BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Komunikat 

 

Informujemy, że od 26 lipca 2021 r. (do odwołania), w związku z modernizacją systemu, czasowo zawieszona zostaje możliwość internetowego umawiania wizyty w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Poznaniu oraz w filiach Wydziału w sprawach związanych z odbiorem dowodu rejestracyjnego, rejestracją pojazdu oraz aktualizacją danych.  

Przepraszamy za niedogodności i zapraszamy do siedziby głównej Wydziału KT przy ulicy Jackowskiego w Poznaniu oraz do pozostałych filii wydziału Komunikacji i Transportu. 

Zapraszamy do śledzenia stron www.bip.powiat.poznan.pl oraz www.powiat.poznan.pl, gdzie zamieszczane są aktualne informacje oraz wszystkie numery telefonów do Wydziału oraz filii WKiT. 

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2021-07-23 13:16
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2021-08-17 11:13

KARTY USŁUG
WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I TRANSPORTU

  Referaty ds. Rejestracji Pojazdów oraz Filie WKiT

Usługi udostępniane
 w wersji elektronicznej
1. Rejestracja nowego pojazdu zakupionego na terenie Polski. e-usługa
2. Rejestracja nowego pojazdu zakupionego w Unii Europejskiej e-usługa
3. Rejestracja nowego pojazdu sprowadzonego spoza Unii Europejskiej. e-usługa
4. Rejestracja używanego pojazdu sprowadzonego z Unii Europejskiej. e-usługa
5. Rejestracja pojazdu złożonego samodzielnie (typu SAM). e-usługa
6. Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terenie Polski. e-usługa
7. Odbiór dowodu rejestracyjnego (wymiana pozwolenia czasowego na dowód rejestracyjny). -
8. Odbiór zatrzymanego dowodu rejestracyjnego. -
9. Uzyskanie wtórnika dowodu rejestracyjnego w przypadku jego zniszczenia. -
10. Uzyskanie wtórnika dowodu rejestracyjnego w przypadku jego utraty. -
11. Wymiana dowodu rejestracyjnego ze względu na brak miejsca na wpis kolejnego terminu badania technicznego. -
12. Złożenie zawiadomienia o zmianie danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. -
13. Uzyskanie wtórnika tablic rejestracyjnych w przypadku zagubienia. -
14. Uzyskanie wtórnika tablic rejestracyjnych w przypadku kradzieży. -
15. Uzyskanie wtórnika tablic rejestracyjnych w przypadku zniszczenia. -
16. Wyrejestrowanie pojazdu w przypadku kradzieży. e-usługa
17. Wyrejestrowanie pojazdu w przypadku przekazania do stacji demontażu pojazdów. e-usługa
18. Wyrejestrowanie pojazdu w przypadku jego sprzedaży za granicę. e-usługa
19. Wyrejestrowanie pojazdu w przypadku jego zniszczenia (kasacji) za granicą. e-usługa
20. Wyrejestrowanie pojazdu w przypadku jego trwałej, zupełnej utraty. e-usługa
21. Uzyskanie wtórnika karty pojazdu. -
22. Nadanie w pojeździe cech identyfikacyjnych i wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej. -
23. Uzyskanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym: GAZ, VAT, HAK, TAXI, L. -
24. Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu. -
25. Złożenie zawiadomienia o zbyciu pojazdu. -
26. Uzyskanie wtórnika nalepki kontrolnej -
27. Uzyskanie zaświadczenia potwierdzającego dane zawarte w utraconym dowodzie rejestracyjnym lub karcie pojazdu -
28. Złożenie zawiadomienia o nabyciu pojazdu -

 Referat ds. Działalności Gospodarczej

Usługi udostępniane
 w wersji elektronicznej
1. Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy. -
2. Uzyskanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy. -
3. Uzyskanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 osób i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą. -
4. Uzyskanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób samochodem osobowym. -
5. Uzyskanie dodatkowego wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub z licencji na krajowy transport drogowy. -
6. Uzyskanie wtórnika zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji na krajowy transport drogowy lub wtórnika wypisu z tych dokumentów. -
7. Zmiana treści zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji na krajowy transport drogowy. -
8. Uzyskanie zaświadczenia na krajowe przewozy drogowe na potrzeby własne osób i rzeczy. -
9. Zgłaszanie zmian w zaświadczeniu na krajowe przewozy własne osób i rzeczy. -
10. Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym  transporcie drogowym. -
11. Uzyskanie zezwolenia na przewozy regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym osób. -
12. Uzyskanie zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów. -
13. Uzyskanie uprawnień do przeprowadzania badań technicznych pojazdów. -
14. Uzyskanie uprawnień do przeprowadzania badań technicznych pojazdów w związku z poszerzeniem ich zakresu. -
15. Uzyskanie zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców. -
16. Uzyskanie legitymacji instruktora nauki jazdy. -
17. Uzyskanie przedłużenia legitymacji instruktora nauki jazdy. -
18. Usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym. -
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2012-02-08 10:27
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2020-12-04 14:54

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W WYDZIALE KOMUNIKACJI I TRANSPORTU

obowiązuje od 25 maja 2018 r.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Poznański z siedzibą przy ulicy Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: 
iod@powiat.poznan.pl lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Poznaniu ul. Jackowskiego 18, 60-509  Poznań.
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.:

 • Kodeks Postępowania Administracyjnego
 • ustawa o samorządzie powiatowym
 • ustawa Prawo o ruchu drogowym
 • ustawa o transporcie drogowym
 • ustawa o kierujących pojazdami

4Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora.
5. Pani/Pan, których dane dotyczą, mają prawo do:

        a. dostępu do swoich danych osobowych,
        b. żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
        c. żądania usunięcia danych, gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

        d. żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoby te kwestionują prawidłowość danych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
9. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Błażej Prajs
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-05-25 12:35
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-29 10:05

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8410-500
faks:(+48) 61 8480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 660198
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2021-09-17 14:14
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-09-22 11:12