiedziska i Kostrzyn woj. wielkopolskie, z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności. (WD.6740.36.2017)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-09-22 10:13

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 20 września 2017 roku o wydaniu dnia 13 września 2017 r. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie pasa drogowego - budowa chodnika Lusowo-Tarnowo Podgórne ul. Wierzbowa - droga powiatowa nr 2420P, powiat poznański, województwo wielkopolskie z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności. (WD.6740.24.2017)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-09-21 09:48

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 20 września 2017 roku o wydaniu dnia 14 września 2017 r. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie/rozbudowie drogi powiatowej nr 2477P Gądki-Szczodrzykowo, powiat poznański, województwo wielkopolskie, z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności. (WD.6740.35.2017)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-09-20 14:54

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 7 września 2017 roku o wydaniu decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na "Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2401P Dopiero-Poznań na odcinku Palędzie (przejazd kolejowy) - Dąbrówka (S11), gmina Dopiewo, powiat poznański, województwo wielkopolskie. (WD.6740.16.2017)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-09-08 10:24

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 5 września 2017 r. o wydaniu dnia  30 sierpnia 2017 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 17/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ścieżki rowerowej ul. Poznańska (DP 2392P) na odc. od ul. Przemysłowej do ul. Wiśniowej- odcinek od ul. Admiralskiej do działki nr 274/3 w Jankowicach. (WD.6740.21.2017)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-09-07 11:13

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 1 września 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Sokolnickiej w Paczkowie droga gminna. (WD.6740.37.2017)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-09-07 11:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 1 września 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ścieżki pieszo-rowerowej Tarnowo Podgórne - Lusowo w ul. Wierzbowej (droga powiatowa nr 2420 P). (WD.6740.26.2017)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-09-05 12:24

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 28 sierpnia 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej na budowę ulicy Krańcowej w Gruszczynie. (WD.6740.27.2017)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-08-31 09:52

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 24 sierpnia 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej na budowę ul. Krańcowej w Puszczykowie. (WD.6740.33.2017)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-08-25 09:53

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie/rozbudowie drogi powiatowej nr 2486P Pobiedziska - Iwno (do węzła S5), gmina Pobiedziska i Kostrzyn woj. wielkopolskie. (WD.6740.36.2017)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-08-25 09:44

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 21 sierpnia 2017 roku w sprawie wszczęcia postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Południowej w Promnicach, gmina Czerwonak. (WD.6740.25.2017)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-08-24 11:53

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 21 sierpnia 2017 roku w sprawie wniosku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na przebudowę/rozbudowę drogi powiatowej nr 2477P Gądki-Szczodrzykowo. (WD.6740.35.2017)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-08-23 12:40

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Rolnej w Puszczykowie. (WD.6740.32.2017)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Eppel-Kaczmarek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-08-21 10:46

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 9 sierpnia 2017 roku zawiadomieni o korekcie wniosku o wszczęciu postępowania w sprawie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Mechowskiej i Katarzyńskiej w Gruszczynie (ul. Katarzyńska od ul. Swarzędzkiej do ul. Mechowskiej oraz ul. Mechowska od ul. Zielińskiej do ul. Nowowiejskiego. (WD.6740.15.2017)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Eppel-Kaczmarek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-08-14 12:39

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 9 sierpnia 2017 roku o wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie pasa drogowego - budowa chodnika Lusowo-Tarnowo Podgórne ul. Wierzbowa - droga powiatowa nr 2420P. (WD.6740.24.2017)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-08-11 08:25

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 4 sierpnia 2017 roku w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej "Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2401P Dopiewo- Poznań na odcinku Palędzie (przejazd kolejowy) Dąbrówka (S-11), gmina Dopiewo, powiat poznański, województwo wielkopolskie. (WD.6740.16.2017)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-08-07 10:08

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 31 lipca 2017 r. o  wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ścieżki rowerowej ul. Poznańska (DP 2392P) na odc. od ul. Przemysłowej do ul. Wiśniowej- odcinek od ul. Admiralskiej do działki nr 274/3 w Jankowicach. (WD.6740.00021.2017)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej


Obwieszczenie

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10.07.2017 roku o wydaniu decyzji Wojewody Wielkopolskiego (znak IR-III.7821.8.2017.4) uchylająca częściowo decyzję Starosty Poznańskiego z dnia 10.03.2017 roku Nr 9/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 2410P skrzyżowanie ulic: Poznańskiej, Kolejowej i Polnej we wsi Skórzewo, gmina Dopiewo, powiat poznański, województwo wielkopolskie. (WD.6740.55.2016.EK)
Wojewoda Wielkopolski

