BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

 

Archiwum - 2017
(ogłoszenia  o wynikach)

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ, WYPRODUKOWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ, TABLIC REJESTRACYJNYCH Z BLACHY ALUMINIOWEJ.

 • Treść informacji (PDF)
  (dodano: 2017-12-28 14:33)
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Zajączek
  • opublikował: ZP- zamówienia publiczne
   data publikacji: 2017-12-28 14:33

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REWALORYZACJĘ WNĘTRZ DAWNEGO KOMPLEKSU CYSTERSKIEGO OBECNIE SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO DLA DZIECI NIEWIDOMYCH IM. SYNÓW PUŁKU W OWIŃSKACH, PL. PRZEMYSŁAWA 9 - ETAP I.

 • Treść informacji (PDF)
  (dodano: 2017-12-20 15:19)
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Wiertelak
   data wytworzenia: 2017-12-20
  • opublikował: ZP- zamówienia publiczne
   data publikacji: 2017-12-20 15:19

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ, WYPRODUKOWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ, TABLIC REJESTRACYJNYCH Z BLACHY ALUMINIOWEJ.

 • Treść informacji (PDF)
  (dodano: 2017-12-08 07:36)
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Zajączek
  • opublikował: ZP- zamówienia publiczne
   data publikacji: 2017-12-08 07:36

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE USŁUG POLEGAJĄCYCH NA HOLOWANIU I PRZECHOWYWANIU NA PARKINGU STRZEŻONYM POJAZDÓW Z TERENU POWIATU POZNAŃSKIEGO, USUNIĘTYCH W TRYBIE ART. 130A USTAWY Z DNIA 20 CZERWCA 1997 R. PRAWO O RUCHU DROGOWYM.

 • Treść informacji (PDF)
  (dodano: 2017-12-08 07:28)
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Zajączek
  • opublikował: ZP- zamówienia publiczne
   data publikacji: 2017-12-08 07:28

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ AUTOBUSU PRZYSTOSOWANEGO DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

 • Treść informacji (PDF)
  (dodano: 2017-12-07 15:05)
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Zajączek
  • opublikował: ZP- zamówienia publiczne
   data publikacji: 2017-12-07 15:05

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAKUP URZĄDZEŃ SIECIOWYCH WRAZ Z SERWISAMI

 • Treść informacji (PDF)
  (dodano: 2017-11-29 13:22)
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Eryńska
   data wytworzenia: 2017-11-29
  • opublikował: ZP- zamówienia publiczne
   data publikacji: 2017-11-29 13:22
 • opublikował: ZP- zamówienia publiczne
  data publikacji: 2017-11-29 13:04

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA BIUROWEGO, Z PODZIAŁEM NA 4 CZĘŚCI

 • opublikował: ZP- zamówienia publiczne
  data publikacji: 2017-11-20 13:21

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA I WSPARCIA INFORMATYCZNEGO, Z PODZIAŁEM NA 4 CZĘŚCI.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ, WYPRODUKOWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ, TABLIC REJESTRACYJNYCH Z BLACHY ALUMINIOWEJ.

 • Treść informacji (PDF)
  (dodano: 2017-11-15 11:39)
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Zajączek
   data wytworzenia: 2017-11-15
  • opublikował: ZP- zamówienia publiczne
   data publikacji: 2017-11-15 11:39

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE USŁUG POLEGAJĄCYCH NA HOLOWANIU I PRZECHOWYWANIU NA PARKINGU STRZEŻONYM POJAZDÓW Z TERENU POWIATU POZNAŃSKIEGO, USUNIĘTYCH W TRYBIE ART. 130A USTAWY Z DNIA 20 CZERWCA 1997 R. PRAWO O RUCHU DROGOWYM.

 • Treść informacji (PDF)
  (dodano: 2017-11-15 11:33)
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Zajączek
   data wytworzenia: 2017-11-15
  • opublikował: ZP- zamówienia publiczne
   data publikacji: 2017-11-15 11:33

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH Z PODZIAŁEM NA 2 CZĘŚCI.

