BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

<< powrót

Archiwum - 2014 - ogłoszenia  o wynikach

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW BIUROWYCH, PAPIERU, MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK I URZĄDZEŃ KOPIUJĄCYCH ORAZ TECZEK, Z PODZIAŁEM NA 4 CZĘŚCI

 • Treść informacji (PDF)
  (dodano: 2014-12-31 14:48)
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Eryńska
   data wytworzenia: 2014-12-31
  • opublikował: Eryńska Natalia
   data publikacji: 2014-12-31 14:48
 • opublikował: Eryńska Natalia
  data publikacji: 2014-12-31 14:48

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ TABLIC REJESTRACYJNYCH Z BLACHY ALUMINIOWEJ

 • Treść informacji (PDF)
  (dodano: 2014-12-23 08:32)
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Zajączek Magdalena
   data wytworzenia: 2014-12-23
  • opublikował: Zajączek Magdalena
   data publikacji: 2014-12-23 08:32
 • opublikował: Zajączek Magdalena
  data publikacji: 2014-12-23 08:33

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAKUP PALIWA, MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH, AKCESORIÓW ORAZ USŁUG W SYSTEMIE SPRZEDAŻY BEZGOTÓWKOWEJ, 2 POSTĘPOWANIE

 • Treść informacji (PDF)
  (dodano: 2014-12-17 09:55)
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Jaszczyńska
   data wytworzenia: 2014-12-17
  • opublikował: Anna Żmijewska
   data publikacji: 2014-12-17 09:55
 • opublikował: Anna Żmijewska
  data publikacji: 2014-12-17 09:56

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE I DOSTAWĘ ZWROTNYCH POTWIERDZEŃ ODBIORU

 • Treść informacji (PDF)
  (dodano: 2014-12-11 10:56)
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Eryńska
   data wytworzenia: 2014-12-11
  • opublikował: Eryńska Natalia
   data publikacji: 2014-12-11 10:56
 • opublikował: Eryńska Natalia
  data publikacji: 2014-12-11 10:57

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE USŁUG PRZESYŁU DANYCH ORAZ DOSTĘPU DO INTERNETU NA POTRZEBY POWIATU POZNAŃSKIEGO

 • Treść informacji (PDF)
  (dodano: 2014-12-11 10:43)
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Jaszczyńska
   data wytworzenia: 2014-12-11
  • opublikował: Anna Żmijewska
   data publikacji: 2014-12-11 10:43

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA ORAZ DOSTAWĘ USŁUG SERWISOWYCH URZĄDZEŃ SIECIOWYCH, Z PODZIAŁEM NA 2 CZĘŚCI

 • Treść informacji (PDF)
  (dodano: 2014-12-05 14:56)
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Eryńska
   data wytworzenia: 2014-12-05
  • opublikował: Eryńska Natalia
   data publikacji: 2014-12-05 14:56
 • opublikował: Eryńska Natalia
  data publikacji: 2014-12-05 14:56

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE USŁUG POLEGAJĄCYCH NA KOMPLEKSOWYM SPRZĄTANIU, Z PODZIAŁEM NA 4 CZĘŚCI

 • Treść informacji (PDF)
  (dodano: 2014-12-04 07:58)
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Eryńska
   data wytworzenia: 2014-12-04
  • opublikował: Eryńska Natalia
   data publikacji: 2014-12-04 07:58
 • opublikował: Eryńska Natalia
  data publikacji: 2014-12-04 07:58

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE USŁUGI CAŁODOBOWEJ OCHRONY, Z PODZIAŁEM NA 2 CZĘŚCI

 • Treść informacji (PDF)
  (dodano: 2014-12-03 08:26)
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Eryńska
   data wytworzenia: 2014-12-03
  • opublikował: Eryńska Natalia
   data publikacji: 2014-12-03 08:26
 • opublikował: Eryńska Natalia
  data publikacji: 2014-12-03 08:26

PRZETAG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE USŁUG POLEGAJĄCYCH NA HOLOWANIU I PARKOWANIU POJAZDÓW Z TERENU POWIATU POZNAŃSKIEGO

