BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uwaga!

Osoby posługujące się nowym dowodem osobistym bez informacji o adresie zameldowania zobowiązane są do podpisania oświadczenia o miejscu stałego pobytu.

link do Rezerwacji wizyt

 

 


 WYDANIE KARTY PARKINGOWEJ DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ (PZ-05)


WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Wniosek o wydanie karty parkingowej;
 2. Potwierdzenie kwoty 21 złotych (opłata przyjmowana wyłącznie kartą płatniczą, w przypadku płatności gotówką obowiązuje płatność w najbliższej placówce przyjmującej wpłaty (placówka pocztowa, bank, sklep realizujący wpłaty - np. "Żabka". Formularze wpłat są dostępne w punkcie kancelarii);
 3. 1 fotografia o wymiarach 35mm x 45mm, odzwierciedlająca aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiająca tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami;
 4. Oryginał orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień wraz ze wskazaniem do wydania karty parkingowej - do wglądu.

Uwaga! Orzeczenie prawomocne to orzeczenie wobec, którego upłynął termin do wniesienia odwołania, czyli 14 dni licząc od daty odbioru orzeczenia.

Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Orzeczenie staje się ostateczne i prawomocne w chwili złożenia pisemnego oświadczenia w tym zakresie.


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Poznaniu,
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
ul. Słowackiego 8, 61-823 Poznań,
Złożenie dokumentów: parter, pokój 08 i 022
poniedziałek:     w godz. 7.30-16.30.
wtorek - piątek: w godz. 7.30-14.30.

Osoba niepełnosprawna składa wniosek osobiście, z wyjątkiem:
 1. osoby, która nie ukończyła 18. roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów;
 2. osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców;
 3. osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.
UWAGA ! Obowiązuje system kolejkowy, co oznacza, że po przyjściu do urzędu należy pobrać bilet z o kreślonej grupy usług:
1. A. Składanie dokumentów:
 • wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności oraz o wskazaniach do ulg i uprawnień,
 • odwołania od orzeczenia,
 • wniosku o legitymację osoby niepełnosprawnej oraz wniosku o kartę parkingową
 • uzupełnienia braków medycznych i formalnych do wniosku o wydanie orzeczenia
2. B. Odbiór dokumentów:
 • orzeczenia,
 • legitymacji
 • odpisu orzeczenia
3. C. Inne

Wszelkie informacje w sprawach związanych ze złożeniem wniosku można uzyskać pod nr telefonu: 61 8 410-705 lub 706, w godz. 7:30-14:30 lub e-mail: orzekanie@powiat.poznan.pl


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
30 dni od dnia złożenia kompletu dokumentów.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Kartę należy odebrać osobiście po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość  ALBO przez ustanowionego pełnomocnika po okazaniu przez niego dokumentu potwierdzającego  jego tożsamość.


OPŁATY
Opłata w wysokości 21 zł.


TRYB ODWOŁAWCZY
Brak możliwości.


DODATKOWE INFORMACJE

I. Karta parkingowa wystawiana jest na osobę niepełnosprawną. Korzystając z przywilejów wynikających z posiadania karty parkingowej, osoba niepełnosprawna może kierować pojazdem, lub może być wieziona przez innego kierowcę, innym pojazdem. Kierowca tego pojazdu, w momencie przewożenia osoby niepełnosprawnej przejmuje wszystkie przywileje właściciela karty.

II. Kartę parkingową wykładamy w przedniej części samochodu, stroną z numerem oraz datą ważności (a nie stroną ze zdjęciem).

III. Karta obowiązuje na terenie naszego kraju, oraz w krajach Unii Europejskiej.

Kierowca pojazdu oznakowanego tą kartą może parkować pojazd na miejscach parkingowych oznakowanych znakiem drogowym: na niebieskim tle wózek inwalidzki i tzw. koperta.

IV. Karta parkingowa uprawnia do niestosowania się do poniższych dziewięciu znaków drogowych:

Objaśnienia znaków:
B-1    – „zakaz ruchu w obu kierunkach”
B-3    – „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli jednośladowych”
B-3a  – „zakaz wjazdu autobusów”
B-4    – „zakaz wjazdu motocykli”
B-10  – „zakaz wjazdu motorowerów”
B-35  – „zakaz postoju”
B-37  – „zakaz postoju w dni nieparzyste”
B-38  – „zakaz postoju w dni parzyste”
B-39  – „strefa ograniczonego postoju”


 PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.
 • Ustawa z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.
 • Ustawa z dnia 10 października 2014 r. o zmianie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 7 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie karty parkingowej oraz warunków dystrybucji blankietów kart parkingowych.

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/AKTUALIZACJI
2019-12-20

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Adam Jarecki
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2011-05-24 11:23
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-13 11:13

Wizytówka

Wydanie karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 55555
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2020-04-27 15:30
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-10-21 09:55