BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

<< powrót

Archiwum - 2010 - ogłoszenia  o wynikach

OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ LICENCJI PROGRAMU SUSE LINUX ENTERPRISE HIGH AVAILABILITY EXTENSION – 3 SZT.

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2010-12-27 17:04

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE USŁUGI SPRZĄTANIA Z MOŻLIWOŚCIĄ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH – II CZĘŚCI

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2010-12-27 15:58
 • zmodyfikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  ostatnia modyfikacja: 2010-12-27 15:59

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH URZĄDZEŃ SIECIOWYCH

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2010-12-27 15:58
 • zmodyfikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  ostatnia modyfikacja: 2010-12-27 16:00

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW BIUROWYCH, PAPIERU, MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK I TECZEK DLA POTRZEB STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU Z MOŻLIWOŚCIĄ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2010-12-16 15:31

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REMONTEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY SOSW W OWIŃSKACH

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2010-12-13 16:47

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE REMONTU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY SOSW W OWIŃSKACH

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2010-12-13 16:46

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE USŁUGI CAŁODOBOWEJ OCHRONY BUDYNKU POŁOŻONEGO W POZNANIU, PRZY UL. SŁOWACKIEGO 8, WRAZ Z TERENEM PRZYLEGŁYM

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2010-12-13 16:45

OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGU NA DOSTAWĘ SPRZĘTU SPORTOWEGO Z WYKORZYSTANIEM PRZEZ DZIECI I MŁODZIEŻ W RAMACH PROJEKTU: „PROMOCJA ZDROWIA POPRZEZ SPORT–ZESPÓŁ PRZYSZKOLNYCH OTWARTYCH BOISK WIELOFUNKCYJNYCH W POWIECIE POZNAŃSKIM”

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2010-12-10 15:44
 • zmodyfikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  ostatnia modyfikacja: 2010-12-10 15:46

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UDZIELENIE KREDYTU NA SFINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETU NA ROK 2010

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2010-12-08 15:28

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE USŁUG NAJMU ŁĄCZY TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA POTRZEB POWIATU POZNAŃSKIEGO

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2010-12-08 13:19

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA POTRZEB STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU Z MOŻLIWOŚCIĄ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH – II CZĘŚCI

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2010-12-08 13:01

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ TABLIC REJESTRACYJNYCH Z BLACHY ALUMINIOWEJ

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2010-12-06 09:18

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ MYJNI – DEZYNFEKTORÓW DLA POTRZEB NZOZ SZPITAL W PUSZCZYKOWIE

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2010-11-29 16:16

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA NA DOSTAWĘ REGAŁÓW ARCHIWALNYCH DLA POTRZEB ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2010-11-09 14:56

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I REALIZACJĘ BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO NA TERENIE SOSW DLA DZIECI NIEWIDOMYCH W OWIŃSKACH

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2010-11-09 13:58

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA POTRZEB NZOZ SZPITAL W PUSZCZYKOWIE IM. PROF. STEFANA TYTUSA DĄBROWSKIEGO SP. Z O.O., Z PODZIAŁEM NA 16 CZĘŚCI

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2010-11-05 15:09

DRUK MATERIAŁÓW INFORMACYJNO–PROMOCYJNYCH (PLAKATÓW) NA POTRZEBY PROJEKTU: „WYKLUCZAMY WYKLUCZENIE–PROJEKT POWIATU POZNAŃSKIEGO W ZAKRESIE PODNOSZENIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH I SPOŁECZNYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH” WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EFS-III POSTĘPOWANIE

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2010-11-04 09:37

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE PROJEKTU LAYOUTU I WDROŻENIE CMS DLA STRONY INTERNETOWEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2010-10-29 13:27

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA STWORZENIE OTWARTEJ STREFY REKREACJI DZIECIĘCEJ NA POTRZEBY UCZNIÓW OSW DLA DZIECI NIEWIDOMYCH W OWIŃSKACH ORAZ MIESZKAŃCÓW POWIATU POZNAŃSKIEGO, WRAZ Z PRACAMI TOWARZYSZĄCYMI

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2010-10-28 08:12

ZAPYTANIE O CENĘ NA DRUK KART DO GŁOSOWANIA W WYBORACH DO RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2010-10-27 12:48

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UBEZPIECZENIE MAJĄTKU ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO I PODLEGŁYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2010-10-27 12:02

