BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Archiwum - 2011 - ogłoszenia  o wynikach

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA MODERNIZACJĘ POMIESZCZEŃ PARTERU ORAZ GŁÓWNEJ I BOCZNYCH KLATEK SCHODOWYCH W BUDYNKU POŁOŻONYM W POZNANIU, PRZY UL. SŁOWACKIEGO 8

 • Treść ogłoszenia (PDF)
  (dodano: 2011-12-29 11:34)
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Zajączek Magdalena
  • opublikował: Zajączek Magdalena
   data publikacji: 2011-12-29 11:34
 • opublikował: Zajączek Magdalena
  data publikacji: 2011-12-29 11:31

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ SZAF AKTOWYCH NA POTRZEBY WYPOSAŻENIA STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU

 • Treść ogłoszenia (PDF)
  (dodano: 2011-12-23 15:36)
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Bartosz Karliński
  • opublikował: Zamówienia Publiczne
   data publikacji: 2011-12-23 15:36
 • opublikował: Zamówienia Publiczne
  data publikacji: 2011-12-23 15:34

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE USŁUGI CAŁODOBOWEJ OCHRONY BUDYNKU POŁOŻONEGO W POZNANIU, PRZY UL. SŁOWACKIEGO 8 ORAZ NA TERENIE PRZYLEGŁYM

 • Treść ogłoszenia (PDF)
  (dodano: 2011-12-23 12:53)
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Bartosz Karliński
  • opublikował: Zamówienia Publiczne
   data publikacji: 2011-12-23 12:53
 • sprostowanie (PDF)
  (dodano: 2011-12-28 11:34)
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Bartosz Karliński
  • opublikował: Zamówienia Publiczne
   data publikacji: 2011-12-28 11:34
 • opublikował: Zamówienia Publiczne
  data publikacji: 2011-12-23 12:51

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DRUK ORAZ SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ BIULETYNU POWIATU POZNAŃSKIEGO

 • Treść ogłoszenia (PDF)
  (dodano: 2011-12-21 08:08)
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Grzelachowska
  • opublikował: Zamówienia Publiczne
   data publikacji: 2011-12-21 08:08
 • opublikował: Zamówienia Publiczne
  data publikacji: 2011-12-21 08:07

WYKONANIE DRUKÓW PROMOCYJNYCH POWIATU POZNAŃSKIEGO (ULOTKI, FOLDERY, KSIĄŻKA „DWORY I PAŁACE POWIATU POZNAŃSKIEGO”) ORAZ DRUKÓW INFORMACYJNYCH, Z MOŻLIWOŚCIĄ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH – IV CZĘŚCI.

 • TREŚĆ OGŁOSZENIA (PDF)
  (dodano: 2011-12-16 15:41)
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Rządkowska-Jurga
  • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
   data publikacji: 2011-12-16 15:41
 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2011-12-16 15:39

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ GADŻETÓW PROMOCYJNYCH Z MOZLIWOŚCIĄ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH - VIII CZĘŚCI

 • Treść ogłoszenia (PDF)
  (dodano: 2011-12-16 15:10)
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Eryńska
  • opublikował: Eryńska Natalia
   data publikacji: 2011-12-16 15:10
 • opublikował: Zamówienia Publiczne
  data publikacji: 2011-12-16 12:31

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO W ROKU 2011R. DO WYSOKOŚCI 20.000.000 ZŁ

 • Treść ogłoszenia (PDF)
  (dodano: 2011-12-16 14:47)
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Zajączek Magdalena
  • opublikował: Zajączek Magdalena
   data publikacji: 2011-12-16 14:47
 • opublikował: Zajączek Magdalena
  data publikacji: 2011-12-16 12:34

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE USŁUGI SPRZĄTANIA, Z PODZIAŁEM NA II CZĘŚCI

 • Treść ogłoszenia (PDF)
  (dodano: 2011-12-16 14:46)
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Zajączek Magdalena
  • opublikował: Zajączek Magdalena
   data publikacji: 2011-12-16 14:46
 • opublikował: Zajączek Magdalena
  data publikacji: 2011-12-16 12:47

