BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

<< powrót

Archiwum rok 2017 - ogłoszenia  o wynikach

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ, WYPRODUKOWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ, TABLIC REJESTRACYJNYCH Z BLACHY ALUMINIOWEJ.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REWALORYZACJĘ WNĘTRZ DAWNEGO KOMPLEKSU CYSTERSKIEGO OBECNIE SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO DLA DZIECI NIEWIDOMYCH IM. SYNÓW PUŁKU W OWIŃSKACH, PL. PRZEMYSŁAWA 9 - ETAP I.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ, WYPRODUKOWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ, TABLIC REJESTRACYJNYCH Z BLACHY ALUMINIOWEJ.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE USŁUG POLEGAJĄCYCH NA HOLOWANIU I PRZECHOWYWANIU NA PARKINGU STRZEŻONYM POJAZDÓW Z TERENU POWIATU POZNAŃSKIEGO, USUNIĘTYCH W TRYBIE ART. 130A USTAWY Z DNIA 20 CZERWCA 1997 R. PRAWO O RUCHU DROGOWYM.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ AUTOBUSU PRZYSTOSOWANEGO DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAKUP URZĄDZEŃ SIECIOWYCH WRAZ Z SERWISAMI

 • opublikował: ZP- zamówienia publiczne
  data publikacji: 2017-11-29 13:04

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA BIUROWEGO, Z PODZIAŁEM NA 4 CZĘŚCI

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA I WSPARCIA INFORMATYCZNEGO, Z PODZIAŁEM NA 4 CZĘŚCI.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ, WYPRODUKOWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ, TABLIC REJESTRACYJNYCH Z BLACHY ALUMINIOWEJ.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE USŁUG POLEGAJĄCYCH NA HOLOWANIU I PRZECHOWYWANIU NA PARKINGU STRZEŻONYM POJAZDÓW Z TERENU POWIATU POZNAŃSKIEGO, USUNIĘTYCH W TRYBIE ART. 130A USTAWY Z DNIA 20 CZERWCA 1997 R. PRAWO O RUCHU DROGOWYM.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH Z PODZIAŁEM NA 2 CZĘŚCI.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UBEZPIECZENIE MAJĄTKU ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO I PODLEGŁYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

 • opublikował: ZP- zamówienia publiczne
  data publikacji: 2017-11-08 11:54

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW I GADŻETÓW REKLAMOWYCH, Z PODZIAŁEM NA 2 CZĘŚCI

 • opublikował: ZP- zamówienia publiczne
  data publikacji: 2017-11-07 13:00

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ROZBUDOWĘ ZESPOŁU SZKÓŁ IM. GEN. DEZYDEREGO CHŁAPOWSKIEGO W BOLECHOWIE, SZKOŁA W MUROWANEJ GOŚLINIE, UL. SZKOLNA 1.

 • opublikował: ZP- zamówienia publiczne
  data publikacji: 2017-10-20 14:32

LICYTACJA ELEKTRONICZNA NA ZAKUP URZĄDZEŃ SIECIOWYCH WRAZ Z SERWISAMI

 • opublikował: ZP- zamówienia publiczne
  data publikacji: 2017-10-18 14:19

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ POMOCY NAUKOWYCH Z PODZIAŁEM NA 4 CZĘŚCI

 • opublikował: ZP- zamówienia publiczne
  data publikacji: 2017-10-18 14:06

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PRZEBUDOWĘ BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W KÓRNIKU, Z PODZIAŁEM NA 2 CZĘŚCI

 • opublikował: Zamówienia Publiczne
  data publikacji: 2017-08-25 11:15

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH Z PODZIAŁEM NA 3 CZĘŚCI.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA PN: BUDOWA CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W SWARZĘDZU.

 • opublikował: Pieczyński Maciej
  data publikacji: 2017-07-26 13:28

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA MALOWANIE BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU, UL. JACKOWSKIEGO 18, Z PODZIAŁEM NA 2 CZĘŚCI.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA BUDOWĘ CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W SWARZĘDZU.

 • opublikował: Zamówienia Publiczne
  data publikacji: 2017-07-07 10:18

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAKUP PALIWA, MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH, AKCESORIÓW ORAZ USŁUG W SYSTEMIE SPRZEDAŻY BEZGOTÓWKOWEJ DO SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYTKOWANIU STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU

 • opublikował: Zamówienia Publiczne
  data publikacji: 2017-06-14 12:08

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACJI I CHŁODZENIA POMIESZCZEŃ BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W SWARZĘDZU, OS. MIELŻYŃSKIEGO 5A – ETAP II.

