BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

<< powrót

Archiwum - 2009 - ogłoszenia  o wynikach

OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGU NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW BIUROWYCH, MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH, TONERÓW, ATRAMENTÓW I INNYCH MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK DLA POTRZEB STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2009-01-08 15:14
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2021-12-15 14:42

ŚWIADCZENIE USŁUGI CAŁODOBOWEJ OCHRONY BUDYNKU POŁOŻONEGO W POZNANIU PRZY UL. SŁOWACKIEGO 8, WRAZ Z TERENEM PRZYLEGŁYM

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2009-01-14 08:50
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2021-12-15 14:42

OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGU NA DOSTAWĘ CENTRALI TELEFONICZNEJ WRAZ Z INSTALACJĄ, URUCHOMIENIEM ORAZ Z SERWISOWANIEM URZĄDZEŃ W OKRESIE GWARANCJI

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2009-01-20 15:59
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2021-12-15 14:43

ŚWIADCZENIE USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2009-01-23 15:25
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2021-12-15 14:43

DOSTAWA MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZADZEŃ KSEROGRAFICZNYCH

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2009-01-26 15:22
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2021-12-15 14:43

OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGU NA WYKONANIE REMONTU SANITARIATÓW DOMU DZIECKA W KÓRNIKU - BNINIE UL. BŁAŻEJEWSKA 63

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2009-02-03 16:22
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2021-12-15 14:44

BADANIE SKŁADU I WŁAŚCIWOŚCI ODPADÓW KOMUNALNYCJHWYTWARZANYCH NA TERENIE POWIATU POZNAŃSKIEGO

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2009-02-05 11:54
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2021-12-15 14:44

OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGU NA ŚWIADCZENIE USŁUGI CAŁODOBOWEJ OCHRONY BUDYNKU POLOŻONEGO W POZNANIU PRZY UL. SŁOWACKIEGO 8 WRAZ Z TERENEM PRZYLEGŁYM

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2009-02-19 15:15
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2021-12-15 14:45

OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGU NA NADZÓR INWESTORSKI W ZAKRESIE BUDOWY BOISK WIELOFUNKCYJNYCH ORAZ PLACÓW ZABAW W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH POWIATU POZNAŃSKIEGO, W RAMACH PROJEKTU "PROMOCJA ZDROWIA PRZEZ SPORT (...)" W RAMACH EOG

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2009-02-20 15:41
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2021-12-15 14:45

OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGU NA WYKONANIE BOISK WIELOFUNKCYJNYCH ORAZ PLACÓW ZABAW W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH POWIATU POZNAŃSKIEGO (VIII CZĘŚCI) REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU "PROMOCJA ZDROWIA POPRZEZ SPORT (...)" W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EOG

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2009-03-06 15:31
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2021-12-15 14:49

PRZEPROWADZENIE BADANIA SKŁADU I WŁAŚCIWOŚCI ODPADÓW KOMUNALNYCH WYTWARZANYCH NA TERENIE POWIATU POZNAŃSKIEGO

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2009-03-09 14:11
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2021-12-15 14:50

WYKONANIE OPERATÓW W ZAKRESIE SZACOWANIA I INWENTARYZACJI NIERUCHOMOŚCI DLA POTRZEB ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ NIERUCHOMOŚCIAMI, Z PODZIAŁEM NA VII CZĘŚCI

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2009-03-16 16:33
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2021-12-15 14:50

WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DOTYCZĄCEJ PRZEBUDOWY WNĘTRZ BUDYNKU DOMU DZIECKA W KÓRNIKU-BNINIE, PAWILON JACEK.

