BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Banery

Treść strony


UZYSKANIE STYPENDIUM RADY POWIATU W POZNANIU (WE-01) 


WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wniosek o Stypendium Rady Powiatu w Poznaniu zgodny ze wzorem zawartym w  "Programie wspierania edukacji w powiecie poznańskim".

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
Wydział Edukacji.
Złożenie dokumentów: Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego, parter, pokój 002 lub drogą pocztową.
Odbiór dokumentów: III piętro, pokój 329, wejście D.
Wszelkie informacje w sprawach związanych z udzieleniem stypendium można uzyskać w Wydziale Edukacji
pod numerem tel. 61 8410 754.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Uczniowie składają wnioski do dyrektora szkoły w terminie do 20 września. Dyrektor szkoły opiniuje  wnioski i przekazuje do Starostwa Powiatowego w Poznaniu w terminie do 30 września danego roku (decyduje data wpływu do Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Poznaniu).


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Zarząd Powiatu w Poznaniu w oparciu o zestawienie przygotowane na podstawie wniosków złożonych przez dyrektorów szkół, przyznaje stypendium Rady Powiatu w Poznaniu i powiadamia pisemnie o swojej decyzji dyrektorów szkół, którzy z kolei zawiadamiają zainteresowanych uczniów. W zawiadomieniu dyrektorzy szkół zostaną poinformowani, który uczeń uzyskał stypendium, na jaki okres i w jakiej kwocie.


OPŁATY
Brak.


TRYB ODWOŁAWCZY
Ze względu na charakter zadania - nie przysługuje


DODATKOWE INFORMACJE
Zgodnie z Regulaminem przyznawania Stypendium Rady Powiatu w Poznaniu, zamieszczonym w "Programie wspierania edukacji w powiecie poznańskim":

 1. Stypendium przyznawane jest na okres roku szkolnego, liczonego od września do końca czerwca (10 miesięcy) w kwocie 250 zł netto miesięcznie.
 2. Ubiegać się mogą o nie uczniowie szkół, w których nauka  kończy się egzaminem maturalnym oraz uczniowie klas gimnazjalnych w szkołach, prowadzonych przez Powiat Poznański.
 3. Warunkiem koniecznym do otrzymania stypendium jest uzyskanie średniej ocen w poprzednim roku nauki w szkole prowadzonej przez Powiat Poznański,  równej co najmniej 5,0.
 4. Uczeń, któremu przyznano stypendium, traci prawo do jego wypłaty z końcem miesiąca, w którym zaprzestał pobierania nauki w szkole prowadzonej przez Powiat Poznański. Dyrektor szkoły jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia organu prowadzącego o takiej sytuacji i zwrotu niewykorzystanej części kwoty przeznaczonej na ten cel.

PODSTAWA PRAWNA

 • Art.12 pkt 10a i 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
 • Art. 90 t ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
 • Uchwała Nr XXIX/281/IV/2013 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu wspierania edukacji w powiecie poznańskim.
 • Uchwała Nr XXIX/282/IV/2013 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie: uchwalenia zasad realizacji Programu wspierania edukacji w powiecie poznańskim.
 • Uchwała Nr XL/565/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIX/281/IV/2013 Rady Powiatu w Poznaniu  w sprawie przyjęcia Programu wspierania edukacji w powiecie poznańskim.
 • Uchwała Nr XL/566/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie:  zmiany Uchwały Nr XXIX/282/IV/2013 Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie: uchwalenia zasad realizacji Programu wspierania edukacji w powiecie poznańskim.

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2019-05-16

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Przybylska
  data wytworzenia: 2006-07-20
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2006-07-20 11:19
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-12 12:07

Wizytówka

Uzyskanie stypendium Rady Powiatu w Poznaniu

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 5460
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2020-03-12 12:07
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-09 13:35