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-07-11 11:03

Obwieszczenie

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28.06.2017 roku o wydaniu decyzji w sprawie odwołania od decyzji Starosty Poznańskiego z dnia 15 grudnia 2016 roku nr 23/2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2410P na odcinku Węzeł Kleszczewo (S5) - Gowarzewo-Zalasewo (do skrzyżowania z ul. Olszynową), gmina Kleszczewo, Kostrzyn i Swarzędz, powiat poznański, województwo wielkopolskie" z rygorem natychmiastowej wykonalności. (WD.6740.45.2016)
Wojewoda Wielkopolski

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-07-10 09:32

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 6 lipca 2017 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Mechowskiej i Katarzyńskiej w Gruszczynie (ul. Katarzyńska od ul. Swarzędzkiej do ul. Mechowskiej oraz ul. Mechowska od ul. Zielińskiej do ul. Nowowiejskiego. (WD.6740.15.2017)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-07-07 14:36

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 4 lipca 2017 roku w sprawie wydania decyzji nr 3571/17 zatwierdzająca projekt budowlany pozwolenia na budowę ulic: Jaworowej, Jałowcowej, Olchowej i Topolowej w Sadach - II ETAP, wraz ze zjazdami do posesji przyległych, budową elementów odwodnienia projektowanych nawierzchni, usunięcie kolizji, na działkach o numerze ewidencyjnym: 176/30, 176/41, 176/18, 176/8, 174, 285 w Sadach, gmina Tarnowo Podgórne.  (AB.6740.18.224.2017.IV)
Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jan Kędziora
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-07-05 10:39

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 26 czerwca 2017 r. o wydaniu dnia 26 czerwca 2017 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 15/2017 o zmianie ostatecznej decyzji Starosty Poznańskiego nr 25/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi powiatowej nr 2407P (ul. Swarzędzka) w m. Gruszczyn, gm. Swarzędz (WD.6740.47.2016)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej


Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 20 czerwca 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Ogrodowej w Paczkowie. (WD.6740.13.2017)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Eppel-Kaczmarek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-06-22 08:11

Obwieszczenie

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 czerwca 2017 r. o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie odwołania od decyzji Starosty Poznańskiego 10 marca 2017 r. nr 9/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na rozbudowę drogi powiatowej 2401P, skrzyżowanie ulic: Poznańska, Kolejowa i Polna we wsi Skórzewo, gmina Dopiewo, powiat poznański, województwo wielkopolskie. (WD.6740.55.2016)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Eppel - Kaczmarek
 • opublikował: Pieczyński Maciej
  data publikacji: 2017-06-13 14:27
 • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
  ostatnia modyfikacja: 2017-06-13 14:28

Zawiadomienie

że przed wydaniem decyzji administracyjnej w sprawie o ustalenie odszkodowania za nieruchomość położoną w miejscowości Plewiska, gmina Komorniki, oznaczoną w ewidencji gruntów: obręb: Plewiska, arkusz mapy 10, działka nr 931/41, o pow. 0.0022 ha, zapisaną w księdze wieczystej KW nr PO2P/00134951/0 – w trybie art. 12 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2015 r., poz. 23 ze zm.) strony postępowania mają prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 14 dni licząc od dnia obwieszczenia niniejszego zawiadomienia. (GN.N683.55.2015)
Wydział Nieruchomości

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Gola
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-06-12 16:15

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 9 czerwca 2017 roku w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę ulic gminnych (pieszojezdni): Jaworowej, Jałowcowej, Olchowej i Topolowej w Sadach - II ETAP, wraz ze zjazdami do posesji przyległych, budową elementów odwodnienia projektowanych nawierzchni, usunięcie kolizji, na działkach o numerze ewidencyjnym: 176/30, 176/41, 176/18, 176/8, 174, 285  - obręb Sady, gmina Tarnowo Podgórne.  (AB.6740.18.224.2017.IV)
Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jan Kędziora
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-06-12 13:31