 • opublikował: Zajączek Magdalena
  data publikacji: 2009-03-20 15:31

ŚWIADCZENIE USŁUG NAJMU ŁĄCZY TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA POTRZEB POWIATU POZNAŃSKIEGO

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2009-03-23 14:59
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2021-12-15 14:51

OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, SPRZĘTU SIECIOWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA POTRZEB STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU Z MOŻLIWOŚCIĄ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH - IV CZĘŚCI

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2009-04-03 14:59
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2021-12-15 14:52

OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ NA WYKONANIE I DOSTAWĘ DRUKÓW, TECZEK, LISTOWNIKÓW, WIZYTÓWEK ZGODNIE Z SYSTEMEM WIZUALIZACJI POWIATU POZNAŃSKIEGO ORAZ REJESTRÓW

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2009-04-03 15:51
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2021-12-15 14:52

DOSTAWA DRUKARKI ORAZ LAPTOPA DLA POTRZEB STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU, Z MOŻLIWOŚCIĄ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

 • opublikował: Zajączek Magdalena
  data publikacji: 2009-04-20 16:21
 • zmodyfikował: Zajączek Magdalena
  ostatnia modyfikacja: 2009-04-20 16:22

WYKONANIE I DOSTAWA DRUKÓW, TECZEK, LISTOWNIKÓW, WIZYTÓWEK ZGODNIE Z SYSTEMEM WIZUALIZACJI POWIATU POZNAŃSKIEGO

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2009-04-30 13:08
 • zmodyfikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  ostatnia modyfikacja: 2009-04-30 13:09

WYKONANIE WRAZ Z DOSTAWĄ MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH POWIATU POZNAŃSKIEGO, Z PODZIAŁEM NA IV CZĘŚCI

 • opublikował: Zajączek Magdalena
  data publikacji: 2009-04-30 14:48

OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGU NA ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ SPRZĘTU SPORTOWEGO Z PRZEZNACZENIEM DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU POZNAŃSKIEGO W RAMACH PROJEKTU: PROMOCJA ZDROWIA POPRZEZ SPORT (...) W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EOG

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2009-05-15 15:02

OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ NA ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ ARTYKUŁÓW PROMOCYJNYCH NA POTRZEBY PROJEKTU POD NAZWĄ: "PROMOCJA ZDROWIA POPRZEZ SPORT(...)" DOFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW MECHANIZMU FINANSOWEGO EOG

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2009-05-20 14:34

OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ NA DZIERŻAWĘ URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH, USŁUGĘ KOPIOWANIA, DRUKOWANIA I SKANOWANIA NA DOSTARCZONYCH URZĄDZENIACH ORAZ DOSTAWA OPROGRAMOWANIA ACCONTINGOWEGO

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2009-05-20 14:52

OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ NA ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU UL. JACKOWSKIEGO 18 WRAZ Z TERENEM PRZYLEGŁYM

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2009-05-20 14:57
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-21 10:11

WYKONANIE PROJEKTU, OPRACOWANIA SZATY GRAFICZNEJ I WYDRUKOWANIE MATERIAŁOW PROMOCYJNYCH NA POTRZEBY PROJEKTU: PROMOCJA ZDROWIA POPRZEZ SPORT-ZESPÓL PRZYSZKOLNYCH OTWARTYCH BOISK WIELOFUNKCYJNYCH W POWIECIE POZNAŃSKIM W RAMACH EOG

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2009-05-21 13:00

OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGU NA ORGANIZACJĘ I REALIZACJĘ IMPREZ I FESTYNÓW SPORTOWO-REKREACYJNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z UDZIAŁEM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RAMACH PROGRAMU "PROMOCJA ZDROWIA POPRZEZ SPORT(...)" DOFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW MECHANIZMU EOG

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2009-05-22 14:43
 • zmodyfikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  ostatnia modyfikacja: 2009-05-22 14:43

WYKONANIE PROJEKTU, OPRACOWANIE SZATY GRAFICZNEJ I WYDRUKOWANIE PUBLIKACJI PROMOCYJNYCH POWIATU POZNAŃSKIEGO, Z PODZIAŁEM NA III CZĘŚCI