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW, WYKORZYSTYWANYCH W DZIAŁANIACH PROFILAKTYCZNYCH NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2010-10-26 11:44

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ GADŻETÓW PROMOCYJNYCH (KUBKI, DŁUGOPISY, CZAPKI) NA POTRZEBY PROJEKTU: „WYKLUCZAMY WYKLUCZENIE – PROJEKT POWIATU POZNAŃSKIEGO W ZAKRESIE PODNOSZENIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH I SPOŁECZNYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2010-10-18 15:34

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REMONT DACHU NA PRAWYM I LEWYM SKRZYDLE BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W SWARZĘDZU

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2010-10-15 10:36

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO (CZĘŚĆ I) ORAZ MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH (CZĘŚĆ II) NA POTRZEBY PROJEKTU: „WYKLUCZAMY WYKLUCZENIE – PROJEKT POWIATU POZNAŃSKIEGO" WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2010-10-15 10:15

DRUK MATERIAŁÓW INFORMACYJNO–PROMOCYJNYCH (PLAKATÓW) NA POTRZEBY PROJEKTU: „WYKLUCZAMY WYKLUCZENIE–PROJEKT POWIATU POZNAŃSKIEGO W ZAKRESIE PODNOSZENIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH I SPOŁECZNYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH” WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EFS - II POSTĘPOWANIE

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2010-10-12 15:24
 • zmodyfikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  ostatnia modyfikacja: 2010-10-12 15:25

II PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE RENOWACJI I KONSERWACJI ZBIORÓW TYFLOLOGICZNYCH SOSW DLA DZIECI NIEWIDOMYCH W OWIŃSKACH CELEM UTWORZENIA STAŁEJ EKSPOZYCJI WYSTAWIENNICZEJ

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2010-10-12 14:25

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PRZEPROWADZENIE OKRESOWYCH BADAŃ JAKOŚCI GLEBY I ZIEMI NA TERENIE POWIATU POZNAŃSKIEGO

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2010-10-06 11:27

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ PRZENOŚNYCH KOMPUTERÓW ORAZ AKCESORIÓW ZASILAJĄCYCH DLA POTRZEB STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2010-10-05 15:30
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-31 12:16

IV PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD WYKONANIEM OŚWIETLENIA I MONITORINGU BOISK SPORTOWYCH, WYBUDOWANYCH W RAMACH PROJEKTU: PROMOCJA ZDROWIA POPRZEZ SPORT (...)

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2010-10-05 15:19

DRUK MATERIAŁÓW INFORMACYJNO – PROMOCYJNYCH (PLAKATÓW) NA POTRZEBY PROJEKTU: „WYKLUCZAMY WYKLUCZENIE – PROJEKT POWIATU POZNAŃSKIEGO W ZAKRESIE PODNOSZENIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH I SPOŁECZNYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH” WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EFS

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2010-09-29 15:33

PRZETARG NIEOGARNICZONY NA WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU PRZY UL. JACKOWSKIEGO 18.

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2010-09-29 14:08

PRZETARG NIEOGARNICZONY NA PEŁNIENIU NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA PN.: REMONT ZESPOŁU SZKÓŁ IM. DEZYDEREGO CHŁAPOWSKIEGO W BOLECHOWIE

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2010-09-21 15:31

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE RENOWACJI I KONSERWACJI ZBIORÓW TYFLOLOGICZNYCH SOSW DLA DZIECI NIEWIDOMYCH W OWIŃSKACH

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2010-09-21 15:30
 • zmodyfikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  ostatnia modyfikacja: 2010-09-22 07:08

OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DOTYCZĄCEJ MODERNIZACJI SALI SESYJNEJ ORAZ SALI KONFERENCYJNEJ W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2010-09-21 13:27

OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ NA ŚWIADCZENIE USŁUGI SPRZĄTANIA BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU WRAZ Z TERENEM PRZYLEGŁYM ORAZ POMIESZCZEŃ BIUROWYCH FILII WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I TRANSPORTU W SWARZĘDZU

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2010-09-15 12:55

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD WYKONANIEM OŚWIETLENIA I MONITORINGU BOISK SPORTOWYCH, WYBUDOWANYCH W RAMACH PROJEKTU: PROMOCJA ZDROWIA POPRZEZ SPORT (...)