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 7 czerwca 2017 roku o wydaniu decyzji Starosty Poznańskiego z dnia 7.06.2017 r. nr 14/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na przebudowę/rozbudowę drogi powiatowej nr 2392 P Tarnowo Podgórne-Więckowice na odcinku Lusówko (Rozalin) - Więckowice oraz nr 2403P Więckowice-Dopiewo, m. Więckowice powiat poznański,województwo wielkopolskie z rygorem natychmiastowej wykonalności. (WD.6740.10.2017)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Eppel-Kaczmarek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-06-09 12:24

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 1 czerwca 2017 roku  o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Starosty Poznańskiego nr 25/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r. znak: WD.6740.47.2016.EK, polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi powiatowej nr 2407P (ul. Swarzędzka) w m. Gruszczyn, gm. Swarzędz. (WD.6740.00047.2016)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-06-02 10:57

Obwieszczenie

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30.05.2017 roku o wydaniu dnia 30.05.2017 roku decyzji w sprawie odwołania od decyzji Starosty Poznańskiego z dnia 16 grudnia 2016 roku nr 24/2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie pasa drogi powiatowej nr 2406P- budowa ścieżki rowerowej Radojewo- Biedrusko Etap II od km 1+670,00 do km 4+339,90, powiat poznański, województwo wielkopolskie. (WD.6740.46.2016)
Wojewoda Wielkopolski

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wojewoda Wielkopolski
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-06-02 10:43

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę ulic: Jaworowej, Jałowcowej, Olchowej i Topolowej w Sadach, gmina Tarnowo Podgórne, wraz ze zjazdami do posesji przyległych, budową elementów odwodnienia projektowanych nawierzchni, na działkach o numerze ewidencyjnym: 176/8, 174, 285, 176/41, 176/30, 176/18 - obręb Sady, gmina Tarnowo Podgórne.  (AB.6740.18.224.2017.IV)
Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej


Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 29.05.2017 roku. Na podstawie art. 36 k.p.a. zawiadamiam o braku możliwości załatwienia sprawy w terminie, w związku z wszczętym postępowaniem w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Starosty Poznańskiego nr 25/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r. znak: WD.6740.47.2016.EK, polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi powiatowej nr 2407P (ul. Swarzędzka) w m. Gruszczyn, gm. Swarzędz, w zakresie prawidłowego wyliczenia pola powierzchni nieruchomości- działka nr ewidencyjny: 84/51, 184/3, 197/6, 293/6, obręb Gruszczyn. (WD.6740.00047.2016)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej


Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 12 maja 2017 roku w sprawie wydania decyzji nr 2357/17 zatwierdzająca projekt budowlany pozwolenia na budowę ulicy Morskiej z włączeniem do ulicy Jankowickiej i z włączeniem do ulicy Admiralskiej w Lusówku, gmina Tarnowo Podgórne(AB.6740.18.106.2017.IV)
Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jan Kędziora
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-05-18 12:44

Obwieszczenie

Obwieszczenie Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 15.05.2017 roku o podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu i o możliwości zapoznania się  z projektem "Strategii Rozwoju Powiatu Poznańskiego do 2030 roku" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.


Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia maja 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wniosku o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na przebudowę/rozbudowę drogi powiatowej nr 2392 P Tarnowo Podgórne-Więckowice na odcinku Lusówko (Rozalin) - Więckowice oraz nr 2403P Więckowice-Dopiewo, m. Więckowice gmina Tarnowo Podgórne. (WD.6740.10.2017)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Eppel-Kaczmarek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-05-12 12:12

Obwieszczenie

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25.04.2017 roku o zakończeniu postanowienia dowodowego w toku  postępowania w sprawie odwołania od decyzji Starosty Poznańskiego z dnia 15 grudnia 2016 roku nr 23/2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2410P na odcinku Węzeł Kleszczewo (S5) - Gowarzewo-Zalasewo (do skrzyżowania z ul. Olszynową), gmina Kleszczewo, Kostrzyn i Swarzędz, powiat poznański, województwo wielkopolskie" z rygorem natychmiastowej wykonalności. (WD.6740.45.2016)
Wojewoda Wielkopolski

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-04-28 11:54

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 25 kwietnia 2017 roku o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji nr 25/2016 z dnia 27.12.2016 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi powiatowej nr 2407P (ul. Swarzędzka) w m. Gruszczyn. (WD.6740.47.2016)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-04-28 08:23