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2009-06-04 14:50

OGŁOSZENIE O WYNIKACH II PRZETARGU NA DOSTAWĘ SPRZĘTU SPORTOWEGO Z PRZEZNACZENIEM DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU POZNAŃSKIEGO W RAMACH PROJEKTU: PROMOCJA ZDROWIA POPRZEZ SPORT (...) W RAMACH MECHANIZMU EOG

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2009-06-05 13:24

WYKONANIE PROJEKTU I KART GODZINOWYCH WYPEŁNIANYCH PRZEZ TRENERÓW PROWADZĄCYCH ZAJĘCIA SPORTOWO-REKREACYJNE W RAMACH PROJEKTU POD NAZWĄ "PROMOCJA ZDROWIA POPRZEZ SPORT..." DOFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EOG

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2009-06-15 15:09
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-21 10:20

WYKONYWANIE PRAC ZWIĄZANYCH Z USUWANIEM ORAZ UNIESZKODLIWIANIEM WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENACH NIERUCHOMOŚCI MIESZKAŃCÓW GMIN POWIATU POZNAŃSKIEGO

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2009-06-16 14:11

ŚWIADCZENIE USŁUGI CAŁODOBOWEJ OCHRONY BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU WRAZ Z TERENEM PRZYLEGŁYM

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2009-06-22 14:28

OGŁOSZENIE O WYNIKACH II POSTEPOWANIA NA WYKONANIE ADAPTACJI POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI OLEJOWEJ NA POTRZEBY WĘZŁA CIEPLNEGO W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU PRZY UL. JACKOWSKIEGO 18

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2009-06-22 17:04

OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA NA DZIERŻAWĘ URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH, USŁUGĘ KSEROWANIA, DRUKOWANIA, SKANOWANIA NA DOSTARCZONYCH URZĄDZENIACH, DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA WSPOMAGAJĄCEGO ZARZĄDZANIE URZĄDZENIAMI DLA POTRZEB STAROSTWA W POZNANIU

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2009-06-26 15:18

OGŁOSZENIE O WYNIKACH III POSTĘPOWANIA NA ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ SPRZĘTU SPORTOWEGO Z PRZEZNACZENIEM DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU POZNAŃSKIEGO W RAMACH PROJEKTU: PROMOCJA ZDROWIA POPRZEZ SPORT (...) W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EOG

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2009-06-29 16:07

OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGU NA WYKONANIE GADŻETÓW PROMOCYJNYCH Z LOGO POWIATU POZNAŃSKIEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH - VI CZĘŚCI

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2009-06-30 13:04

WYKONANIE PEŁNO-BRANŻOWEJ INWENTARYZACJI BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU PRZY UL. JACKOWSKIEGO 18 ORAZ PROJEKTU WYMIANY OŚWIETLENIA I AKTUALIZACJI ISTNIEJĄCEGO PROJEKTU INSTALACJI WEWNĘTRZNEJ PPOŻ.

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2009-06-30 13:39

SPORZĄDZENIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO IZOLACJI ŚCIAN PIWNIC BUDYNKU POŁOŻONEGO PRZY UL. SŁOWACKIEGO 8 W POZNANIU, WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU DZIAŁKI NR 155 I 156

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2009-06-30 13:44
 • zmodyfikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  ostatnia modyfikacja: 2009-06-30 13:45

BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W PUSZCZYKOWIE UL. KASPROWICZA 3, W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU MOJE BOISKO - ORLIK 2012

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2009-07-03 15:32

PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ BUDOWY KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W PUSZCZYKOWIE, W RAMACH PROGRAMU MOJE BOISKO - ORLIK 2012

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2009-07-10 12:49

WYKONANIE PROJEKTU I WYDRUKOWANIE KART GODZINOWYCH WYPEŁNIANYCH PRZEZ TRENERÓW PROWADZĄCYCH ZAJĘCIA SPORTOWO –REKREACYJNE NA POTRZEBY PROJEKTU POD NAZWĄ: „PROMOCJA ZDROWIA POPRZEZ SPORT..."

