BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

<< powrót

Archiwum - 2012 - ogłoszenia  o wynikach

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA KOMPLEKSOWYM SPRZĄTANIU

 • opublikował: Eryńska Natalia
  data publikacji: 2012-12-21 14:53
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-26 11:57

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH - 4 CZĘŚCI

 • opublikował: Zajączek Magdalena
  data publikacji: 2012-12-21 14:25

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

 • opublikował: Zajączek Magdalena
  data publikacji: 2012-12-17 15:50

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA USŁUGI DRUKU - 3 CZĘŚCI

 • opublikował: Eryńska Natalia
  data publikacji: 2012-12-12 15:53

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ SAMOCHODU

 • opublikował: Zajączek Magdalena
  data publikacji: 2012-12-11 16:11

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PRZEBUDOWĘ INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ W MOSINIE WRAZ Z PRZYSTOSOWANIEM DLA POTRZEB UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH – ETAP I

 • opublikował: Zajączek Magdalena
  data publikacji: 2012-12-11 16:18

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ GADŻETÓW REKLAMOWYCH

 • opublikował: Eryńska Natalia
  data publikacji: 2012-12-08 12:45

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I PAKIETÓW SERWISOWYCH - 2 CZĘŚCI

 • opublikował: Zamówienia Publiczne
  data publikacji: 2012-12-07 13:56
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2021-12-15 14:56

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO, POŁOŻONEGO PRZY SOSW W OWIŃSKACH-ETAP 1

 • opublikował: Zajączek Magdalena
  data publikacji: 2012-12-05 16:07

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA USŁUGĘ CAŁODOBOWEJ OCHRONY BUDYNKU POŁOŻONEGO W POZNANIU PRZY UL. SŁOWACKIEGO 8 WRAZ Z TERENEM PRZYLEGŁYM

 • opublikował: Zamówienia Publiczne
  data publikacji: 2012-12-04 13:13

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA PN: REMONT PARTERU, KLATKI SCHODOWEJ I KORYTARZY W SEGMENCIE D BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU

 • opublikował: Zajączek Magdalena
  data publikacji: 2012-12-03 16:44

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA USŁUGĘ NAJMU ŁĄCZY TELEKOMUNIKACYJNYCH NA POTRZEBY POWIATU POZNAŃSKIEGO.

 • opublikował: Zamówienia Publiczne
  data publikacji: 2012-12-03 10:20

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE DRUKÓW PROMOCYJNYCH I INFORMACYJNYCH POWIATU POZNAŃSKIEGO

 • opublikował: Eryńska Natalia
  data publikacji: 2012-11-07 15:35
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-26 12:00

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAGOSPODAROWANIE TERENU NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W POZNANIU PRZY UL. SŁOWACKIEGO 8

 • opublikował: Zajączek Magdalena
  data publikacji: 2012-11-15 16:09

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REMONT PARTERU, KLATKI SCHODOWEJ I KORYTARZY W SEGMENCIE D BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU, PRZY UL. JACKOWSKIEGO 18

 • opublikował: Zajączek Magdalena
  data publikacji: 2012-11-15 16:06

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ INWESTYCJI PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT POZNAŃSKI

 • opublikował: Zajączek Magdalena
  data publikacji: 2012-11-15 16:04

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE INSTALACJI KLIMATYZACJI

 • opublikował: Zajączek Magdalena
  data publikacji: 2012-11-12 16:37

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA - 7 CZĘŚCI

 • opublikował: Zamówienia Publiczne
  data publikacji: 2012-11-09 14:54
 • zmodyfikował: Zamówienia Publiczne
  ostatnia modyfikacja: 2012-11-09 14:55

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH

 • opublikował: Zamówienia Publiczne
  data publikacji: 2012-11-09 14:57

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ PODRĘCZNIKÓW DO MATEMATYKI I JĘZYKA ANGIELSKIEGO

 • opublikował: Zajączek Magdalena
  data publikacji: 2012-11-08 08:55
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-26 12:04

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ TABLIC REJESTRACYJNYCH Z BLACHY ALUMINIOWEJ

 • opublikował: Zajączek Magdalena
  data publikacji: 2012-11-08 08:08

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ DEFIBRYLATORÓW PRZENOŚNYCH AED

