BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym określa w art. 4 zadania powiatu o charakterze ponadgminnym. Ustawodawca zaliczył do nich m.in zadania z zakresu:
- porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli (art. 4. 1, ppkt 15),
- ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego, magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska (art. 4 .1, ppkt 16).

Do zadań publicznych powiatu należy również zapewnienie wykonywania określonych w ustawach zadań i kompetencji kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży (art. 4 , pkt 2 Ustawy o samorządzie powiatowym).

Zadania z zakresu zapewnienia porządku publicznego i szeroko rozumianego bezpieczeństwa obywateli realizowane są poprzez ścisłą współpracę z powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami:
- Komendą Miejską Policji w Poznaniu,
- Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu,
- Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu,
- Powiatowym Inspekcją Weterynaryjną w Poznaniu,
- Zarządem Dróg Powiatowych,
oraz innymi podmiotami administracji wojewódzkiej i niezespolonej.

Na mocy szczegółowych przepisów prawa Starosta Poznański:
- przewodniczy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego, będącej ciałem doradczym starosty w zakresie bezpieczeństwa,
- kieruje na szczeblu powiatu jednostkami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego,
- powołuje i nadzoruje prace Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
- podejmuje różne inicjatywy z zakresu poprawy porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Szczegóły znajdują się na zamieszczonych podstronach.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Łukasz Sobolewski
  data wytworzenia: 2015-03-03
 • opublikował: Sobolewski Łukasz
  data publikacji: 2003-07-09 14:42
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-30 09:06

Rejestr zmian

 • dodanie akapitu - projektu ustawy o Państowym Ratownictwie Medycznym - 21.07.06
 • 22.08.07; zmiana właściciela obiektu
 • 11.12.07; ujednolicenie stron
 • 09.06.08; przygotowanie do wymogów przeglądarki "strona mówiąca"
 • zmieniono 2011-10-27 11:21 przez Sobolewski Łukasz
 • zmieniono 2011-11-14 13:54 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2012-03-01 13:27 przez Siwczyńska Aleksandra
 • zmieniono 2013-06-06 13:14 przez Administrator Systemu: aktualizacja
 • zmieniono 2013-06-06 13:15 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2014-02-28 08:39 przez Administrator Systemu: zmiana dostępu do strony
 • zmieniono 2014-02-28 08:40 przez Sobolewski Łukasz
 • zmieniono 2015-03-03 08:42 przez Sobolewski Łukasz
 • zmieniono 2016-04-13 14:39 przez Sobolewski Łukasz
 • zmieniono 2016-11-07 09:03 przez Agata Poleska : aktualizacja podstawy prawnej
 • zmieniono 2017-11-28 08:29 przez Sobolewski Łukasz
 • zmieniono 2018-09-20 09:30 przez Agata Poleska : aktualizacja podstawy prawnej
 • zmieniono 2018-11-15 10:17 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2018-11-15 10:18 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2019-04-10 09:48 przez Agata Poleska : aktualizacja podstawy prawnej
 • zmieniono 2019-12-12 12:26 przez Sobolewski Łukasz
 • zmieniono 2020-03-30 09:06 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja treści wg normy WCAG 2.1

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8410-500
faks:(+48) 61 8480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 3178
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2020-03-30 09:06
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-05-06 18:34