BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


UZGADNIANIE PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W ZAKRESIE OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO (KZ-04)


WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek wójta/burmistrza gminy wraz z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, 60-821 Poznań.
Wydział Powiatowego Konserwatora Zabytków, IV piętro,

tel.: 61 8418-841, 8418-843, 8418-844,8418-845,

Złożenie dokumentów: kancelaria, Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18 - pok. 002 lub kancelaria ul. Słowackiego 8, parter, pokój nr 030.
Odbiór dokumentów: Postanowienie Starosty Poznańskiego w sprawie uzgodnienia lub nie uzgodnienia  projektu decyzji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zostaje przesłane listem poleconym do Wnioskodawcy i pozostałych stron.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Termin ustalony przez wnioskodawcę, lecz nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni od otrzymania wniosku. Nieprzedstawienie stanowiska w wyznaczonym terminie uważa się za równoznaczne z uzgodnieniem projektu.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Postanowienie Powiatowego Konserwatora Zabytków  w Poznaniu w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydaje się po dokonaniu weryfikacji złożonych dokumentów w celu stwierdzenia czy wniosek spełnia przesłanki określone w aktach prawnych. W przypadku braków zapisów zapewniających właściwą ochronę dziedzictwa kulturowego Starosta Poznański postanowieniem odmawia uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i określa warunki na jakich uzgodnienie nastąpi.


OPŁATY
Wniosek z załącznikami zgodnie z art. 7 pkt 2 i 3 Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej nie podlega opłacie skarbowej.


TRYB ODWOŁAWCZY
Na postanowienie stronie służy zażalenie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, za pośrednictwem Powiatowego Konserwatora Zabytków w Poznaniu, w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.


DODATKOWE INFORMACJE

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego analizowany jest w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego.


PODSTAWA PRAWNA

 • Porozumienie z dnia 24 marca 2009 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim oraz Starostą Poznańskim  w sprawie powierzenia Powiatowi Poznańskiemu części spraw z zakresu właściwości Wielkopolskiego Wojewódzkiego konserwatora Zabytków;
 • Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 • Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 • Kodeks postępowania administracyjnego;
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2018-12-11

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wiesław Biegański
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2012-10-22 11:14
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-11 11:13

Rejestr zmian

 • zmieniono 2012-10-22 13:10 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2012-10-24 10:44 przez Administrator Systemu: korekta
 • zmieniono 2016-05-16 14:01 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2016-11-09 13:53 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta
 • zmieniono 2017-10-09 09:46 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2018-07-11 08:04 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta
 • zmieniono 2018-07-19 08:12 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2018-08-01 13:35 przez Bartosz Kurek
 • zmieniono 2018-08-01 13:39 przez Bartosz Kurek
 • zmieniono 2018-11-21 11:31 przez Pieczyński Maciej
 • zmieniono 2018-11-21 11:46 przez Pieczyński Maciej
 • zmieniono 2018-12-11 09:18 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2019-12-18 10:44 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja treści wg normy WCAG 2.1
 • zmieniono 2019-12-18 10:45 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2020-03-11 11:13 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja treści wg normy WCAG 2.1

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 2176
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2020-03-11 11:13
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-28 16:46