BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

<< powrót

Archiwum - 2014 - ogłoszenia  o wynikach

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW BIUROWYCH, PAPIERU, MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK I URZĄDZEŃ KOPIUJĄCYCH ORAZ TECZEK, Z PODZIAŁEM NA 4 CZĘŚCI

 • opublikował: Eryńska Natalia
  data publikacji: 2014-12-31 14:48
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-08 15:13

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ TABLIC REJESTRACYJNYCH Z BLACHY ALUMINIOWEJ

 • opublikował: Zajączek Magdalena
  data publikacji: 2014-12-23 08:33
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-08 15:13

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAKUP PALIWA, MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH, AKCESORIÓW ORAZ USŁUG W SYSTEMIE SPRZEDAŻY BEZGOTÓWKOWEJ, 2 POSTĘPOWANIE

 • opublikował: Anna Żmijewska
  data publikacji: 2014-12-17 09:56
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-08 15:13

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE I DOSTAWĘ ZWROTNYCH POTWIERDZEŃ ODBIORU

 • opublikował: Eryńska Natalia
  data publikacji: 2014-12-11 10:57
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-08 15:14

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE USŁUG PRZESYŁU DANYCH ORAZ DOSTĘPU DO INTERNETU NA POTRZEBY POWIATU POZNAŃSKIEGO

 • opublikował: Anna Żmijewska
  data publikacji: 2014-12-11 10:45
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-08 15:15

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA ORAZ DOSTAWĘ USŁUG SERWISOWYCH URZĄDZEŃ SIECIOWYCH, Z PODZIAŁEM NA 2 CZĘŚCI

 • opublikował: Eryńska Natalia
  data publikacji: 2014-12-05 14:56

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE USŁUG POLEGAJĄCYCH NA KOMPLEKSOWYM SPRZĄTANIU, Z PODZIAŁEM NA 4 CZĘŚCI

 • opublikował: Eryńska Natalia
  data publikacji: 2014-12-04 07:58
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-08 15:16

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE USŁUGI CAŁODOBOWEJ OCHRONY, Z PODZIAŁEM NA 2 CZĘŚCI

 • opublikował: Eryńska Natalia
  data publikacji: 2014-12-03 08:26
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-08 15:16

PRZETAG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE USŁUG POLEGAJĄCYCH NA HOLOWANIU I PARKOWANIU POJAZDÓW Z TERENU POWIATU POZNAŃSKIEGO

 • opublikował: Zajączek Magdalena
  data publikacji: 2014-11-25 14:20

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAKUP PALIWA, MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH, AKCESORIÓW ORAZ USŁUG W SYSTEMIE SPRZEDAŻY BEZGOTÓWKOWEJ

 • opublikował: Anna Żmijewska
  data publikacji: 2014-11-25 14:19
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-08 15:17

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA TYFLOINFORMATYCZNEGO, Z PODZIAŁEM NA 3 CZĘŚCI

 • opublikował: Eryńska Natalia
  data publikacji: 2014-11-04 09:48
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-08 15:17

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE USŁUG DRUKU PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH I KSIĄŻEK POMOCNICZYCH W JĘZYKU BRAJLA

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE USŁUG DRUKU INFORMATORÓW

 • opublikował: Anna Żmijewska
  data publikacji: 2014-10-10 14:54
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-08 15:18

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA KURS NAUKI PŁYWANIA

 • opublikował: Zajączek Magdalena
  data publikacji: 2014-09-29 14:29

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REALIZACJĘ ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH

 • opublikował: Eryńska Natalia
  data publikacji: 2014-09-03 07:50
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-08 15:20

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA MODERNIZACJĘ SANITARIATÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W PUSZCZYKOWIE

 • opublikował: Zajączek Magdalena
  data publikacji: 2014-09-12 11:52
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-08 15:20

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DRUK TRÓJDZIELNEGO KALENDARZA ŚCIENNEGO POWIATU POZNAŃSKIEGO NA 2015 ROK

 • opublikował: Eryńska Natalia
  data publikacji: 2014-09-03 08:06

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA BUDOWĘ MAGAZYNU SPRZĘTU SPORTOWEGO PRZY BOISKU LEKKOATLETYCZNYM W PUSZCZYKOWIE

 • opublikował: Zajączek Magdalena
  data publikacji: 2014-09-03 07:48
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-08 15:21

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU BANKOWEGO DO WYSOKOŚCI 17.000.000,00 ZŁ, PRZEZNACZONEGO NA SFINANSOWANIE WYDATKÓW NIE MAJĄCYCH POKRYCIA BUDŻETOWEGO W PLANOWANYCH DOCHODACH BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO NA ROK 2014 I W WPF NA LATA 2014–2018