Obwieszczenie

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19.04.2017 roku o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie odwołania od decyzji Starosty Poznańskiego z dnia 16 grudnia 2016 roku nr 24/2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie pasa drogi powiatowej nr 2406P- budowa ścieżki rowerowej Radojewo- Biedrusko Etap II od km 1+670,00 do km 4+339,90, powiat poznański, województwo wielkopolskie. (WD.6740.46.2016)
Wojewoda Wielkopolski

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wojewoda Wielkopolski
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-04-24 09:15

Obwieszczenie

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12.04.2017 roku o wydaniu decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12.04.2017 r. znak: IR-III.7821.19.2016.4. uchylająca częściowo decyzję Starosty Poznańskiego nr 19/2016 z dnia 28.10.2016 r. w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie wschodniej obwodnicy Tarnowa Podgórnego na odcinku  od ul. Poznańskiej do ul. Rokietnickiej w m. Tarnowo Podgórne, gmina Tarnowo Podgórne, powiat poznański, województwo wielkopolskie i orzekającą w zakresie uchylenia a w pozostałej części utrzymującą zaskarżoną decyzję w mocy. (WD.6740.34.2016)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-04-20 07:57

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 14 kwietnia 2017 roku w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę ulicy Morskiej w Lusówku, gmina Tarnowo Podgórne, wraz z budową skrzyżowań typu mini-rondo, zjazdami i innymi elementami.  (AB.6740.18.106.2017.IV)
Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jan Kędziora
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-04-18 08:21

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 13 marca 2017 roku o wydaniu dnia 11 kwietnia 2017 roku decyzji Starosty Poznańskiego nr 13/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Zdroje w Czerwonaku poprzez dobudowę chodnika od posesji nr 56 do ulicy Źródlanej, powiat poznański, województwo wielkopolskie. (WD.6740.4.2017)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Eppel-Kaczmarek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-04-14 11:38

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 7 kwietnia 2017 roku odwołania od decyzji Starosty Poznańskiego z dnia 10 marca 2017 r. nr 9/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej 2401P, skrzyżowanie ulic: Poznańska, Kolejowa i Polna we wsi Skórzewo, gmina Dopiewo, powiat poznański. (WD.6740.55.2016)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Eppel-Kaczmarek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-04-10 13:18

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 4.04.2017 roku o wydaniu dnia 29.03.2017 r. postanowienia Starosty Poznańskiego prostującego  oczywistą omyłkę i błędy pisarskie w decyzji Starosty Poznańskiego z dnia 15 grudnia 2016 r. nr 23/2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2410P na odcinku Węzeł Kleszczewo (S5) - Gowarzewo-Zalasewo (do skrzyżowania z ul. Olszynową), gmina Kleszczewo, Kostrzyn i Swarzędz, powiat poznański, województwo wielkopolskie" z rygorem natychmiastowej wykonalności. (WD.6740.45.2016)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Eppel-Kaczmarek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-04-10 13:10

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 3 kwietnia 2017 r. o wydaniu dnia 30 marca 2017 roku decyzji Starosty Poznańskiego nr 12/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: "Bezkolizyjne przejście drogowe pod linią kolejową nr 353 Poznań Wschód - Skandawa w miejscowości Pobiedziska- Budowa wiaduktu kolejowego oraz układu drogowego w ramach budowy zintegrowanych węzłów przesiadkowych w Pobiedziskach oraz Pobiedziskach - Letnisku, w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania"- rozbudowa odcinka drogi gminnej w ciągu ul. Poznańskiej polegająca na budowie ronda wraz z budową połączenia drogowego ulicy Poznańskiej i Fabrycznej w Pobiedziskach, powiat poznański, województwo wielkopolskie z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności. (WD.6740.6.2017)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Eppel-Kaczmarek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-04-05 10:06

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 31 marca 2017 roku o wydaniu dnia 29.03.2017 r. postanowienia Starosty Poznańskiego prostującego  oczywistą omyłkę i błedy pisarskie w decyzji Starosty Poznańskiego z dnia 15 grudnia 2016 r. nr 23/2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2410P na odcinku Węzeł Kleszczewo (S5) - Gowarzewo-Zalasewo (do skrzyżowania z ul. Olszynową), gmina Kleszczewo, Kostrzyn i Swarzędz, powiat poznański, województwo wielkopolskie" z rygorem natychmiastowej wykonalności. (WD.6740.45.2016)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Eppel-Kaczmarek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-04-04 12:37

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę ulicy Morskiej w Lusówku, gmina Tarnowo Podgórne(AB.6740.18.106.2017.IV)
Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jan Kędziora
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-04-03 10:55

