BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Nawigacja

Pokaż/ukryj menu

Treść strony


LIKWIDACJA KLUBU SPORTOWEGO DZIAŁAJĄCEGO  W FORMIE STOWARZYSZEŃ NIEPROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ,  UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO, STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO  (OP-07) 


WYMAGANE DOKUMENTY:  

Klub Sportowy, Uczniowski Klub Sportowy

1.       zawiadomienie o wszczęciu likwidacji i wyznaczeniu likwidatora z podaniem imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania,

              Załączniki:

 •          protokół Walnego Zebrania wraz z listą obecności,
 •       uchwały o likwidacji klubu, o wyborze likwidatora i przeznaczeniu majątku

2.       po zakończeniu likwidacji - wniosek o wykreślenie klubu z ewidencji.

                Załączniki:

 • informacja o zamknięciu konta bankowego klubu,
 • dokument świadczący o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania likwidacyjnego klubu (np. wycinek z gazety, wydruku ze strony internetowej, obwieszczenie wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy).

Stowarzyszenie zwykłe

1.       zawiadomienie o wszczęciu likwidacji i wyznaczeniu likwidatora z podaniem imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania

                Załączniki:

 • protokół z zebrania członków wraz z listą obecności,
 • uchwały o likwidacji stowarzyszenia, o wyborze likwidatora i przeznaczeniu majątku

2.       po zakończeniu likwidacji – wniosek o wykreślenie stowarzyszenia z ewidencji

                Załączniki:

 • informacja o zamknięciu konta bankowego stowarzyszenia,
 • dokument świadczący o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania likwidacyjnego  stowarzyszenia (np. wycinek z gazety, wydruku ze strony internetowej, obwieszczenie wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy).

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
Wydział Organizacyjny.
Złożenie dokumentów: Kancelaria Starostwa, parter, pokój 002.
Informacje merytoryczne udzielane są przez pracowników wydziału - I piętro,pok. 135
(część "D") kontakt:


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Jeżeli likwidacja nie zostanie zakończona w ciągu roku od dnia jej zarządzenia, likwidatorzy przedstawiają przyczyny opóźnienia organowi nadzoru, który w razie uznania opóźnienia za usprawiedliwione przedłuża termin likwidacji.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • Wydanie decyzji administracyjnej – w przypadku klubów sportowych, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej oraz uczniowskich klubów sportowych
 • wykreślenie z ewidencji – stowarzyszenie zwykłe

OPŁATY

Opłata skarbowa:

 • 10 zł za wydanie decyzji
 • 17 zł za wydanie zaświadczenia o wykreśleniu z ewidencji

Opłatę skarbową, należy uiścić w kasie Urzędu Miasta Poznania lub u inkasenta albo przelewem na rachunek bankowy:
Miasto Poznań, Wydział Finansowy,
Oddział  Pozostałych Dochodów Podatkowych  i Niepodatkowych,
ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań;
konto PKO Bank Polski S.A.
94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

Lista lokalizacji punktów, w których można uiszczać opłatę skarbową.


TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za pośrednictwem Starosty Poznańskiego, w ciągu 14 dni od doręczenia.


DODATKOWE INFORMACJE
Informację o wszczęciu postępowania likwidacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie ogłoszenia (np. w prasie, Internecie, budynku Urzędu Gminy). Ogłoszenie powinno być zamieszczone  na okres minimum 30 dni.


PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r., poz. 210 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r., poz. 1263)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 243 poz. 1449)

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2018-08-09

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Skowrońska
  data wytworzenia: 2014-09-17
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2014-09-17 14:36
 • zmodyfikował: Bartosz Kurek
  ostatnia modyfikacja: 2018-08-09 13:51

Wizytówka

Likwidacja klubu sportowego działającego w formie stowarzyszeń nieprowadzącego działalności gospodarczej, uczniowskiego klubu sportowego, stowarzyszenia zwykłego

drukuj całą stronę

Stopka Strony

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.:
faks: 

(+48) 61 8 410-500
(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

 

Polityka Cookies

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek:      9:30-16:30
wtorek-piątek:    8:00-15:00

Wydział Komunikacji
i Transportu:

poniedziałek:      9:00-16:30
wtorek-piątek:    8:00-15:00

Powiatowy Zespół do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności:

poniedziałek:      7:30-16.30
wtorek - piątek:  7:30-14:30

Informacja telefoniczna
poniedziałek - piątek:  7:30-14:30

(więcej informacji...)

Ilość odwiedzin tej strony: 1514 ostatnia aktualizacja tej strony 2018-08-09 13:51 ostatnia aktualizacja w BIP 2018-11-17 14:35
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.