BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


UZYSKANIE NAGRODY STAROSTY ZA SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA SZKOŁY PROWADZONEJ PRZEZ POWIAT POZNAŃSKI (WE-02)


WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wniosek o Nagrodę Starosty Poznańskiego zgodny ze wzorem zawartym w Programie wspierania edukacji w powiecie poznańskim.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
Wydział Edukacji.
Złożenie dokumentów: Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego parter, pokój 002 lub drogą pocztową.
Odbiór dokumentów: III piętro, pokój 329.

Wszelkie informacje w sprawach związanych z udzieleniem nagrody można uzyskać w Wydziale Edukacji
pod numerem tel. 61 8410 754.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wnioski składane są do dyrektora szkoły w terminie do 31 sierpnia. Dyrektor szkoły opiniuje wnioski i przekazuje do Starostwa Powiatowego w Poznaniu w terminie do 30 września danego roku (decyduje data wpływu do Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Poznaniu).
 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Zarząd Powiatu w Poznaniu rozpatruje wnioski i decyduje o przyznaniu nagrody. Wydział Edukacji powiadamia pisemnie szkoły o przyznaniu Nagrody Starosty. Szkoła zostanie poinformowana, w jakiej formie (pieniężnej czy rzeczowej) uczeń uzyskał nagrodę.


OPŁATY
Brak.


TRYB ODWOŁAWCZY
Ze względu na charakter zadania - nie przysługuje.


DODATKOWE INFORMACJE
Zgodnie z Regulaminem przyznawania Nagrody Starosty Poznańskiego, zamieszczonym w "Programie wspierania edukacji w powiecie poznańskim":
 1. Nagrodę Starosty za wybitne osiągnięcia można otrzymać w jednej z poniższych kategorii:
  a) jako uczeń szkoły prowadzonej przez Powiat Poznański, który wykazał się wybitnymi osiągnięciami w trakcie nauki w szkole prowadzonej przez Powiat Poznański w dziedzinie naukowej, społecznej, kulturalnej lub innej, w danym lub ubiegłym roku szkolnym. Nagrody otrzymują laureaci konkursów i olimpiad szczebla krajowego i międzynarodowego,
  b) jako uczeń branżowej szkoły I stopnia i uczeń zasadniczej szkoły zawodowej w szkole prowadzonej przez Powiat Poznański, który za ostatni rok szkolny w szkole prowadzonej przez Powiat Poznański spełnił następujące kryteria:
  - uzyskał średnią ocen, co najmniej 4,25 z przedmiotów zawodowych;
  - uzyskał ocenę z przedmiotów ogólnokształcących nie niższą niż 4,0;
  - uzyskał wzorową ocenę z zachowania;
  - nie uzyskał oceny niedostatecznej z żadnego z przedmiotów.
 2. Wysokość i formę nagrody (pieniężną lub rzeczową) określa Zarząd Powiatu w Poznaniu.
 3. Z wnioskiem o Nagrodę Starosty Poznańskiego mogą wystąpić: zainteresowani uczniowie, wychowawcy, dyrektorzy, organizacje szkolne i społeczne.
 4. Starosta Poznański wręcza przyznane nagrody w sposób uroczysty.

PODSTAWA PRAWNA

 • Art.12 pkt 10a i 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
 • Art. 90 t ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
 • Uchwała Nr XXIX/281/IV/2013 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu wspierania edukacji w powiecie poznańskim.
 • Uchwała Nr XXIX/282/IV/2013 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie: uchwalenia zasad realizacji Programu wspierania edukacji w powiecie poznańskim.
 • Uchwała Nr XL/565/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIX/281/IV/2013 Rady Powiatu w Poznaniu  w sprawie przyjęcia Programu wspierania edukacji w powiecie poznańskim.
 • Uchwała Nr XL/566/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie:  zmiany Uchwały Nr XXIX/282/IV/2013 Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie: uchwalenia zasad realizacji Programu wspierania edukacji w powiecie poznańskim.

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2019-05-16

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przemysław Wantuch
  data wytworzenia: 2006-07-20
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2006-07-20 11:22
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-12 12:11

Wizytówka

Uzyskanie Nagrody Starosty za szczególne osiągnięcia ucznia szkoły ponadgimnazjalnej

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 3830
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2020-03-12 12:11
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-21 13:07