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ DRUKAREK LASEROWYCH

 • Treść ogłoszenia (PDF)
  (dodano: 2011-12-14 13:40)
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Eryńska
  • opublikował: Eryńska Natalia
   data publikacji: 2011-12-14 13:40
 • opublikował: Eryńska Natalia
  data publikacji: 2011-12-14 13:38

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE USŁUG DOSTĘPU DO OBIEKTÓW I ZAJĘĆ SPORTOWO – REKREACYJNYCH

 • Treść ogłoszenia (PDF)
  (dodano: 2011-12-05 16:20)
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Zajączek Magdalena
  • opublikował: Zajączek Magdalena
   data publikacji: 2011-12-05 16:20
 • opublikował: Zajączek Magdalena
  data publikacji: 2011-12-05 16:19

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA Z PODZIAŁEM NA VII CZĘŚCI

 • TREŚĆ OGŁOSZENIA (PDF)
  (dodano: 2011-12-01 15:50)
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Rządkowska-Jurga
  • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
   data publikacji: 2011-12-01 15:50
 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2011-12-01 15:35

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DRUK I DOSTAWĘ PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH I KSIĄŻEK POMOCNICZYCH WYDRUKOWANYCH PISMEM BRAJLA

 • Treść ogłoszenia (PDF)
  (dodano: 2011-11-30 15:03)
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Eryńska
  • opublikował: Eryńska Natalia
   data publikacji: 2011-11-30 15:03
 • opublikował: Eryńska Natalia
  data publikacji: 2011-11-30 14:29

ZAPYTANIE O CENĘ NA ŚWIADCZENIE USŁUGI SPRZĄTANIA BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU PRZY UL. JACKOWSKIEGO 18 WRAZ Z TERENEM PRZYLEGŁYM ORAZ POMIESZCZEŃ BIUROWYCH FILII WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I TRANSPORTU W SWARZĘDZU UL. POZNAŃSKA 25

 • Treść ogłoszenia (PDF)
  (dodano: 2011-11-25 09:27)
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Grzelachowska
  • opublikował: Zamówienia Publiczne
   data publikacji: 2011-11-25 09:27
 • opublikował: Zamówienia Publiczne
  data publikacji: 2011-11-25 09:25

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ SAMOCHODU OSOBOWEGO

 • Treść ogłoszenia (PDF)
  (dodano: 2011-11-23 15:40)
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Zajączek Magdalena
  • opublikował: Zajączek Magdalena
   data publikacji: 2011-11-23 15:40
 • opublikował: Zajączek Magdalena
  data publikacji: 2011-11-23 15:21

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ TABLIC REJESTRACYJNYCH Z BLACHY ALUMINIOWEJ

 • Treść ogłoszenia (PDF)
  (dodano: 2011-11-22 15:15)
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Zajączek Magdalena
  • opublikował: Zajączek Magdalena
   data publikacji: 2011-11-22 15:15
 • opublikował: Zajączek Magdalena
  data publikacji: 2011-11-22 14:33

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ I MONTAŻ MEBLI DLA POTRZEB STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU

 • Treść ogłoszenia (PDF)
  (dodano: 2011-11-22 13:11)
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Grzelachowska
  • opublikował: Zamówienia Publiczne
   data publikacji: 2011-11-22 13:11
 • opublikował: Zamówienia Publiczne
  data publikacji: 2011-11-22 13:09

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UBEZPIECZENIE MAJĄTKU ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO I PODLEGŁYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

 • Treść ogłoszenia (PDF)
  (dodano: 2011-11-10 15:28)
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Zajączek
  • opublikował: Zajączek Magdalena
   data publikacji: 2011-11-10 15:28
 • opublikował: Zajączek Magdalena
  data publikacji: 2011-11-10 15:26

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ SERWERÓW - III POSTĘPOWANIE

 • opublikował: Zamówienia Publiczne
  data publikacji: 2011-10-27 10:13

DOSTAWA GADŻETÓW PROMOCYJNYCH Z LOGO POWIATU POZNAŃSKIEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH – III CZĘŚCI

 • opublikował: Eryńska Natalia
  data publikacji: 2011-10-14 13:08

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPORZĄDZANIE OPERATÓW SZACUNKOWYCH - 2 CZĘŚCI

 • opublikował: Zajączek Magdalena
  data publikacji: 2011-10-12 14:28

II PRZETARG NIEOGRANICZONY NA MODERNIZACJĘ SALI SESYJNEJ I KONFERENCYJNEJ Z UWZGLĘDNIENIEM POPRAWY ICH AKUSTYKI W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU

