BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Banery

Treść strony


 UZYSKANIE ZAŚWIADCZENIA O SAMODZIELNOŚCI LOKALU (AB-10)


WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wniosek na drukach podpisany przez Inwestora/ów lub osobę upoważnioną przez Inwestora (druk do pobrania ze strony internetowej lub w urzędzie). Upoważnienie przedkłada się na piśmie w oryginale wraz z uiszczoną opłatą skarbową.

Załączniki:

 • inwentaryzacja lokalu wraz z opisem,
 • dokument potwierdzający fakt oddania budynku do użytkowania.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej.
Złożenie dokumentów: Sekretariat Wydziału, parter, pokój Nr 010. Wszelkie informacje w sprawach związanych z wnioskiem o pozwolenie na budowę można uzyskać pod nr telefonu 61 8410 504,  61 8410 550.
Odbiór dokumentów: parter, pokój nr 009. Zaświadczenie Inwestor odbiera osobiście lub  za pośrednictwem osoby  upoważnionej. Upoważnienie przedkłada się na piśmie wraz z dowodem uiszczonej opłaty skarbowej w wysokości 17 złotych. Nie pobiera się opłaty od członków najbliższej rodziny i zameldowanych pod tym samym adresem.  Wszelkie informacje w sprawach związanych z odbiorem dokumentacji można uzyskać pod  nr 61 8410 513.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Do 7 dni od dnia złożenia wniosku.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu.*
W trakcie postępowania informacji udziela inspektor prowadzący postępowanie wskazany podczas składania wniosku.

*W przypadku braków wzywa się wnioskodawcę do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. W sytuacji nieuzupełnienia wniosku we wskazanym terminie, zostanie wydane postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia.


OPŁATY
Za wydanie zaświadczenia  - opłata skarbowa zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1000). Opłata na konto: nazwa odbiorcy:
Miasto Poznań, Wydział Finansowy,
Oddział  Pozostałych Dochodów  Podatkowych i Niepodatkowych,
ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań;
nr rachunku konto PKO Bank Polski S.A.
94 1020 4027 0000 1602 1262 0763
lub w kasie tut. Urzędu

Lista lokalizacji punktów, w których można uiszczać opłatę skarbową.


TRYB ODWOŁAWCZY
Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia. Zażalenie należy złożyć za pośrednictwem Starosty Poznańskiego.


DODATKOWE INFORMACJE
Klienci zainteresowani doręczeniem pisma w formie dokumentu elektronicznego poza wnioskiem (oraz innymi wskazanymi powyżej dokumentami) winni złożyć "Wniosek o doręczenie pisma w formie dokumentu elektronicznego" - pobierz wniosek


PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. - o własności lokali (Dz. U. z 2019 r., poz. 737 j.t.).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096).

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2019-09-10

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jan Kędziora
  data wytworzenia: 25.07.2006
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-07-25 12:28
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2019-09-11 12:20

Rejestr zmian

 • 27.10.06; zmiana treści informacji - aktualizacja
 • 03.01.07; zmiana treści informacji - zmiana opłat skarbowych
 • 24.07.07; korekta/update systemu
 • 17.08.07; wprowadzenie autora informacji
 • 10.01.08; zmiana numeru konta - opłaty
 • 30.06.08; przygotowanie do wymogów przeglądarki "strona mówiąca"
 • 01.09.08; zmiany w ustawie o opłacie skarbowej
 • 20.04.10; aktualizacja treści - opłata skarbowa
 • 10.06.10; aktualizacja treści informacji
 • 11.06.10; korekta
 • 29.06.10; zmiana kodu karty
 • 02.08.10; aktualizacja informacji - zmiana rachunku bankowego opłaty skarbowej
 • 07.01.11; aktaulizacja podstawy prawnej
 • 15.04.11; aktualizacja informacji
 • zmieniono 2012-05-15 11:48 przez Administrator Systemu: dodanie informacji dot. punktów poboru opłat
 • zmieniono 2013-04-08 15:43 przez Administrator Systemu: aktualizacja
 • zmieniono 2013-06-13 15:06 przez Administrator Systemu: aktualizacja
 • zmieniono 2013-10-18 12:50 przez Administrator Systemu: dodanie "tagów"
 • zmieniono 2014-12-15 15:19 przez Agata Tomaszewska : zmiana rachunku bankowego opłaty skarbowej
 • zmieniono 2015-01-02 13:29 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2015-01-30 08:01 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2015-04-15 14:47 przez Agata Tomaszewska
 • zmieniono 2015-08-05 14:56 przez Bartosz Kurek
 • zmieniono 2015-10-16 08:32 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta
 • zmieniono 2015-12-21 09:42 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2016-10-13 07:58 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2016-11-24 12:43 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta
 • zmieniono 2016-12-13 15:00 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2017-09-13 10:03 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2018-12-05 07:52 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2019-09-10 13:42 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2019-09-10 13:42 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2019-09-11 12:20 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta edytorska

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 13010
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2019-10-09 10:22
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-12-16 11:07