BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony


LIKWIDACJA I WYKREŚLENIE Z EWIDENCJI KLUBU SPORTOWEGO DZIAŁAJĄCEGO  W FORMIE STOWARZYSZEŃ NIEPROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ,  UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO, STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO  (OP-07) 


WYMAGANE DOKUMENTY:  

Klub Sportowy, Uczniowski Klub Sportowy

1.       zawiadomienie o wszczęciu likwidacji i wyznaczeniu likwidatora z podaniem imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania,

              Załączniki:

 •          protokół Walnego Zebrania wraz z listą obecności,
 •       uchwały o likwidacji klubu, o wyborze likwidatora i przeznaczeniu majątku

2.       po zakończeniu likwidacji - wniosek o wykreślenie klubu z ewidencji.

                Załączniki:

 • informacja o zamknięciu konta bankowego klubu,
 • dokument świadczący o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania likwidacyjnego klubu (np. wycinek z gazety, wydruku ze strony internetowej, obwieszczenie wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy).

Stowarzyszenie zwykłe

1.       zawiadomienie o wszczęciu likwidacji i wyznaczeniu likwidatora z podaniem imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania

                Załączniki:

 • protokół z zebrania członków wraz z listą obecności,
 • uchwały o likwidacji stowarzyszenia, o wyborze likwidatora i przeznaczeniu majątku

2.       po zakończeniu likwidacji – wniosek o wykreślenie stowarzyszenia z ewidencji

                Załączniki:

 • informacja o zamknięciu konta bankowego stowarzyszenia,
 • dokument świadczący o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania likwidacyjnego  stowarzyszenia (np. wycinek z gazety, wydruku ze strony internetowej, obwieszczenie wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy).

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
Wydział Organizacyjny.
Złożenie dokumentów: Kancelaria Starostwa, parter, pokój 002.
Informacje merytoryczne udzielane są przez pracowników wydziału - I piętro,pok. 135
(część "D") kontakt:


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Klub Sportowy, Uczniowski Klub Sportowy

Załatwienie sprawy następuje niezwłocznie po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi załącznikami, nie później jednak niż w ciągu 30 dni.

Stowarzyszenia zwykłe

7 dni od złożenia wniosku.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Klub Sportowy, Uczniowski Klub Sportowy

Decyzja administracyjna – wykreślenie wpisu z ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej lub z ewidencji uczniowskich klubów sportowych, albo decyzja administracyjna odmowna - odmowa wykreślenia wpisu z ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej lub z ewidencji uczniowskich klubów sportowych.

Stowarzyszenie zwykłe

Wykreślenie stowarzyszenia zwykłego z ewidencji.


OPŁATY

Opłata skarbowa:

 • 10 zł za wydanie decyzji
 • 17 zł za wydanie zaświadczenia o wykreśleniu z ewidencji

Opłatę skarbową, należy uiścić w kasie Urzędu Miasta Poznania lub u inkasenta albo przelewem na rachunek bankowy:
Miasto Poznań, Wydział Finansowy,
Oddział  Pozostałych Dochodów Podatkowych  i Niepodatkowych,
ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań;
konto PKO Bank Polski S.A.
94 1020 4027 0000 1602 1262 0763


TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za pośrednictwem Starosty Poznańskiego, w ciągu 14 dni od doręczenia.


DODATKOWE INFORMACJE

Informację o wszczęciu postępowania likwidacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie ogłoszenia (np. w prasie, Internecie, budynku Urzędu Gminy). Ogłoszenie powinno być zamieszczone  na okres minimum 30 dni.

Jeżeli likwidacja nie zostanie zakończona w ciągu roku od dnia jej zarządzenia, likwidatorzy przedstawiają przyczyny opóźnienia organowi nadzoru, który w razie uznania opóźnienia za usprawiedliwione przedłuża termin likwidacji.


PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych.

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2019-12-27

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Skowrońska
  data wytworzenia: 2014-09-17
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2014-09-17 14:36
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-10-30 10:18

Rejestr zmian

 • zmieniono 2014-09-11 08:54 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2014-09-11 08:55 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2014-09-11 08:55 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2014-09-11 08:57 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2014-09-11 08:58 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2014-09-11 08:58 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2014-09-11 08:59 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2014-09-11 09:00 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2014-09-11 09:00 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2014-09-16 12:02 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2014-09-16 12:03 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2014-09-17 14:48 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2014-09-17 14:50 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2014-12-15 15:11 przez Agata Tomaszewska : zmiana numeru rachunku bankowego opłaty skarbowej
 • zmieniono 2015-01-02 13:39 przez Agata Tomaszewska
 • zmieniono 2015-01-02 13:40 przez Agata Tomaszewska
 • zmieniono 2015-01-02 13:40 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2015-04-17 12:54 przez Agata Tomaszewska
 • zmieniono 2015-07-28 10:40 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta
 • zmieniono 2015-09-15 10:42 przez Bartosz Kurek
 • zmieniono 2015-09-15 10:43 przez Bartosz Kurek
 • zmieniono 2015-09-15 10:48 przez Bartosz Kurek
 • zmieniono 2015-09-15 10:49 przez Bartosz Kurek
 • zmieniono 2015-09-15 10:52 przez Bartosz Kurek
 • zmieniono 2015-09-15 11:18 przez Bartosz Kurek
 • zmieniono 2015-10-14 10:44 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta
 • zmieniono 2016-01-29 11:11 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta
 • zmieniono 2016-03-07 11:57 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja podstawy prawnej
 • zmieniono 2016-03-07 13:49 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2016-05-20 10:46 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2016-05-20 11:56 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2016-05-20 15:10 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2016-05-20 15:11 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2016-05-20 15:12 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2016-08-29 11:12 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta edytorska
 • zmieniono 2016-11-07 15:02 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta
 • zmieniono 2017-02-02 11:02 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2017-03-09 13:03 przez Agata Poleska
 • zmieniono 2017-03-13 13:58 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta edytorska
 • zmieniono 2017-03-15 12:03 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta
 • zmieniono 2017-07-03 15:44 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta
 • zmieniono 2017-08-17 11:54 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta
 • zmieniono 2017-10-05 09:05 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2018-04-24 13:30 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta
 • zmieniono 2018-08-08 13:41 przez Bartosz Kurek : aktualizacja
 • zmieniono 2018-08-09 13:51 przez Bartosz Kurek : aktualizacja
 • zmieniono 2018-11-26 12:48 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2019-05-21 12:16 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2019-08-28 09:48 przez Agata Poleska : aktualizacja podstawy prawnej
 • zmieniono 2019-11-07 13:05 przez Adam Ceglarek
 • zmieniono 2019-11-25 11:07 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: dostosowanie do normy WCAG 2.1
 • zmieniono 2019-12-27 10:41 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2019-12-31 12:17 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2020-02-26 09:32 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja treści wg normy WCAG 2.1
 • zmieniono 2020-09-03 11:57 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja danych kontaktowych
 • zmieniono 2020-10-30 10:18 przez Agata Poleska : dodanie wielkości plików

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 3499
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2020-12-08 11:55
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-01-26 13:31