BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Nawigacja

Pokaż/ukryj menu

Treść strony

OPINIOWANIE INWESTYCJI REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE USTAW SZCZEGÓLNYCH (WD-16)


WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek Inwestora lub osoby upoważnionej, skierowany do Zarządu Powiatu w Poznaniu o opinię w zakresie realizacji inwestycji, dla której będzie wydana decyzja:

 1. o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej,
 2. o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego,
 3. o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego,
 4. o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej,
 5. o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych

Załączniki

 • mapa z zaznaczonym przebiegiem inwestycji;
 • opis techniczny inwestycji;
 • projekt podziału nieruchomości (w przypadku zajęcia własności Powiatu);
 • upoważnienie dla osoby działającej w imieniu Inwestora.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, 60-823 Poznań.
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej, I piętro, pok. 142
tel. 61-84-10-742, 61-22-69-200, 61-22-69-205
Złożenie wniosku: Kancelaria Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul. Jackowskiego 18 (pok. 002) lub ul. Słowackiego 8 (pok. 030)
Odbiór dokumentów: Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie opinii w zakresie realizacji inwestycji zostaje przesłana listem poleconym.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Maksymalnie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. W przypadku wniosku o zaopiniowanie inwestycji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej na podstawie ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1537 z późn. zm.) opinię wydaje się w terminie do 21 dni od dnia otrzymania wniosku. Niewydanie opinii w terminie 14 dni lub 21 dni od dnia zwrócenia się Inwestora o jej wyrażenie, traktuje się jako brak zastrzeżeń do wniosku.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Udzielenie opinii w zakresie realizacji inwestycji następuje w drodze uchwały Zarządu Powiatu w Poznaniu po rozpatrzeniu treści wniosku w zakresie ochrony samorządowych obiektów infrastruktury i zabezpieczenia własności Powiatu Poznańskiego.


OPŁATY
Wniosek z załącznikami zgodnie z art. 7 pkt 2 i 3 Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.) nie podlega opłacie skarbowej.


TRYB ODWOŁAWCZY
W sprawie nie przysługuje odwołanie.


DODATKOWE INFORMACJE

Przedmiotem opinii powinna być dokumentacja zawierająca rozwiązania projektowe co do lokalizacji inwestycji, projekty podziałów nieruchomości w przypadku nieruchomości stanowiących własność Powiatu Poznańskiego oraz dokumentacja techniczna inwestycji.

Wyrażana opinia jest jedyną możliwością udziału Powiatu Poznańskiego w ustalaniu lokalizacji  i zakresu inwestycji na terytorium Powiatu.

W opinii zawarte jest stanowisko organu w szczególności co do funkcjonalności przyjętych rozwiązań projektowych, opinia nie jest wiążąca dla wnioskodawcy.


PODSTAWA PRAWNA

 • ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2016 poz. 1727 z późn. zm.) - art. 9o ust. 3 pkt 4 lit.h,
 • ustawa z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1122 z późn. zm.) – art. 5 ust.1,
 • ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.U. z 2016 r. poz.1731 z późn. zm.) – art. 6 ust. 3 pkt 11,
 • ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1537 z późn. zm.) – art. 51 ust. 3 pkt 3 lit. m,
 • ustawa z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1377 z późn. zm.) – art. 6 ust. 1 pkt 7 lit. h.

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2017-08-09

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
  data wytworzenia: 2015-10-28
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2015-10-30 08:44
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2017-08-09 10:36

drukuj całą stronę

Stopka Strony

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.:
faks: 

(+48) 61 8 410-500
(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

 

Polityka Cookies

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek:      9:30-16:30
wtorek-piątek:    8:00-15:00

Wydział Komunikacji
i Transportu:

poniedziałek:      9:00-16:30
wtorek-piątek:    8:00-15:00

Powiatowy Zespół do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności:

poniedziałek:      7:30-16.30
wtorek - piątek:  7:30-14:30

Informacja telefoniczna
poniedziałek - piątek:  7:30-14:30

(więcej informacji...)

Ilość odwiedzin tej strony: 507 ostatnia aktualizacja tej strony 2017-08-09 10:36 ostatnia aktualizacja w BIP 2018-10-23 15:12
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.