BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Nawigacja

Pokaż/ukryj menu

Treść strony

 KARTY USŁUG
WYDZIAŁU OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Usługi udostępniane
 w wersji elektronicznej
1. Uzyskanie zaświadczenia dotyczącego objęcia działki uproszczonym planem urządzania lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach. -
 2. Uzyskanie karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego. -
 3. Rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb. e-usługa
 4. Zatwierdzenie projektu robót geologicznych. -
 5. Zatwierdzenie dokumentacji hydrogeologicznej, geologiczno-inżynierskiej i geologicznej złoża kopaliny. -
 6. Udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin. -
 7. Zgłaszanie projektu robót geologicznych obejmującego wiercenia w celu wykorzystania ciepła Ziemi. -
 8. Uzyskanie pozwolenia na emisję pyłów i gazów do powietrza w związku z eksploatacją instalacji. -
9. Przyjęcie zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko z uwagi na wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza. -
10. Przyjęcie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne. -
11. Uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, związanych z eksploatacją instalacji. -
12. Wpis do rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów.
Uwaga: Dnia 24 stycznia 2018 r. Minister Środowiska opublikował w Monitorze Polskim komunikat w sprawie utworzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami z dniem 24 stycznia 2018 (M.P. z 2018 r. poz. 118).
Od dnia utworzenia rejestru starosta nie wydaje zezwoleń na transport odpadów. Transportujący odpady zobowiązany jest dokonać zgłoszenia do rejestru. Zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 5b ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21) marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru na wniosek transportujących odpady. Wpis do rejestru należy uzyskać przed rozpoczęciem działalności w zakresie transportu odpadów.
-
13. Uzyskanie zezwolenia na transport odpadów.
Uwaga: Dnia 24 stycznia 2018 r. Minister Środowiska opublikował
w Monitorze Polskim komunikat w sprawie utworzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami z dniem 24 stycznia 2018 (M.P. z 2018 r. poz. 118).
Od dnia utworzenia rejestru starosta nie wydaje zezwoleń na transport odpadów. Transportujący odpady zobowiązany jest dokonać zgłoszenia do rejestru. Zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 5b ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21) marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru na wniosek transportujących odpady. Wpis do rejestru należy uzyskać przed rozpoczęciem działalności w zakresie transportu odpadów. 
-
14. Uzyskanie zezwolenia na zbieranie odpadów. -
15. Uzyskanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów. -
16. Decyzje związane z rekultywacją gruntów zdewastowanych lub zdegradowanych w wyniku działalności przemysłowej. -
17. Uzyskanie decyzji o wyłączeniu gruntów rolnych z produkcji. -
18. Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów na terenach będących własnością gmin, niebędących gruntami leśnymi. e-usługa
19. Uzyskanie decyzji zezwalającej na pozyskanie drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa. -
20. Rejestr zwierząt gatunków wymienionych w załącznikach A i B Rozporzadzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi. -
21. Uzyskanie zezwolenia na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców. e-usługa
22. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie. e-usługa
23. Uzyskanie dotacji z budżetu Powiatu przez koła łowieckie na odstrzał redukcyjny lisów i jenotów e-usługa
  • opublikował: Magdalena Krygier
    data publikacji: 2012-02-23 13:24
  • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    ostatnia modyfikacja: 2018-03-08 11:37

Wizytówka

Sprawy prowadzone przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - fotokod

drukuj całą stronę

Stopka Strony

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.:
faks: 

(+48) 61 8 410-500
(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

 

Polityka Cookies

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek:      9:30-16:30
wtorek-piątek:    8:00-15:00

Wydział Komunikacji
i Transportu:

poniedziałek:      9:00-16:30
wtorek-piątek:    8:00-15:00

Powiatowy Zespół do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności:

poniedziałek:      7:30-16.30
wtorek - piątek:  7:30-14:30

Informacja telefoniczna
poniedziałek - piątek:  7:30-14:30

(więcej informacji...)

Ilość odwiedzin tej strony: 39412 ostatnia aktualizacja tej strony 2018-10-17 11:36 ostatnia aktualizacja w BIP 2018-11-21 16:27
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.