 • Treść informacji (PDF)
  (dodano: 2017-11-10 12:19)
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Wiertelak
   data wytworzenia: 2017-11-10
  • opublikował: ZP- zamówienia publiczne
   data publikacji: 2017-11-10 12:19

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UBEZPIECZENIE MAJĄTKU ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO I PODLEGŁYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

 • Treść informacji (PDF)
  (dodano: 2017-11-08 11:56)
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Eryńska
   data wytworzenia: 2017-11-08
  • opublikował: ZP- zamówienia publiczne
   data publikacji: 2017-11-08 11:56
 • opublikował: ZP- zamówienia publiczne
  data publikacji: 2017-11-08 11:54

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW I GADŻETÓW REKLAMOWYCH, Z PODZIAŁEM NA 2 CZĘŚCI

 • Treść informacji (PDF)
  (dodano: 2017-11-07 13:12)
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Eryńska
   data wytworzenia: 2017-11-07
  • opublikował: ZP- zamówienia publiczne
   data publikacji: 2017-11-07 13:12
 • opublikował: ZP- zamówienia publiczne
  data publikacji: 2017-11-07 13:00

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ROZBUDOWĘ ZESPOŁU SZKÓŁ IM. GEN. DEZYDEREGO CHŁAPOWSKIEGO W BOLECHOWIE, SZKOŁA W MUROWANEJ GOŚLINIE, UL. SZKOLNA 1.

 • Treść informacji (PDF)
  (dodano: 2017-10-20 14:32)
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Zajączek
   data wytworzenia: 2017-10-20
  • opublikował: ZP- zamówienia publiczne
   data publikacji: 2017-10-20 14:32
 • opublikował: ZP- zamówienia publiczne
  data publikacji: 2017-10-20 14:32

LICYTACJA ELEKTRONICZNA NA ZAKUP URZĄDZEŃ SIECIOWYCH WRAZ Z SERWISAMI

 • Treść informacji (PDF)
  (dodano: 2017-10-18 14:18)
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Eryńska
   data wytworzenia: 2017-10-18
  • opublikował: ZP- zamówienia publiczne
   data publikacji: 2017-10-18 14:18
 • opublikował: ZP- zamówienia publiczne
  data publikacji: 2017-10-18 14:19

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ POMOCY NAUKOWYCH Z PODZIAŁEM NA 4 CZĘŚCI

 • Treść informacji (PDF)
  (dodano: 2017-10-18 14:06)
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Zajączek
  • opublikował: ZP- zamówienia publiczne
   data publikacji: 2017-10-18 14:06
 • opublikował: ZP- zamówienia publiczne
  data publikacji: 2017-10-18 14:06

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PRZEBUDOWĘ BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W KÓRNIKU, Z PODZIAŁEM NA 2 CZĘŚCI

 • Treść informacji (PDF)
  (dodano: 2017-08-25 11:15)
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Eryńska
   data wytworzenia: 2017-08-25
  • opublikował: Zamówienia Publiczne
   data publikacji: 2017-08-25 11:15
 • opublikował: Zamówienia Publiczne
  data publikacji: 2017-08-25 11:15

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH Z PODZIAŁEM NA 3 CZĘŚCI.

 • Treść informacji (PDF)
  (dodano: 2017-08-18 08:47)
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Wiertelak
   data wytworzenia: 2017-08-18
  • opublikował: Zamówienia Publiczne
   data publikacji: 2017-08-18 08:47

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA PN: BUDOWA CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W SWARZĘDZU.

 • Treść informacji (PDF)
  (dodano: 2017-07-26 13:28)
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Zajączek
   data wytworzenia: 2017-07-26
  • opublikował: Pieczyński Maciej
   data publikacji: 2017-07-26 13:28
 • opublikował: Pieczyński Maciej
  data publikacji: 2017-07-26 13:28

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA MALOWANIE BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU, UL. JACKOWSKIEGO 18, Z PODZIAŁEM NA 2 CZĘŚCI.

 • Treść informacji (PDF)
  (dodano: 2017-07-17 13:49)
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Wiertelak
   data wytworzenia: 2017-07-17
  • opublikował: Zamówienia Publiczne
   data publikacji: 2017-07-17 13:49

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA BUDOWĘ CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W SWARZĘDZU.

