BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony


REJESTR ZWIERZĄT GATUNKÓW WYMIENIONYCH W ZAŁĄCZNIKACH A i B ROZPORZĄDZENIA RADY (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. W SPRAWIE OCHRONY GATUNKÓW DZIKIEJ FAUNY I FLORY W DRODZE REGULACJI HANDLU NIMI (WŚ-20)


WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wniosek o dokonanie wpisu do rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom (do pobrania w urzędzie lub na stronie internetowej).

Załączniki:

 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej,
 • kserokopia zezwolenia na import zwierzęcia do kraju, albo
 • kserokopia zezwolenia na schwytanie zwierzęcia w środowisku, albo
 • kserokopia dokumentu wydanego przez powiatowego lekarza weterynarii potwierdzającego urodzenie zwierzęcia w hodowli, albo
 • kserokopia innego dokumentu stwierdzającego legalność pochodzenia zwierzęcia,
 • wyżej wymienione kopie dokumentów powinny być, zaopatrzone w numer nadawany według numeracji ciągłej, datę wystawienia, pieczęć i podpis osoby sprzedającej, informację o liczbie zwierząt, dla których została wystawiona, a jeżeli kopiowany dokument dotyczy więcej niż jednego gatunku, także o ich przynależności gatunkowej.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Referat ds. przyrody i leśnictwa.
Złożenie dokumentów: Kancelaria Starostwa, parter, pokój 002.
Odbiór dokumentów: listownie lub osobiście przez wnioskodawcę albo jego pełnomocnika, II piętro, pok. 204A.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Jeden miesiąc.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Dokonanie wpisu do rejestru i wydanie zaświadczenia.


OPŁATY
Opłata skarbowa za dokonanie wpisu do rejestru zwierząt w wysokości 26,00 zł  może być wnoszona kartą płatniczą w Wydziale albo przelewem na rachunek bankowy:
Miasto Poznań, Wydział Finansowy,
Oddział  Pozostałych Dochodów  Podatkowych  i Niepodatkowych,
ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań;
konto PKO Bank Polski S.A.
94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

Wniosek o wykreślenie z rejestru zwierząt zwolniony jest z opłaty skarbowej.


TRYB ODWOŁAWCZY
Nie dotyczy.


DODATKOWE INFORMACJE
Obowiązek zgłoszenia do rejestru, zmiany danych rejestrowych lub wykreślenia z rejestru powstaje z dniem nabycia lub zbycia, wwozu do kraju lub wywozu za granicę państwa, wejście w posiadanie zwierzęcia, jego utraty lub śmierci.

W  związku z tym, iż językiem urzędowym organów jednostek samorządu terytorialnego i podległych im instytucji w zakresie, w jakim wykonują zadania publiczne jest język polski, wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia przetłumaczonych dokumentów potwierdzających legalność pochodzenia zwierząt, które mają zostać wpisane do rejestru. Tłumaczenie z języka obcego na język polski winno być poświadczone przez tłumacza przysięgłego.

Dodatkowe informacje udzielane są przez pracownika - II piętro,
pok. 204A tel. 61 2269-225, 61 8418-809.

Klienci zainteresowani doręczeniem pisma w formie dokumentu elektronicznego poza wnioskiem (oraz innymi wskazanymi powyżej dokumentami) winni złożyć "Wniosek o doręczenie pisma w formie dokumentu elektronicznego" - pobierz wniosek.


PODSTAWA PRAWNA

 • Art. 64 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2019-12-30

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Sibila
  data wytworzenia: 2006-07-25
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-07-24 14:34
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-02 11:31

Rejestr zmian

 • 24.07.06; dodanie treści informacji
 • 25.07.06; linia pozioma
 • 07.08.06; dodanie symbolu karty
 • 27.06.07; aktualizacja informacji
 • 14.01.08; zmiana numeru konta - opłaty
 • 29.02.08; zmiany organizacyjne Wydziału
 • 17.07.08; przygotowanie do wymogów przeglądarki "strona mówiąca"
 • 08.07.09; aktualizacja informacji
 • 14.01.10; aktualizacja informacji
 • 30.04.10; korekta wybierania numeru kierunkowego
 • 13.07.10; aktualizacja treści informacji
 • 02.08.10; aktualizacja informacji - zmiana rachunku bankowego opłaty skarbowej
 • 20.10.10; korekta
 • zmieniono 2012-04-20 11:19 przez Administrator Systemu: korekta
 • zmieniono 2013-04-05 12:10 przez Administrator Systemu: aktualizacja załączników
 • zmieniono 2013-05-23 15:09 przez Administrator Systemu: aktualizacja
 • zmieniono 2013-05-23 15:09 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2013-11-13 13:01 przez Administrator Systemu: dodanie "tagów"
 • zmieniono 2013-12-10 10:23 przez Administrator Systemu: aktualizacja
 • zmieniono 2014-12-15 14:51 przez Agata Tomaszewska : zmiana numeru rachunku bankowego opłaty skarbowej
 • zmieniono 2015-01-02 12:45 przez Agata Tomaszewska
 • zmieniono 2015-01-02 13:56 przez Agata Tomaszewska
 • zmieniono 2015-02-13 08:51 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2015-09-23 09:13 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2015-10-15 12:10 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta
 • zmieniono 2016-07-06 07:54 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2017-01-16 14:07 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta
 • zmieniono 2017-05-16 12:24 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2018-01-24 08:45 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2018-04-17 08:52 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2018-08-03 14:33 przez Bartosz Kurek
 • zmieniono 2018-08-09 14:02 przez Bartosz Kurek
 • zmieniono 2019-01-14 16:06 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2019-10-31 11:47 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2019-12-30 16:40 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2020-03-12 11:39 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja treści wg normy WCAG 2.1
 • zmieniono 2020-11-02 10:50 przez Agata Poleska : dodanie wielkości plików
 • zmieniono 2020-11-02 11:31 przez Agata Poleska : korekta edytorska

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 4963
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2020-12-02 09:10
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-01-22 15:00