BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UZGADNIANIE PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  (WD-02)


WYMAGANE DOKUMENTY
Wniosek wójta/burmistrza gminy wraz projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, 60-823 Poznań.
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej, I piętro, pok. 142
tel. 61-84-10-796, 61-84-10-742, 61-84-10-562
Złożenie wniosku: Kancelaria Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul. Jackowskiego 18 (pok. 002) lub ul. Słowackiego 8 (pok. 030)
Odbiór dokumentów: Postanowienie Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zostaje przesłane listem poleconym do Wnioskodawcy.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Termin ustalony przez wnioskodawcę, lecz nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni od otrzymania wniosku. Nieprzedstawienie stanowiska w wyznaczonym terminie uważa się za równoznaczne z uzgodnieniem projektu.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Postanowienie Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydaje się po dokonaniu weryfikacji złożonych dokumentów i stwierdzeniu, że  wniosek spełnia przesłanki określone w aktach prawnych.


OPŁATY
Wniosek z załącznikami zgodnie z art. 7 pkt 2 i 3 Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej nie podlega opłacie skarbowej.


TRYB ODWOŁAWCZY
Od postanowienia służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za pośrednictwem Zarządu Powiatu  w Poznaniu, w terminie 7 dni od jego doręczenia.


DODATKOWE INFORMACJE
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego analizowany jest w zakresie zabezpieczenia własności oraz inwestycji celu publicznego Powiatu Poznańskiego.


PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • Kodeks postępowania administracyjnego,
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2019-01-04

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
  data wytworzenia: 2008-11-12
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-11-13 10:04
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-13 11:33

Wizytówka

Sprawy prowadzone przez Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 4334
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2020-03-13 11:33
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-18 15:15