BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

SPRAWY PROWADZONE PRZEZ WYDZIAŁY

Wydział Komunikacji i Transportu
(rejestracja pojazdów, zbycie, przerejestrowanie; licencje na transport, przewozy, instruktorzy; prawo jazdy, zatrzymanie, odbiór)

Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej
(pozwolenie na budowę, rozbudowa, rozbiórka, dziennik budowy, samodzielność lokalu, przyłącza)

Wydział Organizacyjny
(kluby sportowe, stowarzyszenia, udostępnienie dokumentów przechowywanych w archiwum)

Wydział Promocji i Aktywności Społecznej
(dotacje na zadania publiczne - edukacja, kultura i sztuka, kultura fizyczna, pomoc społeczna, ochrona zdrowia)

Wydział Nieruchomości
(sprawy związane z nieruchomościami, użytkowanie wieczyste)

Wydział Finansów
(zwrot opłaty, zaświadczenie o spłacie)

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
(zaświadczenie o lasach, karta wędkarska, geologia, wyłącznie z produkcji gruntów, odpady, ochrona środowiska)

Wydział Edukacji
(stypendia, wpisy do ewidencji, kształcenie specjalne, awans nauczyciela)

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia
(repatrianci, polityka zdrowotna, sprowadzenie zwłok i szczątków)

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
(orzeczenie o niepełnosprawności, legitymacje, karta parkingowa)

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej
(inwestycje dotyczące dróg, zagospodarowanie terenu, zagospodarowanie przestrzenne)

Powiatowy Konserwator Zabytków
(rejestr zabytków, opieka nad zabytkami, prace konserwatorskie)

Wydział Gospodarowania Mieniem
(dzierżawa, najem nieruchomości Skarbu Państwa, służebność gruntowa, służebność  przesyłu)

Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów
(pomoc w sporze/reklamacji)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dariusz Doliński
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2013-01-29 10:51
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2022-01-13 11:07

Rejestr zmian

 • zmieniono 2013-01-29 13:57 przez Magdalena Krygier
 • zmieniono 2013-01-29 13:57 przez Magdalena Krygier
 • zmieniono 2013-01-29 14:21 przez Magdalena Krygier
 • zmieniono 2013-01-29 14:21 przez Magdalena Krygier
 • zmieniono 2013-01-29 14:22 przez Magdalena Krygier
 • zmieniono 2013-01-29 14:22 przez Magdalena Krygier
 • zmieniono 2013-01-29 14:40 przez Magdalena Krygier
 • zmieniono 2013-01-29 14:41 przez Magdalena Krygier
 • zmieniono 2013-01-30 12:01 przez Magdalena Krygier
 • zmieniono 2013-01-30 12:02 przez Magdalena Krygier
 • zmieniono 2013-04-25 10:19 przez Pieczyński Maciej
 • zmieniono 2018-11-05 09:36 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2018-11-05 15:28 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2018-11-08 12:38 przez Bartosz Kurek
 • zmieniono 2019-06-28 10:06 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2019-11-29 10:44 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2019-11-29 10:46 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja treści wg normy WCAG 2.1
 • zmieniono 2019-11-29 10:47 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2019-11-29 10:49 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2019-11-29 14:05 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2020-11-04 14:57 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: dostosowanie do wymogów normy WCAG 2.1
 • zmieniono 2020-11-04 15:09 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2020-11-04 15:13 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: dostosowanie do wymogów normy WCAG 2.1
 • zmieniono 2020-11-24 11:45 przez Agata Poleska
 • zmieniono 2020-12-01 12:47 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: dostosowanie do wymogów normy WCAG 2.1
 • zmieniono 2020-12-01 12:49 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2020-12-14 12:28 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta edytorska
 • zmieniono 2020-12-14 12:28 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2020-12-14 12:33 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2021-01-20 12:39 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2021-01-20 12:40 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2021-01-20 12:44 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2021-01-20 12:45 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2021-01-20 13:04 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2021-01-20 13:09 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2021-01-20 13:37 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2021-01-20 13:39 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2021-01-20 13:40 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2021-01-20 13:41 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2021-01-21 09:15 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta edytorska
 • zmieniono 2021-02-12 10:43 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2021-02-12 10:44 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2021-02-12 10:45 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2021-02-12 10:47 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2021-02-12 10:50 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2021-02-12 11:10 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta edytorska
 • zmieniono 2021-02-12 11:12 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2021-02-12 11:14 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2021-02-15 10:35 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta edytorska
 • zmieniono 2021-11-05 10:45 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta edytorska
 • zmieniono 2021-11-05 11:44 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2021-11-05 11:45 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2022-01-13 11:07 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński

« wstecz

Banery