BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UZGADNIANIE WYKORZYSTANIA W SPOSÓB SZCZEGÓLNY DRÓG PUBLICZNYCH POWIATOWYCH I GMINNYCH (WD-11)


WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wniosek organu zarządzającego ruchem zobligowanego do wydania decyzji o zezwoleniu na przeprowadzenie imprezy w sprawie uzgodnienia zakresu ograniczenia ruchu i wynikających stąd warunków przeprowadzenia imprezy
  lub
 • Wniosek organizatora imprezy w sprawie uzgodnienia przebiegu trasy, na której ma się odbyć impreza.

Do wniosku należy dołączyć:

- szczegółowy regulamin imprezy, określający w szczególności zasady zachowania uczestników imprezy istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego;

- wykaz osób odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg i zabezpieczenie imprezy na terenie poszczególnych województw oraz w miejscach rozpoczęcia i zakończenia każdego odcinka, a także w miejscach wymagających szczególnego zabezpieczenia;

- program imprezy ze szczegółowym opisem trasy i podaniem odległości między poszczególnymi jej odcinkami oraz określony w minutach i kilometrach program przejazdu lub przejścia uczestników przez poszczególne miejscowości i granice województw;

- plan zabezpieczenia trasy lub miejsca określony w art. 65a ust. 3 pkt 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym.


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, 60-823 Poznań.
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej, I piętro, pok. 142
tel. 61-84-10-690, 61-84-10-562, 61-22-69-200, 61-22-69-205
Złożenie wniosku: Kancelaria Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul. Jackowskiego 18 (pok. 002) lub ul. Słowackiego 8 (pok. 030)
Odbiór dokumentów: Uzgodnienie Starosty Poznańskiego w sprawie wykorzystania w sposób szczególny dróg publicznych powiatowych i gminnych wnioskodawca odbiera osobiście lub zostaje przesłane listem poleconym.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Maksymalnie 14 dni od otrzymania wniosku


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Uzgodnienie Starosty Poznańskiego w sprawie wykorzystania w sposób szczególny dróg publicznych powiatowych i gminnych wydaje się po dokonaniu weryfikacji złożonych dokumentów i stwierdzeniu, że wniosek spełnia przesłanki określone w aktach prawnych.


OPŁATY
Zgodnie z art. 3  Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej wniosek organizatora imprezy nie podlega opłacie skarbowej.
Zgodnie z art. 7 pkt 2 i 3  Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej zwalnia się od opłaty skarbowej wniosek złożony przez organ zarządzający ruchem.


TRYB ODWOŁAWCZY
W sprawie nie przysługuje odwołanie.


DODATKOWE INFORMACJE
Zezwolenie na wykorzystanie dróg w sposób szczególny wydaje organ zarządzający ruchem na drodze, na której odbywa się impreza, z tym że jeżeli impreza odbywa się na drogach podległych kilku organom - organem właściwym jest:
1. w przypadku dróg różnych kategorii - organ zarządzający ruchem na drodze wyższej kategorii;
2. w przypadku dróg tej samej kategorii - organ właściwy ze względu na miejsce rozpoczęcia imprezy.

Zgodnie z art. 65b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowym, uzgodnienie wykorzystania w sposób szczególny dróg publicznych powiatowych i gminnych dokonuje się w zakresie ograniczenia ruchu i wynikających stąd warunków przeprowadzenia imprezy na wniosek organu zarządzającego ruchem na drogach, na których ma się odbyć impreza.

Zgodnie z art. 65a ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowym, uzgodnienie wykorzystania w sposób szczególny dróg publicznych powiatowych i gminnych dokonuje się w zakresie przebiegu trasy, na której ma się odbyć impreza, na wniosek organizatora imprezy.

Zgodnie z art. 10 ust. 5 Ustawy z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, Starosta Poznański jest organem zarządzającym ruchem na drogach publicznych powiatowych i gminnych na terenie powiatu poznańskiego.


PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Ustawa z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2019-01-07

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2010-08-25 10:28
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-13 12:01

Wizytówka

Sprawy prowadzone przez Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 2423
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2020-03-13 12:01
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-22 15:14