BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

<< powrót 

Ogłoszenia o wynikach - 2018

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE USŁUG POLEGAJĄCYCH NA HOLOWANIU I PRZECHOWYWANIU NA PARKINGU STRZEŻONYM POJAZDÓW Z TERENU POWIATU POZNAŃSKIEGO, USUNIĘTYCH W TRYBIE ART. 130A USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE USŁUG POLEGAJĄCYCH NA KOMPLEKSOWYM SPRZĄTANIU OBIEKTÓW STAROSTWA POWIATOWEGO, Z PODZIAŁEM NA 7 CZĘŚCI

 • opublikował: ZP- zamówienia publiczne
  data publikacji: 2018-11-27 14:33

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH WRAZ ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG KONSERWACYJNO - SERWISOWYCH .

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE USŁUGI CAŁODOBOWEJ OCHRONY BUDYNKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU WRAZ Z TERENAMI PRZYLEGŁYMI - 2 CZĘŚCI.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ, WYPRODUKOWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ, TABLIC REJESTRACYJNYCH Z BLACHY ALUMINIOWEJ.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Zajączek
 • opublikował: Pieczyński Maciej
  data publikacji: 2018-11-20 14:00
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2018-11-26 11:03

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ PRZEBUDOWA DOMKÓW SZEREGOWYCH, ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W LISÓWKACH.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Zajączek
 • opublikował: Pieczyński Maciej
  data publikacji: 2018-11-20 13:57
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2018-11-26 11:04

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW I GADŻETÓW REKLAMOWYCH - 3 CZĘŚCI.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Zajączek
 • opublikował: Pieczyński Maciej
  data publikacji: 2018-11-15 11:58
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2018-11-26 10:41

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WZNOWIENIE SERWISÓW I USŁUG, Z PODZIAŁEM NA 3 CZĘŚCI.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Eryńska
 • opublikował: Pieczyński Maciej
  data publikacji: 2018-11-22 13:51
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-12-30 09:45

PRZETARG NIEOGRANICZONY. WYPOSAŻENIE PRACOWNI DYDAKTYCZNYCH, ZLOKALIZOWANYCH W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W SWARZĘDZU.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA BIUROWEGO, Z PODZIAŁEM NA 4 CZĘŚCI

 • opublikował: ZP- zamówienia publiczne
  data publikacji: 2018-10-04 14:54
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-12-30 09:46

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ SYSTEMU BACKUPU I ARCHIWIZACJI DO SIEDZIBY STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU.

PRZETARG NIEOGRANICZONY. SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ REALIZACJA ZADANIA POLEGAJĄCEGO NA WYKONANIU TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W MOSINIE.

 • opublikował: ZP- zamówienia publiczne
  data publikacji: 2018-10-11 14:06
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-12-30 09:51

PRZETARGU NIEOGRANICZONY. DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, Z PODZIAŁEM NA 3 CZĘŚCI.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Rządkowska-Jurga
  data wytworzenia: 2018-08-31
 • opublikował: ZP- zamówienia publiczne
  data publikacji: 2018-08-31 14:30
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-12-30 09:53

PRZETARG NIEOGRANICZONY ŚWIADCZENIE USŁUGI TRANSMISJI DANYCH ORAZ DOSTĘPU DO SIECI INTERNET DLA POTRZEB POWIATU POZNAŃSKIEGO.

 • opublikował: ZP- zamówienia publiczne
  data publikacji: 2018-10-04 14:42

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAGOSPODAROWANIE TERENU SZKOŁY WCHODZĄCEJ W SKŁAD ZESPOŁU SZKÓŁ IM. GEN. DEZYDEREGO CHŁAPOWSKIEGO W BOLECHOWIE, UL. OBORNICKA 1.

 • Treść informacji (PDF) 56.46kB
  (dodano: 2018-09-20 09:21, ostatnia modyfikacja: 2021-09-08 12:55)
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Rządkowska-Jurga
   data wytworzenia: 2018-09-20
  • opublikował: ZP- zamówienia publiczne
   data publikacji: 2018-09-20 09:41
  • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
   ostatnia modyfikacja: 2021-09-08 12:55
 • opublikował: ZP- zamówienia publiczne
  data publikacji: 2018-09-20 09:41

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REMONT ELEWACJI BUDYNKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W SWARZĘDZU

 • opublikował: ZP- zamówienia publiczne
  data publikacji: 2018-09-11 08:18

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH, URZĄDZEŃ ORAZ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, Z PODZIAŁEM NA 5 CZĘŚCI, REALIZOWANY W RAMACH PROJEKTU: „INFORMAT - WZMOCNIENIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH W ZAKRESIE MATEMATYKI I INFORMATYKI WŚRÓD UCZNIÓW SZKÓŁ POWIATU POZNAŃSKIEGO”, WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Rządkowska - Jurga
  data wytworzenia: 2018-07-16
 • opublikował: ZP- zamówienia publiczne
  data publikacji: 2018-07-16 16:19
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-12-30 09:56

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ, WYPRODUKOWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ, TABLIC REJESTRACYJNYCH Z BLACHY ALUMINIOWEJ.