LICYTACJA ELEKTRONICZNA NA DOSTAWĘ 140 LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE MICROSOFT OFFICE STANDARD 2016 GOVERNMENT

 • opublikował: Zamówienia Publiczne
  data publikacji: 2017-06-02 13:58

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW I GADŻETÓW REKLAMOWYCH Z PODZIAŁEM NA 3 CZĘŚCI.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Wiertelak
   data wytworzenia: 2017-05-26
  • opublikował: Zamówienia Publiczne
   data publikacji: 2017-05-26 14:39
  • zmodyfikował: Agata Poleska
   ostatnia modyfikacja: 2020-12-30 11:00

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA MODERNIZACJĘ BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU, UL. SŁOWACKIEGO 8 Z PODZIAŁEM NA 2 CZĘŚCI.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE USŁUG POLEGAJĄCYCH NA KOMPLEKSOWYM SPRZĄTANIU BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO POŁOŻONEGO W POZNANIU, UL. SŁOWACKIEGO 8, WRAZ Z TERENEM PRZYLEGŁYM.

 • opublikował: Zamówienia Publiczne
  data publikacji: 2017-05-19 13:20

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ MODERNIZACJI ZABYTKOWEGO DWORU W SKRZYNKACH NA POTRZEBY OŚRODKA SZKOLENIOWO – KONFERENCYJNEGO DLA POWIATU POZNAŃSKIEGO.

 • opublikował: Zamówienia Publiczne
  data publikacji: 2017-05-19 13:07

LICYTACJA ELEKTRONICZNA NA DOSTAWĘ 140 LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE MICROSOFT OFFICE STANDARD 2016 GOVERNMENT

 • opublikował: Zamówienia Publiczne
  data publikacji: 2017-04-27 14:35

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ MODERNIZACJI ZABYTKOWEGO DWORU W SKRZYNKACH NA POTRZEBY OŚRODKA SZKOLENIOWO – KONFERENCYJNEGO DLA POWIATU POZNAŃSKIEGO.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONYWANIE PRAC ZWIĄZANYCH Z DEMONTAŻEM, ZAPAKOWANIEM, TRANSPORTEM I PRZEKAZANIEM NA SKŁADOWISKO WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST, ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENACH NIERUCHOMOŚCI ZLOKALIZOWANYCH W GMINACH POWIATU POZNAŃSKIEGO

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Wiertelak
  data wytworzenia: 2017-04-11
 • opublikował: Zamówienia Publiczne
  data publikacji: 2017-04-11 08:47

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE PRZEBUDOWY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ ORAZ TECHNOLOGII KOTŁOWNI W ZESPOLE SZKÓŁ W PUSZCZYKOWIE, UL. KASPROWICZA 3

 • opublikował: Zamówienia Publiczne
  data publikacji: 2017-04-10 13:07

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAGOSPODAROWANIE TERENU W REJONIE KUCHNI I INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ W MOSINIE

 • opublikował: Zamówienia Publiczne
  data publikacji: 2017-03-31 11:18

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA MODERNIZACJĘ BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU, UL. SŁOWACKIEGO 8 Z PODZIAŁEM NA 3 CZĘŚCI.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Wiertelak
  data wytworzenia: 2017-03-03
 • opublikował: Zamówienia Publiczne
  data publikacji: 2017-03-03 08:53

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE USŁUG SPRZĄTANIA BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU PRZY UL. JACKOWSKIEGO 18 WRAZ Z TERENEM PRZYLEGŁYM

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Żmijewska
  data wytworzenia: 2017-03-22
 • opublikował: Zamówienia Publiczne
  data publikacji: 2017-03-22 12:23

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Wiertelak
  data wytworzenia: 2017-03-14
 • opublikował: Zamówienia Publiczne
  data publikacji: 2017-03-14 14:47

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA MODERNIZACJĘ SANITARIATÓW W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU, UL. JACKOWSKIEGO 18 – SEGMENT D

 • opublikował: Zamówienia Publiczne
  data publikacji: 2017-03-03 09:01

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE PRZEBUDOWY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ ORAZ TECHNOLOGII KOTŁOWNI W ZESPOLE SZKÓŁ W PUSZCZYKOWIE, UL. KASPROWICZA 3

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Zajączek
   data wytworzenia: 2017-02-24
  • opublikował: Zajączek Magdalena
   data publikacji: 2017-02-24 14:35
  • zmodyfikował: Agata Poleska
   ostatnia modyfikacja: 2020-12-30 11:05
 • opublikował: Zajączek Magdalena
  data publikacji: 2017-02-24 14:35
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-12-30 12:23

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE USŁUG DOSTĘPU DO OBIEKTÓW I ZAJĘĆ SPORTOWO – REKREACYJNYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 • opublikował: Zajączek Magdalena
  data publikacji: 2017-01-31 14:49
 • zmodyfikował: Zajączek Magdalena
  ostatnia modyfikacja: 2017-01-31 14:49

drukuj całą stronę

Banery