BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Nawigacja

Pokaż/ukryj menu

Treść strony


UZYSKANIE WPISU DO EWIDENCJI UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO (OP-02)


WYMAGANE DOKUMENTY:  

 • Wniosek o wpis do ewidencji / wniosek do pobrania /

Załączniki:

 • 2 egzemplarze statutu (oryginały),
 • lista założycieli (minimum 7 osób), zawierająca imiona, nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, własnoręczne podpisy,
 • oryginał protokołu z zebrania założycielskiego zawierający informacje o wyborze komitetu założycielskiego,
 • informacja o adresie tymczasowej siedziby uczniowskiego klubu sportowego,

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
Wydział Organizacyjny.
Złożenie dokumentów: Kancelaria Starostwa, parter, pokój 002.
Informacje merytoryczne udzielane są przez pracowników wydziału - I piętro, pok. 135
(część "D")
Tel. kontaktowy:
61 8410-530, e-mail: malgorzata.skowronska@powiat.poznan.pl
61 2228-987, e-mail: adam.ceglarek@powiat.poznan.pl
Odbiór dokumentów: listownie lub osobiście przez wnioskodawcę albo jego pełnomocnika,
I piętro, pok. 135 (część "D").


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Niezwłocznie, po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi załącznikami, nie później jednak niż w ciągu miesiąca; w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej - do dwóch miesięcy.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Decyzja administracyjna - wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych, albo decyzja administracyjna odmowna - odmowa dokonania wpisu do ewidencji uczniowskich  klubów  sportowych.


OPŁATY
Opłata skarbowa 10 zł za wydanie decyzji.

Opłatę skarbową, należy uiścić w kasie Urzędu Miasta Poznania lub u inkasenta albo przelewem na rachunek bankowy: 
Miasto Poznań, Wydział Finansowy,
Oddział  Pozostałych Dochodów  Podatkowych  i Niepodatkowych,
ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań;
konto PKO Bank Polski S.A.
94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

Lista lokalizacji punktów, w których można uiszczać opłatę skarbową.


TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za pośrednictwem Starosty Poznańskiego, w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji. 


DODATKOWE INFORMACJE
Uczniowski klub sportowy jest szczególnym rodzajem klubu sportowego - podstawowej jednostki realizującej cele i zadania w zakresie sportu. Podając informację o wyborze władz (zarząd, komisja rewizyjna) należy podać imiennie osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań majątkowych.


PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r., poz. 210 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 25  czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r., poz. 1263)
 • Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 243. poz. 1449)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.).

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2018-08-09

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Skowrońska
  data wytworzenia: 25.07.2006
 • opublikował: Magdalena Krygier
  data publikacji: 2006-07-25 13:14
 • zmodyfikował: Bartosz Kurek
  ostatnia modyfikacja: 2018-08-09 13:49

Wizytówka

Uzyskanie wpisu do ewidencji uczniowskiego klubu sportowego

drukuj całą stronę

Stopka Strony

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.:
faks: 

(+48) 61 8 410-500
(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

 

Polityka Cookies

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek:      9:30-16:30
wtorek-piątek:    8:00-15:00

Wydział Komunikacji
i Transportu:

poniedziałek:      9:00-16:30
wtorek-piątek:    8:00-15:00

Powiatowy Zespół do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności:

poniedziałek:      7:30-16.30
wtorek - piątek:  7:30-14:30

Informacja telefoniczna
poniedziałek - piątek:  7:30-14:30

(więcej informacji...)

Ilość odwiedzin tej strony: 2714 ostatnia aktualizacja tej strony 2018-08-09 13:49 ostatnia aktualizacja w BIP 2018-10-19 14:24
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.