BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Archiwum

Sprawozdanie z Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za 2018 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Weronika Gospodarek
  data wytworzenia: 2019-05-28
 • opublikował: Weronika Gospodarek
  data publikacji: 2019-05-28 11:22
 • zmodyfikował: Weronika Gospodarek
  ostatnia modyfikacja: 2019-05-28 11:20

 

Roczny Program na rok 2019

Prezentujemy „Roczny Program Współpracy Powiatu Poznańskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019”, uchwalony przez Radę Powiatu w Poznaniu, po konsultacjach społecznych i zaopiniowaniu go przez Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Poznańskim, w dniu 24 października 2018 roku.

Głównym celem programu jest prowadzenie przez powiat poznański działalności w sferze zadań publicznych powiatu określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie we współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, prowadzącymi odpowiednio do terytorialnego zakresu działania powiatu, działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom powiatu.


 

Sprawozdanie z Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za 2017 rok!

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ziemowit Maląg
  data wytworzenia: 2018-04-27
 • opublikował: Ziemowit Maląg
  data publikacji: 2018-04-27 13:44

 

Roczny Program na rok 2018

Prezentujemy „Roczny Program Współpracy Powiatu Poznańskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018”, uchwalony przez Radę Powiatu w Poznaniu, po konsultacjach społecznych i zaopiniowaniu go przez Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Poznańskim, w dniu 22 listopada 2017 roku.

Głównym celem programu jest prowadzenie przez powiat poznański działalności w sferze zadań publicznych powiatu określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie we współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, prowadzącymi odpowiednio do terytorialnego zakresu działania powiatu, działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom powiatu.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ziemowit Maląg
  data wytworzenia: 2017-11-22
 • opublikował: Ziemowit Maląg
  data publikacji: 2017-11-22 14:28
 • zmodyfikował: Ziemowit Maląg
  ostatnia modyfikacja: 2017-11-22 14:28

 

Sprawozdanie z Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za 2016 rok!

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ziemowit Maląg
  data wytworzenia: 2017-05-29
 • opublikował: Ziemowit Maląg
  data publikacji: 2017-05-29 14:54

 

Program (…) 2017

Prezentujemy „Roczny Program Współpracy Powiatu Poznańskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w roku 2017”, uchwalony przez Radę Powiatu w Poznaniu, po konsultacjach społecznych i zaopiniowaniu go przez Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Poznańskim, w dniu 23 listopada 2016 roku.

Głównym celem programu jest prowadzenie przez powiat poznański działalności w sferze zadań publicznych powiatu określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie we współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, prowadzącymi odpowiednio do terytorialnego zakresu działania powiatu, działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom powiatu.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ziemowit Maląg
  data wytworzenia: 2016-12-28
 • opublikował: Ziemowit Maląg
  data publikacji: 2017-04-06 11:29

 

Sprawozdanie z Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za 2015 rok!

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ziemowit Maląg
  data wytworzenia: 2016-05-04
 • opublikował: Ziemowit Maląg
  data publikacji: 2016-05-04 09:23
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2017-01-19 12:45

Program (…) 2016

Prezentujemy „Roczny Program Współpracy Powiatu Poznańskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w roku 2016”, uchwalony przez Radę Powiatu w Poznaniu, po konsultacjach społecznych, w dniu 28 października 2015 roku.

Głównym celem programu jest prowadzenie przez powiat poznański działalności w sferze zadań publicznych powiatu określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie we współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, prowadzącymi odpowiednio do terytorialnego zakresu działania powiatu, działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom powiatu.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ziemowit Maląg
  data wytworzenia: 2015-11-03
 • opublikował: Ziemowit Maląg
  data publikacji: 2015-11-03 15:06

 

Sprawozdanie z Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za 2014 rok!


 

Roczny Program Współpracy Powiatu Poznańskiego z Organizacjami Pozarządowymi (...) w roku 2015

Poniżej prezentujemy "Roczny Program Współpracy Powiatu Poznańskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w roku 2015", uchwalony przez Radę Powiatu w Poznaniu, po konsultacjach społecznych, w dniu 22 października 2015 roku.

Głównym celem programu jest prowadzenie przez Powiat Poznański działalności w sferze zadań publicznych powiatu określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie we współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, prowadzącymi odpowiednio do terytorialnego zakresu działania powiatu, działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom powiatu.

 • opublikował: Ziemowit Maląg
  data publikacji: 2015-04-23 11:42

 

Roczny Program Współpracy Powiatu Poznańskiego z Organizacjami Pozarządowymi (...) w roku 2014

Poniżej prezentujemy "Roczny Program Współpracy Powiatu Poznańskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w roku 2014", uchwalony przez Radę Powiatu w Poznaniu, po konsultacjach społecznych, w dniu 27 listopada 2013 roku.

Głównym celem programu jest prowadzenie przez Powiat Poznański działalności w sferze zadań publicznych powiatu określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie we współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, prowadzącymi odpowiednio do terytorialnego zakresu działania powiatu, działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom powiatu.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Jaworska
  data wytworzenia: 2013-12-04
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2013-12-04 11:55
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2013-12-04 11:57

Sprawozdanie z Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za 2013 rok!
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Jaworska, Kinga Cenkier, Joanna Michalska
  data wytworzenia: 2014-04-29
 • opublikował: Sikorski Tomasz
  data publikacji: 2014-04-29 13:05
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2014-05-07 14:08

Sprawozdanie z Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za 2012 rok!

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kinga Cenkier, Anna Jaworska, Joanna Michalska
  data wytworzenia: 2013-04-29
 • opublikował: Cenkier Kinga
  data publikacji: 2013-05-06 14:06
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2014-05-07 14:14


Roczny program współpracy powiatu poznańskiego z organizacjami pozarządowymi (...) na rok 2013.

Poniżej prezentujemy "Roczny Program Współpracy Powiatu Poznańskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w roku 2013", uchwalony przez Radę Powiatu w Poznaniu, po konsultacjach społecznych, w dniu 24 października 2012 roku. Głównym celem programu jest prowadzenie przez powiat poznański działalności w sferze zadań publicznych powiatu określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie we współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, prowadzącymi odpowiednio do terytorialnego zakresu działania powiatu, działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom powiatu.
 

Roczny Program Współpracy (PDF).

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kinga Cenkier
 • opublikował: Cenkier Kinga
  data publikacji: 2012-11-05 15:04
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2013-12-05 10:30

Roczny program współpracy powiatu poznańskiego z organizacjami pozarządowymi (...) na rok 2012

Poniżej prezentujemy "Roczny Program Współpracy Powiatu Poznańskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w roku 2012", uchwalony przez Radę Powiatu w Poznaniu, po konsultacjach społecznych, w dniu 20 października  2011 roku.

Głównym celem programu jest prowadzenie przez powiat poznański działalności w sferze zadań publicznych powiatu określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie we współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, prowadzącymi odpowiednio do terytorialnego zakresu działania powiatu, działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom powiatu.

Roczny Program Współpracy (PDF)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Jaworska
 • opublikował: Jaśkowiak Bernadeta
  data publikacji: 2011-11-07 12:29
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2015-10-23 12:55

Sprawozdanie z Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za 2011 rok!
 


Pliki PDF    w wersji dla czytnika ekranu


drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 1624
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2019-09-06 09:10
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-10-23 15:16