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 28.03.2017 roku o wydaniu dnia 21 marca 2017 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 11/2017 po wznowieniu postępowania administracyjnego w sprawie zakończonej ostateczną decyzją Starosty Poznańskiego z dnia 14.09.2016 roku nr 16/2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn "Projekt przebudowy ul. Wysogotowskiej w Przeźmierowie", gmina Tarnowo Podgórne. (WD.6740.35.2016)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Eppel-Kaczmarek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-03-29 08:10

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 20 marca 2017 roku o  wydaniu decyzji nr 10/2017 z dnia 16 marca 2017 roku o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej ul. Za Motelem w Sadach, gmina Tarnowo Podgórne. (WD.6740.56.2016)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Eppel-Kaczmarek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-03-21 10:44

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 16 marca 2017 roku o wydaniu dnia 10 marca 2017 roku decyzji Starosty Poznańskiego nr 9/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej 2401P, skrzyżowanie ulic: Poznańska, Kolejowa i Polna we wsi Skórzewo, gmina Dopiewo, powiat poznański. (WD.6740.55.2016)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Eppel-Kaczmarek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-03-17 07:58

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 13 marca 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Zdroje w Czerwonaku poprzez dobudowę chodnika od posesji nr 56 do ulicy Źródlanej. (WD.6740.4.2017)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Eppel-Kaczmarek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-03-15 08:14

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 10 marca 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: "Bezkolizyjne przejście drogowe pod linią kolejową nr 353 Poznań Wschód - Skandawa w miejscowości Pobiedziska- Budowa wiaduktu kolejowego oraz układu drogowego w ramach budowy zintegrowanych węzłów przesiadkowych w Pobiedziskach oraz Pobiedziskach - Letnisku, w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania"- rozbudowa odcinka drogi gminnej w ciągu ul. Poznańskiej polegająca na budowie ronda wraz z budową połączenia drogowego ulicy Poznańskiej i Fabrycznej w Pobiedziskach. (WD.6740.6.2017)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Eppel - Kaczmarek
 • opublikował: Bartosz Kurek
  data publikacji: 2017-03-10 13:20

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 8 marca 2017 roku o wydaniu dnia 6 marca 2017 roku decyzji Starosty Poznańskiego nr 7/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Ogrodowej (na odcinku od ul. Poprzecznej do ul. Obornickiej) w Bolechowie Osiedlu, gmina Czerwonak. (WD.6740.53.2016)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Eppel-Kaczmarek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-03-14 12:21

Obwieszczenie

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 7.03.2017 roku o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie odwołania od decyzji Starosty Poznańskiego z dnia 28 października 2016 roku nr 19/2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie wschodniej obwodnicy Tarnowa Podgórnego na odcinku  od ul. Poznańskiej do ul. Rokietnickiej w m. Tarnowo Podgórne, gmina Tarnowo Podgórne. (WD.6740.34.2016)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: up. Wojewody Wielkopolskiego Marcin Karpiński
 • opublikował: Bartosz Kurek
  data publikacji: 2017-03-10 09:39

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 9 marca 2017 roku o wydaniu dnia 7 marca 2017 roku decyzji Starosty Poznańskiego nr 8/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ścieżki rowerowej ul. Poznańska (DP2392P) na odcinku od  ul. Przemysłowej do ul. Wiśniowej- odcinek od ul. Wiśniowej do ul. Admiralskiej w Jankowicach, gmina Tarnowo Podgórne, powiat poznański, województwo wielkopolskie. (WD.6740.54.2016)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Eppel - Kaczmarek
 • opublikował: Bartosz Kurek
  data publikacji: 2017-03-09 13:48

Obwieszczenie

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 03.03.2017 roku o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie odwołania od decyzji Starosty Poznańskiego z dnia 16 grudnia 2016 roku nr 24/2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie pasa drogi powiatowej nr 2406P- budowa ścieżki rowerowej Radojewo- Biedrusko Etap II od km 1+670,00 do km 4+339,90, powiat poznański, województwo wielkopolskie. (WD.6740.46.2016)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: z up. Wojewody Wielkopolskiego Marcin Karpiński
 • opublikował: Bartosz Kurek
  data publikacji: 2017-03-08 13:07
 • zmodyfikował: Bartosz Kurek
  ostatnia modyfikacja: 2017-03-08 13:09