 • opublikował: Zajączek Magdalena
  data publikacji: 2011-09-29 14:33

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA MODERNIZACJĘ POMIESZCZEŃ I PIĘTRA W BUDYNKU POŁOŻONYM W POZNANIU, PRZY UL. SŁOWACKIEGO 8

 • opublikował: Zajączek Magdalena
  data publikacji: 2011-09-26 13:07

IV PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWE MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH (DŁUGOPISY, TECZKI KONFERENCYJNE, PAMIĘĆ PRZENOŚNA USB, KOMPLET PIŚMIENNY) NA POTRZEBY PROJEKTU NOWOCZESNA SZKOŁA (…) WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EFS W RAMACH POKL, WRAZ Z NANIESIENIEM LOGOTYPÓW

 • opublikował: Eryńska Natalia
  data publikacji: 2011-09-15 08:13

REALIZACJA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH SKIEROWANYCH DO WYCHOWANKÓW LUB ABSOLWENTÓW SOSW W MOSINIE ORAZ I OWIŃSKACH NA POTRZEBY PROJEKTU: „WYKLUCZAMY WYKLUCZENIE (…)” WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EFS, Z PODZIAŁEM NA II CZĘŚCI

 • opublikował: Eryńska Natalia
  data publikacji: 2011-09-14 13:58

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ GADŻETÓW PROMOCYJNYCH Z LOGO POWIATU POZNAŃSKIEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH – VI CZĘŚCI

 • opublikował: Zajączek Magdalena
  data publikacji: 2011-09-14 13:19

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ WRAZ Z MONTAŻEM GABLOT, WITRYN ORAZ MEBLI W POMIESZCZENIACH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SOSW w OWIŃSKACH

 • opublikował: Zajączek Magdalena
  data publikacji: 2011-09-14 13:20

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKREOWANIE I OPRACOWANIE MIN. 8 PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH POWIATU POZNAŃSKIEGO, METODĄ WARSZTATOWĄ, Z UDZIAŁEM PODMIOTÓW ZAINTERESOWANYCH ROZWOJEM PROMOCJI I TURYSTYKI W POWIECIE POZNAŃSKIM

 • opublikował: Eryńska Natalia
  data publikacji: 2011-09-09 14:24

DOSTAWA MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH I URZĄDZEŃ NA POTRZEBY PROJEKTU: „WYKLUCZAMY WYKLUCZENIE – PROJEKT POWIATU POZNAŃSKIEGO W ZAKRESIE PODNOSZENIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH I SPOŁECZNYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH” WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EFS - III CZĘŚCI

 • opublikował: Eryńska Natalia
  data publikacji: 2011-09-09 14:20

II PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZORGANIZOWANIE SZKOLEŃ I KURSÓW DLA PRACOWNIKÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W RAMACH PROJEKTU: NOWOCZESNA SZKOŁA-DOSKONALENIE KWALIFIKACJI NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI SZKÓŁ POWIATU POZNAŃSKIEGO” WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EFS

 • opublikował: Zajączek Magdalena
  data publikacji: 2011-08-30 15:22

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ GADŻETÓW PROMOCYJNYCH Z LOGO POWIATU POZNAŃSKIEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH - VI CZĘŚCI

 • opublikował: Zamówienia Publiczne
  data publikacji: 2011-08-25 13:49

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DOTYCZĄCEJ PRZEBUDOWY STOŁÓWKI LO W PUSZCZYKOWIE Z PRZYSTOSOWANIEM POMIESZCZEŃ DLA POTRZEB PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ

 • opublikował: Zajączek Magdalena
  data publikacji: 2011-08-23 14:55

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA USŁUGĘ DRUKOWANIA I DYSTRYBUCJI MATERIAŁÓW: „POWIAT POZNAŃSKI – MOŻLIWOŚCI DLA AKTYWNYCH

 • opublikował: Zamówienia Publiczne
  data publikacji: 2011-08-22 13:59

III PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWE MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH (DŁUGOPISY, TECZKI KONFERENCYJNE, PAMIĘĆ PRZENOŚNA USB, KOMPLET PIŚMIENNY) NA POTRZEBY PROJEKTU NOWOCZESNA SZKOŁA (…) WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EFS W RAMACH POKL, WRAZ Z NANIESIENIEM LOGOTYPÓW

