BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Banery

Treść strony


UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI PRZECHOWYWANEJ W ARCHIWUM ZAKŁADOWYM STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU  (OP-08) 


WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek o udostępnienie dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań
lub Słowackiego 8, 60-823 Poznań.
Wydział Organizacyjny - Referat Archiwum Zakładowe.
Złożenie dokumentów: Kancelaria Starostwa, parter, pokój 002 - ul. Jackowskiego 18, lub pokój 017 - ul. Słowackiego 8.
Informacje merytoryczne udzielane są przez pracowników Referatu – pokój 22 (poziom -1). Tel. kontaktowy: 61 8410-757.
Odbiór dokumentów: osobiście przez wnioskodawcę albo jego pełnomocnika, pok. 22 lub listownie przesłanie dokumentacji na podany adres.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Nie później niż w ciągu miesiąca; w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej do dwóch miesięcy.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydanie kopii lub udostępnienie dokumentacji następuje po uzyskaniu zgody Starosty Poznańskiego lub osoby przez niego upoważnionej.


OPŁATY

Wniosek o udostępnienie dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym Starostwa Powiatowego w Poznaniu - zwolniony z opłat.

W przypadku potwierdzenia kopii za zgodność z oryginałem opłata skarbowa wynosi 5,00 zł.
W przypadku ustanowienia pełnomocnika opłata skarbowa wynosi 17 zł. 
Opłatę skarbową, należy uiścić w kasie Urzędu Miasta Poznania lub u inkasenta albo przelewem na rachunek bankowy: Miasto Poznań, Wydział Finansowy, Oddział  Pozostałych Dochodów  Podatkowych  i Niepodatkowych,
ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań;
konto PKO Bank Polski S.A.
94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

Lista lokalizacji punktów, w których można uiszczać opłatę skarbową.


TRYB ODWOŁAWCZY
Brak.


PODSTAWA PRAWNA

 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2019-08-13

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Alina Pindera
  data wytworzenia: 2014-12-12
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2014-12-12 12:31
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2019-08-28 09:50

Wizytówka

Udostępnienie dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym Starostwa Powiatowego w Poznaniu

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 2999
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2019-08-28 09:50
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-11-14 09:04