 • Treść informacji (PDF)
  (dodano: 2017-07-07 10:17)
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Zajączek
  • opublikował: Zamówienia Publiczne
   data publikacji: 2017-07-07 10:17
 • opublikował: Zamówienia Publiczne
  data publikacji: 2017-07-07 10:18

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAKUP PALIWA, MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH, AKCESORIÓW ORAZ USŁUG W SYSTEMIE SPRZEDAŻY BEZGOTÓWKOWEJ DO SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYTKOWANIU STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU

 • Treść informacji (PDF)
  (dodano: 2017-06-14 12:08)
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Eryńska
   data wytworzenia: 2017-06-14
  • opublikował: Zamówienia Publiczne
   data publikacji: 2017-06-14 12:08
 • opublikował: Zamówienia Publiczne
  data publikacji: 2017-06-14 12:08

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACJI I CHŁODZENIA POMIESZCZEŃ BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W SWARZĘDZU, OS. MIELŻYŃSKIEGO 5A – ETAP II.

 • Treść informacji (PDF)
  (dodano: 2017-06-14 10:45)
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Wiertelak
   data wytworzenia: 2017-06-14
  • opublikował: Zamówienia Publiczne
   data publikacji: 2017-06-14 10:45

LICYTACJA ELEKTRONICZNA NA DOSTAWĘ 140 LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE MICROSOFT OFFICE STANDARD 2016 GOVERNMENT

 • Treść informacji (PDF)
  (dodano: 2017-06-02 13:58)
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Eryńska
   data wytworzenia: 2017-06-02
  • opublikował: Zamówienia Publiczne
   data publikacji: 2017-06-02 13:58
 • opublikował: Zamówienia Publiczne
  data publikacji: 2017-06-02 13:58

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW I GADŻETÓW REKLAMOWYCH Z PODZIAŁEM NA 3 CZĘŚCI.

 • Treść informacji (PDF)
  (dodano: 2017-05-26 14:39)
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Wiertelak
   data wytworzenia: 2017-05-26
  • opublikował: Zamówienia Publiczne
   data publikacji: 2017-05-26 14:39

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA MODERNIZACJĘ BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU, UL. SŁOWACKIEGO 8 Z PODZIAŁEM NA 2 CZĘŚCI.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Zajączek
  • opublikował: Zamówienia Publiczne
   data publikacji: 2017-05-19 13:09
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Wiertelak
   data wytworzenia: 2017-05-26
  • opublikował: Zamówienia Publiczne
   data publikacji: 2017-05-26 14:26
 • opublikował: Zamówienia Publiczne
  data publikacji: 2017-05-19 13:09

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE USŁUG POLEGAJĄCYCH NA KOMPLEKSOWYM SPRZĄTANIU BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO POŁOŻONEGO W POZNANIU, UL. SŁOWACKIEGO 8, WRAZ Z TERENEM PRZYLEGŁYM.

 • Treść informacji (PDF)
  (dodano: 2017-05-19 13:20)
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Eryńska
   data wytworzenia: 2017-05-19
  • opublikował: Zamówienia Publiczne
   data publikacji: 2017-05-19 13:20
 • opublikował: Zamówienia Publiczne
  data publikacji: 2017-05-19 13:20

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ MODERNIZACJI ZABYTKOWEGO DWORU W SKRZYNKACH NA POTRZEBY OŚRODKA SZKOLENIOWO – KONFERENCYJNEGO DLA POWIATU POZNAŃSKIEGO.

 • Treść informacji (PDF)
  (dodano: 2017-05-19 13:06)
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Zajączek
  • opublikował: Zamówienia Publiczne
   data publikacji: 2017-05-19 13:06
 • opublikował: Zamówienia Publiczne
  data publikacji: 2017-05-19 13:07

LICYTACJA ELEKTRONICZNA NA DOSTAWĘ 140 LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE MICROSOFT OFFICE STANDARD 2016 GOVERNMENT

 • Treść informacji (PDF)
  (dodano: 2017-04-27 14:35)
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Eryńska
   data wytworzenia: 2017-04-27
  • opublikował: Zamówienia Publiczne
   data publikacji: 2017-04-27 14:35
 • opublikował: Zamówienia Publiczne
  data publikacji: 2017-04-27 14:35

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ MODERNIZACJI ZABYTKOWEGO DWORU W SKRZYNKACH NA POTRZEBY OŚRODKA SZKOLENIOWO – KONFERENCYJNEGO DLA POWIATU POZNAŃSKIEGO.