 • opublikował: Zajączek Magdalena
  data publikacji: 2012-11-08 07:41

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ KALENDARZY KSIĄŻKOWYCH

 • opublikował: Eryńska Natalia
  data publikacji: 2012-11-07 14:49

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA MODERNIZACJĘ POMIESZCZEŃ BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W BOLECHOWIE – SZKOŁA, POŁOŻONA W MUROWANEJ GOŚLINIE, PRZY UL. SZKOLNEJ 1

 • opublikował: Zajączek Magdalena
  data publikacji: 2012-10-30 13:45

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA USŁUGĘ DIGITALIZACJI DOKUMENTÓW ZE ZBIORÓW ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU

 • opublikował: Eryńska Natalia
  data publikacji: 2012-10-23 15:09

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW PROMOCYJNYCH - V CZĘŚCI

 • opublikował: Eryńska Natalia
  data publikacji: 2012-10-04 14:08
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-26 12:06

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA BUDOWĘ BOISKA LEKKOATLETYCZNEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, POŁOŻONEGO PRZY LO W PUSZCZYKOWIE

 • opublikował: Zajączek Magdalena
  data publikacji: 2012-10-23 14:40

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ I MONTAŻ MEBLI Z PODZIAŁEM NA 2 CZĘŚCI

 • opublikował: Zajączek Magdalena
  data publikacji: 2012-10-01 13:44
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-26 12:14

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE, DOSTAWĘ I MONTAŻ ELEMENTÓW INFORMACJI WIZUALNEJ DLA POTRZEB STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU

 • opublikował: Eryńska Natalia
  data publikacji: 2012-10-11 15:07

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE I DOSTAWĘ DO SIEDZIBY ZAMAWIAJĄCEGO ZWROTNYCH POTWIERDZEŃ ODBIORU

 • opublikował: Zajączek Magdalena
  data publikacji: 2012-09-27 14:35

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE POWSZECHNYCH USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM - 2 CZĘŚCI

 • opublikował: Zamówienia Publiczne
  data publikacji: 2012-09-25 14:48

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE INSTALACJI KLIMATYZACJI

 • opublikował: Zajączek Magdalena
  data publikacji: 2012-09-17 16:41

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA MODERNIZACJĘ POMIESZCZEŃ BUDYNKU SZKOŁY W MUROWANEJ GOŚLINIE

 • opublikował: Zajączek Magdalena
  data publikacji: 2012-09-17 16:40

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAKUP PALIWA, MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH, AKCESORIÓW ORAZ USŁUG, ZA POMOCĄ KART PALIWOWYCH W SYSTEMIE SPRZEDAŻY BEZGOTÓWKOWEJ - 2 POSTĘPOWANIE

 • opublikował: Eryńska Natalia
  data publikacji: 2012-09-06 12:39

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REALIZACJĘ ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH SKIEROWANYCH DO WYCHOWANKÓW LUB ABSOLWENTÓW SOSW W MOSINIE I OWIŃSKACH ORAZ WTZ W OWIŃSKACH - 5 CZĘŚCI

 • opublikował: Zajączek Magdalena
  data publikacji: 2012-08-31 14:33

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ ŚCIANKI PREZENTACYJNEJ, NAMIOTU I BALONU PROMOCYJNEGO ORAZ ROLL-UPÓW, BANERÓW I FLAG-KROPLI REKLAMOWYCH - VI CZĘŚCI

 • opublikował: Eryńska Natalia
  data publikacji: 2012-08-31 12:12

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO, POŁOŻONEGO PRZY SOSW W OWIŃSKACH-ETAP 1

 • opublikował: Zajączek Magdalena
  data publikacji: 2012-08-31 11:36

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA USŁUGĘ ZACIĄGNIĘCIA KREDYTU BANKOWEGO DO WYSOKOŚCI 10.000.000,00 ZŁ NA SFINANSOWANIE WYDATKÓW NIE MAJĄCYCH POKRYCIA BUDŻETOWEGO W PLANOWANYCH DOCHODACH POWIATU POZNAŃSKIEGO W ROKU 2012

 • opublikował: Zamówienia Publiczne
  data publikacji: 2012-08-27 14:58

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONYWANIE ZADAŃ ASYSTENTA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - POSTĘPOWANIE III

