BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXII/182/2000
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 26 września 2000r.

 

w sprawie: nadania statutu Zespołowi Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mosinie

Na podstawie art. 58 ust. 6 oraz art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 67 poz. 329 z 1996 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 12 pkt. 11 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 ze zmianami), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się Zespołowi Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mosinie ul. Topolowa 2 statut, stanowiący załącznik niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.09.2000 r.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Marek Nowakowski


Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXII/182/2000
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 września 2000 r.

Zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty, w przypadku przekształcenia szkoły lub placówki oraz tworzenia nowych kierunków kształcenia, do właściwości organu prowadzącego należy wydanie aktu założycielskiego oraz nadanie statutu, który określi organizację placówki powstałej po przekształceniu. Po powołaniu Uchwałą Rady Powiatu Nr XVII/150/2000 z dnia 28 kwietnia 2000 r. Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w miejsce WODZ, zmianie ulega struktura organizacyjna, zakres zadań i zasady funkcjonowania placówki, co określone zostało w załączonym statucie. Komisja Oświaty i Wychowania zaopiniowała pozytywnie przedstawiony statut Zespołu Szkół.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2003-09-26
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-09-26 14:36
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-09 10:40

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 8821
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-06-09 11:06
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-06 16:44