 • Treść informacji (PDF)
  (dodano: 2014-11-25 14:20)
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Zajączek Magdalena
   data wytworzenia: 2014-11-25
  • opublikował: Zajączek Magdalena
   data publikacji: 2014-11-25 14:20
 • opublikował: Zajączek Magdalena
  data publikacji: 2014-11-25 14:20

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAKUP PALIWA, MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH, AKCESORIÓW ORAZ USŁUG W SYSTEMIE SPRZEDAŻY BEZGOTÓWKOWEJ

 • Treść informacji (PDF)
  (dodano: 2014-11-25 14:15)
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Jaszczyńska
   data wytworzenia: 2014-11-25
  • opublikował: Anna Żmijewska
   data publikacji: 2014-11-25 14:15

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA TYFLOINFORMATYCZNEGO, Z PODZIAŁEM NA 3 CZĘŚCI

 • Treść informacji (PDF)
  (dodano: 2014-11-04 09:48)
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Eryńska
   data wytworzenia: 2014-11-04
  • opublikował: Eryńska Natalia
   data publikacji: 2014-11-04 09:48
 • opublikował: Eryńska Natalia
  data publikacji: 2014-11-04 09:48

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE USŁUG DRUKU PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH I KSIĄŻEK POMOCNICZYCH W JĘZYKU BRAJLA

 • Treść informacji (PDF)
  (dodano: 2014-10-24 15:18)
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Jaszczyńska
   data wytworzenia: 2014-10-24
  • opublikował: Anna Żmijewska
   data publikacji: 2014-10-24 15:18

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE USŁUG DRUKU INFORMATORÓW

 • opublikował: Anna Żmijewska
  data publikacji: 2014-10-10 14:54

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA KURS NAUKI PŁYWANIA

 • Treść informacji (PDF)
  (dodano: 2014-09-29 14:28)
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Zajączek Magdalena
   data wytworzenia: 2014-09-29
  • opublikował: Zajączek Magdalena
   data publikacji: 2014-09-29 14:28
 • opublikował: Zajączek Magdalena
  data publikacji: 2014-09-29 14:29

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REALIZACJĘ ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH

 • opublikował: Eryńska Natalia
  data publikacji: 2014-09-03 07:50

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA MODERNIZACJĘ SANITARIATÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W PUSZCZYKOWIE

 • Treść informacji (PDF)
  (dodano: 2014-09-12 11:52)
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Zajączek Magdalena
   data wytworzenia: 2014-09-12
  • opublikował: Zajączek Magdalena
   data publikacji: 2014-09-12 11:52
 • opublikował: Zajączek Magdalena
  data publikacji: 2014-09-12 11:52

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DRUK TRÓJDZIELNEGO KALENDARZA ŚCIENNEGO POWIATU POZNAŃSKIEGO NA 2015 ROK

 • Treść informacji (PDF)
  (dodano: 2014-09-03 08:06)
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Eryńska
   data wytworzenia: 2014-09-03
  • opublikował: Eryńska Natalia
   data publikacji: 2014-09-03 08:06
 • opublikował: Eryńska Natalia
  data publikacji: 2014-09-03 08:06

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA BUDOWĘ MAGAZYNU SPRZĘTU SPORTOWEGO PRZY BOISKU LEKKOATLETYCZNYM W PUSZCZYKOWIE

 • Treść informacji (PDF)
  (dodano: 2014-09-03 07:48)
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Zajączek Magdalena
   data wytworzenia: 2014-09-03
  • opublikował: Zajączek Magdalena
   data publikacji: 2014-09-03 07:48
 • opublikował: Zajączek Magdalena
  data publikacji: 2014-09-03 07:48

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU BANKOWEGO DO WYSOKOŚCI 17.000.000,00 ZŁ, PRZEZNACZONEGO NA SFINANSOWANIE WYDATKÓW NIE MAJĄCYCH POKRYCIA BUDŻETOWEGO W PLANOWANYCH DOCHODACH BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO NA ROK 2014 I W WPF NA LATA 2014–2018

 • Treść informacji (PDF)
  (dodano: 2014-08-12 15:17)
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Zajączek Madgalena
   data wytworzenia: 2014-08-12
  • opublikował: Zajączek Magdalena
   data publikacji: 2014-08-12 15:17
 • opublikował: Zajączek Magdalena
  data publikacji: 2014-08-12 15:18

