BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Banery

Treść strony

OPINIOWANIE INWESTYCJI REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE USTAW SZCZEGÓLNYCH (WD-13)


WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek Inwestora lub osoby upoważnionej, skierowany do Zarządu Powiatu w Poznaniu o opinię w zakresie realizacji inwestycji, dla której będzie wydana decyzja:

 1. o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej,
 2. o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego,
 3. o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego,
 4. o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej,
 5. o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych
 6. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych

Załączniki

 • mapa z zaznaczonym przebiegiem inwestycji;
 • opis techniczny inwestycji;
 • projekt podziału nieruchomości (w przypadku zajęcia własności Powiatu);
 • upoważnienie dla osoby działającej w imieniu Inwestora.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, 60-823 Poznań.
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej, I piętro, pok. 142
tel. 61-84-10-742, 61-22-69-200, 61-22-69-205
Złożenie wniosku: Kancelaria Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul. Jackowskiego 18 (pok. 002) lub ul. Słowackiego 8 (pok. 030)
Odbiór dokumentów: Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie opinii w zakresie realizacji inwestycji zostaje przesłana listem poleconym.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
W przypadku wniosku o zaopiniowanie inwestycji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej na podstawie ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2062 z późn. zm.) lub zaopiniowania inwestycji w zakresie sieci przesyłowej, opinię wydaje się w terminie do 21 dni od dnia otrzymania wniosku.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Udzielenie opinii w zakresie realizacji inwestycji następuje w drodze uchwały Zarządu Powiatu w Poznaniu po rozpatrzeniu treści wniosku w zakresie ochrony samorządowych obiektów infrastruktury i zabezpieczenia własności Powiatu Poznańskiego.


OPŁATY
Wniosek z załącznikami zgodnie z art. 7 pkt 2 i 3 Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.) nie podlega opłacie skarbowej.


TRYB ODWOŁAWCZY
W sprawie nie przysługuje odwołanie.


DODATKOWE INFORMACJE

Przedmiotem opinii powinna być dokumentacja zawierająca rozwiązania projektowe co do lokalizacji inwestycji, projekty podziałów nieruchomości w przypadku nieruchomości stanowiących własność Powiatu Poznańskiego oraz dokumentacja techniczna inwestycji.

Wyrażana opinia jest jedyną możliwością udziału Powiatu Poznańskiego w ustalaniu lokalizacji  i zakresu inwestycji na terytorium Powiatu.

W opinii zawarte jest stanowisko organu w szczególności co do funkcjonalności przyjętych rozwiązań projektowych, opinia nie jest wiążąca dla wnioskodawcy.


PODSTAWA PRAWNA

 • ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2017 poz. 2117 z późn. zm.) - art. 9o ust. 3 pkt 4 lit.h,
 • ustawa z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1380) – art. 5 ust.1,
 • ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.U. z 2017 r. poz. 2302 z późn. zm.) – art. 6 ust. 3 pkt 11,
 • ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2062 z późn. zm.) – art. 51 ust. 3 pkt 3 lit. m,
 • ustawa z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 433 z późn. zm.) – art. 6 ust. 1 pkt 7 lit. h,
 • ustawa z dnia 8 lipca 2010 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz.U. z 2018r. poz. 404) – art.4 ust.2 pkt 9.

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2019-01-07

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
  data wytworzenia: 2015-10-28
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2015-10-30 08:44
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2019-01-07 13:31

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 783
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2019-01-07 13:31
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-08-23 13:44