BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

KARTY USŁUG
POWIATOWEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

Powiatowy Konserwator Zabytków Usługi udostępniane
 w wersji elektronicznej
1. Uzyskanie decyzji związanej z prowadzeniem robót budowlanych lub prac konserwatorskich/restauratoskich lub badań konserwatorskich/architektonicznych przy zabytku wpisanym indywidualnie do rejestru zabytków. -
2. Uzyskanie decyzji związanej z prowadzeniem robót budowlanych na obszarze wpisanego do rejestru zabytków historycznego układu urbanistycznego, ruralistycznego lub zespołu budowlanego. -
3. Uzyskanie decyzji związanej z prowadzeniem badań archeologicznych. -
4. Uzgadnianie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego. -
5. Uzgadnianie projektu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania  terenu w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego. -
6. Uzgadnianie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego. -
7. Uzyskanie decyzji związanej z usuwaniem drzew lub krzewów z nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na prowadzenie prac konserwatorskich/restauratorskich przy zabytkach będącymi parkami do rejestru zabytków albo innego rodzaju zorganizowanej  zieleni wpisanej do rejestru zabytków. -
8. Uzyskanie decyzji związanej z umieszczeniem na zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub w obszarze wpisanym do rejestru zabytków urządzeń technicznych, tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych oraz napisów. -
9. Ustanowienie społecznego opiekuna zabytków -
10. Uzyskanie decyzji na poszukiwanie ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych, w tym zabytków archeologicznych, przy użyciu wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych i technicznych oraz sprzętu do nurkowania -
11. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na dokonanie podziału zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków -
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-02-28 09:14
 • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-30 15:14

Informacja

Uprzejmie informujemy, że Muzeum Archeologiczne w Poznaniu z siedzibą przy ul. Wodnej 27, 61-781 Poznań złożyło do Wydziału Powiatowego Konserwatora Zabytków dokument potwierdzający gotowość Muzeum Archeologicznego do przyjęcia zabytków archeologicznych odkrytych w trakcie prowadzenia wszystkich badań archeologicznych na terenie powiatu poznańskiego, woj. wielkopolskie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wiesław Biegański
  data wytworzenia: 2014-01-24
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2014-01-24 14:52
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-29 13:50

Wizytówka

Powiatowy Konserwator Zabytków

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 14103
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2020-06-30 15:14
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-10-23 15:16