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 6 marca 2017 roku o wydaniu postanowienia Starosty Poznańskiego z dnia 03.03.2017 roku prostującego oczywistą omyłkę w decyzji Starosty Poznańskiego z dnia 16 grudnia 2016 roku nr 24/2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie pasa drogi powiatowej nr 2406P- budowa ścieżki rowerowej Radojewo- Biedrusko Etap II od km 1+670,00 do km 4+339,90, powiat poznański, województwo wielkopolskie. (WD.6740.46.2016)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Eppel - Kaczmarek
 • opublikował: Bartosz Kurek
  data publikacji: 2017-03-06 12:52

Obwieszczenie

Obwieszczenie z dnia 3 marca 2017 roku o wydaniu dnia 27 lutego 2017 roku decyzji Starosty Poznańskiego nr 6/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Strażackiej wraz z odwodnieniem w m. Puszczykowo, powiat poznański, województwo wielkopolskie. (WD.6740.52.2016)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Eppel - Kaczmarek
 • opublikował: Bartosz Kurek
  data publikacji: 2017-03-06 10:52
 • zmodyfikował: Bartosz Kurek
  ostatnia modyfikacja: 2017-03-06 10:52

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 01.03.2017 roku o wydaniu dnia 24.02.2017 roku decyzji Starosty Poznańskiego nr  5/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 2400P (ul. Szamotulska), odcinek między ul. Kolejową a ul. Pocztową w m. Rokietnica, powiat poznański, województwo wielkopolskie. (WD.6740.50.2016)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Eppel - Kaczmarek
 • opublikował: Bartosz Kurek
  data publikacji: 2017-03-03 14:16

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 21 lutego 2017 roku w sprawie wydania decyzji nr 804/17 zatwierdzający projekt budowlany pozwolenia na budowę ulicy Limbowej oraz nieprzelotowych ulic: Limbowej, Jaworowej, Jałowcowej, Olchowej obręb Sady, gmina Tarnowo Podgórne(AB.6740.18.690.2016.IV)
Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jan Kędziora
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-02-23 09:11

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 16.02.2017 roku o zakończeniu postępowania dowodowego w związku z wznowionym postępowaniem administracyjnym w sprawie zakończonej ostateczną decyzją Starosty Poznańskiego dnia 14.09.2016 roku nr 16/2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn "Projekt przebudowy ul. Wysogotowskiej w Przeźmierowie", gmina Tarnowo Podgórne. (WD.6740.35.2016)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Eppel-Kaczmarek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-02-17 14:09

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 10 lutego 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej ul. Za Motelem w Sadach, gmina Tarnowo Podgórne. (WD.6740.56.2016)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Eppel-Kaczmarek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-02-15 12:22

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 9 lutego 2017 roku o wydaniu dnia 9 lutego 2017 roku decyzji Starosty Poznańskiego nr 4/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie nowych i rozbiórce istniejących mostów w ciągu drogi powiatowej 2387P, w miejscowości Komorniki, zadanie II most na Rowie Głuchowskim z rygorem natychmiastowej wykonalności. (WD.6740.2.2017)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Eppel-Kaczmarek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-02-13 09:44

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 10 lutego 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ścieżki rowerowej ul. Poznańska (DP2392P) na odcinku od ul. Przemysłowej do ul. Wiśniowej - odcinek od ul. Wiśniowej do ul. Admiralskiej w Jankowicach, gmina Tarnowo Podgórne. (WD.6740.54.2016)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Eppel-Kaczmarek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-02-10 14:07

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 9 lutego 2017 roku o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie nowych i rozbiórce istniejących mostów w ciągu drogi powiatowej 2387P, w miejscowości Komorniki, zadanie I most na rzece Wirynce. (WD.6740.1.2017)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Eppel-Kaczmarek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-02-10 10:01

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 9 lutego 2017 roku o wydaniu dnia 6 lutego 2017 roku decyzji Starosty Poznańskiego nr 2/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej łączącej ul. Młyńską z ul. Komornicką w Komornikach z rygorem natychmiastowej wykonalności. (WD.6740.48.2016)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Eppel-Kaczmarek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-02-09 10:07

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 6 lutego 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na rozbudowę drogi powiatowej 2401P, skrzyżowanie ulic: Poznańska, Kolejowa i Polna we wsi Skórzewo, gmina Dopiewo. (WD.6740.55.2016)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Eppel-Kaczmarek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-02-07 09:29