 • Treść informacji (PDF)
  (dodano: 2017-04-21 15:16)
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Zajączek
   data wytworzenia: 2017-04-21
  • opublikował: Zamówienia Publiczne
   data publikacji: 2017-04-21 15:16
 • opublikował: Zamówienia Publiczne
  data publikacji: 2017-04-21 15:16

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONYWANIE PRAC ZWIĄZANYCH Z DEMONTAŻEM, ZAPAKOWANIEM, TRANSPORTEM I PRZEKAZANIEM NA SKŁADOWISKO WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST, ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENACH NIERUCHOMOŚCI ZLOKALIZOWANYCH W GMINACH POWIATU POZNAŃSKIEGO

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Wiertelak
  data wytworzenia: 2017-04-11
 • opublikował: Zamówienia Publiczne
  data publikacji: 2017-04-11 08:47

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE PRZEBUDOWY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ ORAZ TECHNOLOGII KOTŁOWNI W ZESPOLE SZKÓŁ W PUSZCZYKOWIE, UL. KASPROWICZA 3

 • Treść informacji (PDF)
  (dodano: 2017-04-10 13:07)
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Zajączek
   data wytworzenia: 2017-04-10
  • opublikował: Zamówienia Publiczne
   data publikacji: 2017-04-10 13:07
 • opublikował: Zamówienia Publiczne
  data publikacji: 2017-04-10 13:07

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAGOSPODAROWANIE TERENU W REJONIE KUCHNI I INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ W MOSINIE

 • Treść informacji (PDF)
  (dodano: 2017-03-31 11:18)
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Eryńska
   data wytworzenia: 2017-03-31
  • opublikował: Zamówienia Publiczne
   data publikacji: 2017-03-31 11:18
 • opublikował: Zamówienia Publiczne
  data publikacji: 2017-03-31 11:18

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA MODERNIZACJĘ BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU, UL. SŁOWACKIEGO 8 Z PODZIAŁEM NA 3 CZĘŚCI.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Wiertelak
  data wytworzenia: 2017-03-03
 • opublikował: Zamówienia Publiczne
  data publikacji: 2017-03-03 08:53

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE USŁUG SPRZĄTANIA BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU PRZY UL. JACKOWSKIEGO 18 WRAZ Z TERENEM PRZYLEGŁYM

 • Treść informacji (PDF)
  (dodano: 2017-03-22 12:23)
  • data wytworzenia: 2017-03-22
  • opublikował: Zamówienia Publiczne
   data publikacji: 2017-03-22 12:23
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Żmijewska
  data wytworzenia: 2017-03-22
 • opublikował: Zamówienia Publiczne
  data publikacji: 2017-03-22 12:23

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Wiertelak
  data wytworzenia: 2017-03-14
 • opublikował: Zamówienia Publiczne
  data publikacji: 2017-03-14 14:47

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA MODERNIZACJĘ SANITARIATÓW W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU, UL. JACKOWSKIEGO 18 – SEGMENT D

 • Treść informacji (PDF)
  (dodano: 2017-03-03 09:01)
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Eryńska
   data wytworzenia: 2017-03-03
  • opublikował: Zamówienia Publiczne
   data publikacji: 2017-03-03 09:01
 • opublikował: Zamówienia Publiczne
  data publikacji: 2017-03-03 09:01

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE PRZEBUDOWY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ ORAZ TECHNOLOGII KOTŁOWNI W ZESPOLE SZKÓŁ W PUSZCZYKOWIE, UL. KASPROWICZA 3

 • Treść informacji (PDF)
  (dodano: 2017-02-24 13:56)
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Zajączek
   data wytworzenia: 2017-02-24
  • opublikował: Zajączek Magdalena
   data publikacji: 2017-02-24 13:56
 • opublikował: Zajączek Magdalena
  data publikacji: 2017-02-24 14:35

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE USŁUG DOSTĘPU DO OBIEKTÓW I ZAJĘĆ SPORTOWO – REKREACYJNYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 • Treść informacji (PDF)
  (dodano: 2017-01-31 14:51)
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Zajączek
   data wytworzenia: 2017-01-31
  • opublikował: Zajączek Magdalena
   data publikacji: 2017-01-31 14:51
 • opublikował: Zajączek Magdalena
  data publikacji: 2017-01-31 14:49
 • zmodyfikował: Zajączek Magdalena
  ostatnia modyfikacja: 2017-01-31 14:49

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 988
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2019-12-02 13:07
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-10-23 15:16