BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

ROZDZIAŁ IX

Redagowanie  i opracowywanie aktów prawnych

 
§ 71. Dyrektorzy wydziałów, zastępca skarbnika oraz stanowiska samodzielne w porozumieniu z Osobą nadzorującą, każdy w  zakresie swego działania, przygotowują propozycje projektów aktów prawnych Rady, Zarządu i Starosty w szczególności z uwzględnieniem postanowień ustawy o samorządzie powiatowym, Statutu a także innych przepisów prawa.

§ 72. Starosta w zakresie swoich kompetencji wydaje:

 1. decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, chyba że przepisy szczególne przewidują wydawanie decyzji przez Zarząd,
 2. zarządzenia:
  a) w sprawach związanych z wykonywaniem funkcji kierownika Starostwa.
  b) w sprawach przewidzianych w przepisach odrębnych,
 3. akty prawne o innej nazwie, wynikające z przepisów szczególnych.

§ 73. Oryginały aktów prawnych przechowują:

 1. Biuro Rady - uchwał Rady i zawartych porozumień,
 2. Wydział Organizacyjny - uchwał Zarządu i zarządzeń Starosty oraz upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych i pełnomocnictw,
 3. właściwe merytorycznie wydziały i stanowiska samodzielne - decyzji i innych aktów.
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2022-01-19 11:13
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2022-01-27 13:25

drukuj całą stronę

Banery