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2009-07-17 14:18

OPRACOWANIE STUDIUM WYKONALNOŚCI DLA PROJEKTU „RENOWACJA I KONSERWACJA ZBIORÓW TYFLOLOGICZNYCH SOSW DLA DZIECI NIEWIDOMYCH W OWIŃSKACH CELEM UTWORZENIA STAŁEJ EKSPOZYCJI WYSTAWIENNICZEJ”

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2009-07-17 14:20

DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, SIECIOWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA DLA POTRZEB STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU Z PODZIAŁEM NA VIII CZĘŚCI

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2009-07-27 15:48

OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGU NA WYKONANIE MODERNIZACJI PIWNIC W BUDYNKU PRZY UL. SŁOWACKIEGO 8 - PRZYSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ PIWNICZNYCHNA POTRZEBY ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2009-07-27 16:28

OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGU NA PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA: MODERNIZACJA PIWNIC W BUDYNKU PRZY UL. SŁOWACKIEGO 8 - PRZYSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ PIWNICZNYCH NA POTRZEBY ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2009-08-03 16:46

OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGU NA ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONII STACJONARNEJ Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII KOMUTACJI ŁĄCZY W SIECI PSTN ORAZ Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII KOMUTACJI PAKIETÓW, CZYLI TECHNOLOGII VoIP

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2009-08-04 10:55

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ TECZEK WIĄZANYCH PAPIEROWYCH DLA POTRZEB STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2009-08-13 09:45

OGŁOSZENIE O WYNIKACH II PRZETARGU NA WYKONANIE GADŻETÓW PROMOCYJNYCH Z LOGO POWIATU POZNAŃSKIEGO

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2009-08-14 15:17

DOSTAWA MEBLI I REGAŁÓW ARCHIWALNYCH DLA POTRZEB WYPOSAŻENIA STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU, Z PODZIAŁEM NA II CZĘŚCI.

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2009-08-18 10:52

WYKONANIE REMONTU BUDYNKU SZKOLNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA PRZY UL. KASPROWICZA 3 W PUSZCZYKOWIE

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2009-08-19 14:10

OGŁOSZENIE O WYNIKACH W ZAKRESIE CZWARTEJ CZĘŚCI POSTEPOWANIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, SIECIOWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA DLA POTRZEB STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU Z PODZIAŁEM NA CZĘŚCI

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2009-08-26 15:00

OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGU NA ZAKUP WRAZ Z DOSTAWA SPRZĘTU SPORTOWEGO Z PRZEZNACZENIEM DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU POZNAŃSKIEGO W RAMACH PROJEKTU: "PROMOCJA ZDROWIA POPRZEZ SPORT (...)" W RAMACH MECHANIZMU EOG

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2009-08-26 15:15

ŚWIADCZENIE USŁUGI KOMPLEKSOWEGO SPRZĄTANIA BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU UL. JACKOWSKIEGO 18 WRAZ Z TERENEM PRZYLEGŁYM

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2009-08-26 15:25

WYKONANIE PEŁNO–BRANŻOWEJ INWENTARYZACJI BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU PRZY UL. JACKOWSKIEGO 18 ORAZ PROJEKTU CIEPŁEJ WODY I AKTUALIZACJI ISTNIEJĄCEGO PROJEKTU INSTALACJI WEWNĘTRZNEJ PPOŻ

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2009-09-01 12:06

WYKONANIE REMONTU KORYTARZY, SANITARIATÓW I WEJŚCIA GŁÓWNEGO DO BUDYNKU W ZESPOLE SZKÓŁ IM. DEZYDEREGO CHŁAPOWSKIEGO W BOLECHOWIE