 • opublikował: Zamówienia Publiczne
  data publikacji: 2011-08-22 10:56

II PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ SERWERÓW

 • opublikował: Zajączek Magdalena
  data publikacji: 2011-08-19 14:45

DRUK MATERIAŁÓW INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH (PLAKATÓW I ULOTEK) NA POTRZEBY PROJEKTU PT.: NOWOCZESNA SZKOŁA - DOSKONALENIE KWALIFIKACJI NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI SZKÓŁ POWIATU POZNAŃSKIEGO” WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EFS W RAMACH POKL

 • TREŚĆ OGŁOSZENIA O WYNIKACH (PDF)
  (dodano: 2011-08-17 15:51)
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Rządkowska-Jurga
  • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
   data publikacji: 2011-08-17 15:51
 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2011-08-17 15:50

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE DRUKÓW PROMOCYJNYCH POWIATU POZNAŃSKIEGO (FOLDERÓW, ULOTEK, ZAPROSZEŃ ORAZ CZEKÓW OKOLICZNOŚCIOWYCH I DRUKU OKOLICZNOŚCIOWEGO, KALENDARZY ŚCIENNYCH), Z MOŻLIWOŚCIĄ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH – WYNIK DLA CZĘŚCI II

 • opublikował: Zamówienia Publiczne
  data publikacji: 2011-08-17 08:07

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE DRUKÓW PROMOCYJNYCH POWIATU POZNAŃSKIEGO (FOLDERÓW, ULOTEK, ZAPROSZEŃ ORAZ CZEKÓW OKOLICZNOŚCIOWYCH I DRUKU OKOLICZNOŚCIOWEGO, KALENDARZY ŚCIENNYCH), Z MOŻLIWOŚCIĄ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH – WYNIK DLA CZĘŚCI I, III, IV, V, VI

 • opublikował: Zamówienia Publiczne
  data publikacji: 2011-08-05 13:21

II PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWE MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH (DŁUGOPISY, TECZKI KONFERENCYJNE, PAMIĘĆ PRZENOŚNA USB, KOMPLET PIŚMIENNY) NA POTRZEBY PROJEKTU NOWOCZESNA SZKOŁA (…) WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EFS W RAMACH POKL, WRAZ Z NANIESIENIEM LOGOTYPÓW

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-08-02 15:08

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA MODERNIZACJĘ SALI SESYJNEJ I KONFERENCYJNEJ Z UWZGLĘDNIENIEM POPRAWY ICH AKUSTYKI W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU, UL. JACKOWSKIEGO 18.

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-08-02 08:32

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE USŁUGI CAŁODOBOWEJ OCHRONY BUDYNKU POŁOŻONEGO W POZNANIU, PRZY UL. JACKOWSKIEGO 18 ORAZ NA TERENIE PRZYLEGŁYM

 • opublikował: Zamówienia Publiczne
  data publikacji: 2011-08-01 16:54

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ KALENDARZY KSIĄŻKOWYCH

 • opublikował: Zamówienia Publiczne
  data publikacji: 2011-07-25 15:28

II PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE ADAPTACJI POMIESZCZEŃ SOSW W OWIŃSKACH

 • opublikował: Zajączek Magdalena
  data publikacji: 2011-07-21 12:57

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ SERWERÓW I OPROGRAMOWANIA Z PODZIAŁEM NA III CZĘŚCI

 • opublikował: Zajączek Magdalena
  data publikacji: 2011-07-04 16:50

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE ADAPTACJI POMIESZCZEŃ SOSW W OWIŃSKACH

 • opublikował: Zajączek Magdalena
  data publikacji: 2011-07-01 14:28

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONYWANIE PRAC ZWIĄZANYCH Z DEMONTAŻEM, TRANSPORTEM I UNIESZKODLIWIENIEM WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2011-06-07 08:19

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ GADŻETÓW PROMOCYJNYCH POWIATU POZNAŃSKIEGO - V CZĘŚCI

 • opublikował: Zajączek Magdalena
  data publikacji: 2011-06-15 10:34

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA NAPRAWĘ SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH I WYMIANĘ STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W SWARZĘDZU

