BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXII/183/2000
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 26 września 2000r.

 

w sprawie: nadania statutu Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno Wychowawczemu w Mosinie .

Na podstawie art. 58 ust. 6 oraz art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 67 poz. 329 z 1996 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 12 pkt. 11 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 ze zmianami), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu w Mosinie, ul. Kościelna 2 statut, stanowiący załącznik niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.09.2000 r.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Marek Nowakowski


Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXII/183/2000
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 września 2000 r.

Zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty, w przypadku przekształcenia szkoły lub placówki, do właściwości organu prowadzącego należy wydanie aktu założycielskiego oraz nadanie statutu, który określi organizację placówki powstałej po przekształceniu. Po powołaniu Uchwałą Rady Powiatu Nr XV/141/2000 z dnia14 marca 2000 r. Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w miejsce Zespołu Szkół Specjalnych, zmianie ulega struktura organizacyjna, zakres zadań i zasady funkcjonowania placówki, co określone zostało w załączonym statucie. Komisja Oświaty i Wychowania zaopiniowała pozytywnie przedstawiony statut Ośrodka. Projekt Statutu skonsultowano z Radą Pedagogiczną.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2003-09-26
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-09-26 14:41
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-09 10:42

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 8826
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-06-09 11:06
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-09 13:35