 • opublikował: ZP- zamówienia publiczne
  data publikacji: 2018-08-22 08:58
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-12-30 09:58

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA MODERNIZACJĘ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST POWIAT POZNAŃSKI - 2 CZĘŚCI

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA KOMPLEKSOWĄ DOSTAWĘ I ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY JEDNOSTEK POWIATU POZNAŃSKIEGO

 • opublikował: ZP- zamówienia publiczne
  data publikacji: 2018-08-10 14:52

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU BANKOWEGO DO WYSOKOŚCI 50.000.000,00 ZŁ, Z PRZEZNACZENIEM NA SFINANSOWANIE WYDATKÓW NIE MAJĄCYCH POKRYCIA W PLANOWANYCH DOCHODACH BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO NA ROK 2018

 • opublikował: ZP- zamówienia publiczne
  data publikacji: 2018-08-08 15:22

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ REALIZACJĘ ZADANIA OBEJMUJĄCEGO SWOIM ZAKRESEM MODERNIZACJĘ PAWILONU CHEMICZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W ROKIETNICY.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW I GADŻETÓW REKLAMOWYCH - 4 CZĘŚCI.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY JEDNOSTEK POWIATU POZNAŃSKIEGO ORAZ SZPITALA W PUSZCZYKOWIE

 • opublikował: ZP- zamówienia publiczne
  data publikacji: 2018-06-20 12:08

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONYWANIE PRAC ZWIĄZANYCH Z USUWANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENACH NIERUCHOMOŚCI W GMINACH POWIATU POZNAŃSKIEGO.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACJI BUDYNKU SZKOŁY WCHODZĄCEJ W SKŁAD ZESPOŁU SZKÓŁ W BOLECHOWIE.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE USŁUG POLEGAJĄCYCH NA HOLOWANIU I PRZECHOWYWANIU NA PARKINGU STRZEŻONYM POJAZDÓW Z TERENU POWIATU POZNAŃSKIEGO, USUNIĘTYCH W TRYBIE ART. 130A USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ SERWERÓW

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ MODERNIZACJI WNĘTRZ BUDYNKU OWR W KOBYLNICY

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAKUP URZĄDZEŃ SIECIOWYCH WRAZ Z SERWISAMI

 • opublikował: ZP- zamówienia publiczne
  data publikacji: 2018-02-26 16:27
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-12-30 10:03

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA PN: ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. GEN. DEZYDEREGO CHŁAPOWSKIEGO W BOLECHOWIE, SZKOŁA W MUROWANEJ GOŚLINIE, UL. SZKOLNA 1

 • opublikował: ZP- zamówienia publiczne
  data publikacji: 2018-02-16 14:58
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-12-30 10:03

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA PN: REWALORYZACJA WNĘTRZ DAWNEGO KOMPLEKSU CYSTERSKIEGO, OBECNIE SOSW DLA DZIECI NIEWIDOMYCH W OWIŃSKACH.

 • opublikował: ZP- zamówienia publiczne
  data publikacji: 2018-02-16 14:51
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-12-30 10:04

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAMIESZCZANIE W FORMIE DODATKU DO PRASY CODZIENNEJ, UKAZUJĄCEJ SIĘ NA TERENIE WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO, CZASOPISMA PRASOWA SIEDEMNASTKA17

 • opublikował: ZP- zamówienia publiczne
  data publikacji: 2018-02-02 13:12
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-12-30 10:05

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ROZBUDOWĘ ZESPOŁU SZKÓŁ IM. GEN. DEZYDEREGO CHŁAPOWSKIEGO W BOLECHOWIE, SZKOŁA W MUROWANEJ GOŚLINIE, UL. SZKOLNA 1.

 • opublikował: ZP- zamówienia publiczne
  data publikacji: 2018-01-29 12:20
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-12-30 10:06

drukuj całą stronę

Banery