BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Banery

Treść strony


UZYSKANIE WPISU DO EWIDENCJI STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH ORAZ ZGŁOSZENIE ZMIAN W EWIDENCJI  (OP-03) 


WYMAGANE DOKUMENTY:  

    Załączniki:

 1. protokół z zebrania założycielskiego oraz uchwały: o powołaniu stowarzyszenia zwykłego, o wyborze przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie/zarządu/komisji rewizyjnej (w zależności od typu regulacji zawartych w regulaminie) i o uchwaleniu regulaminu stowarzyszenia,
 2. regulamin działalności
  (regulamin określa w szczególności nazwę stowarzyszenia zwykłego, cel lub cele, teren i środki działania, siedzibę, przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo zarząd, zasady dokonania zmian regulaminu działalności, sposób nabycia i utraty członkostwa, a także sposób rozwiązania stowarzyszenia zwykłego, jeżeli stowarzyszenie zwykłe zamierza posiadać zarząd oraz organ kontroli wewnętrznej, w regulaminie określa tryb wyboru, uzupełnienia składu, kompetencje ww. organów, warunki ważności uchwał zarządu oraz sposób reprezentowania stowarzyszenia, w szczególności zaciągania zobowiązań majątkowych),
 3. lista założycieli stowarzyszenia zwykłego, zawierającą ich imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli
  (co najmniej 3 osoby),
 4. imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo członków zarządu (stowarzyszenie zamierzające posiadać zarząd, określa w regulaminie działalności tryb jego wyboru oraz uzupełniania składu, kompetencje, warunki ważności jego uchwał oraz sposób reprezentowania stowarzyszenia zwykłego, w szczególności zaciągania zobowiązań majątkowych),
 5. imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL członków organu kontroli wewnętrznej, o ile regulamin działalności przewiduje ten organ,
 6. adres siedziby stowarzyszenia zwykłego.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
Wydział Organizacyjny.
Złożenie dokumentów: Kancelaria Starostwa, parter, pokój 002.
Informacje merytoryczne udzielane są przez pracowników wydziału - I piętro, pok. 135 (część "D")
kontakt:


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

7 dni od złożenia wniosku.
W przypadku, gdy wniosek zawiera braki, wnioskodawca zostanie wezwany do jego uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Termin na dokonanie wpisu liczy się wówczas od dnia uzupełnienia wniosku o wpis.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Dokonanie wpisu do ewidencji.


OPŁAT
Bez opłat.


TRYB ODWOŁAWCZY
Brak.


DODATKOWE INFORMACJE
1. 
W przypadku zmiany danych zamieszczonych w ewidencji stowarzyszenia zwykłe ma obowiązek złożyć, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zmianę danych, wniosek o zamieszczenie nowych danych w ewidencji. Do wniosku należy załączyć dokumenty stanowiące podstawę zmiany (np.: protokół z zebrania, podjęte uchwały, regulamin).

2. Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują przepisy umożliwiające przekształcenie stowarzyszeń zwykłych liczących co najmniej 7 członków, w stowarzyszenia rejestrowane w KRS.


PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów.

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2019-08-13

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Skowrońska
  data wytworzenia: 2006-07-25
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-07-25 13:17
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-26 09:14

Rejestr zmian

 • 07.08.06; Dariusz Doliński - zmiana właściciela obiektu
 • 05.10.06; zmiana treści informacji - aktualizacja
 • 03.01.07; zmiana treści informacji - zmiana opłat skarbowych
 • 20.08.07; update systemu
 • 12.02.08; korekta edytorska
 • 26.08.08; przygotowanie do wymogów przeglądarki "strona mówiąca"
 • 03.03.09; zmiana nazwy wydziału
 • 06.04.10; aktualizacja treści informacji
 • 24.06.10; zmiana kodu kart usług
 • 18.10.10; korekta
 • zmieniono 2013-10-10 12:04 przez Agata Tomaszewska
 • zmieniono 2013-10-23 14:31 przez Agata Tomaszewska
 • zmieniono 2013-10-23 14:31 przez Agata Tomaszewska
 • zmieniono 2013-11-12 10:48 przez Administrator Systemu: dodanie "tagów"
 • zmieniono 2014-04-01 10:49 przez Administrator Systemu: aktualizacja po zmianie regulaminu organizacyjnego
 • zmieniono 2014-04-10 14:46 przez Magdalena Krygier: korekta edytorska
 • zmieniono 2014-04-10 14:47 przez Magdalena Krygier
 • zmieniono 2014-04-10 15:03 przez Magdalena Krygier
 • zmieniono 2014-09-18 08:52 przez Administrator Systemu: aktualizacja
 • zmieniono 2015-04-17 12:46 przez Agata Tomaszewska
 • zmieniono 2015-07-28 10:31 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta
 • zmieniono 2015-10-14 10:37 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta
 • zmieniono 2016-05-20 10:02 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2016-05-20 10:04 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2016-05-20 11:24 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2016-05-20 11:27 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2016-05-20 11:53 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2016-05-20 11:54 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2016-10-04 10:03 przez Bartosz Kurek
 • zmieniono 2016-12-15 15:01 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2017-03-09 12:58 przez Agata Poleska
 • zmieniono 2017-08-17 11:56 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2018-08-08 13:35 przez Bartosz Kurek : aktualizacja
 • zmieniono 2019-05-21 12:11 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2019-08-13 14:56 przez Bartosz Kurek : Aktualizacja treści
 • zmieniono 2020-02-26 09:14 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja treści wg normy WCAG 2.1

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 5051
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2020-02-26 09:14
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-03 14:40