BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

KARTY USŁUG
POWIATOWEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

Powiatowy Konserwator Zabytków
1. Uzyskanie decyzji związanej z prowadzeniem robót budowlanych lub prac konserwatorskich/restauratoskich lub badań konserwatorskich/architektonicznych przy zabytku wpisanym indywidualnie do rejestru zabytków.
2. Uzyskanie decyzji związanej z prowadzeniem robót budowlanych na obszarze wpisanego do rejestru zabytków historycznego układu urbanistycznego, ruralistycznego lub zespołu budowlanego.
3. Uzyskanie decyzji związanej z prowadzeniem badań archeologicznych.
4. Uzgadnianie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego.
5. Uzgadnianie projektu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania  terenu w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego.
6. Uzgadnianie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego.
7. Uzyskanie decyzji związanej z usuwaniem drzew lub krzewów z nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na prowadzenie prac konserwatorskich/restauratorskich przy zabytkach będącymi parkami do rejestru zabytków albo innego rodzaju zorganizowanej  zieleni wpisanej do rejestru zabytków.
8. Uzyskanie decyzji związanej z umieszczeniem na zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub w obszarze wpisanym do rejestru zabytków urządzeń technicznych, tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych oraz napisów.
9. Ustanowienie społecznego opiekuna zabytków
10. Uzyskanie decyzji na poszukiwanie ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych, w tym zabytków archeologicznych, przy użyciu wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych i technicznych oraz sprzętu do nurkowania
11. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na dokonanie podziału zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2012-02-28 09:14
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-28 08:23

Informacja

Uprzejmie informujemy, że Muzeum Archeologiczne w Poznaniu z siedzibą przy ul. Wodnej 27, 61-781 Poznań złożyło do Wydziału Powiatowego Konserwatora Zabytków dokument potwierdzający gotowość Muzeum Archeologicznego do przyjęcia zabytków archeologicznych odkrytych w trakcie prowadzenia wszystkich badań archeologicznych na terenie powiatu poznańskiego, woj. wielkopolskie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wiesław Biegański
  data wytworzenia: 2014-01-24
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2014-01-24 14:52
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-29 13:50

Wizytówka

Powiatowy Konserwator Zabytków

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8410-500
faks:(+48) 61 8480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 16424
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2021-01-28 08:23
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-04-09 19:32