BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

OPINIOWANIE ZALICZENIA LUB POZBAWIENIA KATEGORII DROGI GMINNEJ LUB POWIATOWEJ  (WD-7)


WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek zarządcy drogi lub osoby przez niego upoważnionej, skierowany do Zarządu Powiatu w Poznaniu o opinię w zakresie zaliczenia lub pozbawienia kategorii drogi gminnej lub powiatowej.


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, 60-823 Poznań.
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej, I piętro, pok. 142
tel. 61-84-10-742, 61-84-10-690, 61-22-69-200, 61-22-69-205
Złożenie wniosku: Kancelaria Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul. Jackowskiego 18 (pok. 002) lub ul. Słowackiego 8 (pok. 030)
Odbiór dokumentów: Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie opinii w zakresie zaliczenia lub pozbawienia kategorii drogi gminnej lub powiatowej.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Termin ustalony przez wnioskodawcę, lecz nie krótszy niż 21 dni od otrzymania wniosku. Nieprzedstawienie stanowiska w wyznaczonym terminie uważa się za akceptację propozycji w przedłożonym wniosku.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Udzielenie opinii w zakresie zaliczenia lub pozbawienia kategorii drogi gminnej lub powiatowej następuje w drodze uchwały Zarządu Powiatu w Poznaniu po rozpatrzeniu treści wniosku w zakresie spełnienia przesłanek określonych w aktach prawnych oraz wystąpienia ewentualnej niespójności z siecią dróg powiatowych Powiatu Poznańskiego.


OPŁATY

Wniosek z załącznikami, zgodnie z art. 7 pkt 2 i 3 Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.o opłacie skarbowej nie podlega opłacie skarbowej.


TRYB ODWOŁAWCZY
W sprawie nie przysługuje odwołanie


DODATKOWE INFORMACJE

Treść wniosku jest rozpatrywana w zakresie spełnienia przesłanek określonych w aktach prawnych oraz wystąpienia ewentualnej niespójności z siecią dróg powiatowych Powiatu Poznańskiego.


PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2019-01-07

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2010-08-20 10:42
  • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    ostatnia modyfikacja: 2020-03-13 11:44

Wizytówka

Sprawy prowadzone przez Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 3261
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2020-03-13 11:44
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-10-19 15:50