BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

WSPÓŁPRACA STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU
Z KOMENDĄ MIEJSKĄ POLICJI W POZNANIU, KOMENDĄ MIEJSKĄ STRAŻY POŻARNEJ, JEDNOSTKAMI OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym określa zadania powiatu o charakterze ponadgminnym. Ustawodawca zaliczył do nich m.in zadania z zakresu:
– porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
– ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska.

Zadania z zakresu zapewnienia porządku publicznego i szeroko rozumianego bezpieczeństwa obywateli realizowane są poprzez ścisłą współpracę z powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami:
– Komendą Miejską Policji w Poznaniu,
– Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu,
– Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu,
– Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Poznaniu,
– Zarządem Dróg Powiatowych oraz innymi podmiotami administracji wojewódzkiej i niezespolonej
– Jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej.

Na mocy szczegółowych przepisów prawa Starosty Poznańskiego, to m.in.:
– przewodniczenie Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
– kierowanie na szczeblu powiatu jednostkami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego,
– powoływanie i nadzorowanie prac Zespołu Zarządzania Kryzysowego Powiatu Poznańskiego,
– podejmowanie inicjatyw z zakresu poprawy porządku i bezpieczeństwa publicznego.

 

Szczegółowe informacje opisowe zamieszczone są w zakładce "DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM", natomiast prezentacje zamieszczone są w zakładce "MATERIAŁY DO POBRANIA".

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Łukasz Sobolewski
    data wytworzenia: 2015-03-03
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2008-05-14 11:53
  • zmodyfikował: Iwona Radziszewska
    ostatnia modyfikacja: 2023-08-10 11:15

drukuj całą stronę

Banery