BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

KARTY USŁUG
WYDZIAŁU DRÓG I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej Usługi udostępniane
 w wersji elektronicznej
1. Uzgadnianie projektu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie zadań rządowych albo samorządowych, służących realizacji inwestycji celu publicznego. -
 2. Uzgadnianie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. -
 3. Opiniowanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. -
 4. Opiniowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa.  -
 5. Wydanie opinii w zakresie realizacji inwestycji drogowej.  -
 6. Wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.  -
7. Opiniowanie zaliczenia lub pozbawienia kategorii drogi gminnej lub powiatowej. -
8. Zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu na drogach publicznych powiatowych i gminnych. -
9. Opiniowanie projektu stałej organizacji ruchu na skrzyżowaniu publicznych dróg krajowych i wojewódzkich z drogami powiatowymi i gminnymi. -
10. Wydawanie zezwolenia na wykorzystanie w sposób szczególny dróg publicznych powiatowych i gminnych. -
11. Uzgadnianie wykorzystania w sposób szczególny dróg publicznych powiatowych i gminnych. -
12. Opiniowanie geometrii drogi w projektach budowlanych -
13. Opiniowanie inwestycji realizowanych na podstawie ustaw szczególnych -
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2012-02-28 08:38
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-13 10:39

Wszystkie sprawy dotyczące zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (należące do kompetencji starosty i zarządcy drogi) rozpatrywane będą przez:

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu,
ul. Zielona 8, 61-851 Poznań.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
  data wytworzenia: 2008-11-12
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2008-11-13 09:15
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-13 10:40

Wizytówka

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej - fotokod

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 20970
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2021-01-13 10:40
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-03-01 16:47