BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony


UZYSKANIE WPISU DO EWIDENCJI KLUBÓW SPORTOWYCH DZIAŁAJĄCYCH W FORMIE STOWARZYSZEŃ NIEPROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (OP-01)


WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wniosek o wpis do ewidencji (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej).

Załączniki:

 • 2 egzemplarze statutu,
 • lista założycieli (minimum 7 osób), zawierająca: imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, własnoręczne podpisy,
 • protokół z zebrania założycielskiego zawierający informacje o wyborze komitetu założycielskiego,
 • informacja o adresie siedziby klubu sportowego,
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
Wydział Organizacyjny.
Złożenie dokumentów: Kancelaria Starostwa, parter, pokój 002.
Informacje merytoryczne udzielane są przez pracowników wydziału - I piętro, pok. 135
(część "D")
Tel. kontaktowy:
61 2228-987, e-mail: adam.ceglarek@powiat.poznan.pl
61 8410-530,
Odbiór dokumentów: listownie lub osobiście przez wnioskodawcę albo jego pełnomocnika,
I piętro, pokój 135 (część "D").


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Załatwienie sprawy następuje niezwłocznie po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi załącznikami, nie później jednak niż w ciągu 30 dni.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Decyzja administracyjna - wpis do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, albo decyzja administracyjna odmowna - odmowa dokonania wpisu do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.


OPŁATY
Opłata skarbowa 10 zł za wydanie decyzji.

Opłatę skarbową, należy uiścić w kasie Urzędu Miasta Poznania lub u inkasenta albo przelewem na rachunek bankowy: 
Miasto Poznań, Wydział Finansowy,
Oddział  Pozostałych Dochodów  Podatkowych  i Niepodatkowych,
ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań;
konto PKO Bank Polski S.A.
94 1020 4027 0000 1602 1262 0763


TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za pośrednictwem Starosty Poznańskiego, w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji. 


DODATKOWE INFORMACJE
Klub sportowy jest podstawową jednostką organizacyjną realizującą cele i zadania w zakresie sportu. Podając informację o wyborze władz (zarząd, komisja rewizyjna) proszę o podanie imiennie osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych.


PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach.
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.
 • Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2019-12-27

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Skowrońska
  data wytworzenia: 2006-07-25
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-07-25 13:12
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-10-30 10:10

Rejestr zmian

 • 07.08.06; Dariusz Doliński - zmiana właściciela obiektu
 • 05.10.06; zmiana treści informacji - aktualizacja
 • 03.01.07; zmiana treści informacji - zmiana opłat skarbowych
 • 17.08.07; dodanie autora informacji
 • 30.04.08; korekta
 • 05.05.08; korekta
 • 25.08.08; przygotowanie do wymogów przeglądarki "strona mówiąca"
 • 03.03.09; zmiana nazwy wydziału
 • 06.04.10; aktualizacja treści informacji
 • 24.06.10; zmiana kodu kart usług
 • 18.10.10; korekta
 • 15.02.11; aktualizacja podstawy prawnej
 • zmieniono 2012-03-09 14:57 przez Administrator Systemu: aktualizacja treści podstawy prawnej
 • zmieniono 2012-04-06 14:50 przez Administrator Systemu: dodanie listy punktów uiszczania opłaty skarbowej
 • zmieniono 2012-06-26 15:17 przez Administrator Systemu: uzupełnienie informacji o rodzaju opłaty
 • zmieniono 2012-06-26 15:17 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2012-10-23 11:18 przez Administrator Systemu: aktualizacja
 • zmieniono 2012-10-23 11:21 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2012-10-24 15:01 przez Administrator Systemu: korekta
 • zmieniono 2013-11-12 10:27 przez Administrator Systemu: dodanie "tagów"
 • zmieniono 2014-04-01 10:40 przez Administrator Systemu: aktualizacja po zmianie regulaminu organizacyjnego
 • zmieniono 2014-04-01 10:40 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2014-04-01 10:43 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2014-04-01 10:43 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2014-04-10 14:41 przez Magdalena Krygier: korekta edytorska
 • zmieniono 2014-04-10 15:02 przez Magdalena Krygier
 • zmieniono 2014-07-09 12:53 przez Administrator Systemu: korekta edytorska dot. opłat
 • zmieniono 2014-07-09 12:59 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2014-07-31 11:16 przez Pieczyński Maciej: aktualizacja podstawy prawnej
 • zmieniono 2014-09-18 08:24 przez Administrator Systemu: aktualizacja
 • zmieniono 2014-09-18 11:56 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2014-12-15 15:15 przez Agata Tomaszewska : zmiana rachunku bankowego opłaty skarbowej
 • zmieniono 2015-01-02 13:30 przez Agata Tomaszewska
 • zmieniono 2015-01-02 13:34 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2015-01-02 13:35 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2015-04-17 12:41 przez Agata Tomaszewska
 • zmieniono 2015-07-28 10:27 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta
 • zmieniono 2015-08-28 13:11 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta edytorska
 • zmieniono 2015-10-14 10:33 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta
 • zmieniono 2016-01-29 11:08 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta
 • zmieniono 2016-03-07 11:39 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja podstawy prawnej
 • zmieniono 2016-03-07 13:44 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2016-03-14 15:48 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta
 • zmieniono 2016-07-25 14:23 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta
 • zmieniono 2016-11-07 12:54 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta
 • zmieniono 2017-03-09 12:56 przez Agata Poleska
 • zmieniono 2017-03-09 13:05 przez Agata Poleska
 • zmieniono 2017-03-15 11:58 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta
 • zmieniono 2017-06-02 11:06 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta
 • zmieniono 2017-07-03 15:40 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta
 • zmieniono 2017-08-17 11:46 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta
 • zmieniono 2017-08-17 11:47 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2017-08-17 11:50 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2017-10-05 08:57 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2018-04-24 13:16 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta
 • zmieniono 2018-08-08 13:32 przez Bartosz Kurek : aktualizacja
 • zmieniono 2018-08-09 13:48 przez Bartosz Kurek : aktualizacja
 • zmieniono 2018-11-26 12:42 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2019-03-12 13:18 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2019-05-21 12:04 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2019-08-13 14:51 przez Bartosz Kurek : aktualizacja treści
 • zmieniono 2019-08-28 09:41 przez Agata Poleska : aktualizacja podstawy prawnej
 • zmieniono 2019-11-07 12:54 przez Pieczyński Maciej
 • zmieniono 2019-12-27 10:12 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2019-12-27 10:24 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2019-12-31 12:15 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2020-02-26 09:06 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja treści wg normy WCAG 2.1
 • zmieniono 2020-09-03 11:48 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja danych kontaktowych
 • zmieniono 2020-10-30 10:10 przez Agata Poleska : dodanie wielkości plików

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 4548
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2020-12-08 11:48
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-01-15 15:10