BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Banery

Treść strony


 UZYSKANIE ZAŚWIADCZENIA O SAMODZIELNOŚCI LOKALU (AB-10)


WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wniosek na drukach podpisany przez Inwestora/ów lub osobę upoważnioną przez Inwestora (druk do pobrania ze strony internetowej lub w urzędzie). Upoważnienie przedkłada się na piśmie w oryginale wraz z uiszczoną opłatą skarbową.

Załączniki:

 • inwentaryzacja lokalu wraz z opisem,
 • dokument potwierdzający fakt oddania budynku do użytkowania.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej.
Złożenie dokumentów: Sekretariat Wydziału, parter, pokój Nr 010. Wszelkie informacje w sprawach związanych z wnioskiem o pozwolenie na budowę można uzyskać pod nr telefonu 61 8410 504,  61 8410 550.
Odbiór dokumentów: parter, pokój nr 009. Zaświadczenie Inwestor odbiera osobiście lub  za pośrednictwem osoby  upoważnionej. Upoważnienie przedkłada się na piśmie wraz z dowodem uiszczonej opłaty skarbowej w wysokości 17 złotych. Nie pobiera się opłaty od członków najbliższej rodziny i zameldowanych pod tym samym adresem.  Wszelkie informacje w sprawach związanych z odbiorem dokumentacji można uzyskać pod  nr 61 8410 513.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Do 7 dni od dnia złożenia wniosku.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu.*
W trakcie postępowania informacji udziela inspektor prowadzący postępowanie wskazany podczas składania wniosku.

*W przypadku braków wzywa się wnioskodawcę do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. W sytuacji nieuzupełnienia wniosku we wskazanym terminie, zostanie wydane postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia.


OPŁATY
Za wydanie zaświadczenia  - opłata skarbowa zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1827). Opłata na konto: nazwa odbiorcy:
Miasto Poznań, Wydział Finansowy,
Oddział  Pozostałych Dochodów  Podatkowych i Niepodatkowych,
ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań;
nr rachunku konto PKO Bank Polski S.A.
94 1020 4027 0000 1602 1262 0763
lub w kasie tut. Urzędu

Lista lokalizacji punktów, w których można uiszczać opłatę skarbową.


TRYB ODWOŁAWCZY
Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia. Zażalenie należy złożyć za pośrednictwem Starosty Poznańskiego.


DODATKOWE INFORMACJE
Klienci zainteresowani doręczeniem pisma w formie dokumentu elektronicznego poza wnioskiem (oraz innymi wskazanymi powyżej dokumentami) winni złożyć "Wniosek o doręczenie pisma w formie dokumentu elektronicznego" - pobierz wniosek


PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. - o własności lokali (Dz. U. z 2017 r., poz. 1529 j.t.).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096).

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2018-12-05

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jan Kędziora
  data wytworzenia: 25.07.2006
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-07-25 12:28
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2018-12-05 07:52

Wizytówka

Sprawy prowadzone przez Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 12331
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2018-12-05 07:52
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-08-22 10:03