 • opublikował: Zajączek Magdalena
  data publikacji: 2012-08-21 12:53

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE USŁUGI CAŁODOBOWEJ OCHRONY BUDYNKU POŁOŻONEGO W POZNANIU, PRZY UL. JACKOWSKIEGO 18 ORAZ NA TERENIE PRZYLEGŁYM

 • opublikował: Eryńska Natalia
  data publikacji: 2012-08-17 10:03

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA MODERNIZACJĘ POMIESZCZEŃ DLA POTRZEB TWORZONEGO WYDZIAŁU KOMUNIKACJI STAROSTWA POWIATOWEGO – FILIA W STĘSZEWIE, UL. POZNAŃSKA 20

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA USŁUGĘ PRZYGOTOWANIA KAMPANII PROMOCYJNEJ WPROWADZAJĄCEJ NOWY PRODUKT TURYSTYCZNY "NATURALNIE DOOKOŁA POZNANIA", Z MOŻLIWOŚCIĄ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH - II CZĘŚCI

 • opublikował: Zamówienia Publiczne
  data publikacji: 2012-08-01 15:45

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONYWANIE ZADAŃ ASYSTENTA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - 2 POSTĘPOWANIE

 • opublikował: Eryńska Natalia
  data publikacji: 2012-08-01 15:33
 • zmodyfikował: Eryńska Natalia
  ostatnia modyfikacja: 2012-08-01 15:35

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE INSTALACJI CHŁODZENIA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH IV PIĘTRA BUDYNKU POŁOŻONEGO W POZNANIU PRZY UL. SŁOWACKIEGO

 • opublikował: Zajączek Magdalena
  data publikacji: 2012-07-23 16:32

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONYWANIE ZADAŃ ASYSTENTA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

 • opublikował: Zajączek Magdalena
  data publikacji: 2012-07-13 09:34
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-26 12:20

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA MODERNIZACJĘ DACHÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH POWIATU POZNAŃSKIEGO-2 CZĘŚCI

 • opublikował: Zajączek Magdalena
  data publikacji: 2012-07-11 14:15

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PRZEBUDOWĘ STOŁÓWKI ORAZ PIWNIC LO W PUSZCZYKOWIE

 • opublikował: Zajączek Magdalena
  data publikacji: 2012-07-03 15:00

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAKUP PALIWA, MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH, AKCESORIÓW ORAZ USŁUG, ZA POMOCĄ KART PALIWOWYCH W SYSTEMIE SPRZEDAŻY BEZGOTÓWKOWEJ

 • opublikował: Eryńska Natalia
  data publikacji: 2012-07-03 14:48
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-26 12:21

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA MODERNIZACJĘ POMIESZCZEŃ DLA POTRZEB TWORZONEGO WYDZIAŁU KOMUNIKACJI STAROSTWA POWIATOWEGO – FILIA W STĘSZEWIE

 • opublikował: Zajączek Magdalena
  data publikacji: 2012-06-20 15:11

OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZETAGRU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGĘ WYKONANIA DRUKÓW PROMOCYJNYCH I INFORMACYJNYCH POWIATU POZNAŃSKIEGO – Z MOŻLIWOŚCIĄ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH – IX CZĘŚCI.

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2012-06-01 14:53

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ ROLL-UPÓW, STOJAKÓW NA ULOTKI, LADY PREZENTACYJNEJ ORAZ BANERÓW DO EKSPOZYCJI ZEWNĘTRZNEJ Z MOŻLIWOŚCIĄ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH – IV CZĘŚCI

 • opublikował: Eryńska Natalia
  data publikacji: 2012-06-13 11:34

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONYWANIE PRAC ZWIĄZANYCH Z DEMONTAŻEM WRAZ Z TRANSPORTEM I UNIESZKODLIWIENIEM WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST ORAZ TRANSPORTEM I UNIESZKODLIWIENIEM ZDEPONOWANYCH WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

 • opublikował: Zajączek Magdalena
  data publikacji: 2012-06-13 11:23

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE INSTALACJI PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W OPARCIU O ZASTOSOWANIE SYSTEMU SOLARNEGO W OWR W KOBYLNICY

 • opublikował: Zajączek Magdalena
  data publikacji: 2012-06-12 13:29

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA USŁUGĘ DRUKU ULOTKI INFORMACYJNEJ "PARK ORIENTACJI PRZESTRZENNEJ" -WYDRUK ALFABETEM BRAILLE'A

