BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr XLIII/385/II/2006
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 sierpnia 2006r.

w sprawie:
zmiany uchwały nr IV/20/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 22 stycznia 1999r. w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu Poznańskiego.

Uchwała Nr XLIII/386/II/2006
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 sierpnia 2006r.

w sprawie:
zmiany Uchwały Nr XVI/128/II/2004 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 16 marca 2004r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu Poznańskiego, na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.

Uchwała Nr XLIII/387/II/2006
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 sierpnia 2006r.

w sprawie:
nadania statutu Ośrodkowi Wspomagania Rodziny w Kobylnicy.

załącznik do uchwały nr XLIII/387/II/2006 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 29 sierpnia 2006 r.

drukuj (załącznik do uchwały nr XLIII/387/II/2006 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 29 sierpnia 2006 r.)

 • opublikował: Cenkier Karol
  data publikacji: 2006-09-05 13:58

Uchwała Nr XLIII/388/II/2006
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 sierpnia 2006r.

w sprawie:
nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Lisówkach.

załącznik do uchwały nr XLIII/388/II/2006 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 29 sierpnia 2006 r.

drukuj (załącznik do uchwały nr XLIII/388/II/2006 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 29 sierpnia 2006 r.)

 • opublikował: Cenkier Karol
  data publikacji: 2006-09-05 14:02

Uchwała Nr XLIII/389/II/2006
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 sierpnia 2006r.

w sprawie:
nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Poznaniu.

załącznik do uchwały nr XLIII/389/II/2006 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 29 sierpnia 2006 r.

drukuj (załącznik do uchwały nr XLIII/389/II/2006 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 29 sierpnia 2006 r.)

 • opublikował: Cenkier Karol
  data publikacji: 2006-09-05 14:06

Uchwała Nr XLIII/390/II/2006
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 sierpnia 2006r.

w sprawie:
nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

załącznik do uchwały nr XLIII/390/II/2006 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 29 sierpnia 2006 r.

drukuj (załącznik do uchwały nr XLIII/390/II/2006 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 29 sierpnia 2006 r.)

 • opublikował: Cenkier Karol
  data publikacji: 2006-09-05 14:09

Uchwała Nr XLIII/391/II/2006
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 sierpnia 2006r.

w sprawie:
nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka w Swarzędzu.

załącznik do uchwały nr XLIII/391/II/2006 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 29 sierpnia 2006 r.

drukuj (załącznik do uchwały nr XLIII/391/II/2006 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 29 sierpnia 2006 r.)

 • opublikował: Cenkier Karol
  data publikacji: 2006-09-05 14:13

Uchwała Nr XLIII/392/II/2006
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 sierpnia 2006r.

w sprawie:
przyjęcia lokalnej procedury konsultacji społecznych.

Uchwała Nr XLIII/393/II/2006
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 sierpnia 2006r.

w sprawie:
zmiany Uchwały Nr XXVII/244/II/2005 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 30 marca 2005r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przeznaczonej na sfinansowanie Planu Termomodernizacyjnego dla budynków Powiatu Poznańskiego w roku 2005 i 2006.

załącznik do uchwały nr XLIII/393/II/2006 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 29 sierpnia 2006 r.

drukuj (załącznik do uchwały nr XLIII/393/II/2006 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 29 sierpnia 2006 r.)

 • opublikował: Cenkier Karol
  data publikacji: 2006-09-05 14:29

Uchwała Nr XLIII/394/II/2006
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 sierpnia 2006r.

w sprawie:
zmiany uchwały Nr XXXII/294/II/2005 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 27 września 2005r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania nagród finansowych dla wyróżniających się młodych sportowców z powiatu poznańskiego.

Uchwała Nr XLIII/395/II/2006
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 sierpnia 2006r.

w sprawie:
zmiany uchwały Nr XXXII/295/II/2005 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 27 września 2005r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania nagród finansowych dla wyróżniających się trenerów lub działaczy sportu młodzieżowego powiatu poznańskiego.

Uchwała Nr XLIII/396/II/2006
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 sierpnia 2006r.

w sprawie:
zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2006.

Stanowisko Rady Powiatu Poznańskiego

w sprawie:
zmian w Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw podjęte podczas XLIII sesji w dniu 29 sierpnia 2006r.

Banery