BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Nawigacja

Pokaż/ukryj menu

Treść strony


UZYSKANIE ZAŚWIADCZENIA O WPISIE DO EWIDENCJI KLUBÓW SPORTOWYCH DZIAŁAJĄCYCH W FORMIE STOWARZYSZEŃ NIEPROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ,
EWIDENCJI UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH, EWIDENCJI STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH LUB WYKREŚLENIU Z EWIDENCJI STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH
(OP-05)


WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o wydanie  zaświadczenia:

 • o wpisie do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń, nieprowadzących działalności gospodarczej
 • o wpisie do ewidencji uczniowskich klubów sportowych
 • o wpisie do ewidencji stowarzyszenia zwykłego
 • o wykreśleniu z ewidencji stowarzyszeń zwykłych

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
Wydział Organizacyjny.
Złożenie dokumentów: Kancelaria Starostwa, parter, pokój 002.
Informacje merytoryczne udzielane są przez pracowników wydziału - I piętro, pok. 135
(część "D")
Kontakt:

Odbiór dokumentów: listownie lub osobiście przez wnioskodawcę albo jego pełnomocnika,
I piętro, pokój 135 (część "D").


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Niezwłocznie, nie póżniej niż w ciągu 7 dni.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydanie zaświadczenia.


OPŁATY

Opłata skarbowa :

 • 17 zł za wydanie zaświadczenia (5 zł – opłata skarbowa za wydanie odpisu zaświadczenia)
 • 17 zł za pełnomocnictwo

Opłatę skarbową, należy uiścić w kasie Urzędu Miasta Poznania lub u inkasenta albo przelewem na rachunek bankowy: 
Miasto Poznań, Wydział Finansowy,
Oddział  Pozostałych Dochodów  Podatkowych  i Niepodatkowych,
ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań;
konto PKO Bank Polski S.A.
94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

Lista lokalizacji punktów, w których można uiszczać opłatę skarbową.


TRYB ODWOŁAWCZY
Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które składa się za pośrednictwem Starosty Poznańskiego, w terminie 7 dni, od dnia doręczenia postanowienia.


DODATKOWE INFORMACJE
Brak.


PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r., poz. 1263)
 • Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r., poz. 210 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. z 2011 Nr 243, poz. 1449)

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2018-08-09

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Skowrońska
  data wytworzenia: 2012.03.09
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2012-03-12 12:57
 • zmodyfikował: Bartosz Kurek
  ostatnia modyfikacja: 2018-08-09 13:50

Wizytówka

Uzyskanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji klubów sportowych działąjących w formie stowarzyszeń nieprowadzących działalności gospodarczej, ewidencji uczniowskich klubów sportowych, ewidencji stowarzyszeń zwykłych lub wykreśleniu

drukuj całą stronę

Stopka Strony

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.:
faks: 

(+48) 61 8 410-500
(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

 

Polityka Cookies

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek:      9:30-16:30
wtorek-piątek:    8:00-15:00

Wydział Komunikacji
i Transportu:

poniedziałek:      9:00-16:30
wtorek-piątek:    8:00-15:00

Powiatowy Zespół do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności:

poniedziałek:      7:30-16.30
wtorek - piątek:  7:30-14:30

Informacja telefoniczna
poniedziałek - piątek:  7:30-14:30

(więcej informacji...)

Ilość odwiedzin tej strony: 2678 ostatnia aktualizacja tej strony 2018-08-09 13:50 ostatnia aktualizacja w BIP 2018-10-23 15:12
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.