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2010-09-10 13:59

DOSTAWA GADŻETÓW PROMOCYJNYCH POWIATU POZNAŃSKIEGO, Z MOŻLIWOŚCIĄ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH – V CZĘŚCI

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2010-09-10 13:52
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-31 12:30

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W LISÓWKACH.

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2010-09-09 15:17
 • zmodyfikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  ostatnia modyfikacja: 2010-09-09 15:18

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REMONT ZESPOŁU SZKÓŁ IM. GEN. DEZYDEREGO CHŁAPOWSKIEGO W BOLECHOWIE

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2010-09-06 15:31

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD STWORZENIEM OTWARTEJ STREFY REKREACJI DZIECIĘCEJ NA POTRZEBY UCZNIÓW OSW DLA DZIECI NIEWIDOMYCH W OWIŃSKACH ORAZ MIESZKAŃCÓW POWIATU POZNAŃSKIEGO

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2010-09-06 15:33

II PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ KALENDARZY KSIĄŻKOWYCH NA 2011 ROK

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2010-08-25 15:17

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE PUBLIKACJI PROMOCYJNYCH, KALENDARZY ŚCIENNYCH ORAZ WIZYTÓWEK I TECZEK ZGODNIE Z SYSTEMEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2010-08-20 15:07
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-31 12:46

II PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD WYKONANIEM OŚWIETLENIA I MONITORINGU BOISK SPORTOWYCH, WYBUDOWANYCH W RAMACH PROJEKTU: PROMOCJA ZDROWIA POPRZEZ SPORT (...)

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2010-08-20 10:39

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA STWORZENIE OTWARTEJ STREFY REKREACJI DZIECIĘCEJ NA POTRZEBY UCZNIÓW OSW DLA DZIECI NIEWIDOMYCH W OWIŃSKACH ORAZ MIESZKAŃCÓW POWIATU POZNAŃSKIEGO, WRAZ Z PRACAMI TOWARZYSZĄCYMI

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2010-08-20 08:49

OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA TERMOMODERNIZACJI DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W LUSÓWKACH UL. LEŚNE ZACISZE 2

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2010-08-17 10:25
 • zmodyfikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  ostatnia modyfikacja: 2010-08-18 15:04

OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU PRZY UL. ZIELONEJ 8 W POZNANIU – I ETAP

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2010-08-09 15:36

OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE KAMPANII PROMUJĄCEJ WALORY TURYSTYCZNE POWIATU POZNAŃSKIEGO

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2010-08-03 13:24

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ KALENDARZY KSIĄŻKOWYCH NA 2011 R.

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2010-07-23 09:11

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO PRZY REALIZACJI BUDOWY KOMPLEKSU SPORTOWEGO W RAMACH PROGRAMU MOJE BOISKO – ORLIK 2012 PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W MOSINIE

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2010-07-23 09:12
 • zmodyfikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  ostatnia modyfikacja: 2010-07-23 09:15

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA BUDOWĘ KOMPLEKSU SPORTOWEGO W RAMACH PROGRAMU MOJE BOISKO – ORLIK 2012 PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W MOSINIE

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2010-07-19 15:03

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD WYKONANIEM OŚWIETLENIA I MONITORINGU BOISK SPORTOWYCH, WYBUDOWANYCH W RAMACH PROJEKTU: PROMOCJA ZDROWIA POPRZEZ SPORT (...)

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2010-07-09 13:27

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ STACJI ROBOCZYCH, MONITORÓW, PODZESPOŁÓW KOMPUTEROWYCH, URZĄDZEŃ AKTYWNYCH, OPROGRAMOWANIA, MACIERZY DYSKOWEJ I PRZEŁĄCZNIKÓW FC DLA POTRZEB STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU Z MOŻLIWOŚCIĄ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH – VI

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2010-06-30 15:08

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ MEBLI DLA POTRZEB STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2010-06-23 14:12

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONYWANIE PRAC ZWIĄZANYCH Z USUWANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM WYROBÓW AZBESTOWYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENACH NIERUCHOMOŚCI MIESZKAŃCÓW GMIN POWIATU POZNAŃSKIEGO

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2010-06-22 10:29

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REMONTEM WEWNĘTRZNYM W BUDYNKU LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W PUSZCZYKOWIE

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2010-06-09 13:36
 • zmodyfikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  ostatnia modyfikacja: 2010-06-09 13:37

