BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr XXXII/293/II/2005
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 września 2005r.

w sprawie:
przekazania Gminie Kostrzyn kostki brukowej z przeznaczeniem na wykonanie miasteczka edukacji komunikacyjnej dla Szkoły Podstawowej w Kostrzynie.

Uchwała Nr XXXII/294/II/2005
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 września 2005r.

w sprawie:
zasad i trybu przyznawania nagród finansowych dla wyróżniających się młodych sportowców z Powiatu Poznańskiego.

załączniki do uchwały nr XXXII/294/II/2005 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 27 września 2005 r.

drukuj (załączniki do uchwały nr XXXII/294/II/2005 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 27 września 2005 r.)

 • opublikował: Cenkier Karol
  data publikacji: 2005-10-05 11:47
 • zmodyfikował: Cenkier Karol
  ostatnia modyfikacja: 2005-10-05 11:50

Uchwała Nr XXXII/295/II/2005
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 września 2005r.

w sprawie:
zasad i trybu przyznawania nagród finansowych dla wyróżniających się trenerów lub działaczy sportu młodzieżowego Powiatu Poznańskiego.

Uchwała Nr XXXII/296/II/2005
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 września 2005r.

w sprawie:
przekazania środków finansowych dla Miasta Poznania na pokrycie części kosztów zakupu sprzętu teleinformatycznego i urządzeń zasilania awaryjnego dla Centrum Powiadamiania Ratunkowego obejmującego zasięgiem działania obszar miasta Poznania i powiatu poznańskiego.

Uchwała Nr XXXII/297/II/2005
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 września 2005r.

w sprawie:
zatwierdzenia "Programu Zdrowotnego Powiatu Poznańskiego na lata 2005-2008".

załącznik do uchwały nr XXXII/297/II/2005 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 27 września 2005 r.

drukuj (załącznik do uchwały nr XXXII/297/II/2005 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 27 września 2005 r.)

 • opublikował: Cenkier Karol
  data publikacji: 2005-10-05 12:11

Uchwała Nr XXXII/298/II/2005
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 września 2005r.

w sprawie:
zmiany Uchwały Nr XXVI/235/II/2005 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 22 lutego 2005r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na rok 2005, zmienionej Uchwałą Nr XXXI/289/II/2005 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 151ipca 2005r.

Uchwała Nr XXXII/299/II/2005
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 września 2005r.

w sprawie:
zatwierdzenia wprowadzonych zmian w planie Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w roku 2005.

załącznik do uchwały nr XXXII/299/II/2005 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 27 września 2005 r.
 • opublikował: Cenkier Karol
  data publikacji: 2005-10-05 12:54

Uchwała Nr XXXII/300/II/2005
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 września 2005r.

w sprawie:
nieodpłatnego przejęcia nieruchomości gruntowej.

Uchwała Nr XXXII/301/II/2005
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 września 2005r.

w sprawie:
upoważnienia Zarządu Powiatu do zaciągnięcia zobowiązań finansowych na realizację zadania pn. "Zimowe utrzymanie dróg powiatowych wiatach 2006-2007".

Uchwała Nr XXXII/302/II/2005
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 września 2005r.

w sprawie:
określenia zasad i trybu korzystania ze stołówki szkolnej.

Uchwała Nr XXXII/303/II/2005
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 września 2005r.

w sprawie:
określenia zasad odpłatności za zakwaterowanie w internacie.

Uchwała Nr XXXII/304/II/2005
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 września 2005r.

w sprawie:
zmiany uchwały nr I/3/II/2002 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 20 listopada 2002r. w sprawie powołania Komisji Statutowej.

Uchwała Nr XXXII/305/II/2005
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 września 2005r.

w sprawie:
zmiany uchwały nr IV/20/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 22 stycznia 1999r. w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu Poznańskiego.

Uchwała Nr XXXII/306/II/2005
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 września 2005r.

w sprawie:
określenia warunków pracy i płacy powiatowego rzecznika konsumentów.

Uchwała Nr XXXII/307/II/2005
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 września 2005r.

w sprawie:
powołania Komisji Stypendialnej ds. oceny wniosków indywidualnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych dla których organem prowadzącym lub dotującym jest Powiat Poznański, w związku z wdrażaniem Działania 2.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne.

Uchwała Nr XXXII/308/II/2005
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 września 2005r.

w sprawie:
powołania Komisji Stypendialnej ds. oceny wniosków indywidualnych studentów w związku z wdrażaniem Działania 2.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne.

Uchwała Nr XXXII/309/II/2005
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 września 2005r.

w sprawie:
przyjęcia Powiatowego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży oraz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.

Uchwała Nr XXXII/310/II/2005
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 września 2005r.

w sprawie:
nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej od Agencji Nieruchomości Rolnych.

Uchwała Nr XXXII/311/II/2005
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 września 2005r.

w sprawie:
nadania Liceum Ogólnokształcącemu w Kórniku imienia Generałowej Jadwigi Zamoyskiej.

Uchwała Nr XXXII/312/II/2005
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 września 2005r.

w sprawie:
skargi p. …………………*, zamieszkałego w …………………*, na stronniczość Starosty Poznańskiego.

Uchwała Nr XXXII/313/II/2005
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 września 2005r.

w sprawie:
zaciągnięcia kredytu bankowego na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia budżetowego w planowanych dochodach budżetu Powiatu Poznańskiego w roku 2005.

Uchwała Nr XXXII/314/II/2005
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 września 2005r.

w sprawie:
zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2005.

STANOWISKO
Rady Powiatu Poznańskiego
przyjęte podczas XXXII sesji Rady Powiatu Poznańskiego
w dniu 27 września 2005r.

załącznik do Stanowiska Rady Powiatu Poznańskiego podjętego podczas XXXII sesji w dniu 27 września 2005 r.

drukuj (załącznik do Stanowiska Rady Powiatu Poznańskiego podjętego podczas XXXII sesji w dniu 27 września 2005 r.)

 • opublikował: Cenkier Karol
  data publikacji: 2005-10-06 09:35

Banery