BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

<< powrót

Archiwum - 2015 - ogłoszenia  o wynikach

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW BIUROWYCH, PAPIERU, MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO URZĄDZEŃ KOPIUJĄCO-DRUKUJĄCYCH ORAZ MATERIAŁÓW ARCHIWIZACYJNYCH DLA POTRZEB STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU, Z PODZIAŁEM NA 4 CZĘŚCI

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Żmijewska
  data wytworzenia: 2015-12-21
 • opublikował: Anna Żmijewska
  data publikacji: 2015-12-21 15:13
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-29 08:36

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ, TABLIC REJESTRACYJNYCH Z BLACHY ALUMINIOWEJ

 • opublikował: Eryńska Natalia
  data publikacji: 2015-12-03 14:44
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-29 08:36

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE USŁUG POLEGAJĄCYCH NA HOLOWANIU I PRZECHOWYWANIU NA PARKINGU STRZEŻONYM POJAZDÓW Z TERENU POWIATU POZNAŃSKIEGO, USUNIĘTYCH W TRYBIE ART. 130A USTAWY Z DNIA 20 CZERWCA 1997 R. PRAWO O RUCHU DROGOWYM

 • opublikował: Eryńska Natalia
  data publikacji: 2015-11-27 14:54
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-29 08:39

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA POTRZEB STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU, Z PODZIAŁEM NA 2 CZĘŚCI

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Żmijewska
  data wytworzenia: 2015-11-27
 • opublikował: Anna Żmijewska
  data publikacji: 2015-11-27 14:31

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE INSTALACJI CHŁODZENIA TRZECH POMIESZCZEŃ, ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W OŚRODKU INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W KOBYLNICY

 • opublikował: Eryńska Natalia
  data publikacji: 2015-11-27 14:25
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-29 08:40

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ PÓŁKI DYSKOWEJ Z OSPRZĘTEM DO MACIERZY

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Żmijewska
  data wytworzenia: 2015-11-09
 • opublikował: Anna Żmijewska
  data publikacji: 2015-11-09 15:08

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH, Z PODZIAŁEM NA 2 CZĘŚCI

 • opublikował: Zajączek Magdalena
  data publikacji: 2015-10-29 08:35
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-29 08:41

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ROZBUDOWĘ DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W LISÓWKACH, POLEGAJĄCĄ NA DOSTAWIE I MONTAŻU DŹWIGU SZPITALNEGO, WRAZ Z BUDOWĄ PRZEZNACZONEGO DLA TEGO URZĄDZENIA SZYBU

 • opublikował: Zajączek Magdalena
  data publikacji: 2015-10-28 14:58
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-29 08:50

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

 • opublikował: Eryńska Natalia
  data publikacji: 2015-10-21 14:02
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-29 08:51

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA POTRZEB STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Żmijewska
  data wytworzenia: 2015-10-09
 • opublikował: Anna Żmijewska
  data publikacji: 2015-10-09 13:26
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-29 08:52

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UBEZPIECZENIE MAJĄTKU ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO I PODLEGŁYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH, W TYM RÓWNIEŻ UBEZPIECZENIE MAJĄTKU STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA

 • opublikował: Eryńska Natalia
  data publikacji: 2015-10-06 08:24
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-29 08:52

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPORZĄDZANIE OPERATÓW SZACUNKOWYCH - 2 CZĘŚCI

 • opublikował: Eryńska Natalia
  data publikacji: 2015-09-30 11:41
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-29 08:53

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA MODERNIZACJĘ OBIEKTÓW ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE SOSW DLA DZIECI NIEWIDOMYCH W OWIŃSKACH - CZĘŚĆ NR 2

 • opublikował: Zajączek Magdalena
  data publikacji: 2015-09-24 14:30
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-29 08:53

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZESPOŁU W MOSINIE, OBEJMUJĄCE JEGO UPORZĄDKOWANIE, ROBOTY DROGOWE ORAZ WYMIANĘ OGRODZENIA

 • opublikował: Zajączek Magdalena
  data publikacji: 2015-09-24 14:28
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-29 08:54

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA MONTAŻ WINDY NA ISTNIEJĄCYM OBIEKCIE INTERNATU SOSW DLA DZIECI NIEWIDOMYCH W OWIŃSKACH

 • opublikował: Zajączek Magdalena
  data publikacji: 2015-09-23 15:03
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-29 08:54

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA MODERNIZACJĘ OBIEKTÓW ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE SOSW DLA DZIECI NIEWIDOMYCH W OWIŃSKACH - CZĘŚĆ NR 1

 • opublikował: Zajączek Magdalena
  data publikacji: 2015-09-04 14:58
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-29 08:55