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE REMONTU WEWNĘTRZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W PUSZCZYKOWIE – ROBOTY BUDOWLANE I SANITARNE W BUDYNKU GŁÓWNYM ORAZ ŚCIANKI MOBILNE W ŚWIETLICY W ŁĄCZNIKU

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2010-06-02 15:28

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ URZĄDZEŃ DO RADIOŁĄCZNOŚCI

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2010-05-27 15:29

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DOTYCZĄCEJ IZOLACJI ŚCIAN PIWNIC W BUDYNKU PRZY UL. SŁOWACKIEGO 8 W POZNANIU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU DZIAŁKI NR 155 I 156

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2010-05-21 15:07

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ GADŻETÓW PROMOCYJNYCH POWIATU POZNAŃSKIEGO - CZĘŚCI I-VII

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2010-05-21 12:55

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ GADŻETÓW PROMOCYJNYCH POWIATU POZNAŃSKIEGO - CZĘŚĆ VIII

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2010-05-18 09:45

PRZETARG NIEORGANICZONY NA SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ WYKONANIE OŚWIETLENIA I MONITORINGU BOISK SPORTOWYCH WYBUDOWANYCH W RAMACH PROJEKTU PROMOCJA ZDROWIA POPRZEZ SPORT (...)

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2010-05-18 08:20

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ WRAZ Z MONTAŻEM JEDNOSTRONNYCH, ZAPROJEKTOWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ, TABLIC INFORMACYJNYCH WRAZ Z KONSTRUKCJĄ ORAZ SŁUPKAMI MOCUJĄCYMI PRZEZNACZONYMI DO UMIESZCZENIA TABLIC W GRUNCIE

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2010-05-18 08:16

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ GADŻETÓW NA POTRZEBY PROJEKTU PROMOCJA ZDROWIA POPRZEZ SPORT–ZESPÓŁ PRZYSZKOLNYCH OTWARTYCH BOISK WIELOFUNKCYJNYCH W POWIECIE POZNAŃSKIM, DOFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EOG

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2010-05-04 14:53

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE PROJEKTU, OPRACOWANIE SZATY GRAFICZNEJ I WYDRUKOWANIE PUBLIKACJI PROMOCYJNYCH POWIATU POZNAŃSKIEGO W ZAKRESIE CZĘŚCI I I IV

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2010-04-28 14:30

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘCIA PN.: MODERNIZACJA INTERNATU W PUSZCZYKOWIE WRAZ Z PRZYSTOSOWANIEM DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2010-04-26 11:22

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZORGANIZOWANIE POBYTU MŁODZIEŻY W RAMACH PROJEKTU WYMIANY Z REGIONU HANOWER W NIEMCZECH I REJONU KIJOWSKO-ŚWIATOSZYŃSKIEGO NA UKRAINIE

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2010-04-19 13:59

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DOTYCZĄCEJ INSTALACJI KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH, REALIZOWANYCH W RAMACH ZADANIA ZASTOSOWANIE KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH W OBIEKTACH POWIATU POZNAŃSKIEGO

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2010-04-19 09:52

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DOTYCZĄCEJ IZOLACJI ŚCIAN PIWNIC W BUDYNKU PRZY UL. SŁOWACKIEGO 8 W POZNANIU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU DZIAŁKI NR 155 I 156

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2010-04-19 09:23

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ GADŻETÓW NA POTRZEBY PROJEKTU PROMOCJA ZDROWIA POPRZEZ SPORT – ZESPÓŁ PRZYSZKOLNYCH OTWARTYCH BOISK WIELOFUNKCYJNYCH W POWIECIE POZNAŃSKIM, DOFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EOG

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2010-04-19 09:13

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAKUP URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH WRAZ Z TERMINALAMI KART DOSTĘPOWYCH ORAZ USŁUGĘ SERWISOWANIA DOSTARCZONYCH URZĄDZEŃ PRZEZ OKRES 36 MIESIĘCY, DLA POTRZEB STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2010-04-16 14:43

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PRZEPROWADZENIE I ZORGANIZOWANIE KAMPANII PROMUJĄCEJ WALORY TURYSTYCZNE POWIATU POZNAŃSKIEGO

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2010-04-09 13:30

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ, INSTALACJĘ I KONFIGURACJĘ DEPOZYTORA KLUCZY DLA POTRZEB STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU W OBIEKCIE PRZY UL. SŁOWACKIEGO 8