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYMIANĘ POKRYCIA DACHÓW BUDYNKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO, POŁOŻONYCH W POZNANIU, UL. JACKOWSKIEGO 18

 • Treść informacji (PDF)
  (dodano: 2014-08-12 14:20)
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Zajączek
   data wytworzenia: 2014-08-12
  • opublikował: Zajączek Magdalena
   data publikacji: 2014-08-12 14:20
 • opublikował: Zajączek Magdalena
  data publikacji: 2014-08-12 14:20

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ROBOTY DROGOWE POLEGAJĄCE NA WYKONANIU MIEJSC PARKINGOWYCH WRAZ Z UPORZĄDKOWANIEM TERENU PRZY ZS W PUSZCZYKOWIE

 • Treść informacji (PDF)
  (dodano: 2014-08-08 10:14)
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Zajączek Magdalena
   data wytworzenia: 2014-08-08
  • opublikował: Zajączek Magdalena
   data publikacji: 2014-08-08 10:14
 • opublikował: Zajączek Magdalena
  data publikacji: 2014-08-08 10:14

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REALIZACJĘ ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH - 2 CZĘŚCI

 • Treść informacji (PDF)
  (dodano: 2014-08-08 09:27)
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Zajączek Magdalena
   data wytworzenia: 2014-08-08
  • opublikował: Zajączek Magdalena
   data publikacji: 2014-08-08 09:27
 • opublikował: Zajączek Magdalena
  data publikacji: 2014-08-08 09:27

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE I DOSTAWĘ ZWROTNYCH POTWIERDZEŃ ODBIORU

 • Treść informacji (PDF)
  (dodano: 2014-07-24 15:23)
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Eryńska
   data wytworzenia: 2014-07-24
  • opublikował: Eryńska Natalia
   data publikacji: 2014-07-24 15:23
 • opublikował: Eryńska Natalia
  data publikacji: 2014-07-24 15:23

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REALIZACJĘ ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH - 5 CZĘŚCI

 • Treść informacji (PDF)
  (dodano: 2014-07-17 08:56)
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Eryńska
   data wytworzenia: 2014-07-17
  • opublikował: Eryńska Natalia
   data publikacji: 2014-07-17 08:56
 • opublikował: Eryńska Natalia
  data publikacji: 2014-07-17 08:56

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA - 2 CZĘŚCI

 • Treść informacji (PDF)
  (dodano: 2014-07-11 14:04)
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Eryńska
   data wytworzenia: 2014-07-11
  • opublikował: Eryńska Natalia
   data publikacji: 2014-07-11 14:04
 • opublikował: Eryńska Natalia
  data publikacji: 2014-07-11 14:04

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPORZĄDZANIE OPERATÓW SZACUNKOWYCH

 • Treść informacji (PDF)
  (dodano: 2014-06-27 09:40)
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Zajączek Magdalena
   data wytworzenia: 2014-06-27
  • opublikował: Zajączek Magdalena
   data publikacji: 2014-06-27 09:40
 • opublikował: Zajączek Magdalena
  data publikacji: 2014-06-27 09:40

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ GADŻETÓW, ARTYKUŁÓW ORAZ MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH Z LOGO POWIATU POZNAŃSKIEGO - 27 CZĘŚCI

 • Treść informacji (PDF)
  (dodano: 2014-06-18 09:28)
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Zajączek Magdalena
   data wytworzenia: 2014-06-18
  • opublikował: Zajączek Magdalena
   data publikacji: 2014-06-18 09:28
 • opublikował: Zajączek Magdalena
  data publikacji: 2014-06-18 09:58

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ KORYTARZY I CHŁODZENIA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH, ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA PARTERZE BUDYNKU POŁOŻONEGO W POZNANIU, PRZY UL. SŁOWACKIEGO 8

 • Treść informacji (PDF)
  (dodano: 2014-06-11 10:36)
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Zajączek Magdalena
   data wytworzenia: 2014-06-11
  • opublikował: Zajączek Magdalena
   data publikacji: 2014-06-11 10:36
 • opublikował: Zajączek Magdalena
  data publikacji: 2014-06-11 10:36

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA MODERNIZACJĘ POMIESZCZEŃ PIWNICZNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH POWIATU POZNAŃSKIEGO - 2 CZĘŚCI

