BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Nawigacja

Pokaż/ukryj menu

Treść strony

  BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U.2018.995 ze zm.) określa w art. 4 zadania powiatu o charakterze ponadgminnym. Ustawodawca zaliczył do nich m.in zadania z zakresu:
- porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli (art. 4. 1, ppkt 15),
- ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego, magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska (art. 4 .1, ppkt 16).

Do zadań publicznych powiatu należy również zapewnienie wykonywania określonych w ustawach zadań i kompetencji kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży (art. 4 , pkt 2 Ustawy o samorządzie powiatowym).

Zadania z zakresu zapewnienia porządku publicznego i szeroko rozumianego bezpieczeństwa obywateli realizowane są poprzez ścisłą współpracę z powiatowymi słuzbami, inspekcjami i strażami:
- Komendą Miejską Policji w Poznaniu,
- Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu,
- Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu,
- Powiatowym Inspekcją Weterynaryjną w Poznaniu,
- Zarządem Dróg Powiatowych,
oraz innymi podmiotami administracji wojewódzkiej i niezespolonej.

Na mocy szczegółowych przepisów prawa Starosta Poznański:
- przewodniczy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego, będącej ciałem doradczym starosty w zakresie bezpieczeństwa,
- kieruje na szczeblu powiatu jednostkami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego,
- powołuje i nadzoruje prace Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
- podejmuje różne inicjatywy z zakresu poprawy porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Szczegóły znajdują się na zamieszczonych podstronach.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Łukasz Sobolewski
    data wytworzenia: 2015-03-03
  • opublikował: Sobolewski Łukasz
    data publikacji: 2003-07-09 14:42
  • zmodyfikował: Agata Poleska
    ostatnia modyfikacja: 2018-09-20 09:30

drukuj całą stronę

Stopka Strony

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.:
faks: 

(+48) 61 8 410-500
(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

 

Polityka Cookies

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek:      9:30-16:30
wtorek-piątek:    8:00-15:00

Wydział Komunikacji
i Transportu:

poniedziałek:      9:00-16:30
wtorek-piątek:    8:00-15:00

Powiatowy Zespół do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności:

poniedziałek:      7:30-16.30
wtorek - piątek:  7:30-14:30

Informacja telefoniczna
poniedziałek - piątek:  7:30-14:30

(więcej informacji...)

Ilość odwiedzin tej strony: 1162 ostatnia aktualizacja tej strony 2018-09-20 09:30 ostatnia aktualizacja w BIP 2018-10-23 15:12
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.