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2010-04-07 11:11

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ FABRYCZNIE NOWYCH URZĄDZEŃ DO RADIOŁĄCZNOŚCI NA POTRZEBY WYDZIAŁU BEZPIECZEŃSTWA, ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW OBYWATELSKICH

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2010-04-02 15:08

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE OPERATÓW W ZAKRESIE SZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI ORAZ OPERATÓW INWENTARYZACJI BUDYNKÓW I LOKALI MIESZKALNYCH DLA POTRZEB ZADAŃ ZW. Z GOSP. NIERUCHOMOŚCIAMI - DOT. CZĘŚCI IV

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2010-03-29 09:40

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ORGANIZACJĘ I REALIZACJĘ IMPREZ ORAZ FESTYNÓW SPORTOWO-REKREACYJNYCH W RAMACH PROJEKTU: PROMOCJA ZDROWIA POPRZEZ SPORT (...), Z PODZIAŁEM NA X CZĘŚCI

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2010-03-26 14:36

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ SPRZĘTU SPORTOWEGO NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU PROMOCJA ZDROWIA POPRZEZ SPORT ..., Z PODZIAŁEM NA III CZĘŚCI

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2010-03-25 15:24
 • zmodyfikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  ostatnia modyfikacja: 2010-03-25 15:25

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE OPERATÓW W ZAKRESIE SZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI ORAZ OPERATÓW INWENTARYZACJI BUDYNKÓW I LOKALI MIESZKALNYCH DLA POTRZEB ZADAŃ ZW. Z GOSP. NIERUCHOMOŚCIAMI - DOT. CZĘŚCI I, II, III

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2010-03-23 13:59

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE PROJEKTU I WYDRUKOWANIE MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH NA POTRZEBY PROJEKTU PROMOCJA ZDROWIA POPRZEZ SPORT ...

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2010-03-16 14:09

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE MODERNIZACJI BUDYNKU INTERNATU PRZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W PUSZCZYKOWIE WRAZ Z PRZYSTOSOWANIEM DLA POTRZEB UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2010-03-16 10:33

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAKUP BANERÓW PROMOCYJNYCH POWIATU POZNAŃSKIEGO DO EKSPOZYCJI ZEWNĘTRZNEJ

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2010-03-05 13:47

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE PROJEKTU, OPRACOWANIE SZATY GRAFICZNEJ I WYDRUKOWANIE PUBLIKACJI PROMOCYJNYCH POWIATU POZNAŃSKIEGO-Z MOŻLIWOŚCIĄ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH-III CZĘŚCI

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2010-03-01 13:34

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UBEZPIECZENIE MAJĄTKU ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO I PODLEGŁYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2009-12-02 15:18

ZAPYTANIE O CENĘ NA SPORZĄDZENIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO IZOLACJI PIWNIC W BUDYNKU PRZY UL. SŁOWACKIEGO 8 W POZNANIU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU DZIAŁKI NR 155 I 156.

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2010-02-04 11:30

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DOTYCZĄCEJ OŚWIETLENIA I MONITORINGU BOISK SPORTOWYCH, WYBUDOWANYCH W RAMACH PROJEKTU POD NAZWĄ: PROMOCJA ZDROWIA POPRZEZ SPORT ...

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2010-01-11 16:30

PTRZETARG NIEOGRNICZONY NA DOSTAWĘ SPRZĘTU SIECIOWEGO I CZĘŚCI KOMPUTEROWYCH ORAZ PAKIETÓW SERWISOWYCH DLA URZĄDZEŃ SIECIOWYCH, MACIERZY DYSKOWEJ ORAZ MODUŁU DYSKOWEGO DLA POTRZEB STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2010-01-18 10:17

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW BIUROWYCH DLA POTRZEB STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2010-01-25 12:59

ZAPYTANIE O CENĄ NA WYKONANIE PEŁNO-BRANŻOWEJ INWENTARYZACJI STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU PRZY UL. JACKOWSKIEGO 18 ORAZ PROJEKTU CIEPŁEJ WODY I AKTUALIZACJI ISTNIEJĄCEGO PROJEKTU INSTALACJI WEWNĘTRZNEJ PPOŻ.

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2010-02-04 10:51
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-31 13:22

drukuj całą stronę

Banery