 • opublikował: Zajączek Magdalena
  data publikacji: 2011-06-13 13:15

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH NA POTRZEBY PROJEKTU NOWOCZESNA SZKOŁA (…) WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EFS W RAMACH POKL, WRAZ Z NANIESIENIEM LOGOTYPÓW

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2011-06-06 16:19
 • zmodyfikował: Zajączek Magdalena
  ostatnia modyfikacja: 2011-06-06 16:20

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REMONT PIWNIC BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. DEZYDEREGO CHŁAPOWSKIEGO W BOLECHOWIE

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2011-06-06 15:43

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2011-06-01 10:15

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZORGANIZOWANIE SZKOLEŃ I KURSÓW DLA PRACOWNIKÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W RAMACH PROJEKTU: NOWOCZESNA SZKOŁA-DOSKONALENIE KWALIFIKACJI NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI SZKÓŁ POWIATU POZNAŃSKIEGO” WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EFS

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2011-05-23 16:26

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE WRAZ Z DOSTAWĄ TECZEK, WIZYTÓWEK ORAZ DRUKÓW, ZGODNIE Z IDENTYFIKACJĄ WIZUALNĄ POWIATU POZNAŃSKIEGO

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2011-05-20 12:31

DOSTAWA KOMPUTERÓW STACJONARNYCH, KOMPUTERÓW PRZENOŚNYCH, MONITORÓW, SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, OPROGRAMOWANIA Z PODZIAŁEM NA V CZĘŚCI

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2011-05-13 15:25
 • zmodyfikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  ostatnia modyfikacja: 2011-05-13 15:26

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ SAMOCHODU OSOBOWEGO

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2011-05-10 07:44

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REALIZACJĘ ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH SKIEROWANYCH DO WYCHOWANKÓW LUB ABSOLWENTÓW SOSW W MOSINIE ORAZ SOSW W OWIŃSKACH NA POTRZEBY PROJEKTU:„WYKLUCZAMY WYKLUCZENIE (...)" WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2011-04-29 14:54

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ POMP SZLAMOWYCH Z WYPOSAŻENIEM

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2011-04-29 14:09
 • zmodyfikował: Zajączek Magdalena
  ostatnia modyfikacja: 2011-04-29 14:09

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE MONITORINGU WJAZDU I WYJAZDU WRAZ Z URZĄDZENIEM MIEJSCA NA SKŁADOWANIE ODPADÓW STAŁYCH W BUDYNKU PRZY UL. SŁOWACKIEGO 8 W POZNANIU

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2011-04-28 15:02

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE USŁUG DOSTĘPU DO OBIEKTÓW I ZAJĘĆ SPORTOWO – REKREACYJNYCH ORAZ NIEODPŁATNE WYDANIE PRACOWNIKOM ZAMAWIAJĄCEGO, OSOBOM TOWARZYSZĄCYM ORAZ DZIECIOM PRACOWNIKÓW ZAMAWIAJĄCEGO IMIENNYCH KART DOSTĘPU

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2011-03-28 15:53

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPORZĄDZANIE OPERATÓW SZACUNKOWYCH, Z PODZIAŁEM NA 2 CZĘŚCI

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2011-03-18 11:23

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU PRZY UL. JACKOWSKIEGO 18.

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2011-02-11 14:05

PRZETARG NIEOGRANICZONY, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST SKŁAD, ŁAMANIE, KOREKTA, OPRACOWANIE GRAFICZNE, RETUSZ ZDJĘĆ, NAŚWIETLANIE KLISZ, DOSTARCZANIE WERSJI ELEKTRONICZNEJ, DRUK ORAZ SUKCESYWNA DOSTAWA BIULETYNU POWIATU POZNAŃSKIEGO

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2011-01-14 14:18

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET DLA POTRZEB STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU, W ZAKRESIE ŁĄCZA PODSTAWOWEGO ORAZ ZAPASOWEGO, Z PODZIAŁEM NA II CZĘŚCI

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2011-01-14 12:50

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DIGITALIZACJĘ DOKUMENTÓW ZE ZBIORU ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2011-01-07 14:39

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 2121
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2020-03-23 14:37
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-10-23 15:16