BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UZGADNIANIE PROJEKTU DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY
I ZAGOSPODAROWANIA TERENU W ZAKRESIE ZADAŃ RZĄDOWYCH ALBO SAMORZĄDOWYCH, SŁUŻĄCYCH REALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO  (WD-01)


WYMAGANE DOKUMENTY
Wniosek wójta/burmistrza gminy wraz z projektem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie zadań rządowych albo samorządowych, służących realizacji inwestycji celu publicznego


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, 60-823 Poznań.
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej, I piętro, pok. 142
tel.: 61 8410-796, 61 8410-742, 61 8410-562
Złożenie wniosku: Kancelaria Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul. Jackowskiego 18 (pok. 002) lub ul. Słowackiego 8 (pok. 030)
Odbiór dokumentów: Postanowienie Starosty Poznańskiego w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu zostaje przesłane listem poleconym do Wnioskodawcy i pozostałych stron.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Maksymalnie 14 dni od otrzymania wniosku. Nieprzedstawienie stanowiska w wyznaczonym terminie uważa się za równoznaczne z uzgodnieniem projektu.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Postanowienie Starosty Poznańskiego w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydaje się po dokonaniu weryfikacji złożonych dokumentów i stwierdzeniu, że  wniosek spełnia przesłanki określone w aktach prawnych.


OPŁATY
Wniosek z załącznikami zgodnie z art. 7 pkt 2 i 3 Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej nie podlega opłacie skarbowej.


TRYB ODWOŁAWCZY
Na postanowienie inwestorowi służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za pośrednictwem Starosty Poznańskiego, w terminie 7 dni od jego doręczenia.


DODATKOWE INFORMACJE

Projekt decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu analizowany jest w zakresie zabezpieczenia zadań rządowych albo samorządowych, służących realizacji inwestycji celu publicznego, o których mowa w art. 39 ust. 3 pkt 3  i art. 48  Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - w odniesieniu do terenów, przeznaczonych na ten cel w planach miejscowych, które utraciły moc.


PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • Kodeks postępowania administracyjnego,
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2019-01-04

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
  data wytworzenia: 2008-11-12
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2008-11-12 15:20
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-02 14:24

Wizytówka

Sprawy prowadzone przez Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 3439
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2020-11-02 14:24
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-11-24 14:01