 • opublikował: Zajączek Magdalena
  data publikacji: 2014-08-12 15:18
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-08 15:22

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYMIANĘ POKRYCIA DACHÓW BUDYNKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO, POŁOŻONYCH W POZNANIU, UL. JACKOWSKIEGO 18

 • opublikował: Zajączek Magdalena
  data publikacji: 2014-08-12 14:20
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-08 15:22

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ROBOTY DROGOWE POLEGAJĄCE NA WYKONANIU MIEJSC PARKINGOWYCH WRAZ Z UPORZĄDKOWANIEM TERENU PRZY ZS W PUSZCZYKOWIE

 • opublikował: Zajączek Magdalena
  data publikacji: 2014-08-08 10:14
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-08 15:23

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REALIZACJĘ ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH - 2 CZĘŚCI

 • opublikował: Zajączek Magdalena
  data publikacji: 2014-08-08 09:27
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-08 15:23

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE I DOSTAWĘ ZWROTNYCH POTWIERDZEŃ ODBIORU

 • opublikował: Eryńska Natalia
  data publikacji: 2014-07-24 15:23

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REALIZACJĘ ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH - 5 CZĘŚCI

 • opublikował: Eryńska Natalia
  data publikacji: 2014-07-17 08:56
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-08 15:25

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA - 2 CZĘŚCI

 • opublikował: Eryńska Natalia
  data publikacji: 2014-07-11 14:04

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPORZĄDZANIE OPERATÓW SZACUNKOWYCH

 • opublikował: Zajączek Magdalena
  data publikacji: 2014-06-27 09:40
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-08 15:26

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ GADŻETÓW, ARTYKUŁÓW ORAZ MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH Z LOGO POWIATU POZNAŃSKIEGO - 27 CZĘŚCI

 • opublikował: Zajączek Magdalena
  data publikacji: 2014-06-18 09:58
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-08 15:26

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ KORYTARZY I CHŁODZENIA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH, ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA PARTERZE BUDYNKU POŁOŻONEGO W POZNANIU, PRZY UL. SŁOWACKIEGO 8

 • opublikował: Zajączek Magdalena
  data publikacji: 2014-06-11 10:36
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-08 15:27

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA MODERNIZACJĘ POMIESZCZEŃ PIWNICZNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH POWIATU POZNAŃSKIEGO - 2 CZĘŚCI

 • opublikował: Zajączek Magdalena
  data publikacji: 2014-06-11 10:37
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-08 15:27

Przetarg nieograniczony na przebudowę pomieszczeń Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy

 • opublikował: Zajączek Magdalena
  data publikacji: 2014-05-30 09:45
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-08 15:28

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ DYSKÓW I OPROGRAMOWANIA DO MACIERZY NETAPP

 • opublikował: Zajączek Magdalena
  data publikacji: 2014-05-09 15:11
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-08 15:28

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE INSTALACJI PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W OPARCIU O ZASTOSOWANIE SYSTEMU SOLARNEGO W BUDYNKU INTERNATU PRZY ZS W PUSZCZYKOWIE

 • opublikował: Zajączek Magdalena
  data publikacji: 2014-04-15 08:17
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-08 15:29

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONYWANIE PRAC ZWIĄZANYCH Z DEMONTAŻEM WRAZ Z TRANSPORTEM I UNIESZKODLIWIENIEM WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST ORAZ TRANSPORTEM I UNIESZKODLIWIENIEM ZDEPONOWANYCH WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

 • opublikował: Eryńska Natalia
  data publikacji: 2014-04-15 08:11
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-08 15:29

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA KOMPLEKSOWĄ DOSTAWĘ I ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ - 3 CZĘŚCI

 • opublikował: Zajączek Magdalena
  data publikacji: 2014-03-14 09:24
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-08 15:30

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA USŁUGĘ DRUKU BIULETYNU POWIATU POZNAŃSKIEGO

 • opublikował: Zajączek Magdalena
  data publikacji: 2014-02-17 15:22
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-08 15:30

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPORZĄDZANIE OPERATÓW SZACUNKOWYCH - 3 CZĘŚCI

 • opublikował: Zajączek Magdalena
  data publikacji: 2014-02-12 11:26
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-08 15:31

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE USŁUG DOSTĘPU DO OBIEKTÓW I ZAJĘĆ SPORTOWO-REKREACYJNYCH

 • opublikował: Zamówienia Publiczne
  data publikacji: 2014-01-20 12:21
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-08 15:31

drukuj całą stronę

Banery