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2009-09-02 08:51

WYKONYWANIE OPERATÓW W ZAKRESIE SZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI, Z PODZIAŁEM NA II CZĘŚCI

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2009-09-09 15:10

OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGU NA WYKONANIE ORAZ DEMONTAŻ ZABUDOWY STOISKA PROMOCYJNEGO POWIATU POZNAŃSKIEGO PODCZAS TARGÓW TOUR SALON 2009

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2009-09-10 14:59

OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGU NA WYKONANIE RENOWACJI ELEWACJI BUDYNKU SZKOŁY SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO DLA DZIECI NIEWIDOMYCH W OWIŃSKACH

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2009-09-15 15:39

WYKONANIE GADŻETÓW PROMOCYJNYCH W RAMACH PROJEKTU POD NAZWĄ: „PROMOCJA ZDROWIA POPRZEZ SPORT – ZESPÓŁ PRZYSZKOLNYCH OTWARTYCH BOISK WIELOFUNKCYJNYCH W POWIECIE POZNAŃSKIM” W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (EOG).

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2009-09-22 14:19

OPRACOWANIE STUDIUM WYKONALNOŚCI DLA PROJEKTU „PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2406P POZNAŃ – BOLECHOWO – ODCINEK OD MOSTU NAD RZEKĄ WARTĄ DO SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 196”.

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2009-09-22 14:20

WYKONANIE MODERNIZACJI BUDYNKU INTERNATU PRZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W PUSZCZYKOWIE WRAZ Z PRZYSTOSOWANIEM DLA POTRZEB UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2009-09-23 14:52

WYKONANIE ORAZ DEMONTAŻ ZABUDOWY STOISKA PROMOCYJNEGO POWIATU POZNAŃSKIEGO PODCZAS TARGÓW TOUR SALON 2009, KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ W DNIACH 21 – 24 PAŹDZIERNIKA 2009 ROKU NA TERENIE MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW POZNAŃSKICH.

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2009-09-23 15:23

WYKONANIE PRAC MODERNIZACYJNYCH W BUDYNKU POŁOŻONYM PRZY UL. SŁOWACKIEGO 8 W POZNANIU, Z MOŻLIWOŚCIĄ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH – II CZĘŚCI

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2009-09-28 11:54

PEŁNIENIU NADZORU INWESTORSKIEGO NAD PRZEDSIĘWZIĘCIEM POD NAZWĄ „REMONT KORYTARZY, SANITARIATÓW, SCHODÓW I WEJŚCIA GŁÓWNEGO DO BUDYNKU W ZESPOLE SZKÓŁ IM. DEZYDEREGO CHŁAPOWSKIEGO W BOLECHOWIE, UL. OBORNICKA 1”.

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2009-10-02 13:07

PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA PN.: REMONT BUDYNKU SZKOLNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA PRZY UL. KASPROWICZA 3 W PUSZCZYKOWIE – ROBOTY ELEKTRYCZNE.

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2009-10-02 14:39

OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGU NA WYKONANIE OPRACOWANIA PN.: STRATEGIA PROMOCJI POWIATU POZNAŃSKIEGO NA LATA 2010-2015

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2009-10-05 17:26

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD PRZEDSIĘWZIĘCIEM POD NAZWĄ RENOWACJA ELEWACJI BUDYNKU SZKOŁY SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO DLA DZIECI NIEWIDOMYCH W OWIŃSKACH, PLAC PRZEMYSŁAWA 9.

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2009-10-12 16:19
 • zmodyfikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  ostatnia modyfikacja: 2009-10-12 16:20

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ROZBUDOWY SZKOŁY W MUROWANEJ GOŚLINIE PRZY UL. SZKOLNEJ 1

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2009-10-13 14:50
 • zmodyfikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  ostatnia modyfikacja: 2009-10-13 14:50

ZAPYTANIE O CENĘ NA OPRACOWANIE STUDIUM WYKONALNOŚCI DLA PROJEKTU „PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2406P POZNAŃ–BOLECHOWO–ODCINEK OD MOSTU NAD RZEKĄ WARTĄ DO SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 196”.

