BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

ZEZWOLENIE NA WYKREŚLENIE Z KSIĘGI WIECZYSTEJ WZMIANEK O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA WYWŁASZCZENIOWEGO itp. (GN-07)


WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wniosek o wykreślenie z księgi wieczystej wzmianki o wszczęciu postępowania wywłaszczeniowego złożony przez osobę posiadającą interes prawny (wniosek sporządzony samodzielnie przez zainteresowanego, zawierający następujące elementy treści: dane osobowe, oznaczenie geodezyjne nieruchomości (nazwa miejscowości, gmina, obręb, nr działki, powierzchnia) oraz numer księgi wieczystej.

Załączniki:

 • poświadczony skrócony odpis księgi wieczystej (oryginał lub kopia dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza, pełnomocnika strony będącego adwokatem lub radcą prawnym),
 • dokument, na mocy którego dokonano wpisu wzmianki o wszczęciu postępowania wywłaszczeniowego (kopia dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza, pełnomocnika strony będącego adwokatem lub radcą prawnym).

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydział Nieruchomości - Referat Gospodarki Nieruchomościami, tel. 61 8-410-683
Złożenie wniosku: Kancelaria Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18  (pok. 002) lub ul. Słowackiego 8 (pok. 030)
Odbiór dokumentów: zezwolenie zostanie przesłane listem poleconym. Istnieje możliwość osobistego odbioru zezwolenia. Wówczas prosimy o podanie we wniosku nr telefonu w celu powiadomienia o możliwości odbioru zezwolenia.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
30 dni
- wydanie zezwolenia nie podlega przepisom ustawy z dnia 14.06.1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starosta Poznański wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej wydaje zezwolenie na wykreślenie z księgi wieczystej wzmianki o wszczęciu postępowania wywłaszczeniowego, po uprzednim ustaleniu zasadności wniosku [m. in. zbadaniu, czy Starosta Poznański jest organem posiadającym kompetencje do wydania zezwolenia] oraz zbadaniu księgi wieczystej.

Zezwolenie zostanie przesłane listem poleconym lub doręczone osobiście w siedzibie Urzędu.


OPŁATY
Wniosek z załącznikami nie podlegają opłacie skarbowej.


TRYB ODWOŁAWCZY
Postępowanie cywilne, zatem nie przewiduje się trybu odwoławczego w drodze administracyjnej. 


PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
 • Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece.

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/AKTUALIZACJI
2020-02-06

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marta Bocian
  data wytworzenia: 2007-09-21
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-09-21 12:25
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-10 09:50

Wizytówka

Sprawy prowadzone przez Wydział Nieruchomości

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 5176
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2020-03-10 09:50
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-30 15:16