BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Banery

Treść strony

Uwaga!

Osoby posługujące się nowym dowodem osobistym bez informacji o adresie zameldowania zobowiązane są do podpisania oświadczenia o miejscu stałego pobytu.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mariola Kokocińska
  data wytworzenia: 2015-04-14
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2015-04-16 07:46

 WYDANIE KARTY PARKINGOWEJ DLA PLACÓWKI ZAJMUJĄCEJ SIĘ OPIEKĄ, REHABILITACJĄ LUB EDUKACJĄ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (PZ-06)


WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Wniosek o wydanie karty parkingowej;
 2. Wpłata kwoty 21 złotych na miejscu;
 3. Do wglądu dowód rejestracyjny pojazdu placówki:
 4. Oświadczenie o posiadaniu upoważnienia do reprezentowania placówki,
 5. Oświadczenie o prowadzeniu przez placówkę działalności w zakresie opieki, rehabilitacji lub edukacji osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Poznaniu,
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
ul. Słowackiego 8, 61-823 Poznań,
Złożenie dokumentów:
poniedziałek: w godz. 7.30-16.30.
wtorek - piątek: w godz. 7.30-14.30.
Wszelkie informacje w sprawach związanych ze złożeniem wniosku można uzyskać pod numerem telefonu: 61 8 410-749, w godz. 7:30-14:30  lub e-mail: orzekanie@powiat.poznan.pl


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Miesiąc od dnia złożenia  kompletu dokumentów.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Osoba upoważniona do reprezentowania placówki odbiera kartę parkingową osobiście po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i oświadczenia o posiadaniu upoważnienia do reprezentowania placówki.


OPŁATY
Opłata w wysokości 21 zł.


TRYB ODWOŁAWCZY
Brak


DODATKOWE INFORMACJE


PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym ( j.t. Dz. U. z 2018 poz. 1990 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (j.t. Dz. U. 2016. 1438)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie rodzaju placówek uprawnionych do uzyskania karty parkingowej (Dz. U. 2014. 818)
 • Ustawa z dnia 10 października 2014 r. o zmianie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2014. 1589)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 7 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz. U. 2015. 691)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie karty parkingowej oraz warunków dystrybucji blankietów kart parkingowych (Dz. U. 2014. 843)

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/AKTUALIZACJI
2018-07-19

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Adam Jarecki
  data wytworzenia: 2011.05.27
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2011-05-24 11:34
 • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
  ostatnia modyfikacja: 2018-11-21 10:41

Wizytówka

ydanie karty parkingowej dla placówki zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 3471
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2018-11-21 10:41
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-12-05 15:32