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2009-10-14 15:01
 • zmodyfikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  ostatnia modyfikacja: 2009-10-14 15:02

OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGU NA WYKONANIE I DOSTAWĘ GADŻETÓW PROMOCYJNYCH Z LOGO POWIATU POZNAŃSKIEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH - V CZĘŚCI

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2009-10-14 16:33
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-21 10:35

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONYWANIE OPERATÓW W ZAKRESIE SZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI DLA ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU POZNAŃSKIEGO, ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ NIERUCHOMOŚCIAMI, Z PODZIAŁEM NA II CZĘŚCI

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2009-10-15 08:27

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ INWESTYCJI PN. WYKONANIE PRAC MODERNIZACYJNYCH W BUDYNKU POŁOŻONYM W POZNANIU, PRZY UL. SŁOWACKIEGO 8

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2009-10-20 08:54

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE TELEWIZYJNYCH SPOTÓW REKLAMOWYCH.

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2009-10-21 15:21

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE NASADZEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH W ALEI GRABOWEJ ZNAJDUJĄCEJ SIĘ NA TERENIE OŚRODKA SZKOLNO–WYCHOWAWCZEGO DLA DZIECI NIEWIDOMYCH W OWIŃSKACH ORAZ PIELĘGNACJA I UTRZYMANIE NASADZEŃ

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2009-10-28 11:42

SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DOTYCZĄCEJ BUDOWY BOISK SPORTOWYCH W RAMACH PROGRAMU „MOJE BOISKO ORLIK 2012”

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2009-10-29 11:09

DOSTAWA KALENDARZY ŚCIENNYCH PROMOCYJNYCH POWIATU POZNAŃSKIEGO NA 2010 ROK

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2009-10-30 15:19

WYKONANIE PRZEBUDOWY WNĘTRZ BUDYNKU „JACEK” DOMU DZIECKA W KÓRNIKU – BNINIE, UL. BŁAŻEJEWSKA 63

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2009-11-02 14:21

PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD PRZEBUDOWĄ WNĘTRZ BUDYNKU „JACEK” – DOMU DZIECKA W KÓRNIKU BNINIE, UL. BŁAŻEJEWSKA 63

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2009-11-02 14:29

OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYKONANIE ROBÓT MALARSKICH I TOWARZYSZĄCYCH W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU PRZY UL.JACKOWSKIEGO 18

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2009-11-02 16:00

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE USŁUGI ZESTAWIENIA I WYDZIERŻAWIENIA ŁĄCZY TRANSMISJI DANYCH WRAZ Z URZĄDZENIAMI KOŃCOWYMI (CPE) MIĘDZY DWOMA LOKALIZACJAMI W POZNANIU: JACKOWSKIEGO 18 I SŁOWACKIEGO 8

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2009-11-16 16:44

WYKONANIE GADŻETÓW PROMOCYJNYCH W RAMACH PROJEKTU POD NAZWĄ: „PROMOCJA ZDROWIA POPRZEZ SPORT – ZESPÓŁ PRZYSZKOLNYCH OTWARTYCH BOISK WIELOFUNKCYJNYCH W POWIECIE POZNAŃSKIM” W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (EOG).

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2009-11-18 09:37

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA NA WYKONANIE I DOSTAWĘ GADZĘTÓW PROMOCYJNYCH Z LOGO POWIATU POZNAŃSKIEGO Z MOZLIWOŚCIĄ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH - IV CZĘŚCI

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2009-11-23 11:30

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ SKANERÓW, MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH,KOMPUTERA PRZENOŚNEGO,OPROGRAMOWANIA ORAZ PODZESPOŁÓW KOMPUTEROWYCH DLA POTRZEB STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU Z PODZIAŁEM NA IV CZĘŚCI

