BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Nawigacja

Pokaż/ukryj menu

Treść strony


ZWROT ZATRZYMANEGO PRAWA JAZDY PO ZAKOŃCZENIU OBOWIĄZYWANIA ZAKAZU PROWADZENIA POJAZDÓW (KT-30)


WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wniosek (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej),
 • Oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej,
 • w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika wymagany jest dokument stwierdzający  udzielenie pełnomocnictwa - wzór do pobrania.

Do wglądu:

 • oryginał dowodu osobistego lub zaświadczenia o zameldowaniu.

Do odbioru należy przedstawić:

 • oryginał dowodu osobistego

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
Wydział Komunikacji i Transportu, Referat ds. Wydawania Uprawnień do Kierowania Pojazdami.
Złożenie i odbiór dokumentów: parter, pokój 023.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Niezwłocznie po złożeniu wymaganych dokumentów, jeżeli zatrzymane prawo jazdy jest ważne, a orzeczony zakaz trwał do 12 m-cy. W przypadku, jeżeli orzeczony zakaz trwał powyżej 12 m-cy, zwrot następuje po zaliczeniu egzaminu kontrolnego sprawdzającego kwalifikacje.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Zwrot lub odmowa zwrotu zatrzymanego prawa jazdy następuje w drodze decyzji administracyjnej.


OPŁATY
Za zwrot zatrzymanego prawa jazdy pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 10 zł.

Opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł za udzielone pełnomocnictwo, należy uiścić w kasie Urzędu Miasta Poznania lub u inkasenta albo przelewem na rachunek bankowy: 
Miasto Poznań, Wydział Finansowy,
Oddział  Pozostałych Dochodów  Podatkowych  i Niepodatkowych,
ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań;
konto PKO Bank Polski S.A.
94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

Lista lokalizacji punktów, w których można uiszczać opłatę skarbową.


TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Poznańskiego. 


DODATKOWE INFORMACJE
Jeżeli zatrzymane prawo jazdy straciło ważność, w celu zwrotu prawa jazdy należy złożyć dokumenty jak w przypadku wymiany prawa jazdy. Wówczas termin załatwienia sprawy wydłuża się o czas produkcji prawa jazdy. Wniosek o wymianę prawa jazdy można złożyć po zakończeniu zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Dodatkowe informacje dotyczące spraw związanych z odbiorem prawa jazdy można uzyskać w Punkcie Informacyjnym Wydziału Komunikacji  i Transportu Starostwa Powiatowego w Poznaniu, lub  pod numerem telefonu: 61 841-06-05, 61 841-07-35.


PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U.z 2017 r., poz. 978 t.j. z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 t.j.)
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 t.j. z późn. zm.)
 • oraz przepisy wykonawcze.

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/AKTUALIZACJI
2017-09-19

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Taszarek Renata
  data wytworzenia: 02.08.2006
 • opublikował: Dariusz Doliński
  data publikacji: 2006-08-02 08:34
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2017-09-19 10:23
Zwrot zatrzymanego prawa jazdy po zakończeniu obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów

drukuj całą stronę

Stopka Strony

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.:
faks: 

(+48) 61 8 410-500
(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

 

Polityka Cookies

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek:      9:30-16:30
wtorek-piątek:    8:00-15:00

Wydział Komunikacji
i Transportu:

poniedziałek:      9:00-16:30
wtorek-piątek:    8:00-15:00

Powiatowy Zespół do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności:

poniedziałek:      7:30-16.30
wtorek - piątek:  7:30-14:30

Informacja telefoniczna
poniedziałek - piątek:  7:30-14:30

(więcej informacji...)

Ilość odwiedzin tej strony: 11872 ostatnia aktualizacja tej strony 2017-09-19 10:23 ostatnia aktualizacja w BIP 2018-11-21 16:27
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.