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 6 lutego 2017 roku o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 2400P (ul. Szamotulska), odcinek między ul. Kolejową a ul. Pocztową w m. Rokietnica. (WD.6740.50.2016)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Eppel-Kaczmarek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-02-07 08:55

Zawiadomienie

że w dniu 7 kwietnia 2017 roku o godzinie 9.00 w filii siedziby Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8, w sali 439, IV piętro, odbędzie się rozprawa administracyjna  w sprawie o ustalenie odszkodowania nieruchomości (...) w Zamysłowie, gmina Stęszew. (GN.6821.21.2016)
Wydział Nieruchomości

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Gola
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-02-06 16:19

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 3 lutego 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Ogrodowej (na odcinku od ul. Poprzecznej do ul. Obornickiej) w Bolechowie Osiedlu, gmina Czerwonak. (WD.6740.53.2016)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Eppel-Kaczmarek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-02-03 11:52

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 3 lutego 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Strażackiej wraz z odwodnieniem w miejscowości Puszczykowo, gmina Puszczykowo. (WD.6740.52.2016)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Eppel-Kaczmarek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-02-03 11:48

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego o wniesieniu odwołania, od decyzji Starosty Poznańskiego  z dnia 16.12.2016 r. nr 24/2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji, polegającej na rozbudowie pasa drogi powiatowej nr 2406P- budowa ścieżki rowerowej Radojewo- Biedrusko Etap II km 1+670,00 do km 4+339,90, powiat poznański, województwo wielkopolskie, z rygorem natychmiastowej wykonalności.  (WD.6740.46.2016)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Eppel-Kaczmarek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-01-27 09:38

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego o wniesieniu odwołania, od decyzji Starosty Poznańskiego z dnia 15 grudnia 2016 r. nr 23/2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2410P na odcinku Węzeł Kleszczewo (S5) - Gowarzewo-Zalasewo (do skrzyżowania z ul. Olszynową), gmina Kleszczewo, Kostrzyn i Swarzędz, powiat poznański, województwo wielkopolskie" z rygorem natychmiastowej wykonalności. (WD.6740.45.2016)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Eppel-Kaczmarek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-01-27 09:29

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 23 stycznia 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie nowych i rozbiórce istniejących mostów w ciągu drogi powiatowej nr 2387P w m. Komorniki, Zadanie II most na Rowie Głuchowskim.
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Eppel-Kaczmarek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-01-24 09:58

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 23 stycznia 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie nowych i rozbiórce istniejących mostów w ciągu drogi powiatowej nr 2387P w m. Komorniki, Zadanie I most na rzece Wirynce.
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Eppel-Kaczmarek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-01-24 09:42

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 20 stycznia 2017 roku w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę nieprzelotowych ulic: Limbowej, Jaworowej, Jałowcowej, Olchowej w Sadach - I ETAP, gmina Tarnowo Podgórne(AB.6740.18.690.2016IV)
Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jan Kędziora
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-01-23 12:14

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 17 stycznia 2017 roku o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wniosku z dnia 31.10.2016 r. (data wpływu) o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej łączącej ul. Młyńską z ul. Komornicką w Komornikach i przystąpieniu do rozpatrywania zgromadzonego materiału dowodowego w celu ustalenia treści rozstrzygnięcia. (WD.6740.48.2016)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Eppel- Kaczmarek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-01-18 07:40

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 13 stycznia 2017 roku o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Transportowej w Garbach i Zalasewie, gmina Swarzędz, powiat poznański, województwo wielkopolskie. (WD.6740.42.2016)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Eppel-Kaczmarek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-01-16 13:14

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego o wniesieniu odwołania od decyzji  Starosty Poznańskiego z dnia 28 października 2016 roku nr 19/2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie wschodniej obwodnicy Tarnowa Podgórnego na odcinku od ulicy Poznańskiej oraz ulicy Rokietnickiej w m. Tarnowo Podgórne, gmina Tarnowo Podgórne, gmina Tarnowo Podgórne z rygorem natychmiastowej wykonalności. (WD.6740.34.2016)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Eppel- Kaczmarek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-01-09 11:43

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 4 stycznia 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 2400P (ul. Szamotulska), odcinek między ul. Kolejową a ul. Pocztową w m. Rokietnica. (WD.6740.50.2016)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-01-05 13:08

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 891
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2020-01-14 09:44
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-02-26 14:56