 • opublikował: Zamówienia Publiczne
  data publikacji: 2012-06-12 12:56
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-26 12:35

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ I MONTAŻ MEBLI DLA POTRZEB STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU - Z MOZLIWOŚCIĄ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH - II CZĘŚCI

 • opublikował: Eryńska Natalia
  data publikacji: 2012-05-25 13:51

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE PRAC MODERNIZACYJNYCH W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU-2 CZĘŚCI

 • opublikował: Zajączek Magdalena
  data publikacji: 2012-05-24 12:50

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPORZĄDZANIE OPERATÓW SZACUNKOWYCH - 3 CZĘŚCI

 • opublikował: Zajączek Magdalena
  data publikacji: 2012-05-11 14:39

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA KOMPLEKSOWĄ DOSTAWĘ I ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA OBIEKTÓW POWIATU POZNAŃSKIEGO

 • opublikował: Zajączek Magdalena
  data publikacji: 2012-05-09 15:27

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REALIZACJĘ ZAJEĆ POZALEKCYJNYCH - 6 CZĘŚCI

 • opublikował: Zajączek Magdalena
  data publikacji: 2012-05-09 11:45
 • zmodyfikował: Zajączek Magdalena
  ostatnia modyfikacja: 2012-05-09 11:46

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ BANERÓW REKLAMOWYCH, ROLL-UPÓW, STOJAKÓW NA ULOTKI, LADY PREZENTACYJNEJ ORAZ BANERÓW DO EKSPOZYCJI ZEWNĘTRZNEJ Z MOŻLIWOŚCIĄ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH – V CZĘŚCI

 • opublikował: Eryńska Natalia
  data publikacji: 2012-03-30 15:03

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REALIZACJĘ ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH SKIEROWANYCH DO WYCHOWANKÓW LUB ABSOLWENTÓW SOSW W MOSINIE ORAZ SOSW W OWIŃSKACH I WTZ W OWIŃSKACH-4 CZĘŚCI

 • opublikował: Zajączek Magdalena
  data publikacji: 2012-03-30 14:37

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PUBLIKACJĘ OGŁOSZEŃ W GAZETACH LOKALNYCH, UKAZUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE POWIATU POZNAŃSKIEGO Z MOZLIWOŚCIĄ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH - III CZĘŚCI

 • opublikował: Zamówienia Publiczne
  data publikacji: 2012-03-16 09:14

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PUBLIKACJĘ OGŁOSZEŃ W GAZETACH LOKALNYCH, Z MOŻLIWOŚCIĄ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH - IX CZĘŚCI

 • opublikował: Zamówienia Publiczne
  data publikacji: 2012-02-23 11:42

WYNIKI NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW BIUROWYCH, PAPIERU, MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH I TECZEK DLA POTRZEB STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU

 • opublikował: Eryńska Natalia
  data publikacji: 2012-02-15 13:08
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-26 12:39

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PUBLIKACJĘ OGŁOSZEŃ W GAZETACH LOKALNYCH, Z MOŻLIWOŚCIĄ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH - XI CZĘŚCI

 • opublikował: Zamówienia Publiczne
  data publikacji: 2012-01-31 12:18
 • zmodyfikował: Zamówienia Publiczne
  ostatnia modyfikacja: 2012-01-31 12:19

INNE

Informacja o wynikach przetargu pisemnego ograniczonego na oddanie w najem lokalu w nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18 stanowiącej własność Powiatu Poznańskiego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Dobrowolska
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-03-27 15:54
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-26 12:40

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Murowanej Goślinie przy ul. Gnieźnieńskiej 31, gmina Murowana Goślina

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Mazurek
 • opublikował: Mazurek Anna
  data publikacji: 2011-10-13 11:04
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-26 13:14

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Brzeźnie, gmina Kostrzyn

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Mazurek
 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2011-04-05 11:31

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości położonej w Wojnowie gmina Murowana Goślina

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Mazurek
 • opublikował: Mazurek Anna
  data publikacji: 2011-06-22 14:35
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2011-11-29 10:44

Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Wojnowie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Mazurek
 • opublikował: Mazurek Anna
  data publikacji: 2011-08-30 14:44

Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Brzeźnie stanowiącej własność Skarbu Państwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Mazurek
 • opublikował: Mazurek Anna
  data publikacji: 2011-10-03 16:35

drukuj całą stronę

Banery