BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Nawigacja

Pokaż/ukryj menu

Treść strony

WYDAWANIE OPINII W ZAKRESIE REALIZACJI INWESTYCJI DROGOWEJ
(WD-06)


WYMAGANE DOKUMENTY
Wniosek zarządcy drogi lub osoby przez niego upoważnionej, skierowany do Zarządu Powiatu w Poznaniu o opinię w zakresie realizacji inwestycji drogowej.

Załączniki

 • mapa w skali co najmniej 1:5000 przedstawiająca proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem  terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych, oraz istniejące uzbrojenie terenu;
 • analiza powiązania drogi z innymi drogami publicznymi;
 • określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu;
 • opis techniczny inwestycji drogowej;
 • upoważnienie dla osoby działającej w imieniu zarządcy drogi.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, 60-823 Poznań.
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej, I piętro, pok. 142
tel. 61-84-10-796, 61-84-10-742, 61-84-10-562, 61-22-69-200, 61-22-69-205
Złożenie wniosku: Kancelaria Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul. Jackowskiego 18 (pok. 002) lub ul. Słowackiego 8 (pok. 030)
Odbiór dokumentów: Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie opinii w zakresie realizacji inwestycji drogowej zostaje przesłana listem poleconym.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Maksymalnie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Niewydanie opinii w terminie 14 dni od dnia zwrócenia się przez właściwego zarządcę drogi o jej wyrażenie, traktuje się jako brak zastrzeżeń do wniosku.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Udzielenie opinii w zakresie realizacji inwestycji drogowej następuje w drodze uchwały Zarządu Powiatu w Poznaniu po rozpatrzeniu treści wniosku w zakresie zabezpieczenia własności oraz inwestycji celu publicznego Powiatu Poznańskiego.


OPŁATY
Wniosek z załącznikami zgodnie z art. 7 pkt 2 i 3 Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.) nie podlega opłacie skarbowej.


TRYB ODWOŁAWCZY
W sprawie nie przysługuje odwołanie.


DODATKOWE INFORMACJE
Przedmiotem opinii powinna być dokumentacja techniczna zawierająca rozwiązania projektowe co do przebiegu drogi, wskazująca m. in. nieruchomości stanowiące własność Powiatu Poznańskiego niezbędne do przeprowadzenia wnioskowanej inwestycji.
Wyrażana opinia jest jedyną możliwością udziału Powiatu Poznańskiego w ustaleniu lokalizacji i zakresu inwestycji drogowej na  terytorium Powiatu.
W opinii zawarte jest stanowisko organu w szczególności do do funkcjonalności przyjętych rozwiązań projektowych, opinia nie jest wiążąca dla wnioskodawcy.


PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2031 z późn. zm.).


DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2017-08-07

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
  data wytworzenia: 12.11.2008
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2008-11-13 10:06
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2017-08-16 10:04

Wizytówka

Sprawy prowadzone przez Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

drukuj całą stronę

Stopka Strony

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.:
faks: 

(+48) 61 8 410-500
(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

 

Polityka Cookies

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek:      9:30-16:30
wtorek-piątek:    8:00-15:00

Wydział Komunikacji
i Transportu:

poniedziałek:      9:00-16:30
wtorek-piątek:    8:00-15:00

Powiatowy Zespół do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności:

poniedziałek:      7:30-16.30
wtorek - piątek:  7:30-14:30

Informacja telefoniczna
poniedziałek - piątek:  7:30-14:30

(więcej informacji...)

Ilość odwiedzin tej strony: 2381 ostatnia aktualizacja tej strony 2017-08-16 10:04 ostatnia aktualizacja w BIP 2018-09-24 15:23
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.