BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


ZATWIERDZENIE DOKUMENTACJI HYDROGEOLOGICZNEJ, GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIEJ I GEOLOGICZNEJ ZŁOŻA KOPALINY (WŚ-05)


WYMAGANE DOKUMENTY

 • Pismo przekazujące do Starosty Poznańskiego dokumentacje, w celu jej zatwierdzenia;
 • 4 egzemplarze dokumentacji w postaci papierowej oraz w 4 egzemplarzach w postaci elektronicznej na informatycznych nośnikach danych,
 • w zależności od potrzeb – pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej działającej w imieniu wnioskodawcy.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Geolog Powiatowy.
Złożenie dokumentów: Kancelaria Starostwa, parter, pokój 002.
Odbiór dokumentów: listownie lub osobiście przez wnioskodawcę albo jego pełnomocnika,
III piętro, pok. 307.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
1 miesiąc, a w przypadkach skomplikowanych do 2 miesięcy.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydanie przez Starostę Poznańskiego decyzji administracyjnej zatwierdzającej dokumentację. W przypadku, gdy dokumentacja nie odpowiada wymaganiom prawa albo powstała w wyniku działań niezgodnych z prawem, organ odmawia jej zatwierdzenia.


OPŁATY
Opłata skarbowa w wysokości 10,00 zł  może być wnoszona kartą płatniczą w Wydziale albo przelewem na rachunek bankowy:
Miasto Poznań, Wydział Finansowy,
Oddział  Pozostałych Dochodów  Podatkowych  i Niepodatkowych,
ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań;
konto PKO Bank Polski S.A.
94 1020 4027 0000 1602 1262 0763


TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Starosty Poznańskiego, w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji.


DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowe informacje udzielane są w pok. 307 - III piętro,  tel. 61 8418-817. Dokumentacja musi być opracowana przez geologa z odpowiednimi uprawnieniami zawodowymi.


PODSTAWA PRAWNA

 • Prawo geologiczne i górnicze z dnia 9 czerwca 2011 r.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie  dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny, z wyłączeniem złoża węglowodorów.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2020-01-23

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Sibila
  data wytworzenia: 2006-07-25
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2006-07-24 14:25
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-12 10:56

Rejestr zmian

 • 24.07.06; dodanie treści informacji
 • 07.08.06; dodanie symbolu karty
 • 25.06.07; aktualizacja informacji
 • 27.02.08; zmiany organizacyjne Wydziału
 • 04.07.08; przygotowanie do wymogów przeglądarki "strona mówiąca"
 • 07.07.09; aktualizacja informacji
 • 28.04.10; korekta wybierania numeru kierunkowego
 • 15.07.10; zmiana kodu karty
 • zmieniono 2013-05-23 12:03 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2013-05-23 12:03 przez Administrator Systemu: aktualizacja
 • zmieniono 2013-05-24 14:49 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2013-05-24 14:50 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2013-10-29 09:25 przez Administrator Systemu: dodanie "tagów"
 • zmieniono 2014-12-15 14:32 przez Agata Tomaszewska : zmiana numeru rachunku bankowego opłaty skarbowej
 • zmieniono 2015-01-02 12:31 przez Agata Tomaszewska
 • zmieniono 2015-01-02 13:49 przez Agata Tomaszewska
 • zmieniono 2015-06-18 09:02 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2015-07-29 10:37 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2015-07-29 10:38 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2015-10-15 11:43 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta
 • zmieniono 2015-11-27 11:18 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2016-09-27 13:09 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2017-03-20 10:10 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2018-01-23 12:56 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2018-08-03 13:27 przez Bartosz Kurek
 • zmieniono 2018-08-09 13:56 przez Bartosz Kurek
 • zmieniono 2019-01-11 13:45 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2019-12-30 15:33 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2020-01-23 10:46 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2020-03-12 10:56 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja treści wg normy WCAG 2.1

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 3529
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2020-03-12 10:57
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-10-01 15:22