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PRACE REMONTOWE W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU PRZY UL. JACKOWSKIEGO 18

 • opublikował: Eryńska Natalia
  data publikacji: 2015-09-04 14:29
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-29 08:56

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA MONTAŻ WINDY NA ISTNIEJĄCYM OBIEKCIE INTERNATU SOSW DLA DZIECI NIEWIDOMYCH W OWIŃSKACH

 • opublikował: Zajączek Magdalena
  data publikacji: 2015-08-21 15:01
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-29 08:56

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZESPOŁU SZKÓŁ W MOSINIE, OBEJMUJĄCE JEGO UPORZĄDKOWANIE, ROBOTY DROGOWE ORAZ WYMIANĘ OGRODZENIA

 • opublikował: Zajączek Magdalena
  data publikacji: 2015-08-21 09:44
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-29 08:57

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW I GADŻETÓW REKLAMOWYCH WYKORZYSTYWANYCH W DZIAŁANIACH PROFILAKTYCZNYCH NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

 • opublikował: Zajączek Magdalena
  data publikacji: 2015-08-17 16:03
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-29 08:57

KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W SWARZĘDZU

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2015-08-12 10:37
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-29 08:58

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH I MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH NA POTRZEBY PROJEKTU RÓWNE SZANSE – PROGRAM ROZWOJOWY SOSW DLA DZIECI NIEWIDOMYCH W OWIŃSKACH WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UE W RAMACH EFS

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PRZEBUDOWĘ BUDYNKU INTERNATU ZS W MOSINIE, WRAZ Z PRZYSTOSOWANIEM DLA POTRZEB UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 • opublikował: Zajączek Magdalena
  data publikacji: 2015-05-22 08:00
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-29 09:05

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONYWANIE PRAC ZWIĄZANYCH Z DEMONTAŻEM, ZAPAKOWANIEM, TRANSPORTEM I UNIESZKODLIWIENIEM WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST NA TERENACH NIERUCHOMOŚCI ZLOKALIZOWANYCH W GMINACH POWIATU POZNAŃSKIEGO

 • opublikował: Anna Żmijewska
  data publikacji: 2015-05-13 13:19
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-29 09:05

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE KLIMATYZACJI POMIESZCZEŃ ARCHIWUM STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU

 • opublikował: Zajączek Magdalena
  data publikacji: 2015-05-13 11:54
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-29 09:06

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE I DOSTARCZENIE TECZEK, LISTOWNIKÓW, KOPERT I WIZYTÓWEK

 • opublikował: Eryńska Natalia
  data publikacji: 2015-04-28 07:39
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-29 09:08

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE INSTALACJI CHŁODZENIA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH

 • opublikował: Zajączek Magdalena
  data publikacji: 2015-04-24 12:29
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-29 09:08

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REWALORYZACJĘ OGRODZENIA SOSW W OWIŃSKACH WRAZ Z ROZBIÓRKĄ BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH ORAZ PRZEBUDOWĄ PORTIERNI

 • opublikował: Zajączek Magdalena
  data publikacji: 2015-04-15 07:39
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-29 09:09

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH Z LOGO POWIATU POZNAŃSKIEGO - 3 CZĘŚCI

 • opublikował: Zajączek Magdalena
  data publikacji: 2015-04-09 14:49
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-29 09:09

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ DLA POTRZEB STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU

 • opublikował: Anna Żmijewska
  data publikacji: 2015-03-26 14:11
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-29 09:10

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA MODERNIZACJĘ BUDYNKU SZKOŁY I SALI GIMNASTYCZNEJ ZS W MOSINIE

 • opublikował: Zajączek Magdalena
  data publikacji: 2015-03-13 14:40
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-29 09:10

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ PÓŁKI DO MACIERZY ORAZ OPROGRAMOWANIA

 • opublikował: Zajączek Magdalena
  data publikacji: 2015-03-13 07:53
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-29 09:11

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REWALORYZACJĘ OGRODZENIA SOSW W OWIŃSKACH, WRAZ Z ROZBIÓRKĄ BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH ORAZ PRZEBUDOWĄ PORTIERNI

 • opublikował: Eryńska Natalia
  data publikacji: 2015-02-27 09:23
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-29 09:11

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW BIUROWYCH

 • opublikował: Anna Żmijewska
  data publikacji: 2015-02-16 16:35
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-29 09:12

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE USŁUG DOSTĘPU DO OBIEKTÓW I ZAJĘĆ SPORTOWO – REKREACYJNYCH

 • opublikował: Zajączek Magdalena
  data publikacji: 2015-02-02 14:20
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-29 09:13

drukuj całą stronę

Banery