BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Banery

Treść strony


ZGŁASZANIE PROJEKTU ROBÓT GEOLOGICZNYCH OBEJMUJĄCEGO WIERCENIA W CELU WYKORZYSTANIA CIEPŁA ZIEMI (WŚ-07)


 WYMAGANE DOKUMENTY

 • Zgłoszenie projektu robót na podstawie art. 85 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze.
 • 2 egzemplarze projektu robót geologicznych dot. wiercenia w celu wykorzystania ciepła ziemi
 • w zależności od potrzeb - pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej działającej w imieniu wnioskodawcy.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Geolog Powiatowy.
Złożenie dokumentów: Kancelaria Starostwa, parter, pokój 002.
Odbiór dokumentów: Osobiście w siedzibie starostwa III piętro, pok. 307


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Do 30 dni od dnia przedłożenia projektu robót geologicznych.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Jeżeli roboty geologiczne obejmują wyłącznie wiercenie w celu wykorzystania ciepła Ziemi, projekt robót geologicznych nie wymaga zatwierdzenia, natomiast podlega zgłoszeniu staroście.

Rozpoczęcie robót geologicznych może nastąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia przedłożenia projektu robót geologicznych Starosta, w drodze decyzji, nie zgłosi do niego sprzeciwu.

Starosta może zgłosić sprzeciw, jeżeli:

 1. sposób wykonania zamierzonych robót geologicznych zagraża środowisku,
 2. projekt robót geologicznych nie odpowiada wymaganiom prawa.

OPŁATY
Brak


TRYB ODWOŁAWCZY
Stronie przysługuje odwołanie się od decyzji - sprzeciwu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Starosty Poznańskiego, w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji. 


DODATKOWE INFORMACJE
Zgodnie z art. 93 ust. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze należy przekazać organowi administracji geologicznej, któremu zgłoszono projekt robót geologicznych - 3 egzemplarze dokumentacji geologicznej w terminie do 6 miesięcy od dnia zakończenia prac.

Dodatkowe informacje udzielane są w pok. 307 - III piętro, tel. 61 8410- 692, 61 8418-817.


PODSTAWA PRAWNA

 • Prawo geologiczne i górnicze z dnia 9 czerwca 2011 r.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/AKTUALIZACJI
2020-01-23

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Sibila
  data wytworzenia: 2006-07-25
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2006-07-24 14:26
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-12 11:02

Rejestr zmian

 • 24.07.06; dodanie treści informacji
 • 07.08.06; dodanie symbolu karty
 • 25.06.07; aktualizacja informacji
 • 28.11.07; korekta edytorska
 • 27.02.08; zmiany organizacyjne Wydziału
 • 23.06.08; przygotowanie do wymogów przeglądarki "strona mówiąca"
 • 07.07.09; aktualizacja informacji
 • 23.04.10; korekta wybierania numeru kierunkowego
 • 15.07.10; aktualizacja treści informacji
 • zmieniono 2013-05-24 12:24 przez Administrator Systemu: aktualizacja
 • zmieniono 2013-05-24 12:32 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2013-05-27 13:38 przez Administrator Systemu: korekta edytorska
 • zmieniono 2013-10-29 10:34 przez Administrator Systemu: dodanie "tagów"
 • zmieniono 2015-02-12 11:37 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2015-06-18 09:06 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2015-07-29 10:42 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2015-09-22 09:26 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2015-11-27 11:27 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2016-09-27 13:40 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2018-01-23 13:08 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2018-08-03 13:41 przez Bartosz Kurek
 • zmieniono 2018-08-09 13:57 przez Bartosz Kurek
 • zmieniono 2019-01-11 13:53 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2020-01-23 10:55 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2020-03-12 11:02 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja treści wg normy WCAG 2.1

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 3770
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2020-03-12 11:02
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-10 14:56