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2009-11-23 11:33

PRZETARG NIEOGR. NA DOSTAWĘ MODUŁU WYNIESIONEGO CENTRALI TELEFON. NEC SVI8100 STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU PRZY UL.JACKOWSKIEGO 18 DLA BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU PRZY UL.SŁOWACKIEGO 8 WRAZ Z SERWISOWANIEM URZĄDZEŃ W OKRESIE GWARANCJI

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2009-12-02 10:11

II PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE USŁUGI ZESTAWIENIA I WYDZIERŻAWIENIA ŁĄCZY TRANSMISJI DANYCH WRAZ Z URZĄDZENIAMI KOŃCOWYMI (CPE) MIĘDZY DWOMA LOKALIZACJAMI W POZNANIU: JACKOWSKIEGO 18 I SŁOWACKIEGO 8

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2009-12-02 14:56

SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DOTYCZĄCEJ OŚWIETLENIA I MONITORINGU BOISK SPORTOWYCH, WYBUDOWANYCH W RAMACH PROJEKTU POD NAZWĄ: PROMOCJA ZDROWIA POPRZEZ SPORT – ZESPÓŁ PRZYSZKOLNYCH OTWARTYCH BOISK WIELOFUNKCYJNYCH W POWIECIE POZNAŃSKIM...

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2009-12-07 15:29
 • zmodyfikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  ostatnia modyfikacja: 2009-12-07 15:30

ZAPYTANIE O CENĘ NA WYKONANIE PEŁNO-BRANŻOWEJ INWENTARYZACJI BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU PRZY UL. JACKOWSKIEGO 18 ORAZ PROJEKTU CIEPŁEJ WODY I AKTUALIZACJI ISTNIEJĄCEGO PROJEKTU INSTALACJI WEWNĘTRZNEJ PPOŻ.

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2009-12-07 15:41

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW BIUROWYCH, PAPIERU I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK DLA POTRZEB STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU W ZAKRESIE CZĘŚCI I, II

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2009-12-07 15:53

ŚWIADCZENIE USŁUGI KOMPLEKSOWEGO SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ ZAJMOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE ZAMAWIAJĄCEGO W BUDYNKU POŁOŻONYM W POZNANIU PRZY UL. ZIELONEJ 8

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2009-12-08 11:35

ŚWIADCZENIE USŁUGI KOMPLEKSOWEGO SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W BUDYNKU POŁOŻONYM W POZNANIU PRZY UL. SŁOWACKIEGO 8, WRAZ Z TERENEM PRZYLEGŁYM

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2009-12-14 16:03

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW BIUROWYCH, PAPIERU I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK DLA POTRZEB STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU W ZAKRESIE CZĘŚCI III

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2009-12-17 09:59

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ TABLIC REJESTRACYJNYCH Z BLACHY ALUMINIOWEJ DLA POTRZEB WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I TRANSPORTU STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2009-12-17 14:00
 • zmodyfikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  ostatnia modyfikacja: 2009-12-17 14:01

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW BIUROWYCH I PAPIERU DLA POTRZEB STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU W ZAKRESIE CZĘŚCI I

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2009-12-21 12:28
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-21 10:42

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE USŁUGI CAŁODOBOWEJ OCHRONY BUDYNKU POŁOŻONEGO W POZNANIU PRZY UL. SŁOWACKIEGO 8 WRAZ Z TERENEM PRZYLEGŁYM

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2009-12-22 09:07
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-21 09:55

OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGU NA SKŁAD, ŁAMANIE, KOREKTĘ, OPRACOWANIE GRAFICZNE, RETUSZ ZDJĘĆ, NAŚWIETLENIE KLISZ, DOSTARCZENIE WERSJI ELEKTRONICZNEJ, DRUK ORAZ SUKCESYWNA DOSTAWA BIULETYNU POWIATU POZNAŃSKIEGO

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2009-12-22 15:00

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW BIUROWYCH I PAPIERU DLA POTRZEB STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU W ZAKRESIE CZĘŚCI II

 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2009-12-28 12:57
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-21 09:54

drukuj całą stronę

Banery