 • Treść informacji (PDF)
  (dodano: 2014-06-11 10:37)
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Zajaczek Magdalena
   data wytworzenia: 2014-06-11
  • opublikował: Zajączek Magdalena
   data publikacji: 2014-06-11 10:37
 • opublikował: Zajączek Magdalena
  data publikacji: 2014-06-11 10:37

Przetarg nieograniczony na przebudowę pomieszczeń Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy

 • Treść informacji (PDF)
  (dodano: 2014-05-30 09:45)
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Zajączek Magdalena
   data wytworzenia: 2014-05-30
  • opublikował: Zajączek Magdalena
   data publikacji: 2014-05-30 09:45
 • opublikował: Zajączek Magdalena
  data publikacji: 2014-05-30 09:45

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ DYSKÓW I OPROGRAMOWANIA DO MACIERZY NETAPP

 • Treść informacji (PDF)
  (dodano: 2014-05-09 15:11)
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Zajączek Magdalena
   data wytworzenia: 2014-05-09
  • opublikował: Zajączek Magdalena
   data publikacji: 2014-05-09 15:11
 • opublikował: Zajączek Magdalena
  data publikacji: 2014-05-09 15:11

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE INSTALACJI PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W OPARCIU O ZASTOSOWANIE SYSTEMU SOLARNEGO W BUDYNKU INTERNATU PRZY ZS W PUSZCZYKOWIE

 • Treść informacji (PDF)
  (dodano: 2014-04-15 08:16)
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Zajączek Magdalena
   data wytworzenia: 2014-04-15
  • opublikował: Zajączek Magdalena
   data publikacji: 2014-04-15 08:16
 • opublikował: Zajączek Magdalena
  data publikacji: 2014-04-15 08:17

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONYWANIE PRAC ZWIĄZANYCH Z DEMONTAŻEM WRAZ Z TRANSPORTEM I UNIESZKODLIWIENIEM WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST ORAZ TRANSPORTEM I UNIESZKODLIWIENIEM ZDEPONOWANYCH WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

 • Treść informacji (PDF)
  (dodano: 2014-04-15 08:11)
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Zajączek Magdalena
   data wytworzenia: 2014-04-15
  • opublikował: Zajączek Magdalena
   data publikacji: 2014-04-15 08:11
 • opublikował: Eryńska Natalia
  data publikacji: 2014-04-15 08:11

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA KOMPLEKSOWĄ DOSTAWĘ I ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ - 3 CZĘŚCI

 • Treść informacji (PDF)
  (dodano: 2014-03-14 09:26)
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Zajączek Magdalena
   data wytworzenia: 2014-03-14
  • opublikował: Zajączek Magdalena
   data publikacji: 2014-03-14 09:26
 • opublikował: Zajączek Magdalena
  data publikacji: 2014-03-14 09:24

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA USŁUGĘ DRUKU BIULETYNU POWIATU POZNAŃSKIEGO

 • Treść informacji (PDF)
  (dodano: 2014-02-17 15:23)
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Zajączek Magdalena
   data wytworzenia: 2014-02-17
  • opublikował: Zajączek Magdalena
   data publikacji: 2014-02-17 15:23
 • opublikował: Zajączek Magdalena
  data publikacji: 2014-02-17 15:22

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPORZĄDZANIE OPERATÓW SZACUNKOWYCH - 3 CZĘŚCI

 • Treść informacji (PDF)
  (dodano: 2014-02-12 11:28)
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Zajączek Magdalena
   data wytworzenia: 2014-02-12
  • opublikował: Zajączek Magdalena
   data publikacji: 2014-02-12 11:28
 • opublikował: Zajączek Magdalena
  data publikacji: 2014-02-12 11:26

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE USŁUG DOSTĘPU DO OBIEKTÓW I ZAJĘĆ SPORTOWO-REKREACYJNYCH

 • Treść informacji (PDF)
  (dodano: 2014-01-20 12:23)
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Jagła
   data wytworzenia: 2014-01-20
  • opublikował: Zamówienia Publiczne
   data publikacji: 2014-01-20 12:23

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 1340
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2020-11-20 14:06
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-11-27 10:27