BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Plan Zarządzania Kryzysowego Powiatu Poznańskiego

W skład Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego wchodzą następujące elementy:

1) plan główny zawierający:
a) charakterystykę zagrożeń oraz ocenę ryzyka ich wystąpienia, w tym dotyczących infrastruktury krytycznej, oraz mapy ryzyka i mapy zagrożeń,
b) zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeństwa,
c) zestawienie sił i środków planowanych do wykorzystania w sytuacjach kryzysowych;

2) zespół przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowych, a w tym:
a) zadania w zakresie monitorowania zagrożeń,
b) tryb uruchamiania niezbędnych sił i środków, uczestniczących w realizacji planowanych przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowej,
c) procedury reagowania kryzysowego, określające sposób postępowania w sytuacjach kryzysowych,
d) współdziałanie między siłami, o których mowa w lit. b;

3) załączniki funkcjonalne planu głównego określające:
a) procedury realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, w tym związane z ochroną infrastruktury krytycznej,
b) organizację łączności,
c) organizację systemu monitorowania zagrożeń, ostrzegania i alarmowania,
d) zasady informowania ludności o zagrożeniach i sposobach postępowania na wypadek zagrożeń,
e) organizację ewakuacji z obszarów zagrożonych,
f) organizację ratownictwa, opieki medycznej, pomocy społecznej oraz pomocy psychologicznej,
g) organizację ochrony przed zagrożeniami charakterystycznymi dla danego obszaru,
h)wykaz zawartych umów i porozumień związanych z realizacją zadań zawartych w planie zarządzania kryzysowego,
i) zasady oraz tryb oceniania i dokumentowania szkód,
j) procedury uruchamiania rezerw państwowych,
k) wykaz infrastruktury krytycznej znajdującej się odpowiednio na terenie województwa, powiatu lub gminy, objętej planem zarządzania kryzysowego,
l) priorytety w zakresie ochrony oraz odtwarzania infrastruktury krytycznej.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sobolewski Łukasz
  data wytworzenia: 2015-03-03
 • opublikował: Sobolewski Łukasz
  data publikacji: 2015-01-22 09:15
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-19 11:08

Rejestr zmian

 • zmieniono 2015-01-22 09:18 przez Sobolewski Łukasz
 • zmieniono 2015-01-22 09:24 przez Sobolewski Łukasz
 • zmieniono 2015-01-22 09:26 przez Sobolewski Łukasz
 • zmieniono 2015-01-22 09:27 przez Sobolewski Łukasz
 • zmieniono 2015-03-03 08:40 przez Sobolewski Łukasz
 • zmieniono 2015-05-06 10:38 przez Twardecka Izabela: Przegląd treści
 • zmieniono 2015-11-16 15:28 przez Twardecka Izabela: Przegląd treści
 • zmieniono 2018-11-15 10:22 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2020-12-02 14:39 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: dostosowanie do wymogów normy WCAG 2.1
 • zmieniono 2021-04-19 11:08 przez Agata Poleska : korekta czcionki

« wstecz

Banery